Kansa noun declension

Finnish
74 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
kansat
peoples
kansat
peoples
kansojen
(of) peoples
kansoja
(part of) peoples
kansoissa
(in) peoples
kansoista
(out of) peoples
kansoihin
(into) peoples
kansoilla
(at) peoples
kansoilta
(from) peoples
kansoille
(onto) peoples
kansoina
(as) peoples
kansoiksi
(into) peoples
kansoin
(with) peoples
kansoitta
(without) peoples
kansoineen
(together with) peoples
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
kansa
people
kansa
people
kansan
people
kansan
(of) people
kansaa
(part of) people
kansassa
(in) people
kansasta
(out of) people
kansaan
(into) people
kansalla
(at) people
kansalta
(from) people
kansalle
(onto) people
kansana
(as) people
kansaksi
(into) people
kansatta
(without) people

Examples of kansa

Example in FinnishTranslation in English
Eikä hän ota sitä riskiä, että Keski-Maan kansat yhdistyvät.He will not risk the peoples of Middle-earth uniting under one banner.
He ylenkatsoivat humanitaarista vetoomusta - jonka YK ja kaikki rauhaa rakastavat kansat esittivät.They ignored calls UN humanitarian and all peace-loving peoples.
Kauan eläköön Latinalaisen Amerikan ja Karibian kansat!What a racket! Long live the peoples of Latin America and the Caribbean!
Kuulkaa minua, kaikki kansakunnat ja kansatHear Me, all you nations and peoples.
Maailman kansat ovat yhtä Jehovan silmissä.All the peoples of the world are as one in the eyes of Jehovah.
"Kuulkaa kaikkien kansojen ukkonen...""Listen, it is the thunder of many peoples..."
"Professori Emmett Harvardista - on puhunut englantia puhuvien kansojen tärkeydestä demokratialle.""Professor Paul Emmett of Harvard University "has written of the unique importance of the English-speaking peoples "in the spread of democracy around the world.
- Se on ystävyyden harmoninen ilmaisu - saksalaisten ja japanilaisten kansojen välillä.It is an harmonious expression of the friendship between the German and Japanese peoples.
En ikinä sekaannu toisten kansojen tai planeettojen asioihin.I never get involved in the affairs of other peoples or planets.
Ensimmäiset tutkimusmatkailijat lainasivat arktisten kansojen taitoja.These first explorers borrowed the techniques of the Arctic peoples.
Bakun kongressissa - ja innostaa Lähi-Idän kansoja vallankumoukseen. Matkasta tulee vaikea.Now you'll be able to represent the American workers at the forthcoming congress at Baku to inspire revolution among the peoples of the Middle East.
Ei ole olemassa valtioita, kansoja, venäläisiä, arabeja tai länsimaita!There are no nations. There are no peoples. There are no Russians.
Jos te olette uskollisia minulle ja pidätte liittoni, niin te olette - minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja"you shall be my treasured possession... "amongst all peoples. " God says to you, "All the earth is mine.
Joten se tulee tältä kaudelta ja koko idea sudesta, joka 30-luvulla vähitellen muuntui populaarikulttuuriin suuren laman nälän symbolista symboloimaan vihollisia vihollisvaltioita ja -kansoja, sotilaallista aggressiota ja tämä heijastaa fasismin ja natsien nousua Euroopassa.And so it comes out of that period. And so the whole idea of a wolf, which, during the 1930s, gradually transformed itself in popular mythology and popular culture from being a symbol of want and of hunger in the Great Depression into a symbol of enemies; Enemy nations, enemy peoples, military aggression.
Lupaatko vakavasti hallita Auradonin kansoja oikeudella ja armolla koko valtakautesi ajan?Do you solemnly swear to govern the peoples of Auradon with justice and mercy as long as you shall reign?
Ne maailman maista ja kansoista, joihin sinä et ole tutustunut eivät liene tutustumisen arvoisia.But goodness, the contacts you haven't had with foreign countries and peoples aren't worth mentioning.
Olette vanha mies ja puhutte valtioista ja kansoista!You are an old man... who thinks in terms of nations and peoples.
Evenkit kuuluvat maailman eristyneimpiin kansoihin.These Evenki are one of the most isolated peoples in the world.
- Rauhaa rakastaville kansoille.- For all freedom-Ioving peoples.
Armollisen ja laupiaan Jumalan nimissä - ilmoitamme tämän maailman kansoille. Haluamme paljastaa Yhdysvaltain kauheat...In the name of God, the beneficent, the merciful, our message to the waking peoples of the world, at this time we want to expose the hateful acts of United States...
Kaikille arktisten alueiden kansoille - revontulet muistuttavat auringosta talven pimeinä päivinä.For all the many peoples of the Arctic, the aurora is a reminder of the sun's presence throughout the dark days of winter.
Minä rukoilen Sinua, katso suopeasti tähän paikkaan - ja tee siitä rukoushuone - kaikille kansakunnille ja kaikille kansoilleI pray You, look kindly on this place and make it a house of prayer for all nations and all peoples.
