Lede conjugation

Conjugate lede - lead

Attention: in Norwegian, conjugation is the same for all persons. Therefore, while we only provide the 'jeg' ('I') form, it is absolutely the same for the 'du', 'han', 'hun', 'vi', 'de', etc. forms.

Bokmål present tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
leder I lead

Bokmål past tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
leda I leaded

Bokmål future tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil lede I will lead

Bokmål conditional tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
ville lede I would lead

Bokmål imperative tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
led I lead

Bokmål present perfect tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
har leda I have leaded

Bokmål past perfect tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
hadde leda I had leaded

Bokmål future perfect tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil ha leda I will have leaded

Bokmål conditional perfect tense

Norwegian FormEnglish TranslationEx.
Jeg
ville ha leda I would have leaded

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for lede

This verb can also mean the following: guide

Examples of lede

Example in NorwegianTranslation in EnglishFm.
Det er å lede vitnet!That's leading the witness!
Hvordan kan De tillate Deres mann å lede denne...slaveauksjonen?Gentlemen, if you wish to lead the opening reel with the lady of your choice you must bid for her.
Det viser at jeg er mann for å lede mine menn folk rett i dødens gap.But it proves that I am competent to lead my men, into the very jaws of death.
De løslot deg for å lede dem til meg.They freed you, so that you'd lead them to me.
Via Samuel valgte han deg til å lede hans folk.Through Samuel, he chose you to lead his people.
Det er å lede vitnet!That's leading the witness!
Hvordan kan De tillate Deres mann å lede denne...slaveauksjonen?Gentlemen, if you wish to lead the opening reel with the lady of your choice you must bid for her.
Det viser at jeg er mann for å lede mine menn folk rett i dødens gap.But it proves that I am competent to lead my men, into the very jaws of death.
Du må komme tilbake og lede oss.You gotta come back, and lead us.
Jeg vil aldri la deg lede folket mitt.l will never let you lead my people.
Jeg forstår ikke hvorfor du ville velge en vei som leder til slik en død.I don't understand why you should choose a road that leads to such a death.
Underlig instinkt, som leder elefantene til ett sted for å dø.Strange instinct that leads elephants to one spot to die.
Med en leder.With a leader.
En veldig mektig leder også, med makt over liv og død i hele jungelen.A very capable leader, too, with power of life and death over the entire jungle.
Sir Guy leder den andre avdelingen, der skattevogna er.- Do you see Sir Guy? - He's leading the second. The treasure wagon is with him.
Ta en sadel, eller noe annet, og led patruljen vekk.Take a saddle, or anything to lead the posse away.
Mango, led krigerne, slik at leopardgudens vilje skjer fyllest.Mongo, lead the warriors and may the leopard god's will be fulfilled.
Fortsett med den oppriktige omsorgen for oss og led oss på riktig vei.Continue good and sincere concern for us and lead us in right road.
Men led meg ikke inn i fristelse.But lead me not into temptation.
Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde.And lead us not in to temptation, but deliver us from evil.
Louis Hefner, en av byens ledende handelsmenn nå, antar jeg.Louis Hefner, one of the town's leading merchants now, I gather. - Hello, Yance.
Jeg har aldri glemt den flommen av utklipp som kom fra hele lendet. Og de kalte ham nasjonens ledende redaktør.I'll never forget the flood of clippings... that came in from all over the country... and they called him the nation's leading editor.
Var en av de ledende kriminaladvokatene før jeg ble fratatt bevillingen.Used to be one of the leading criminal attorneys before I was disbarred.
Jeg er meget stolt over å være her i dag, og betrakter det som en stor ære, å introdusere vår ledende bankmann til dere, Mr Walcott.I am proud indeed to be here today, and I consider it a great honour to introduce to you our leading banker, Mr Walcott.
Professor Simpson, var ledende hydraulikkekspert.Professor Simson, our leading expert in hydraulics. Your Majesty.

Questions and answers about lede conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about lede
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
badebathe
bedeask
eldeage
endeend
fadefade
fødegive birth
ladecharge
lagemake
legeheal
leierent
lekeplay
lenelean
lesaread
leseread
letelook
Different length:
avlededivert
gledelook forward to
klededress

Do you know these verbs?

VerbTranslation
konsolidereconsolidate
kristnechristianise
krystalliserecrystallise
lalet
ladecharge
lappepatch
ledo
ledsageaccompany
lenelean
livelive