Crear conjugation

Conjugate crear - create

Present tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
creo I create
Tu
crees you create
Ell(a)/Vostè
crea he/she creates
Nosaltres
creem we create
Vosaltres
creeu you all create
Ell(e)s
creen they create

Preterite past tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
creí I created
Tu
creares you created
Ell(a)/Vostè
creà he/she created
Nosaltres
creàrem we created
Vosaltres
creàreu you all created
Ell(e)s
crearen they created

Past imperfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
creava I was creating
Tu
creaves you were creating
Ell(a)/Vostè
creava he/she was creating
Nosaltres
creàvem we were creating
Vosaltres
creàveu you all were creating
Ell(e)s
creaven they were creating

Future tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
crearé I will create
Tu
crearàs you will create
Ell(a)/Vostè
crearà he/she will create
Nosaltres
crearem we will create
Vosaltres
creareu you all will create
Ell(e)s
crearan they will create

Conditional mood

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
crearia I would create
Tu
crearies you would create
Ell(a)/Vostè
crearia he/she would create
Nosaltres
crearíem we would create
Vosaltres
crearíeu you all would create
Ell(e)s
crearien they would create

Present perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
he creat I have created
Tu
has creat you have created
Ell(a)/Vostè
ha creat he/she has created
Nosaltres
hem creat we have created
Vosaltres
heu creat you all have created
Ell(e)s
han creat they have created

Past perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
havia creat I had created
Tu
havies creat you had created
Ell(a)/Vostè
havia creat he/she had created
Nosaltres
havíem creat we had created
Vosaltres
havíeu creat you all had created
Ell(e)s
havien creat they had created

Past anterior tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
haguí creat I had created
Tu
hagueres creat you had created
Ell(a)/Vostè
hagué creat he/she had created
Nosaltres
haguérem creat we had created
Vosaltres
haguéreu creat you all had created
Ell(e)s
haguéren creat they had created

Future perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
hauré creat I will have created
Tu
hauràs creat you will have created
Ell(a)/Vostè
haurà creat he/she will have created
Nosaltres
haurem creat we will have created
Vosaltres
haureu creat you all will have created
Ell(e)s
hauren creat they will have created

Conditional perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
hauria creat I would have created
Tu
hauries creat you would have created
Ell(a)/Vostè
hauria creat he/she would have created
Nosaltres
hauríem creat we would have created
Vosaltres
hauríeu creat you all would have created
Ell(e)s
haurien creat they would have created

Subjunctive of present tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
creï (so that I) create
Tu
creïs (so that you) create
Ell(a)/Vostè
creï (so that he/she) creates
Nosaltres
creem (so that we) create
Vosaltres
creeu (so that you all) create
Ell(e)s
creïn (so that they) create

Subjunctive of imperfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
creés (so that I) was creating
Tu
creessis (so that you) were creating
Ell(a)/Vostè
creés (so that he/she) was creating
Nosaltres
creéssim (so that we) were creating
Vosaltres
creéssiu (so that you all) were creating
Ell(e)s
creessin (so that they) were creating

Subjunctive of present perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
hagi creat (so that I) have created
Tu
hagis creat (so that you) have created
Ell(a)/Vostè
hagi creat (so that he/she) has created
Nosaltres
hàgim creat (so that we) have created
Vosaltres
hàgiu creat (so that you all) have created
Ell(e)s
hagin creat (so that they) have created

Subjunctive of past perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
hagués creat (so that I) had created
Tu
haguessis creat (so that you) had created
Ell(a)/Vostè
hagués creat (so that he/she) had created
Nosaltres
haguéssim creat (so that we) had created
Vosaltres
haguéssiu creat (so that you all) had created
Ell(e)s
haguessin creat (so that they) had created

Subjunctive of periphastic past perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
vagi crear (so that I) created
Tu
vagis crear (so that you) created
Ell(a)/Vostè
vagi crear (so that he/she) created
Nosaltres
vàgim crear (so that we) created
Vosaltres
vàgiu crear (so that you all) created
Ell(e)s
vagin crear (so that they) created

