Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Palvelu noun declension

Finnish
77 examples

Conjugation of palvelu

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
palvelut
services
palvelut
services
palvelujen
(of) services
palveluja
(part of) services
palveluissa
(in) services
palveluista
(out of) services
palveluihin
(into) services
palveluilla
(at) services
palveluilta
(from) services
palveluille
(onto) services
palveluina
(as) services
palveluiksi
(into) services
palveluin
(with) services
palveluitta
(without) services
palveluineen
(together with) services
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
palvelu
service
palvelu
service
palvelun
service
palvelun
(of) service
palvelua
(part of) service
palvelussa
(in) service
palvelusta
(out of) service
palveluun
(into) service
palvelulla
(at) service
palvelulta
(from) service
palvelulle
(onto) service
palveluna
(as) service
palveluksi
(into) service
palvelutta
(without) service

Examples of palvelu

Example in FinnishTranslation in English
- Aja palvelut alas.- Stop the services.
Eli terveyspuolta, diabetes ja alkava keuhkoahtauma - asunnottomuus, raskaus on nyt tietysti itsestään selvä - ja sitte toi mielenterveyspuolen palvelut.OK, so health issues, - Diabetes, incipient lung constriction, homelessness, - pregnancy, of course, - and the required mental health services.
En ole palkkasotilas eikä Andromedan palvelut ole myytävänä.Yeah, yeah... you see, I - I'm not a mercenary. And the Andromeda's services...
He saavat universumin kovimman sota-aluksen palvelut.And we provide them with the services of the toughest warship in the known universe.
Jos valtuusto ei ryhdistäydy, julkiset palvelut romahtavat täysin.If the council does not purge its contemptuous behavior, you face the prospect of no municipal services whatsoever.
- Monet, minä mukaan lukien-- - Valittavana on välitön palvelujen lakkaaminen tai eläkepommi viiden vuoden kuluttua.The choice is between immediate discontinuation of services and an age bump five years from now.
Ensimmäinen alus lähti juuri äsken Shanghaista. Se oli ensimmäinen viikon kestävässä lähdössä ja V-palvelujen lopettamisessa. Tämä aiheutti protestiaallon ja paheksuntaa kaikkialla.Just minutes ago, the first ship left Shanghai, china-- the first in Anna's planned weeklong withdrawal and shutdown of all v services, sending waves of protest and outcry across the world.
Hallituksemme on katkaissut palkankorotukset ja tehnyt lain, - joka kieltää tavaroiden ja palvelujen hintojen nousun.Our government has put a moratorium on all wage increases and recently passed the Fair Prlce Bill restricting Increases in the price of most goods and services. Thls is your wake-up call, America.
Mikset vain ajattele sitä yksinkertaisesti palvelujen vaihtona?Why don't you just think of it as a simple exchange of services?
Muiden palvelujen ohella tarjoan myös todennäköisyyksiä. Elääkö tuo?In addition to other services, I offer odds.
- Mitä palveluja?- What services?
- Tarjoamme erilaisia palveluja kaikille muslimeille.We offer a variety of services to all Muslims.
- Tarjoan parturin palveluja.- Just offering my grooming services.
- Tarjotaan palveluja, - ja käytetään suurin osa veroista lahjusten maksamiseen.Well, provide a few services and use the lion's share of revenues to pay the bribes.
-Vain kosmeettisia. Meillä on töissä ammattilaisia, jotka tarjoavat monia eri palveluja.The clinic employs a small group of medical professionals who cover a variety of services.
'Fractional reserve' -systeemin rahan lisääminen on luonnostaan inflatiivinen, - koska rahan määrän suurentaminen - ilman tasasuhtaista laajennusta kansantalouden tuotteissa ja palveluissa - tulee aina heikentämään valuuttaa.The fractional reserve system of monetary expansion is inherently inflationary. For the act of expanding the money supply, without there being a proportional expansion of goods and services in the economy, will always debase a currency.
- Kyllä. Tahdon listan yhteyshenkilöistä ja palveluista.I'm gonna need a list of who you deal with and what those services were.
