Palvelus noun declension

Finnish
62 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
palvelukset
services
palvelukset
services
palvelusten
(of) services
palveluksia
(part of) services
palveluksissa
(in) services
palveluksista
(out of) services
palveluksiin
(into) services
palveluksilla
(at) services
palveluksilta
(from) services
palveluksille
(onto) services
palveluksina
(as) services
palveluksiksi
(into) services
palveluksin
(with) services
palveluksitta
(without) services
palveluksineen
(together with) services
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
palvelus
service
palvelus
service
palveluksen
service
palveluksen
(of) service
palvelusta
(part of) service
palveluksessa
(in) service
palveluksesta
(out of) service
palvelukseen
(into) service
palveluksella
(at) service
palvelukselta
(from) service
palvelukselle
(onto) service
palveluksena
(as) service
palvelukseksi
(into) service
palveluksetta
(without) service

Examples of palvelus

Example in FinnishTranslation in English
Entäpä nagan palvelukset?What about the services of the Naga?
Katoliset, buddhistit, juutalaiset ja islamilaiset palvelukset alkavat huomenna kappelissa klo 9.Catholic, Buddhist, Jewish and Muslim services will begin tomorrow in the chapel at 9 : 00 AM:
Luutnantti Holmes, metodistipappi - järjestää protestanttien palvelukset.Lieutenant Holmes, the Methodist chaplain, is going to arrange services for the protestant boys.
Me pidämme säädetyt jumalan- palvelukset, ja se siitä.We do the services we're obliged to do, and that's that. Out.
Menen vain korkeimman tarjoajan luokse korvaamaan palvelukset.I only go to the highest bidder for services rendered.
- En käytännössä. Rikoslain mukaan on annettava tarkka summa palvelusten vaihdosta.According to the US Criminal Code, there needs to be exact dollar figure for the exchange of services.
Oletko varastanut rahaa kolehdista tai juonut ehtoollisviiniä palvelusten välillä?Steal a little money from the collection plate ? Sneak sips of sacrificial wine between services ?
Riippumatta siitä, pitivätkö he Gracen - palvelusten kasvua reiluna ja oikeutettuna, - se ei vaikuttanut saavan ketään tyytyväisemmäksi.And irrespective of whether they thought the idea of increasing Grace's services had any fairness and justification to it or not it didn't seem to make anyone any happier
Tytön palvelusten käteisarvo - koko vuodelta - tekisi - 75000 taalaa.Now, the cash value of her services to me projected over one year would be 70 $75,000.
Ymmärrän ongelman ja suostun palvelusten vaihtoon.I understand this problem well and agree to this exchange of services.
- Jonathan kirjoitti tarinan äidistä, - joka pyysi Emilyn palveluksia.Johnathan journaled the story of a mother who called on Emily's services.
- Millaisia palveluksia?What kind of "services"?
-Voitte tehdä minulle palveluksia.I have no money. You can repay me with services rendered.
Ei, itse asiassa olen saanut kymmeniä soittoja - joissa mainostajat kyselevät KITTin palveluksia.No, as a matter of fact, I've had dozens of calls from promoters begging for KITT's services.
En itse käytä sen palveluksia, kenraali. Ette usko, miten paljon tietoa...I don't avail myself of its services, you understand, general.
Eiköhän pitäydytä palveluksissa.Why don't we just stick to services rendered.
"kiitokseksi palveluksista jotka hän teki isälleni Philip Buckleylle." "Niitä ei voida korvata koskaan."in grateful recognition of the services rendered by her to my father, Phillip Buckley, which services nothing can ever repay."
- Mistä palveluksista?What services?
- Tämä on palveluksista ihmiskunnalle.This is for services to humanity.
Brigham Young haluaa maksun ostamistasi palveluksista.Let me get this straight. Brigham Young is here to get paid, for services you contracted?
En kutsuisi sitä varastamiseksi, se on lähinnä pieni palkkio kaikista palveluksista.I wouldn't call it stealing it is merely small commission for services rendered.
"Lhmisiä ei voi vaihtaa tavaroihin ja/tai palveluksiin.""People can so rarely be exchanged for goods and/or services."
Olet hyvin kiltti, Elias, mutta varani eivät riitä niihin palveluksiin.You are very kind, Elias, but even if I wanted to, I cannot afford these services.
Tiedätkö sinä, mihin palveluksiin se pystyy?It cooks. Do you know what services it provides?
- Hän suoritti palveluksen.She serviced you, my friend. Just say it.
- Olette tehnyt palveluksen maallenne.-You've done your country a great service.
- Paleltaa palveluksen jälkeen.- I'm cold after the service.
- Stalin teki esiintymisellään maalleen suuren palveluksen. Se todisti kaksi asiaa.Stalin gave a great service to the Ussr with this presence, because it showed two things:
- Teen heille palveluksen!I am providing a public service!
"Eversti Morrowilla Georgian salaisesta palvelusta" -"Colonel William A. Morrow from the security services of Georgia" -
