Harmiton noun declension

Finnish
73 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
harmiton
harmless
harmiton
harmless
harmittoman
harmless
harmittoman
(of) harmless
harmitonta
(part of) harmless
harmittomassa
(in) harmless
harmittomasta
(out of) harmless
harmittomaan
(into) harmless
harmittomalla
(at) harmless
harmittomalta
(from) harmless
harmittomalle
(onto) harmless
harmittomana
(as) harmless
harmittomaksi
(into) harmless
harmittomatta
(without) harmless
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
harmittomat
harmless
harmittomat
harmless
harmittomien
(of) harmless
harmittomia
(part of) harmless
harmittomissa
(in) harmless
harmittomista
(out of) harmless
harmittomiin
(into) harmless
harmittomilla
(at) harmless
harmittomilta
(from) harmless
harmittomille
(onto) harmless
harmittomina
(as) harmless
harmittomiksi
(into) harmless
harmittomin
(with) harmless
harmittomitta
(without) harmless
harmittomine
(together with) harmless

Examples of harmiton

Example in FinnishTranslation in English
Cornwallissa ajattelin teidän liioittelevan, ― sillä en voinut uskoa, ― että vanhan, harmittoman herran kuolemassa olisi jotain epäilyttävää.In Cornwall I felt you to be guilty of overstating the case... .. because I found it incredible that such a gentleman who was old and harmless should die a death anything that was but natural.
En vain ymmärrä, kuinka vastuuntuntoinen yhteiskunta - voi ummistaa silmänsä sille, että tällaista - myydään ja markkinoidaan nuorisolle harmittoman viihteen muodossa.Do not understand how companies responsible can turn a blind eye to this sort of thing being marketed to young people as a form of harmless fun.
Kerroin harmittoman tarinan.The child was frightened. So I told her a harmless story.
Kovis syö harmittoman näköisen karkin ja se menee hänen ruoansulatuskanavaansa.A bully eats a harmless-looking candy and it gets into his digestive tract.
Kuka murhaisi harmittoman vanhan papin?- Murdered? Who'd want to murder a harmless old clergyman?
- Alkuun se oli harmitonta.At first, it was harmless.
- Hoodoo on melko harmitonta.- Hoodoo is pretty harmless.
- Juoruilu. Useimmille kotirouville se on vain harmitonta virkistystä, - puolikiinnostavien makupalojen vaihtoa - tuntemiensa ihmisten puolikiinnostavista elämistä.Gossip-- for most housewives, it's just a harmless form of recreation, an exchange of semi-interesting tidbits concerning the semi-interesting lives of people they know.
- Käyttämäni huume oli harmitonta.The drug I used was harmless.
- Outoa eikä todellakaan täysin harmitonta.It was totally not harmless, by the way. We're dancing.
Kykenette lyömään miestä harmittomassa tilanteessa.You're capable of hitting a man who merely intrudes upon a harmless situation.
Koska ei ole mitän syytä miksi joku ei pidä siasta toinen harmittomasta kissasta kolmas lörpöttelijästä, vaan joutuu antautumaan häpeälle että loukkaa itseään loukattuna etten voi sanoa syytä!As there is no firm reason to be rendered why he cannot abide a gaping pig, why he, a harmless, necessary cat, why he a woollen bagpipe, but of force must yield to such inevitable shame
Koska nyt muutut harmittomasta öykkäristä ilkeäksi laudankaappaajaksi.Because now you're going from harmless bully to hardened boardjacker.
Kyse oli vain hävyn harmittomasta siirrosta.For pity's sake, it was the harmless transmission of an errant vulva.
Kyse on vain matkasta toipumiseen, joka alkaa harmittomasta lasten altaasta.This is all about the road to recovery strut out with harmless little kiddy pool
Mitä vaikeuksia harmittomasta naamiaispuvusta voisi tulla?What trouble could possibly come from a harmless game of dress-up?
Jätin vaistomaisesti vastaamatta harmittomaan kysymykseen, - koska aavistin, että vastaukseni oli tärkeä hänen hallitukselleen.The other day, while conversing... politely with a top official from a nearby country, i instinctively evaded a seemingly harmless question, sensing that my reply was of vital interest to his government.