500 000 dollaria ei ole vain vuokratuista palveluista se on myös anteeksi pyyntö.The $500,000 isn't just for services rendered, it's also an apology.
900 dollaria on aivan liikaa - tähän asti tehdyistä palveluista.You see, $900 is just much too much... for services so far rendered.
Annat asiakkaille näytteen siitä, miltä tytöt näyttävät ja mihin he pystyvät. -Vähän kuin lista palveluista.Give your customers a sample of what your girls look like, what they can do, like a... like a menu of services kind of thing.
Dan on VIP-vieraiden palveluista vastaava.Dan is a v.I.P. Guest services executive.
Hän soitti palveluihin yhdeltä.Calls from his cell to escort services just after 1:00.
Olen erikoistunut henkilökohtaisiin palveluihin.I'm involved in the personal-services industry.
Olen vakuuttanut, että se on vain tutkimuskäyttöön. Ei käyntikortti palveluihin, joita emme tarjoa.The understanding I have with my patients is that footage is completely confidential, for research purposes only, not as a calling card for services we don't actually provide.
Pohjois-Dakotan palveluihin, kiitos.North Dakota services, thank you.
Rahaa voi vaihtaa tavaroihin ja palveluihin,- Explain how. Money can be exchanged for goods and services.
Kiitokset Stanin viemäröinti- palveluille käymälöistä.And a big thanks today to Stan's sanitation services for providing the porta-loos.
Tähän tulee huone erityisille palveluille.This will be the room for special services.
Minun omatuntoni heräsi kun sinun tietyt piirteet, kun - sanottaisiinko niitä yleisiksi palveluiksi, tuli tietooni.No, my change of conscience came when certain features of your public services, shall we say, came to my attention.
- Aivan täyden palvelun rehtoroimista. - Minä yritän.- That's some full-service principalling.
- Meiltä saa täyden palvelun.It's a fuII-service job.
- Minkä palvelun?What's the service?
- Onko Phil palvelun hoitajia?He has Phil now. Phil's one of the nurses from the service?
- Sa- laisen palvelun puhelinta ei pysty jäljittämään.Yeah,uh,secret service. It's untraceable. Thanks.
"voimmeko auttaa, hra Weevil?" Se olisi palvelua."Good evening, Mr. Weevil, anything we can do for you?" That kind of service.
- Delores, saisimmeko palvelua?Delores, a little service here.
- Ei, se on osa palveluaAll part of the service.
- En. Tarvitsen palvelua, koska tulkki on yhä tarpeen.Gotta still go through the service because I need to have the translations.
- Hyvää palvelua täällä.- Yeah, it's good service here.
- Anteeksi, mutta oliko palvelussa vikaa?Was there a problem with the service?
- Eräs ystäväni - oli Venezuelan salaisessa palvelussa.A friend of mine used to be in the secret service in venezuela.
- Missä palvelussa?- What service?
-Turvallisuusaukkoja on erikoisjoukoissa, salaisessa palvelussa ja ehkä jopa yksikön sisällä.There were several breaches inside special operations, Secret service, and perhaps-- Perhaps even within the unit itself.
. -Yhdessä palvelussa sanottiin - että me sovitaan melkein täysillä pisteillä yhteen.There's this service, and it said we're almost a perfect match.
"Eversti Morrowilla Georgian salaisesta palvelusta" -"Colonel William A. Morrow from the security services of Georgia" -
"Ockels oli hyvin arvostettu työntekijä" - "ja puolustusministeri kiittää häntä uskollisesta palvelusta.""Major Ockels was a treasured employee - and the Minister for Defence appreciates his loyal service."
"Vaimoni moitti minua ja sanoi" - "että minun pitää miettiä perhettänikin, ei vain palvelusta."Again and again my wife reproached me and said you must thinK not only of the service always, but of your family too.
- Etsitään se kirkko ja pyydetään palvelusta.Why don't we look for the old church in the woods and hold a service?
- Hyvästä palvelusta.- For good service.
- Koska uskon julkiseen palveluun.Because I believe in public service.
- Oletteko tyytymättömiä palveluun?- You're not happy with the service? - No, no complaints.
- Se kaikki kuului palveluun.- It's all part of the service.
