Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Palkka noun declension

Finnish
60 examples

Conjugation of palkka

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
palkat
wages
palkat
wages
palkkojen
(of) wages
palkkoja
(part of) wages
palkoissa
(in) wages
palkoista
(out of) wages
palkkoihin
(into) wages
palkoilla
(at) wages
palkoilta
(from) wages
palkoille
(onto) wages
palkkoina
(as) wages
palkoiksi
(into) wages
palkoin
(with) wages
palkoitta
(without) wages
palkkoineen
(together with) wages
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
palkka
wage
palkka
wage
palkan
wage
palkan
(of) wage
palkkaa
(part of) wage
palkassa
(in) wage
palkasta
(out of) wage
palkkaan
(into) wage
palkalla
(at) wage
palkalta
(from) wage
palkalle
(onto) wage
palkkana
(as) wage
palkaksi
(into) wage
palkatta
(without) wage

Examples of palkka

Example in FinnishTranslation in English
- 18 miljoonan uuden työpaikan johdosta palkat ovat nousseet kaksi kertaa inflaatiota enemmän.With nearly 18 million new jobs, wages rising at more than twice the rate of inflation.
- Helle ja huonot palkat.It's the heat and the low wages.
-Te nostitte mallien palkat kattoon.-You Models You raised wages to the ceiling.
Anna heille vanhat palkatGive them their old wages
Deflaatiota, eli ilmiötä jossa palkat ja hinnat laskevat, hallitakseen valtio yksinkertaisesti kuluttaisi lisää rahaa kiertoon.To control deflation, which is the phenomenon of falling wages and prices, the government would simply spend more money into existence.
Helvetin kunta viivyttelee taas palkkojen kanssa.The municipality is late with the wages.
Joten valitsimme itsellemme erilaisen elämän, - jossa emme luota palkkojen varaan, - saamme jokainen osuuden, eikä nautintomme ole synti.So we've made for ourselves a different life where we don't rely on wages, we own a stake, and where our pleasure isn't a sin.
Kiinalaiset lakkoilivat viime vuonna palkkojen takia.Them Chinese struck last year over wages. Now they got Chang taking a piece.
Päivä kuukaudessa ei riitä palkkojen jakamiseen.A day off each month is not enough even for collecting wages. - Right...
Tarvitsemme varoja ensi viikolla palkkojen maksuun.We will need s0me funds by next week t0 c0ver the wages.
"... orjuus on työvoiman omistusta ja velvoittaa pitämään huolta työläisistä, kun taas eurooppalainen suunnitelma... on että pääoma hallitsee työvoimaa hallitsemalla palkkoja."Slavery is but the owning of labor and carries with it the care of the laborers, while the European plan..is that capital shall control labor by controlling wages."
Eli on nostettava palkkoja saadakseen heidät.Means you got to raise wages to get them.
He haluavat vain lyhyempiä tunteja, korkeampia palkkoja ja mahdollisuuden ylennykseen.All they want is shorter hours, higher wages and a chance to move up in the agency.
He lähettivät vakoojia alueellemme suunnitelmana yllyttää työntekijämme mellakkaan, rohkaisemalla heitä vaatimaan korkeampia palkkoja ja parempaa kohtelua.They sent spies into our territory who schemed to incite a riot by encouraging our dye workers to demand higher wages and better treatment
Heille, jotka huijaavat ja pettävät. Heille, jotka rikastuvat maksamalla surkeita palkkoja.And those who deceive and cheat or grow rich by paying miserable wages.
Suuria määriä tuotantotyöntekijöitä menetti työpaikkansa joka alkoi näkyä negatiivisesti amerikkalaisten palkoissa.Large numbers of American manufacturing workers began to lose their jobs, which meant it inevitably began undercutting the wages of a lot of working Americans.
- Paljonko saat itse palkoista?your cut of their wages?
Haluan opiskelijoiden näkevän, ettei kyse ole vain palkoista vaan siitä, minkä maan työntekijät tuovat mitäkin arvoa.I wanted my students to see it's not just cost of wages or labor. It's also which country's workers add what value.
Jos emme pääse sopuun palkoista, keskustelkaamme myönnytyksistä.If we can't come to a resolution about wages, perhaps we can discuss concessions on benefits.
Kyse on palkoista.It's the wages.
Työntekijät valittivat palkoista ja tiukasta työtahdista.They complained about low wages and pressure to meet Apple's deadlines.
Ei ole rahaa edes palkkoihin.There's not enough money to pay my wages
Paljonko palkkoihin tarvitaan?Tell Jim... How much do we want to cover the wages?
Rahaa palkkoihin ei tosin ole.But there's no spare cash for wages.
Ajattelin, että joskus.... Mutta ei näillä palkoilla.I keep thinking someday, but not at these wages.
Ei minuun luoteta näillä palkoillaPlease. You think they trust us, the wages I get paid?