Hän otti juustohampurilaisen, minä otin salaatin,- ja minä vain huomautin, millaisia rahoja voisi tienata- muutamalla harmittomalla bisneksellä, jotka täyttävät harmittomia paheita.He had a cheeseburger, i had a salad, and i just pointed out the money that could be made with a few businesses that cater to harmless vice.
Minäpä kerron. Menetin hyvän miehen yhdelle harmittomalla dinosauruksellesi.I lost a man due one of your harmless dinosaurs.
Mutta olet ällöttävä söpöllä, harmittomalla tavalla. Rakastan sinua sen takia.But you're disgusting in a cute, harmless way... and I guess I love you for that.
"Pelle vaikutti harmittomalta, kunnes hän ahdisteli blondia.""Clown seemed harmless until he harassed blond hostage."
"Tehostettua kuulustelua." Sehän kuulostaa harmittomalta.Enhanced interrogation. Sounds harmless enough, no?
- Hän vaikuttaa harmittomalta.- She seems harmless enough to me.
- Hän vaikutti harmittomalta.Well, he seems harmless to me.
- Kuulostaa harmittomalta.Sounds harmless.
Keskeneräistä asuinaluetta pidettiin kai todentuntuisena ympäristönä harmittomalle patrioottiselle toiminnalle.They may have assumed this construction site, not yet open for occupancy.. Was deserted enough to provide a realistic setting.. For what we must assume was..only a harmless patriotic scenario.
Minä seisoin kuistilla olettaen, että puhuin jollekin harmittomalle idiootille.And I was standing on the porch, assuming that I was talking to some harmless simpleton who spoke funny.
- Piditkö sitä harmittomana?Wanted me to crack it. You thought that was harmless?
En halua mennä vankilaan jostain, jota pidän nautintona - ja harmittomana sekä yhteiskunnalle että minulle itselleni.- I do not want to go to jail, - for something that I consider a pleasure, - and harmless, to both society and to myself.
FBI ja turvallisuusvirasto pitävät sitä harmittomana pilana.Bureau and homelands think it's nothing... A harmless prank.
Mitä sisälläni onkaan, se pysyy siellä harmittomana, kun olen onnellinen.Whatever is in me is held in, is kept harmless when I am happy.
Pidin Lylea aina harmittomana.I always thought Lyle was harmless.
Ensin isäni luuli sitä harmittomaksi taikauskoksi.At first, my father thought it was a harmless superstition.
Huomaat hänet harmittomaksi.You will get to know him, see that he's harmless.
Imuri imee kaasun ja sekoittaa sen veteen, - jolloin se tuhoutuu tullakseen uudelleen täysin harmittomaksi.The gas gets sucked through the extractor fans, passed into water and broken down to become, once again, completely harmless.
Kutsutko tuollaista herjausta harmittomaksi?You call such blasphemy "harmless"?
On haitallista kutsua harmittomaksi satiiria, joka pilkkaa aatelistoa.To call satire that mocks the nobility 'harmless' is unfortunate.
Kaikki harmittomat huvit, joita sinulla oli.All the harmless fun and games you had.
Meidän kai pitää uskoa niidenkin olevan harmittomat.I guess you expect us to believe that that's harmless, too.
Mutta, kun reaktio tapahtuu nopeasti, - normaalisti harmittomat aineet voivat reagoida tavalla - joka synnyttää valtavia energian purkauksia.But if a reaction happens quickly, otherwise harmless substances can interact in a way that generates enormous bursts of energy.
Tuuli ja oravat. Pienen pienet, harmittomat oravat. Ja viikinki.The wind and some squirrels, tiny winny harmless squirrels and a Viking
Tuuli ja oravat. Pienet, harmittomat oravat.The wind and some squirrels, teeny, weenie, harmless little squirrels.
Tämä mies luulee olevansa joulupukki, - ja te pidätte häntä sellissä tavallisten, - arkisten, jokapäiväisten, harmittomien rikollisten kanssa?This man thinks he is Santa Claus, and you keep him in a cell with regular, ordinary, everyday, harmless criminals?
"Ilmaistessaan vihamielisyyttä auktoriteettia kohtaan - tohtori Hodgins käyttää harmittomia salaliittoteorioita."While exhibiting anger and hostility toward authority, "Dr. Hodgins uses "harmless conspiracy theorizing as an outlet.
