Crea conjugation

Conjugate crea - to create

Present tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
creez I create
Tu
creezi you create
El/ea
creează he/she/it creates
Noi
creăm we create
Voi
creați you all create
Ei/ele
creează they create

Past preterite tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
creai I created
Tu
creași you created
El/ea
creă he/she/it created
Noi
crearăm we created
Voi
crearăți you all created
Ei/ele
creară they created

Past imperfect tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
cream I was creating
Tu
creai you were creating
El/ea
crea he/she/it was creating
Noi
cream we were creating
Voi
creați you all were creating
Ei/ele
creau they were creating

Future tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
voi crea I will create
Tu
vei crea you will create
El/ea
va crea he/she/it will create
Noi
vom crea we will create
Voi
veți crea you all will create
Ei/ele
vor crea they will create

Conditional mood

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
aș crea I would create
Tu
ai crea you would create
El/ea
ar crea he/she/it would create
Noi
am crea we would create
Voi
ați crea you all would create
Ei/ele
ar crea they would create

Subjunctive present tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
să creez (so that/if) I create
Tu
să creezi (so that/if) you create
El/ea
să creeze (so that/if) he/she/it create
Noi
să creăm (so that/if) we create
Voi
să creați (so that/if) you all create
Ei/ele
să creeze (so that/if) they create

Subjunctive past tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
să fi creat (so that/if) I have created
Tu
să fi creat (so that/if) you have created
El/ea
să fi creat (so that/if) he/she/it have created
Noi
să fi creat (so that/if) we have created
Voi
să fi creat (so that/if) you all have created
Ei/ele
să fi creat (so that/if) they have created

Imperative mood

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
creează create!
Voi
creați create!

Imperative negative mood

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
nu crea do not create!
Voi
nu creați do not create!

Present perfect tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
am creat I have created
Tu
ai creat you have created
El/ea
a creat he/she/it has created
Noi
am creat we have created
Voi
ați creat you all have created
Ei/ele
au creat they have created

Past pluperfect tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
creasem I had created
Tu
creaseși you had created
El/ea
crease he/she/it had created
Noi
creaserăm we had created
Voi
creaserăți you all had created
Ei/ele
creaseră they had created

Future alternative 1 tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
am să creez I am going to create
Tu
ai să creezi you are going to create
El/ea
are să creeze he/she/it is going to create
Noi
avem să creăm we are going to create
Voi
aveți să creați you all are going to create
Ei/ele
au să creeze they are going to create

Future alternative 2 tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
o să creez I am going to create
Tu
o să creezi you are going to create
El/ea
o să creeze he/she/it is going to create
Noi
o să creăm we are going to create
Voi
o să creați you all are going to create
Ei/ele
o să creeze they are going to create

Future perfect tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
voi fi creat I will have created
Tu
vei fi creat you will have created
El/ea
va fi creat he/she/it will have created
Noi
vom fi creat we will have created
Voi
veți fi creat you all will have created
Ei/ele
vor fi creat they will have created

Future in the past tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
aveam să creez I was going to create
Tu
aveai să creezi you were going to create
El/ea
avea să creeze he/she/it was going to create
Noi
aveam să creăm we were going to create
Voi
aveați să creați you all were going to create
Ei/ele
aveau să creeze they were going to create

Conditional past tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
aș fi creat I would have created
Tu
ai fi creat you would have created
El/ea
ar fi creat he/she/it would have created
Noi
am fi creat we would have created
Voi
ați fi creat you all would have created
Ei/ele
ar fi creat they would have created

Presumptive tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
oi crea I might create
Tu
oi crea you might create
El/ea
o crea he/she/it might create
Noi
om crea we might create
Voi
oți crea you all might create
Ei/ele
or crea they might create

Presumptive continuous tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
oi fi creând I might be creating
Tu
oi fi creând you might be creating
El/ea
o fi creând he/she/it might be creating
Noi
om fi creând we might be creating
Voi
oți fi creând you all might be creating
Ei/ele
or fi creând they might be creating

Presumptive past tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
oi fi creat I might have created
Tu
oi fi creat you might have created
El/ea
o fi creat he/she/it might have created
Noi
om fi creat we might have created
Voi
oți fi creat you all might have created
Ei/ele
or fi creat they might have created

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for crea

There is no additional usage information for the verb crea.