En selviä näillä palkoilla.I can't live on my wages here.
- Haluan tehdä työtä palkan eteen.A take wages for a job done. That's all.
- Maksoi hänelle kahden viikon palkan.-Cost him two weeks' wages.
- On. Pulitat viikon palkan.Must be costing you a week's wages.
- Saatte kiinteän palkan.You'll have regular employment. A steady wage.
- Saatte lähtiessänne kuukauden palkan.You may take a month's wages in lieu of notice.
"Mieluummin 2 lisävapaapäivää viikossa ja neljännes vähemmän palkkaa.""I'd prefer two days less work for a quarter less wages."
- Koska painat kalloosi, - ettet saa palkkaa, jos et ole tehnyt töitä.- When will you get it into your canister, you don't get wages if you haven't been at work.
- Maksamalla parempaa palkkaa hän saisi parempia lahjoja.Well, whatever you can afford. If she wants better gifts, she should pay better wages.
- Parempaa palkkaa.- Better wages.
-Välillä, mutta tarvitsen palkkaa tai joudun elämään loppuelämäni appiukkoni veneessä.But, you know, either I find a steady wage on my own or I'm gonna be stuck on my father-in-law's fishing boat until I can speak Vietnamese as well as him. - I hear that.
"Luovuin viimeisen kuun palkasta - vastineeksi äkilliselle irtisanoutumiselleni. "I turned down my last month's wages instead of giving notice.
- Minusta tarvitsemme. Mitä jos maksan osan palkasta?What if I cover half his wages?
Ei ole karttoja eikä tienviittoja, - ja vähennän myöhästymiset palkasta, joten ei parane eksyä.No signposts. I'll dock your wages for lateness, so you don't want to get lost. Right.
En kuitenkaan myy Tuplaliha-palatsin palkasta.Not sure I'll sell out at Double Meat Palace wages, though.
Eversti Hicks miehineen taisteli palkasta.Colonel Hicks and his men were fighting for wages.
Jos hän olisi onnistunut aikeissaan, jokainen amerikkalainen, - rodusta riippumatta, olisi ollut oikeutettu kunnolliseen työhön, - riittävään palkkaan, - terveydenhuoltoon, - hyvään koulutukseen, - edulliseen asuntoon, - palkalliseen lomaan, -Had he lived and succeeded, every American, regardless of race, would have had a right to a decent job... a livable wage... universal health care... a good education... an affordable home... a paid vacation...
Kuorma-autoilijoilla on oikeus kunnon palkkaan, edustukseen...The over-the-road drivers have a right to a decent wage, to representation...
"Kotona, jokapäiväisessä elämässä" "jokaisen ruokapöydän ääressä, on eniten merkitystä" "hyvällä työpaikalla, hyvällä palkalla" "ja hyvillä mahdollisuuksilla lapsille."I say, close to home, you know, nuts and bolts, over the kitchen sink, dining room table, you know, this is what counts for most people: Good jobs, good wages, a good opportunity and set of opportunities for their kids.
-Enemmän töitä pienemmällä palkalla?-Work more for smaller wages! Exactly!
En pärjännyt jäljittäjän palkalla.I wasn't getting by on my tracking wages.
Ette välitä elääkö palkalla vai ei.You don't care if a man can live on his wages or not.
Hän saa kuitenkin jatkaa muissa tehtävissään samalla palkalla.Aunt Lou will be taking his position, but he can keep doing whatever else it is that he does with no reduction in wage.
Tytön palkkana on vapaa huone ja ylläpito.Her wages are free room and board.
Leipäpala työn palkaksi.A crust of bread for a worker's wages.
Mitä haluat palkaksi?Tell me what wages you want.
Sano, mitä haluat palkaksi."Tell me, what shall your wages be?"
Toisissa paikoissa ei ollut tarpeeksi kultaa päivän palkaksi.The other places, there wasn't much gold to pay us a good day's wages.
Ihmiset joutuvat tekemään työtä palkatta, eivätkä saa ruokaa pöytään.The government forces people to work even though there's no wages. If there's no wages, there's no food on the table.
"Synnin palkka on kuolema."The wages of sin is death.
- Annetaan hänelle mekaanikon palkka.So we'll give him a mechanic's wage.
- Jos sama palkka, kuin meille, niin ei voi moittia.With the wages they pay us, who could blame him?
- Myöskin "synnin palkka on kuolema."It also tells, "the wages of sin is death."
- Pienet kulut, hyvä palkka, vähän mainontaa.- Low overhead, decent hourly wage, Minimal advertising...

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

filkka
film
hilkka
bonnet
kelkka
small sled
kolkka
corner
nilkka
ankle
paikka
place
palkki
article
palkkio
reward
pallea
thing
palsta
lot
pelkka
balk
penkka
bank
pilkka
jeer
pinkka
pile
plikka
girl

Similar but longer

palikka
brick
paljakka
thing
palkkaus
salary
pallukka
thing

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'wage':

None found.