"Ockels oli hyvin arvostettu työntekijä" - "ja puolustusministeri kiittää häntä uskollisesta palvelusta.""Major Ockels was a treasured employee - and the Minister for Defence appreciates his loyal service."
"Vaimoni moitti minua ja sanoi" - "että minun pitää miettiä perhettänikin, ei vain palvelusta."Again and again my wife reproached me and said you must thinK not only of the service always, but of your family too.
- Etsitään se kirkko ja pyydetään palvelusta.Why don't we look for the old church in the woods and hold a service?
- Hyvästä palvelusta.- For good service.
"Hyvä herra White, joudun valitettavasti ilmoittamaan, - etten voi enää työskennellä Gaten palveluksessa."Dear Mr. White, due to unforeseen circumstances, I regret to inform you that I will no longer be able to perform services at Gate.
"Hän oli aina haaveillut saavansa toimia rauhan välikappaleena" "ja uhrata itsensä Jumalan ja ihmiskunnan palveluksessa."For this was what he wanted: to be an instrument of peace. To be able to sacrifice all in service of God and man."
"Kävele palveluksessa.""walk in service.
"Toiminnasta asevoimien palveluksessa" "George Anson Blanelle annetaan Hopeatähti."For action in the highest tradition of the armed services... George Anson Blane is hereby awarded the Silver Star.
- 21 vuotta palveluksessa.21 years of service.
"10 vuoden uskollisesta palveluksesta'For their devoted service to me for the past 10 years,
"Kunnianosoitus 20 vuoden palveluksesta -Officially commended for 20 years of fine service
"Kymmenen vuoden uskollisesta palveluksesta..."'For their devoted service to me... for the past 10 y..."
"Ottakaa vastaan vilpittömät surunvalittelumme - sekä kiitoksemme sulhasenne urheasta palveluksesta."Please accept our sincere sympathies and gratitude for your fiancé's brave service..."
"Uskollisesta palveluksesta.For faithful service.
"Ja allekirjoittajat ovat palveluksessanne valmiina liittymään Puolueeseen sekä ehdottamaan laajan koalition muodostamista Tasavallan palvelukseen."" And the signatories are at your service, ready to unite within one Party, and propose to form a broad coalition, to serve the Republic."
- Arvaan, että halusit palvelukseen, jotta voit korvata mokasi -Let me guess. You want on my service to make up for the fact That you humiliated yourself in front of harper avery.
- Hän vetosi kykyihinsä, - eikä hän sovi palvelukseen.She's impeding his abilities, and he is unfit for service.
- Itse asiassa, teknisesti, - kongressi valtuutti sotilaallisten voiman käyttämisen, - ja se riittää määräämään setäsi palvelukseen.Actually, technically, authorization for use of military force has been given by Congress, that's enough to activate your uncle here into service.
- Kaksi hänen pojistaan on kutsuttu palvelukseen.- What about Kautsky? - Two of his sons have been called into service.
Ja te voitte korvata sen pienellä palveluksella.And you, my friend, can repay with a small service for me.
...osoitatkunniaaNeilin palvelukselle....you'llsaluteNeil for his service to his country.
Pitkälle ja hienolle palvelukselle.To a long and wonderful service.
On mahdollista, - että tämän paikan jättäminen ja New York Cityyn meneminen, - palveluksena teille ja lapselle saattaa olla Trixien kaltaiselle tytölle, - realistisempi ehdotus, - kuin jossain julmassa leikissä osana oleminen?Is it possible, Mrs. Garret, that leaving this camp and heading to New York City in service to you and the child might, to a girl like Trixie, appear a more realistic proposition than being dispatched on some cruel masquerade?
Pidä sitä yleisenä palveluksena.Consider it a public service.
Tämä on siitetty palveluksena maalle.This baby was conceived in service to our country.
Herlan oli orja liittovaltion hyvinvointijärjestelmässä - joka on naamioitu palvelukseksi.Herlan was a slave of the federal welfare system disguised as civil service.
Kutsukaa tätä palvelukseksi.You might call this... just a service. That's what it is.
"Maata ja yksikköä kohtaan suoritettu palvelus" "osoittaa sotilaan ammattitaitoa ja johtamiskykyä." "Ylennän teidät, kersantti Robert Davis Brown" "ylikersantin arvoon.""For service to this country and this unit demonstrating professionalism as a soldier and a leader I hereby promote Sergeant Robert Davis Brown to the rank of Sergeant First Class. "
- DeLuga, 71-vuotias, tämä murha on palvelus yhteis- kunnalle jos minulta kysytään.71 years old. Public service homicide if you ask me.
- Hyvä palvelus tänään.Good service today.
- Mutta palvelus kestää 7 vuotta.- But service is 7 years.
- Pieni palvelus ihmiskunnalle.- A small extra service to humanity.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

palvelin
server
palvelut
thing

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

palvelupiste
service point
palvelusaika
thing
pakokaasu
exhaust
palvelu
service
palvelunestohyökkäys
dos attack
palttina
linen
pankkikriisi
banking crisis
pankinjohtaja
bank manager
pankkikortti
bankcard
palo
fire

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'service':

None found.
Learning languages?