Zgjedh conjugation

Conjugate zgjedh - choose

Present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
zgjedh I choose
Ti
zgjedh you choose
A(i/jo)
zgjedh he/she/it chooses
Ne
zgjedhim we choose
Ju
zgjedhni you all choose
At(a/o)
zgjedhin they choose

Past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
zgjedha I chose
Ti
zgjedhe you chose
A(i/jo)
zgjedhi he/she/it chose
Ne
zgjedhëm we chose
Ju
zgjedhët you all chose
At(a/o)
zgjedhën they chose

Future tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të zgjedh I will choose
Ti
do të zgjedhësh you will choose
A(i/jo)
do të zgjedhë he/she/it will choose
Ne
do të zgjedhim we will choose
Ju
do të zgjedhni you all will choose
At(a/o)
do të zgjedhin they will choose

Imperative tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Ti
zgjedh you choose
Ju
zgjedhni you all choose

Present imperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
zgjedhja I was choosing
Ti
zgjedhje you were choosing
A(i/jo)
zgjedhte he/she/it was choosing
Ne
zgjedhnim we were choosing
Ju
zgjedhnit you all were choosing
At(a/o)
zgjedhnin they were choosing

Past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
kam zgjedhur I have chosen
Ti
ke zgjedhur you have chosen
A(i/jo)
ka zgjedhur he/she/it has chosen
Ne
kemi zgjedhur we have chosen
Ju
keni zgjedhur you all have chosen
At(a/o)
kanë zgjedhur they have chosen

Past pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
pata zgjedhur I had chosen
Ti
pate zgjedhur you had chosen
A(i/jo)
pati zgjedhur he/she/it had chosen
Ne
patëm zgjedhur we had chosen
Ju
patët zgjedhur you all had chosen
At(a/o)
patën zgjedhur they had chosen

Future perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të kem zgjedhur I will have chosen
Ti
do të kesh zgjedhur you will have chosen
A(i/jo)
do të ketë zgjedhur he/she/it will have chosen
Ne
do të kemi zgjedhur we will have chosen
Ju
do të keni zgjedhur you all will have chosen
At(a/o)
do të kenë zgjedhur they will have chosen

Subjunctive present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të zgjedh I choose
Ti
të zgjedhësh you choose
A(i/jo)
të zgjedhë he/she/it choose
Ne
të zgjedhim we choose
Ju
të zgjedhni you all choose
At(a/o)
të zgjedhin they choose

Subjunctive past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të zgjedhja I choose
Ti
të zgjedhje you choose
A(i/jo)
të zgjedhte he/she/it choose
Ne
të zgjedhnim we choose
Ju
të zgjedhnit you all choose
At(a/o)
të zgjedhnin they choose

Subjunctive past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të kem zgjedhur I have chosen
Ti
të kesh zgjedhur you have chosen
A(i/jo)
të ketë zgjedhur he/she/it have chosen
Ne
të kemi zgjedhur we have chosen
Ju
të keni zgjedhur you all have chosen
At(a/o)
të kenë zgjedhur they have chosen

Subjunctive past pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
të kisha zgjedhur I have chosen
Ti
të kishe zgjedhur you have chosen
A(i/jo)
të kishte zgjedhur he/she/it have chosen
Ne
të kishim zgjedhur we have chosen
Ju
të kishit zgjedhur you all have chosen
At(a/o)
të kishin zgjedhur they have chosen

Conditional present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të zgjedhja I would choose
Ti
do të zgjedhje you would choose
A(i/jo)
do të zgjedhte he/she/it would choose
Ne
do të zgjedhnim we would choose
Ju
do të zgjedhnit you all would choose
At(a/o)
do të zgjedhnin they would choose

Conditional past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
do të kisha zgjedhur I would have chosen
Ti
do të kishe zgjedhur you would have chosen
A(i/jo)
do të kishte zgjedhur he/she/it would have chosen
Ne
do të kishim zgjedhur we would have chosen
Ju
do të kishit zgjedhur you all would have chosen
At(a/o)
do të kishin zgjedhur they would have chosen

Optative present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
zgjedhsha I may choose
Ti
zgjedhsh you may choose
A(i/jo)
zgjedhtë he/she/it may choose
Ne
zgjedhshim we may choose
Ju
zgjedhshit you all may choose
At(a/o)
zgjedhshin they may choose