- Todistus, että korjasin tietokonettasi, - ja olet tyytyväinen saamaasi palveluun.What is that? Oh, it just says that i was off-site fixing your computer and that you're satisfied with the level of customer service i provided.
- Veljesi saa lääkityksensä meiltä - ja haluamme varmistaa, että hän on tyytyväinen palveluun.Your brother receives his medication from us, and we just want to be sure he's satisfied with the service.
- Minkkivuorattu ykkösluokan palvelulla.Mink-lined with first-class service.
Lento numero 121 tauottomalla palvelulla Newarkiin lähtee portilta 32.Flight Number 121 with nonstop service... to Newark International will be departing from Gate 32.
Salaisella palvelulla on tapaaminen siellä.I just came from conference B. Secret service is meeting in there.
Timantit ovat kalliita, mutta palvelulla ei ole hintaa.Diamonds are expensive, but service is priceless.
Minä otan loparit, ja palvelulta kestää - kaksi tuntia etsiä korvaajat?I quit, and it takes the service two hours to find a replacement?
Pyörremyrsky varoitus sää palvelulta.There's a tornado warning from the weather service.
Saat sen kuulostamaan aivan julkiselta palvelulta.You make it sound like a public service.
"Se voi tulla palvelulle. ""He can come for service."
Francis ja minä halusimme omistaa elämämme julkiselle palvelulle.Francis and I wanted to devote our lives to public service.
Hän käänsi nopeasti energiansa julkiselle palvelulle New Yorkin osavaltiossa.He quickly turned his energies to public service in his adopted state of New York.
Hän oli sitä kenties aikanaan, - mutta nyt hän on raivon ja kiihkon vääristämä nero, - josta on melkoisesti päänvaivaa Salaiselle palvelulle.Well, once, perhaps, but now a genius mind warped by rage and mania, and, I might add, quite a headache for our secret service bureau.
Hän oli vastavakoilun jäsen - ulkomaiselle palvelulle.He was a counterintelligence operative with the foreign service.
Ajattele hakkerointia palveluna.Think of hacking as a public service.
He antavat minun voittaa, koska esitämme rooliamme - julkisena palveluna, patrioottisena uhrauksena, moraalisena esikuvana.As a public service. As a patriotic sacrifice.
Jos voisimme vapautua tästä tilanteesta, pankkitoiminta - voitaisiin nähdä voittoa tekemättömänä palveluna yhteiskunnalle, jakaen voittonsa kansalaisille jonkinlaisena kansalaispalkkana. Jopa lainaaminen täysin ilman korkoa voisi mahdollistua.If we were ever able to free ourselves of the current situation, we could imagine banking run as a non-profit service to society, disbursing its interest earnings as a universal citizen dividend, or lending without charging interest at all.
Kun TV alun perin tuli, uutisia pidettiin julkisena palveluna, jotka informoivat amerikkalaisia.Originally, when TV first started, news was seen as something that was a public service so that you informed the American people.
- Hei, tätä minä kutsun palveluksi!- Hey, that's what I call service!
Sitä kutsun palveluksi.- Now that is room service.
"Ambos Mundos -hotelli Puerto Vallartassa" "on täysin nykyaikainen. Ilmastoitu hotelli" "viehättävän aukion laidalla. Erinomainen ruoka ja palvelu.""The Ambos Mundos Hotel in Puerto Vallarta is a completely modern, air-conditioned hotel on a delightful plaza, with excellent food and service."
"Loistava palvelu, ihana tuoksu.""Great service, lovely scent."
"Täällä on tosi hyvä palvelu."Really good service here."
- Avustava palvelu.More a service of facilitation.
- Britannian salainen palvelu.- British secret service.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

palvelin
server
palvelus
service
palvelut
thing

Similar but longer

palvelus
service
palvelut
thing

Random

palvelin
server
palveluala
service industry
palmurosvo
palm thief
paljashäntävyötiäinen
thing
palomies
firefighter
palopommi
firebomb
pankkiaika
bank opening hours
palvelunestohyökkäys
dos attack
panettelu
aspersion
palsamointi
embalming

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'service':

None found.