- Mikä on? Haluan todistaa, että lapset ovat harmittomia.I need to prove that the children are harmless.
- Ne ovat harmittomia.- They're harmless.
- Wikipediassa on vain harmittomia asioita.Wikipedia-ing facts about Hungary is harmless.
- Mutta harmittomista.- But harmless.
Elämäni aikana. Haluatteko auttaa lapsenlastani - pitämään huolta hygieenistaan, vai oletteko enemmän huolissanne harmittomista lemmikkihiiristä?Now, will you or will you not let my grandchild keep his hygienic and perfectly harmless pet mice?
Ne ovat kaukana harmittomista.They're anything but harmless.
Olen kyllästynyt "harmittomiin" ja "valkoisiin" valheisiin.Now, I am sick of these "harmless lies" and "little white lies".
Tukehdu harmittomiin höyryihimme.Choke on our harmless fumes.
Herra Hauskapupu mittaa reaktionne pommittamalla aivojanne harmittomilla käperrysäteillä.Mr. Funny-Bunny here will gauge your reaction by bombarding your brains with harmless snuggle rays.
- Kaverit vaikuttavat harmittomilta.Don't worry. These guys seem pretty harmless.
-He vain vaikuttivat harmittomilta.They just seemed so harmless.
Aluksi ne vaikuttavat harmittomilta ja hiljaisilta.They seem so harmless at first. Small, quiet, lapping up their saucer of milk.
He vaikuttavat harmittomilta.They seem harmless enough.
Ne vaikuttivat harmittomilta, mutta voimistuivat yhtäkkiä.They seemed quite harmless at first but a couple minutes later, they suddenly grew up and turned mean.
Menisit harmittomille treffeille jonkun kanssa. Kerromme, mitä sanoa. Se olisi hauskaa.Well, you know, those date's are totally harmless, you spend the evening with a person, we prep you on what to say before the show,
Jotkin tutkimukset pitävät niitä harmittomina, mutta paremmat tutkimukset väittävät muuta.It doesn't matter what you read, how many studies claim that they're harmless, I can show you better studies that claim the contrary.
Ne pitävät meidät harmittomina.The drugs they've been feeding... Something that's meant to keep us peaceful, I suppose, or harmless!
Olemme pitäneet Tähteitä säälittävinä - ja harmittomina -There was a time when we used to look upon these scraps as rather pathetic and relatively harmless.
Yksityisetsivä epäili kahta veljestä, - mutta piti heitä harmittomina.Uh, we had a private investigator look into the matter, and came up with a couple of names... two brothers. Told us they were probably harmless. All right, well, that helps a lot.
En kertonut, koska luulin niitä harmittomiksi. DiNozzo, mukaan.I didn't say anything because I assumed they were harmless.
Koska ne ilmaistaan epätosina tarinoina, - nämä ajatukset tulevat harmittomiksi.Because they are conveyed in a wrapping of untruth-the story - these thoughts become harmless.
Ne jäivät kirjaan lukituiksi, harmittomiksi, ellei sivuja luettu ääneen.They remained locked within the book, harmless, unless the pages were read aloud.
Sanoin voivani ohjelmoida ne täysin harmittomiksi.Look, I said I can reprogram them to be completely harmless.
Se on ainoa tapa todistaa heidät harmittomiksi.It's the only way to prove they're harmless.
Minä olen näet mitä harmittomin ihminen.Because, you know me, I'm the most harmless person
"Hän on harmiton, mutta voit tulla aseistettuna.""and wants to return them. "He's totally harmless but urges you...
- Brent on täysin harmiton, Daniella.Daniella, please. Brent is completely harmless.
- Ei, se on harmiton.No, they're harmless.
- Että olet harmiton sekopää.Um, that you are just some harmless wacko.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

harhaton
unbiased

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

harmillinen
annoying
harmoninen
harmonic
hajamielinen
absentminded
halveksittava
contemptible
haluton
reluctant
hankalakäyttöinen
cumbersome
harhainen
delusional
hämärämpi
some
hautamainen
gravelike
havupuuvaltainen
some

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'harmless':

None found.
Learning languages?