Examples of crea

Example in RomanianTranslation in EnglishFm.
" 14 miliarde de ani, prin intermediul timp și spațiu pentru a ne crea, ca să putem fi împreună și de a face reciproc întreg ""14 billion years through time and space to create us, so that we could be together and make each other whole."
",șiv-arlucracu Justin pentru a crea spectacolul?""and you would work with Justin to create the show?"
"36 de ore", sponsorizat de Expediţii Interplanetare, explorând trecutul pentru a crea un viitor mai bun.36 Hours, sponsored by Interplanetary Expeditions... exploring the past to create a better future.
"Acum vom crea Omul... după chipul şi asemănarea noastră.""Now We shall create man... according to Our image and likeness."
"Acum vom crea albumul vieţii noastre".TOWLE: "We come now to create our album of life.
"O sa creez lumea intr-un numar de zile."I'm going to create the world over a number of days.
"Rostul meu e să creez."My business is to create.
"Rwanda, sa creez Rwanda."Rwanda, better create Rwanda.
"Să creez un dosar cu toate cheltuielile pe mâncare, cheltuielile cu personalul şi cheltuielile variate, în ultimele 36 de luni."create a spreadsheet itemizing all food expenditures, "staff expenses and miscellaneous expenses "over the last 36 months.
"Tre' să creez...""I must create a..."
"Ai venit aici ca să creezi ceva important"."You come here to create something important."
"Cele mai bune reţete sunt cele pe care le creezi tu însăţi".It's the recipes you create yourself that are the best.
"Mi-ar plăcea s-o cunosc pe Riley... să văd cine te-a inspirat să creezi personajele astea."And-and he's like, "Hey, man, i'd love to meet riley... "Just, you know, To see what inspired you... "To create these characters."
"Va fi timp să ucizi si să creezi"There will be time to murder and create
"nu trebuie să distrugi sau să creezi energie.""thou shall not destroy or create energy."
"Fiecare persoană creează propria lume."Every person creates his own world.
"Se furişează în noapte, creează confuzie,""she slips out in the night, creates confusion,"
"Se strecoară în noapte, creează confuzie,""she slips out in the night, creates confusion,"
"Soarele care creează.'The sun that creates.
"Sunset Strip creează ucigaşi.""The Sunset Strip creates killers."
"Noi ne creăm proprii demoni.""We create our own demons". Who said that?
"Nu, nu, nu, noi creăm lucrurile cu mâinile, nu cu minţile noastre.""No no no, we create things with our hands, not our minds."
"Să creăm istorie?"Shall we create history?
"Să creăm o Danemarca"Let us create a Denmark...
"Să creăm o nouă istorie în această tară...""To create new history in this land..."
" Că toți oamenii sunt creați egali. ""That all men are created equal. "
Astfel încât să puteți să creați familia ta hibrid?So you can create your hybrid family?
Care este tot ceea ce vei avea nevoie de , dacă doriți să creați acest lucru.Which is everything you're gonna need if you want to create this.
Ce ne să facem este, vom să creați un fișier fantomă.What we're gonna do is, we're gonna create a ghost file.
Congresul va Nu creați reforma campanie Întrucât acestea trebuie să ruleze în alegeri, așa că a propus o legislație ... La bunicul ...-l în 30 de ani. - Ce faci?Congress will never create campaign reform since they have to run in elections, so he proposed legislation to grandfather it in in 30 years.
De fapt, cream o armă de distrugere.Instead, I was, I was creating a weapon of destruction.
Imi cream jocul meu pe computerul meu. Era secret.l was creating my own game in my own computer.
Ultima dată când te-am văzut... era când cream spectacolul de dans.Um, I guess the last time I saw you... must've been when I was creating the dance show.
Dar tu creai viaţă !You were creating lives!
Marile companii creau echipamente video HD şi încercau să se impună în lumea cinematografică, dar încă nu întrevedeam o calitate.What was happening from some of the major manufacturers is, they were creating video-level tools, essentially HD tools, and sort of trying to push that into the world of cinema, and what we saw was that that wasn't anywhere close to good enough.
M-a trădat, adus moarte şi suferinţă în lumea pe care o creasem.He betrayed me, brought death and suffering to the world we had created.
Îmi dădusem seama că creasem o situaţia ridicolă.Then I realized I had created a ridiculous situation.
- Asociaţi de încredere care munceau pt un om care crease un substitut al hranei.- Trusted associates working for a man who had created a food substitute.
A încercat să ia Pergamentul cu forţa, iar Shifu a fost nevoit să distrugă ceea ce crease.He tried to take the Scroll by force. And Shifu had to destroy what he had created. But how could he?
