Kaivo noun declension

Finnish
78 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
kaivot
wells
kaivot
wells
kaivojen
(of) wells
kaivoja
(part of) wells
kaivoissa
(in) wells
kaivoista
(out of) wells
kaivoihin
(into) wells
kaivoilla
(at) wells
kaivoilta
(from) wells
kaivoille
(onto) wells
kaivoina
(as) wells
kaivoiksi
(into) wells
kaivoin
(with) wells
kaivoitta
(without) wells
kaivoineen
(together with) wells
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
kaivo
well
kaivo
well
kaivon
well
kaivon
(of) well
kaivoa
(part of) well
kaivossa
(in) well
kaivosta
(out of) well
kaivoon
(into) well
kaivolla
(at) well
kaivolta
(from) well
kaivolle
(onto) well
kaivona
(as) well
kaivoksi
(into) well
kaivotta
(without) well

Examples of kaivo

Example in FinnishTranslation in English
- Jos kaivot yhdistyvät, niin evakuoinnista ei ole apua.I'm afraid that if these wells come together into a singularity, then evacuation won't help.
- Onko kaivot tutkittu?- Have we tested the wells?
Alamutin kaivot ovat kuuluisia puhtaasta, kylmästä vedestään.The wells of Alamut are fame for their clean, cold water.
Entä kuivat kaivot?Exactly. The dry wells?
He myrkyttivät kaivot. Paikasta tuli asumiskelvoton.After they were driven from an area, they poisoned the wells so no one could live there.
Mikä, painavien todisteiden pohjalta katsottuna oli varhaisin ajankohta, jolloin nämä kemikaalit vaikuttivat kaivojen saastumiseen ratkaisevasti?What, according to a preponderance of the evidence, was the earliest time at which these chemicals substantially contributed to the wells' contamination?
Olin aamulla kuivien kaivojen luona Scibettassa. Tiedättekö paikan?This morning I was up the mountain at Scibetta, near those dry wells.
Omistan yli 445 hehtaaria maata. Omavarainen aurinkovoiman ja kaivojen ansiosta. Täysivaltainen valtio, joka on immuuni sitä ympäröivän maan bisnekset nujertaville säännöille.Now, I got 1,100 acres of property here, self-sustaining with solar power and wells, a sovereign state immune to the business-killing regulations of the country in which it geographically lies.
Varmistan, että kaivojen kannet ovat kiinniI'll make sure the wells are capped.
Viranomaisten mukaan kaivojen sementti ei ollut kestävää.FOX, VOICE-OVER: The DEP revealed that Dimock wells had inadequate cement, cracked cement, or no cement.
Carnellin metallin pala oli koneesta, jolla tutkitaan kaivoja.Mr. Hall, it's not good news. The piece of metal you gave Carnell was from an industrial device used to test wells.
Ehkä voisitte käydä katsomassa jokea ja kaivoja.Maybe you could go out to the river, to the wells, and look.
Hyviä kaivoja.OK. Good. Good wells.
Hän polttaa kirkkoja ja myrkyttää kaivoja.He's been burning down churches and fouling wells!
Isäsi porasi kaivoja.Your father used to dig wells.
Kun yksi vesikaivo saastuu, kuten Dimockissa kävi ja samaa pohjavettä käytetään muissakin kaivoissa...If that one water well is going bad, it means that aquifer-- as what happened in Dimock, it's the one aquifer that was servicing all those water wells. 9 square miles.
Nauhoillamme kaasu kuplii kaivoissa.We have video of gas bubbling at those gas wells.
Olen kuullut itsemurhista junissa, kaivoissa, lentokoneissa ja katakombeissa mutten piroaareissa...I've heard of suicides in trains, in wells, planes and catacombs, but never in a urinal...
Turvarajaan nähden kaivoissa oli 50-kertainen määrä bentseeniä.FENTON: Benzene, 50 times-- 50 times the maximum contaminant level on benzene in the monitoring wells.
-Kerro kaivoista!-T ell her about the wells!