Optative past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paça zgjedhur I may have chosen
Ti
paç zgjedhur you may have chosen
A(i/jo)
pastë zgjedhur he/she/it may have chosen
Ne
paçim zgjedhur we may have chosen
Ju
paçit zgjedhur you all may have chosen
At(a/o)
paçin zgjedhur they may have chosen

Admirative present tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
zgjedhkam I (apparently) choose
Ti
zgjedhke you (apparently) choose
A(i/jo)
zgjedhka he/she/it (apparently) chooses
Ne
zgjedhkemi we (apparently) choose
Ju
zgjedhkeni you all (apparently) choose
At(a/o)
zgjedhkan they (apparently) choose

Admirative past tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
zgjedhkësha I (apparently) chose
Ti
zgjedhkëshe you (apparently) chose
A(i/jo)
zgjedhkësh he/she/it (apparently) chose
Ne
zgjedhkëshim we (apparently) chose
Ju
zgjedhkëshit you all (apparently) chose
At(a/o)
zgjedhkëshin they (apparently) chose

Admirative past perfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paskam zgjedhur I (apparently) have chosen
Ti
paske zgjedhur you (apparently) have chosen
A(i/jo)
paska zgjedhur he/she/it (apparently) has chosen
Ne
paskemi zgjedhur we (apparently) have chosen
Ju
paskeni zgjedhur you all (apparently) have chosen
At(a/o)
paskan zgjedhur they (apparently) have chosen

Admirative pluperfect tense

Albanian FormEnglish TranslationEx.
Unë
paskësha zgjedhur I (apparently) had chosen
Ti
paskëshe zgjedhur you (apparently) had chosen
A(i/jo)
paskësh zgjedhur he/she/it (apparently) had chosen
Ne
paskëshim zgjedhur we (apparently) had chosen
Ju
paskëshit zgjedhur you all (apparently) had chosen
At(a/o)
paskëshin zgjedhur they (apparently) had chosen

Other

Albanian FormEnglish TranslationEx.
participle
zgjedhur chosen
gerund present
duke zgjedhur choosing
gerund past
duke pasë zgjedhur having chosen

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for zgjedh

There is no additional usage information for the verb zgjedh.