Tappio, joka antoi kaikille sorretuille kansoille rohkeutta - taistella vapauden puolesta.A defeat that encouraged all the oppressed peoples to fight for freedom.
Ja me pysymme Amerikan kansoina!And we will remain, the peoples of America!
"Demokratian perusajatus on kansan oikeus tulla edustetuksi...""... The fundamental principles of democracy is the people's right - to be represented..."
"Hallitsitte mielenne mukaan kansan oikeuksia ja vapauksia polkien."To rule at your will and overthrow the rights and liberties of the people.
"Hallitus vakuuttaa kuunnelleensa kansan toivomuksia Marokosta."The government insists that it's listened to the will of its people and abandoned its set eyes on Morocco.
"Hän lupasi että Messias tulisi kansan keskuudesta -"He promised that a Messiah would come from among the people...
"Hän uskoi tuhoamisen olevan välttämätöntä"- "Saksan kansan suojelemiseksi juutalaisten tuhoisilta aikeilta."Eichmann was completely obsessed with his mission and also convinced that this extermination action was necessary in order to preserve the German people in the future from the destructive intentions of the Jews.
"'Tarvitset viisaita miehiä avuksesi hallitsemaan kansaa oikeudenmukaisesti.'"'You need other wise men to help you rule justly over the people.'
"Jos loppuni tulee muualla - ajattelen viimeisenä tätä kansaa - ja etenkin sinua."If my last hour arrives beneath other skies, my last thought will be for this people, and especially for you."
"Julistitte petollisesti ja tahallisesti" "julman sodan parlamenttia ja kansaa vastaan."And that you did traitorously and maliciously levy a cruel war against Parliament and the people.
"Kansan hallinto, kansan hoitamana, kansaa varten"That, "Government of the people, by the people, "for the people, shall not perish from the Earth."
"Komissaarin viraston valtuuttamana" "23 panttivankia teloitettiin tänä aamuna kello kymmenen" "Puolan kansaa vastaan tekemiensä rikosten takia. ""On the authority of the Commissar's office... "...23 prisoners were executed at 10:00 this morning... "...for crimes against the Polish people."
Mutta Jeremian sanat synnyttävät kansassa vääriä pelkojaBut Jeremiah's words inflame the people with false concerns.
-Nyt ei ole kyse kansasta.It's not the people.
72 prosenttia kansasta on sitä mieltä, että amerikkalaisen astuminen Englannin valtaistuimelle on vakava uhka monarkialle."Seventy-two percent of the people... "see the ascendancy to the throne... "by an American commoner...
Aseiden vastustajat pitävät meteliä, eikä - puolet kansasta uskalla pitää asetta kädessään.So much hoopla from gun control people half the nation's scared to hold a gun.
Chun kansasta on tullut Qinin kanssa.And Chu's people have become people of Qin
Eikä kansasta, tai kyvyttömyydestäsi hoitaa työtäsi.Or the people or you not being able to do your job.
...hänen aito köyhä taustansa lähensi häntä kansaan ja maahamme....said it was his real poverty-stricken background that brought him to the people and to our country and thus the signing today of...
Aloitimme tämän taistelun, koska olimme kyllästyneitä Xbox-kansaan, - joka sanoi meille Playstationin olevan surkea.When we started this fight, it was because we were tired of Xbox people telling us Playstation sucked.
Angkan johtajat eivät enää luota kansaan, - joten minä en luota heihin Hekään eivät luota minuunBut the leaders of Angka no longer trust the people. Therefore, I can no longer trust them. And they don't trust me.
En kuulu mihinkään valtakuntaan tai kansaan.I belong to no country, I belong to no people. I just belong to the wide, wide world.
Ette luota kylliksi Saksan nerokkaaseen kansaan.You have too little faith in the genius of the German people.
"...ja pyrkimys onneen. Näiden oikeuksien varmistamiseksi on perustettu hallituksia - joiden oikeudenmukainen valta perustuu hallittujen suostumukseen. Milloin hallitus käy tuhoisaksi noille tarkoitusperille - kansalla on oikeus muuttaa tai kukistaa se.""--life, liberty and the pursuit of happiness and to secure these rights, governments are instituted among men deriving their just powers from the consent of the governed that whenever any form of government becomes destructive to these ends it is the right of the people to alter or abolish it."
- Nyt vuoro on kansalla.Sorry, guys, no more speeches. Now it's up to the people.
-Ei kansalla ole varaa sllhen.But ordinary people can't afford it.
-Valta on kansalla, eikö?Power to the people.
Chayan kansalla ei ole aavistustakaan mitä teemme kiertoradalla, - elleivät he ole hyvin kehittynyt rotu, jota he eivät näyttele olevansa, - mikä tapahtui jo kerran.Chaya's people won't have a clue what we're doing from orbit, unless they're a technically advanced race that are pretending not to be, which has happened before.