30 vuoden kuluessa sementti petti puolessa kaivoista.that over a 30-year period, 50% of wells failed.
5 prosentissa kaivoista sementti pettää heti ja metaani karkaa.So 5%. 5% of all wells immediately will show a failure of a cement job, and there will be methane migration.
8,9 prosenttia uusista kaivoista vuosi. Kaasu kulkeutui pohjaveteen.Well leakage was between 6% and 8.9% for newly installed wells-- gas migrating into aquifers.
En selviä kuivista kaivoista!I am not prepared for wells that run dry.
Jos et todista myrkkyjen valuneen kaivoihin, juttusi ei kestä.Unless you've proven that poisons reached the wells, there's no case.
Joten yön kaivoista avaruuden kuiluihin ja avaruuden kuiluista yön kaivoihin, - ikuisesti ylistäkää suurta Tsathogguan Cthulhua - ja Häntä Jota Ei Pidä Nimetä.So from the wells of night to the gulfs of space and from the gulfs of space to the wells of night, everthe praises of Great Cthulhu of Tsathoggua and of Him Who Is Not to Be Named.
Me pakotimme Rommelin perääntymään aavikolla. Syytimme häntä öljyn laittamisesta kaivoihin. Meistä se oli ruma temppu.(man) During the jigsaws up and down the desert, when we pushed Rommel back we used to accuse him of putting oil in the wells, which we thought was really a dirty trick.
Moniin kaivoihin.Many wells.
Osa työntää toiset kaivoihin.Some of us pushes others down wells.
- Milloin tulemme kaivoille?When do we reach the wells?
Miksi Fazio vietiin kuiville kaivoille?Why do you think they took Fazio up to the wells?
- Enkö käskenyt kaivaa kaivon rannalle?Didn't I tell you to dig a new well farther from the shore?
- Laita tikkaat kaivon päälle.- Take the ladder and put it over the well.
- Muun muassa se voi tarkoittaa - että nainen istuu kaivon päällä, mitä voi pitää varoituksena ansasta.Well, it could mean, among other things, that a woman is sitting on a well, and that's been interpreted as a warning against a trap. Right.
- Olet saanut kaivon?I have a well.
- Se tapahtui kaivon luona.- It happened by the well.
- Tai kaivoa, ehkäpä?Or a, uh, a well, perhaps?
23 kaivoa ollessani sotilaana. Hyvä.23 wells - when I was a soldier. 23!
Aluksi meidän täytyy estää ihmisiä käyttämästä tätä kaivoa, kunnes testaan sen.Well, for starters, we've got to stop people from using this well until I can test it.
Don Carlo, oletteko nähnyt kaivoa?Don Carlo, have you seen the well?
Elokuussa 2010 EPA ilmoitti, että 19 testattua kaivoa oli saastunut.FOX, VOICE-OVER: On August 31, 2010, the EPA released results showing contamination in 19 out of the water wells tested.
- Ennen kuolemaansa Sayid sanoi Desmondin olevan kaivossa.- Go where? - Before Sayid died, he said that Desmond was in a well.
- Odotat pari tuntia kaivossa. Poliisit pelastavat sinut, ja pääsemme televisioon.You'll wait in the well, Mommy will call the police, they'll rescue you, and then we'll be on TV!
- Tuossa kaivossa on pikkutyttö.- There's a girl in that well.
- Vesi kylpyänne varten on tuolla kaivossa.- The water for bath is in a well out there.
-Piileksimme kaivossa viisi päivää.At one time, we hid in a well for five days.
"Join Zemzem -kaivosta.I drank from the well of Zem Zem.
"Vesi tulee omasta kaivosta.""The water comes from our own well."
- Et voi täyttää tätä vesipuistoa kaivosta.You can't fill this Water Park off a well
- He tulivat wraithien kaivosta, Neleus.They came through the Wraith well, Louise.
- Ja leviävät kaivosta kaivoon. - Aivan.- Spreading from well to well.
"Huomio kaikki yksiköt," "Mies jäänyt kaivoon loukkuun. 919 Hope Street"Attention all units, man trapped in a well.