Examples of zgjedh

Example in AlbanianTranslation in EnglishFm.
I kishte vendosur kursin tim të veprimit ... Dhe ajo ishte e lirë për të zgjedhur hers ...I had decided my course of action... and she was free to choose hers...
Në botën e vërtetë, ne do të kishim për të zgjedhur, por jo këtu.In the real world, we'd have to choose, but not here.
Së pari ai ka për të zgjedhur.First he has to choose.
Më vjen keq ajo ka për të zgjedhur.Sorry, she has to choose.
Ndoshta ata kan për të zgjedhur.Maybe they don't have to choose.
Dëshiroja të zgjedh lule për ceremoninë në kishë.I'd like to choose some flowers for the church ceremony.
Kjo është një gjë ... ...në çoftë se ju nuk mund ta gjeni dikë çë shetit rreth qytetit ... ...fshehet në çdo vend çë ai zgjedh.It's one thing... ...if you can't find someone running around the city... ...hiding anyplace he chooses.
Nese e zgjedh ai.lf he chooses to.
Unë kam zgjedhur të mos e zgjedh jetën.He's gonna do another striptease # I chose not to choose life.
Çdo gjë që bëj ma dikton ai. Në se do më duhet të zgjedh mes kësaj dhe Matrix-ës. . . . . .unë zgjedh Matrix-ën.If I had to choose between that and the Matrix... ...I choose the Matrix.
Besojmë në të keqën dhe të mirën, dhe e zgjedhim të mirën.We believe in good and evil , and we choose good .
Besojmë në të drejtën dhe të gabueshmën, dhe e zgjedhim të drejtën.We believe in right and wrong , and we choose right.
Ne mund të kemi çfardo që të zgjedhim.We can have whatever that is we choose. I don't care how big it is.
Nuk zgjedhim rregullat që duam të ndjekimWe don't pick and choose which rules to follow.
Ajo që është me rëndësi është rruga të cilën e zgjedhim.What matters is about choose the rite 1 That is what we really are.
Erdhi koha që të zgjedhni.The time is come when you have to choose.
Duhet të zgjedhni mes ne dyve.You must choose between us.
Shpresoj se ju do të zgjedhni të qëndroni me ne në këtë turnir dhe të luftoni në të njëjtën frymë që e bënte vëllaun tuaj aq madhështor.I hope you would choose to stay with us at the tournament and fight in the same spirit that made your brother so great.
Pra, ju doni të bëheni i vetëdijshëm për mendimet tuaja, doni kujdesshëm ti zgjedhni mendimet tuaja dhe doni të kënaqeni me këtë.So, you want to become aware of your thoughts, you want to choose your thoughts carefully and you wanna have fun with this.
Me kujdes zgjedhni kalimin e juaj, sepse vetëm një rrugë është për shpëtim.Be careful which gateway you choose For there's only 1 path to salvation
Bukuria ka fiIIuar kur njerëzit fiIIuan të zgjedhin, që nga Adami dhe Eva.Beauty started when people began to choose, since Adam and Eve.
Ju nuk jeni këtu ta merni botën dhe ta bëni vetëm ashtu ju siç doni, ju jeni këtu që ta krijoni botën përreth juve që ju e zgjidhni, derisa e lejoni botën ashtu si tjerët që e zgjedhin të ekzistoj.You are not here to try to get the world to be just as you want it to be, you are here to create the world around you that you choose, while you allow the world as others choose it to be to exist also.
Eforet zgjedhin vec vashat me te bukura Spartane te jetojne midis tyre si orakull.The ephors choose only the most beautiful Spartan girls to live amongst them as oracles.
Meritojnë të zgjedhin vetë.They deserve to choose for themselves.
Trijada i ben zgjedhjet pastaj e zgjedhin shefin... janë 13.And during that ceremony, they choose within who lead the trial. Dragon Heads. Yes,
Unë e zgjedha këtë apartamnt sepse është në vend të mirë.I chose this apartment because of the biIlboard.
Epo, puna është se nuk kam mundur të të gënjeja tani por e zgjedha atë si një shenjë të respektit sepse... ne tani jemi miq.The thing is, I could have kept lying to you now, but I chose not to, as a sign of respect. Because... well, now we're friends.
Unë e zgjedha gjithë këtë.I chose all of this.
Dhe ti e zgjedhe tëndin.And you have chosen yours.
Ti vetëm e zgjedhe Boston-in sepse shpreson që mami është atje.You only chose Boston because you hope Mom is there.
Vëllai im akoma është i inatosur që ti më zgjedhe mua të të shoqërojë.My brother's still upset that you chose me to escort you.
Në zemërimin e tij ai zgjodhi urrejtjen, ti zgjedhe dashurinë.ln his anger he chose hatred, you choose love.
-Dyshi ,zgjedhi rrugën e vet!- Two, chose his own path!
Izobela zgjedhi mënyrën e lehtë...Isobel chose the easier road.
Zoti më zgjedhi.God has chosen for me.
Krijuesit e Kent i konsideruan të gjitha këto karakteristika... Kur ata zgjedhën programin e z. Murroë... të ju tregojnë rreth Kent.The makers of Kent considered all these characteristics... ...when they chose Mr. Murrow's program... ...to tell you about Kent.
Më në fund unë do të zgjedh... diku, ndoshta këtu, tamam këtu, sot... sonte.Finally, I will choose-- somewhere, maybe here, right here, today-- tonight.
Sepse edhe unë do të zgjedh me kujdes.For I will choose carefully, as well.
Zgjidh një shishe, ose përndryshe do të zgjedh armën.Now, you choose a bottle, or I will choose the gun.