Periphastic past tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
vaig crear I created
Tu
vas crear you created
Ell(a)/Vostè
va crear he/she created
Nosaltres
vam crear we created
Vosaltres
vau crear you all created
Ell(e)s
van crear they created

Periphastic past anterior tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
vaig haver creat I had created
Tu
vas haver creat you had created
Ell(a)/Vostè
va haver creat he/she had created
Nosaltres
vam haver creat we had created
Vosaltres
vau haver creat you all had created
Ell(e)s
van haver creat they had created

Imperative mood

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Tu
crea create!
Ell(a)/Vostè
creï let him/her create!
Nosaltres
creem let's create!
Vosaltres
creeu create!
Ell(e)s
creïn let them create!

Imperative negative mood

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Tu
no creïs don't create!
Ell(a)/Vostè
no creï don't let him/her create!
Nosaltres
no creem let's not create!
Vosaltres
no creeu don't create!
Ell(e)s
no creïn don't let them create!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for crear

There is no additional usage information for the verb crear.

Examples of crear

Example in CatalanTranslation in EnglishFm.
El primer tokamak va ser concebut a Moscú durant els anys seixanta, i va ser dissenyat específicament per crear una gàbia magnètica, complicada però enginyosa, per confinar-hi el plasma d’alta energia.The first tokamak was conceived in Moscow in the 1960s and was designed specifically to create an intricate but ingenious magnetic cage to confine the highenergy plasma.
La Comissió Europea es va crear per representar, amb la més granindependència, l’interès europeu comúa tots els estats membres de la Unió.Dins l’àmbit legislatiu, és el motor: és qui proposales“lleis”que després han deser aprovades pel Parlament Europeu i pel Consell de Ministres.The Commission was created as an independent body to representthe Europeaninterest commonto all the Member States of the Union. It is the driving force ofthe legislative process, proposing the “laws”on which the European Parliamentand the Council then have to take a decision.
Arran de la crisi econòmica la UE està fent tot el possible per mantenir els llocs de treball i crear-ne de nous, per exemple, en el sector de les energies renovables, on es podrien crear fins a 2,8 milions nous llocs de treball en els pròxims anys.With the recent economic crisis, the EU is stepping up its eorts to safeguard jobs and promote employment, for instance in the renewable energy sector where it is estimated that 2.8 million new jobs could be created in the coming years.
Al desembre, es va llançar una convocatòria de propostes per a la creació d’una xarxa de prevenció de conflictes i es va crear un grup d’experts que podran participar en futures missions per a la gestió de crisis de la UE. Amb laIn December 2004, a call for proposals for the creation of a conflict prevention network was launched, and a pool of experts has been created for deployment in future crisis management missions led by the EU – lessons from the EU intervention in tsunami-hit
La lliure circulació està recollida enels tractats de la UE, però no es vaconvertir en una realitat pràctica finsque es va crear l’Espai Schengen.Aquesta zona sense fronteres deu elnom a la ciutat de Luxemburg on esva signar l’acord original.Free movement is enshrined in the EU’streaties, but it became a practical reality only once the ‘Schengen area’ wascreated. This frontier-free zone isnamed after the town in Luxembourgwhere the original agreement wassigned.
És vital comprendre que això crea reptes que van més enllà de les fronteres nacionals.It is vital to understand that this creates new challenges that transcend traditional frontiers.
Padilla crea i manté sistemes amb un enfocament social i també promou l'obertura amb la pàgina Sin Dominio.She creates and maintains systems with a social approach and also promotes openness with her website Sin Dominio.
El primer dels tres projectes de llei (Iniciativa legislativa 428884-6 ) crea requeriments nous per a arxius i notificacions de caire obligatori i busca garantir, així, una àmplia jurisdicció per al Govern Federal.The first of the three bills (Legislative initiative 428884-6 ) creates new requirements for mandatory archives and notifications, granting the federal government wide jurisdiction.