"Katso kaivoon ja pyydä hartaimpaasi." Katsoin kai liian kauas, - koska putosin aina vain alaspäin.look into the well and wish for my heart's desire. But I must have looked very far because I fell, down, down, down.
) Melkein putosin kaivoon eilen, äiti.I almost fell down a well yesterday, Mom.
- Heitin Desmondin tähän kaivoon. - Joku on auttanut hänet pois.This is the well I threw Desmond Hume into.
- Hyppäisin mieluummin kaivoon.I'd rather throw myself down a well.
- Ette ole kaivolla, Keras.This is not the well, Karris
- Ja siksi hän kävi kaivolla.So, the visits to the well. I guess so.
- Naiset kaivolla ja pellolla.Women at the well and in the fields.
-Kuten ne naiset kaivolla.Like the women at the well.
Ehkä ketä tahansa kaivolla kävijää, mutta hän osoitti sen Samille.Who knows? maybe anybody who comes by the well. But she was definitely focused on him.
...matka kaivolta jalostamolle on pitkä, - ja voimanlähteen pitää olla luotettava.(TV) ..from the well to the refinery is high. The power source has got to be reliable.
Auta häntä veden kantamisessa kaivolta.Don't let her carry the water from the well by herself
Haen lisää kaivolta.I'm going to the well for more.
Hän kirjoitti lapun, jossa pyysi kaivolta apua kostaakseen veljelleen.Asking for the well's help in punishing her brother. That's how this all started. but then, Eli and i
Menkää etupihan kaivolta vasemmalle.Out the front, left at the well.
- Kaksi ovea ilmaantuu. Kumpi johtaa kaivolle ja kumpi raahaa sen alle?Two doors appear along a stony path, and travelers always wonder which door will lead them to the well and which will drag them under.
- Pimeän puolen kaivolle.To the well of the dark side.
Emme olisi selvinneet seuraavalle kaivolle.We wouldn't have made it to another well.
Et saa mennä torille tai kaivolle yksin.You must not go to the marketplace or even to the well alone.
Harkitsemme siirtymistä seuraavalle kaivolle.We're considering going to this other well.
Ei tätä voi enää kaivoksi kutsua.Can't call it a well no more.
Niinpä, peitetyksi kaivoksi merkittynä.Yeah, labeled on every map as a capped well.
"Kuningas on yrittänyt saada lisää poikia, mutta kaivo kuivuu joskus."As l said at our last meeting, "God knows the king's done his best to get more sons... but there comes a time in life when the well runs dry."
"Vettä kaipaa vasta kun kaivo kuivuu." William Bell."You don't miss your water, till your well runs dry." - William Bell. - Not thirsty.
- Ja vuoden 1914 kartassa - joka on avoinna samalta alueelta - siinä on yksi suuri tontti joka on ilmeisesti myyty, - mutta kiinteistöt ovat suunnilleen samat, joten kaivo on yhä siellä.- And in the 1914 atlas... which is opened here to the same area... there's been one large lot that's apparently been sold of f... but the property is very much the same, and the well's still there.
- Kylvääkseen kaaoksen siemenet. Kun sen heittää toivomuskaivoon ja tekee toiveen, - kaivo menee päälle.Whoever tosses a coin in the wishing well, makes a wish, it turns on the well.
- Olen kuin kuivunut kaivo.I am totally skewered. I'm a dry well.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

kaaso
bridesmaid
kaato
felling
kahjo
wacko
kaide
railing
kaihi
cataract
kaiho
thing
kaiku
echo
kaima
namesake
kaira
an auger
kaivin
digger
kaivos
mine
kaivu
excavation
kaivuu
excavation
kallo
cranium
kalmo
corpse

Similar but longer

kaivos
mine

Random

kaivinkone
excavator
kaivonkansi
thing
kahina
rustle
kahveli
gaff
kaimakset
thing
kaivaminen
excavation
kaivos
mine
kahvinkorvike
coffee substitute
kaivospölkky
thing
kaitsija
minder

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'well':

None found.
Learning languages?