"Mustatukkainen juutalainen vaanii saatanallinen virne kasvoillaan - pahaa-aavistamatonta tyttöä, jonka hän häväisee verellään - ja varastaa siten tytön tämän omalta kansalta.""The black-haired jew lurking, with a satanic grin on his face on the unsuspecting girl as he defiled with his blood stealing hence the girl from her people."
"että riistän kansalta näin hienon suurmiehen. "that I may deprive the American people of a great man.
(Aliide:) Varasti kansalta.She stole from the people.
Anna anteeksi hallituksille, jotka salaavat kansalta totuuden.Forgive governments who withhold the truth from the people.
Ei, niillä on liian kiire rakentaa kasinoja - ja ottaa kansalta rahat.No. They too busy building casinos and taking money from the people.
" Presidentille, kongressille ja USA: n kansalle tervehdys.""To the president, congress and people of the U.S., greetings."
"Mooses vastasi kansalle: Älkää peljätkö."And moses answered the people, 'do not be afraid.
"Nyt jätän hyvästit sinulle, tovereille ja kansallesi" "kansalle, josta on tullut myös omani."-Now I leave you, the comrades and your people, which also is my people.
"Seuraavana päivänä Mooses istui jakamassa oikeutta kansalle,""And it came to pass on the morrow that Moses sat to judge the people:
"Tooting vapaaksi!" "Valta kansalle!"Freedom for Tooting! Power to the people!
- Jätämme Orto-Plutonian - talzien vartioitavaksi tästä eteenpäin - ja tunnustamme itsenäisyytenne tasavertaisena kansana.We will leave Orto-Plutonia under the watchful eyes of the Talz from this day forth and recognize your sovereignty as a free and equal people.
En arvosta ranskalaisia - kansana.I don't appreciate the French... as a people.
En ehkä pääse kanssanne sinne. Mutta tahdon teidän tietävän, - että kansana me tulemme pääsemään luvattuun maahan!I may not get there with you... but I want you to know tonight... that, we, as a people, will get to the promised land!
Heidän mielestään alistettuna kansana - filippiiniläisteni oli toteltava heitä.They believed that as a conquered people, the Filipinos should do as they were told.
Huomenna lähdemme vapaana kansana.Take your people, your cattle, your god and your pestilence.
He taistelivat ja sitten nousivat vihansa yläpuolelle - yhdistyäkseen yhdeksi kansaksi.They fought and then rose above their hatreds to become one people again.
Miehemme ympärileikataan - ja rauha yhdistää meidät uudeksi ja voimakkaaksi kansaksiOur men shall be circumcised and we shall be united in peace a new and strong people.
Muovautua kansaksi.Shape, for the people.
Niin, kyllä, nämä "GIL"-lapset ihmiset koulusta, opettaja sotalesket, Florentiininaiset Punaisen Ristin naiset, äiti kaupanpitäjät, lehtimiehet, poliisit toisin sanoen, don Luigino se mitä olemme tottuneet kutsumaan "Italian kansaksi" olisi samaa mieltä teidän kanssanne, juuri nyt.Well, yes. The kids that belong to the GIL the people from the school, the schoolteacher the war widows, the Florentine ladies the Red Cross ladies, the mother shopkeepers, journalists, police officers in other words, don Luigino what we are used to call "the Italian people" would agree with you, right now.
"Amerikan kansa osoittaa tyydyttämätöntä uteliaisuutta - sitä moninaista naisryhmää kohtaan - joka muotoili kaiken, ulkopoliitikasta hameenhelmoihin. ""The American people maintain an insatiable curiosity" about that eclectic group of women who fashioned everything from foreign policy to hemlines at home.
"Jahin kansa onnistuu.""We, Jah people, shall come together and make it work."
"Kokeet olivat julmempia ja räävittömämpiä" "kuin Yhdysvaltain kansa osaisi kuvitellakaan.""The testing we witnessed is more cruel, more grotesquely evil than the American people could ever imagine. "
"Me apinat olemme koko viidakon mahtavin kansa."Don't you know what the Monkey people always say We the Monkey people are the greatest folk in all the jungle
"Me, Yhdysvaltain kansa, muodos- taaksemme täydellisemmän liiton...""We the people of the United States in order to form a more perfect union...."

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bensa
gas
hansa
thing
kaara
automobile
kaava
formula
kahva
thing
kaima
namesake
kaira
an auger
kakka
poo
kalja
beer
kalla
zantedeschia
kalma
death
kalpa
an epee
kampa
comb
kandi
baccalaureate
kanki
bar

Similar but longer

kanslia
office

Random

kanotisti
canoeist
kansainvaellus
thing
kaninruoka
rabbit food
kaniturkki
rabbit fur
kanelipuu
cinnamon cinnamomum zeylanicum
kannattavuus
profitability
kansalaisopisto
thing
kannate
holder
kansainvälistyminen
internationalization
kansallislaulu
national anthem

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'people':

None found.
Learning languages?