Recitant aquest segon passatge es crea una mena d'esquerda en l'espai-temps.Recitation of this second passage creates a kind of rift in time and space.
Portar a algú al passat crea energia temporal, de la que es nodreixen els àngels.Placing someone back in time creates time energy, and that is what the Angels feed on.
Si els empeltem un passat, creem un punt de suport... per a les emocions, i així els podem controlar millor.If we gift them with a past, we create a cushion... ...or a pillow for their emotions and consequently we can control them better.
Si els donem un passat, creem un recolzament... per a les seves emocions i podem controlar-los millor.If we gift them with a past, we create a cushion... ...or a pillow for their emotions and consequently we can control them better.
Cada cop que acabem amb un enemic, en creem dos més.Every time we deal with an enemy, we create two more.
L’accés a les institucionsi als serveis i els mitjans de participació cívica creen les condicions adequades per al’exercici d’una ciutadania activa per part de la població immigrant.Access to institutions, services and means of civicparticipation create the conditions for the exercise of active citizenship by migrants.
A la cultura es gesta la por vers l'altre, vers tot allò que és diferent, s'hi creen els mites, les metes, les prohibicions, els prejudicis i les obligacions socials.Culture is where the fear of the other, of the different, grows; it is in culture where myths, goals, prohibitions, prejudices and social obligations are created.
L'associació sense ànim de lucre LobbyControl i altres organitzacions pressionen els polítics des de fa temps perquè inicien un registre obligatori dels grups de pressió i perquè creen una llei contra els suborns als parlamentaris.The nonprofit organization LobbyControl and other organizations have long put pressure on politicians to create a mandatory lobby register and to pass a law to prevent bribery among parliamentarians.
"L'Enciclopèdia de Medicina Tradicional dels Matsés suposa la primera vegada que els xamans d'una tribu amazònica creen una transcripció completa del seu coneixement de medicina escrita amb les seves pròpies paraules i en la seva llengua", va indicar Christopher Herndon, president i cofundador d'Acaté, en una entrevista amb Mongabay."The marks the first time shamans of an Amazonian tribe have created a full and complete transcription of their medicinal knowledge written in their own language and words,” Christopher Herndon, president and co-founder of Acaté, told Mongabay in an interview.
Aquestes iniciatives creen nous negocis i noves oportunitats socials, ja que fan possible la creació de ponts de comunicació entre dones amb la mateixa manera de pensar i permeten que s'influenciïn entre elles.By enabling them to build connections with other like-minded women and inspire each other, such initiatives create new business and social opportunities.
Allende creà un moviment de masses per la victòria electoral.Allende created a mass movement for electoral victory.
Durant el primer any, creà una situació de gran prosperitat.During the first year he created a situation of great prosperity.
L'oposició creà problemes terribles per la vida quotidiana, dels seus resultats dramàtics, n'acusà el govern.The opposition created terrible ... difficulties for everyday life, its results, sometimes dramatic, were blamed on the government.
Al principi Déu creà el cel i la terra.In the beginning God created the heaven and the earth.
Un megaprojecte que crearia més de dos-cents mil llocs de feina, que mouria entre 15.000 i 18.800 milions d'euros d'inversions fins al 2022, que comportaria un total de 15.000 milions d'ingressos turístics entre deu i quinze anys.The colossal project would create more than 200,000 jobs, attract between 15 and 18.8 billion euros worth of investments up until 2022, and generate more than 15 billion euros from tourism income over ten to fifteen years.
La llei crearia un registre (o "llista negra") de qualsevol material en línia amb informació il·legal relacionada amb els nens (especialment la pornografia infantil, parafernàlia de drogues i instruccions sobre l'autolesió).The law would create a registry (or "blacklist") of any online materials containing illegal information relevant to children (specifically child pornography, drug paraphernalia, and instructions about self-harm).
