Aukeratu conjugation

Conjugate aukeratu - choose

Perfect stem

Basque FormEnglish TranslationEx.
aukeratu have chosen

Imperfect stem

Basque FormEnglish TranslationEx.
aukeratzen choosing

Future stem

Basque FormEnglish TranslationEx.
aukeratuko will have chosen

Short sterm

Basque FormEnglish TranslationEx.
aukera choose

Verbal noun

Basque FormEnglish TranslationEx.
aukeratze choosing

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for aukeratu

There is no additional usage information for the verb aukeratu.

Examples of aukeratu

Example in BasqueTranslation in EnglishFm.
Pentsatzen hasia naiz besteek konponbide hoberena aukeratu dutela.I'm beginning to think that maybe the others had the right idea.
Berak Punishment Parkaren eta hespetxearen artean aukeratu beharko du, eta bera izango da aukeratzailea.(Chairman) He's going to make a choice between Punishment Park or prison and he'll have to make that choice himself.
Zuk aukeratu zenuen iraultzailearen bizibidea.You chose the life of a revolutionary.
Zuk aukeratu.Your choice.
Zuetako batek borondatez irtetea aukeratu dezake eta Teslimarekin joan, eta besteak AEB-n jarraitu dezakeOne of you could choose voluntary departure and leave With Taslima, and one of you could remain in the U.S.
Zer aukeratzen duzu?How do you choose?
Lee Robert Brown, zer aukeratzen duzu 15 urtetik 21 urtera edo Punishment Park?Lee Robert Brown, which do you choose: 15 to 21 years or Punishment Park?
Nik aukeratzen dut bideoa.I say video.
Hortaz jatorrizko amerikar leinu zehatz batek aukeratzen badu bizitzea... ...Hirugarren Munduko baldintzatan. Zein da nire arazoa?So if a particular tribe Native Americans choose to live in conditions of Third World Why is this my problem?
Nik aukeratzen dut, eta gonak jasotzen badaki, hobeto.I'll pick him and if he knows how to raise my skirt, better.
Horrek esanahi du berak aukeratuko duela gaur gaueko jolasa.That means he selects tonight's entertainment.
Jakinda ere zein aukeratuko duzun.Though I think I know the one you will chose.
Arreba bat eta zakur bat bazenitu, zakurra aukeratuko nuke.If you had a sister and a dog, I'd choose the dog.
Orain arte guri izkin egiteko aukera izan duzu.So far, you've been fortunate enough in eluding us.
Nire etxea mihatzeko aukera ematera etorri naiz.I came over here to give them a chance to ransack my place.
Onartzen du Reichak aukera hori?Surely the Reich doesn't admit that possibility?
Afrikako frantziar herrialde guztiak daude saltzailez beteak... aukera baten zain, buruzagi bat agian.Every French province in Africa is honeycombed with traitors... ...waiting for their chance, waiting perhaps for a leader.
Ihes egiteko aukera bat?What chance, man?

Questions and answers about aukeratu conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about aukeratu
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Do you know these verbs?

VerbTranslation
ahaztuforget
baserritartubecome
egindo
ekarribring
ekindevote
erosibuy
euskaratutranslate into basque
idatziwrite
irakurriread
saldusell