Baldini crease câteva parfumuri cu adevărat măreţe, cărora le datora averea.Baldini had created several truly great perfumes to which he owed his fortune.
Bestia [Biiip] crease o problema oribila, si aparent trebuia sa o rezolve.My [bleep] beast had created a horrible problem, and apparently would have to solve it too.
Folosindu-se de criza pe care el însuşi o crease pentru a crea legi similare Actului Patriotic USA,Using the crisis he had created to pass laws similar to USA Patriot Act,
Acum puterea islamică o putea avea oricine, nu numai arabii care o creaseră.Now, Islamic power could be held by anyone, not just the Arabs who had created it.
Aţi auzit povestea primelor 2 inimii Klingoniene şi cum nimic nu putea să stea în calea lor şi cum au distrus ele chiar şi pe zeii care le creaseră.You heard the story of the first two Klingon hearts and how nothing could stand against them and how they even destroyed the gods that had created them.
Deci, ei doi nu creaseră nimic.They had created nothing.
Japonezii creaseră un sistem elaborat de fortăreţe sub pământ.The Japanese had created an elaborate system Of underground fortresses.
La sosirea lui Cabot, aborigenii iroquois şi algonquin din est îşi creaseră o patrie bogată.At the time of Cabot's arrival, the Iroquoian and Algonquian people of the eastern forests had created a rich, lush homeland.
! - Da. Tu ai creat programul de suprascriere.You created the override program.
" Dumnezeu a creat păcatul pentru ca noi să-I cunoaştem iertarea Lui.God created sin so that we might know His mercy.
"... A creat primul pyramidic civilizaţie ..."created the pyramidic civilization.
"24" a fost oarecum creat în contextul lui 11 Septembrie, dar Jack chiar a devenit, în unele feluri, paratrăznetul şi testul cu turnesol al acestei lumi foarte complicate în care trăim."24" sort of was created in the context of 9/11, but Jack really has become, in some ways, the lightning rod and the litmus test for this very complicated world we're living in.
"Acest corp artificial pe care l-am creat ..."This artificial body I have created...
"Aici au construit o gramada de cladiri inalte.. dar au uitat sa creeze oameni nobili care sa fie pusi inauntru""They created a lot of grand palaces here... but they forgot to create the noblemen to put in them".
"Asta e foarte important" "pentru că aceste rânduri ar putea să să vă creeze impresii diferite."It is important to repeat because other conclusions could be drawn from this plan.
"Aşa că Domnul s-a hotărât să creeze...""Wherefore he resolved to have..."
"Aşteptau naşterea unui copil care să fie posedat de Dumnezeul lor." "Care avea să fie înviat şi să creeze lumea din nou.""They were waiting for a child to be born to be a vessel for their god, who would then be resurrected and make the world anew."
"Cine e atât de inteligent să creeze aceste haine frumoase?" şi tu vei spune, "Cine?Beddini designs the clothes... which you wear among your friends, the smart people.
"Cele mai interesante cazuri sunt acelea în care patru substante, care pâna atunci erau combinate doua câte doua, odata intrate în contact, abandoneaza legaturile initiale, creând legaturi noi.""The most interesting cases are those where four substances... "until then paired up two-by-two... "once they make contact, abandon their original pairings, creating new ones.
"Din marea eterna el se ridică, creând armate pe toate malurile, întorcând omul împotriva fratelui sau, pana când omul nu va mai exista.""From the eternal sea he rises, creating armies on either shore, turning man against his brother, till man exists no more."
"Din marea eterna el se înaltă, creând armate pe ambele maluri.""From the eternal sea he rises, creating armies on either shore."
"Din marea eterna el se înălţa, creând armate pe toate ţărmurile întorcând om împotriva fratelui sau"From the eternal sea he rises, creating armies on either shore turning man against his brother
"Sutienele cu flori de lalele au fire legate foarte netede, creând o senzaţie de confort, indiferent de ocazie. ""The tulip lace bra has ruffled underwired cups, creating a curvier you, for evening's bare neckline. "

Questions and answers about crea conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about crea
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Romanian conjugation game!

Practice Romanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
aveahave
căcadefecate
căracarry
cinadine
credeguess
curaclean
vreawant
Different length:
crestacut

Do you know these verbs?

VerbTranslation
arăducerepresent
completacomplete
concepeconceive
contrazicecontradict
copleșioverwhelm
crăpacrack
credeguess
cufundaimmerse
cutremurashudder
declinadecline