Podria desfer-me de l'Alex, però això crearia un buit de poder dins la tribu i no sabem qui se'n faria càrrec.Well, I could just get rid of Alex, but that would create a power vacuum within the tribe and there's no telling who would take over.
Si en Rory escapés, es crearia una paradoxa.If Rory got out, it would create a paradox.
L’ampliació de la UE està creant unazona més àmplia d’estabilitat i prosperitat a Europa, un espai en quèestan garantits la democràcia il’Estat de Dret i en què es respectenels drets humans.EU enlargement is creating a widerarea of stability and prosperity in Europe – an area in which democracyand the rule of law are secured andhuman rights are respected.
Cal anar més enllà en la democràcia d’Europa, cal incrementar el paper del Parlament Europeu, creant partits políticsEurope could be made even more democratic by giving the Parliament a greater role, by creating genuine European political parties and by giving ordinary people a greater say in EU policymaking via non-governmental organisations and other voluntary associations.
Malgrat la bretxa digital que ens separa, crec que estem creant xarxes d'informació i de reflexió col·lectiva transnacionals superimportants.In spite of the digital divide that separates us, I think we are creating very important transnational networks of information and collective reflection.
Hi ha qui pensa que els immigrants poden ser els salvadors de la llengua. «Tinc moltes ganes que els immigrants comencin a escriure en la seva versió de l'islandès, creant noves paraules», diu el novel·lista Auður Ava Ólafsdóttir.Others think immigrants may be the saviors of the language.“I’m looking very much forward to the time when immigrants start to write literature in their version of Icelandic — creating new words, says novelist, Auður Ava Ólafsdóttir.
Els casos acostumen a allargar-se durant anys, creant un ambient que pot fer-se servir en benefici dels que intenten silenciar reportatges crítics a través d'actes criminals d'intimidació.Cases tend to drag on for years, creating an environment that can be used to the advantage of those who seek to stifle critical reporting through criminal acts of intimidation.
S'han creat nombrososgrups de treball i la Convenció Europea ha consultat àmpliament lesorganitzacions representants de la societat civil (sindicats, patronals,organitzacions no governamentals, món acadèmic, etc.).Numerous working groups were created and the Convention organised extensive consultations of organisations representing civilsociety (trade unions, employers’ organisations, NGOs, academic circles, etc).
Activistes a favor dels drets humans han creat una petició en línia, Stop The Kill The Gays Bill, com a part de la campanya per aturar el projecte de llei.Human rights activists have created an online petition, Stop The Kill The Gays Bill, as part of their campaign to stop the bill.
El fet que precisament aquesta reacció provingui del president d’una associació de premsa augmenta l'impacte i la incredulitat entre els espanyols a la xarxa, que han inundat Twitter amb tot tipus de comentaris i fins i tot han creat una etiqueta amb el nom del president: #antoniomora.The fact that this reaction comes from the head of a press association has sparked shock and disbelief among Spanish netizens, who have flooded Twitter with comments and even created a hashtag with the Head´s name: #antoniomora.
Els activistes han creat una pàgina de Facebook per compartir notícies sobre la seva situació i per demanar-ne l'alliberament.Activists have created a Facebook page to share news on his whereabouts and demand his release.
S'ha creat una pàgina de cobertura especial amb la finalitat de seguir les reaccions que es produeixen pel polèmic vídeo sobre la situació a Uganda.A Special Coverage page was created to follow the reactions on the polemic video with Ugandans weighing in on the topic:

Questions and answers about crear conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about crear
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
caçarhunt
cagarshit
casarmarry
citarsummon
colarsift
curarcure
Different length:
conrearcultivate
cremarburn
creuarcross

Do you know these verbs?

VerbTranslation
concebreconceive
confeccionarmake
contractarcontract
conversartalk
convidarinvite
corroircorrode
costarcost
courecook
créixergrow
crucificarcrucify