Do t'i vras 10, prift, dhe ti do të zgjedhësh.I will shoot 10, priest, and you will choose.
Kjo do të thotë se ai do të zgjedhë mënyrën e argëtimit për sonte.That means, he will choose our entertainment for tonight.
Kjo do të thotë, ai do të zgjedhë se si do të argëtohemi sonte.That means, he will choose our entertainment for tonight.
Dhe një ditë, ato do të zgjedhin të më shkatërrojnë.And one day, they will choose to destroy me.
Unë kam zgjedhur vdekjen, dhe akoma jam i ri.I have chosen death, but I'm still young.
Por nuk e kam zgjedhur vete se si ta jetoj jeten time.But this isn't a life I would have chosen for myself.
E ke zgjedhur ate qe ta ruash?have chosen its you to protect.
Nëse gjilpëra nuk përshtatet me lëkurën, ..atëherë nuk përshtatet as tatuazhi me njeriun, ...ndoshta atëherë rruga që ke zgjedhur nuk të përshtatet ty.If there is a conflict between the needle and the skin, between the mark and the man, perhaps the path you have chosen is not the path for which you are suited.
Ai u kthye nga ajo rruga një kohë të gjatë më parë. ai ka zgjedhur mërgim.He turned from that path a long time ago. He has chosen exile.
Si mundet një, i cili e ka zgjedhur rrugën e Allahut, t'a dëshiroj atë?How could one, who has chosen the way of Allah, wish that?
Gjenerali Zilong ka zgjedhur të qëndrojë në Majat Feniks.General Zilong has chosen to make his stand at Phoenix Heights
Ky njeri ka zgjedhur te qendroje me ty dhe ti rrise femijet e tu ashtu si te tijetThis man has chosen to be with you and raise your kids as his own.
Një zotëri i pozitës sime të ka zgjedhur ty për t'i bërë portretin.A man of my position has chosen you to take his portrait.
A mendoni se vetë kemi zgjedhur që ta harrojmë jetën e kaluar.Do you think we have chosen to our previous life to have forgotten?
Nëse është, ne e dimë se ne kemi zgjedhur drejtimin e duhur.If it is, we know whether we have chosen the right direction.
Kjo është edhe një arsye pse ne të kemi zgjedhur ty.That is another reason we have chosen you
Besoj se e kemi zgjedhur Komandantin tonë mirë.I trust we have chosen our commander well.
Kështu që ju keni zgjedhur vdekje.So you have chosen death.
Jeta qe keni zgjedhur eshte e destinuar te jete e veshtire.Life that you have chosen trãiþi to be difficult.
Por ju keni zgjedhur setër me dy rende pulla, zotëri...Well, you have chosen the double-breasted jacket, sir...
Jo të tjerë skllever, vetëm liri e njerëzve, të lidhur vetem me gjërat që kanë zgjedhur!No more slaves, just free people, tied only by the bonds they have chosen!
Epo, nëse më duhet se s'bën të shprehem, do të thoja se dy rraca robotësh alienë, në luftë prej shekujsh, kanë zgjedhur planetin tonë si vend për përleshjen e tyre përfundimtare.- Well, if I had to guess, I'd say that two alien robot races who've been battling for centuries have chosen our planet as the site for their ultimate confrontation.
Nëse e përmend përsëri emrin e tij... ...do të kesh zgjedhur të ardhmen e tij.If you so much as speak his name again... ...you will have chosen that future for him.
Nëse e përmend përsëri emrin e tij do të kesh zgjedhur të ardhmen e tij.If you so much as speak his name again you will have chosen that future for him
Dëshiroja të zgjedh lule për ceremoninë në kishë.I'd like to choose some flowers for the church ceremony.
Çdo gjë që bëj ma dikton ai. Në se do më duhet të zgjedh mes kësaj dhe Matrix-ës. . . . . .unë zgjedh Matrix-ën.If I had to choose between that and the Matrix... ...I choose the Matrix.
Vetëm... A mund të zgjedh... Prit pak.Just— Can I just choose— Wait a minute.
Tani e di pse nuk mundem të zgjedh.Now I know why you couldn't choose.
Thjesht sa t'i shoh dhe t'i studioj që të zgjedh më mirë.Just to look at and study so I can choose better.
Së pari duuhet të zgjedhësh karremin e duuhuur... ...pastaj duuhet ta dish kuur ta hedhësh çikrikuun.First you must choose the right bait... ...then you must know when to reel it in.
- Mund të zgjedhësh.- You choose.
Do t'i vras 10, prift, dhe ti do të zgjedhësh.I will shoot 10, priest, and you will choose.
Duhet të zgjedhësh vetëm një pjesë të gjatë.You choose one continuous speech.
Ose... mund të zgjedhësh që ta lësh mënjanë hakmarrjen tënde... ...dhe mund të falësh.Or... he/she can choose to leave of his/her side revenge... ...and to forgive me.
Dikush duhet të zgjedhë fjalët e tij po aq me kujdes sa dhe miqtë e tij.One should choose his words as carefully as he chooses his friends.
Prom Komiteti është një zogë gjë, por unë duke mbulojë atë për gazeta desido, dhe ata kanë nevojë për një djalë të ndihmojë të zgjedhë muzikë, kështu që unë duhet të luajë listën tuaj.Prom Committee is a chick thing, but I gotta cover it for the paper anyway, and they need a guy to help choose the music, so I need your play list.
Për t'u bërë Aron'ju, gjahtar... duhet të zgjedhësh Ikranin tënd, dhe ai duhet të zgjedhë ty.To become Aron'yu, hunter... You must choose your own Ikran and he must choose you.
Nëna e Madhe mund të zgjedhë të shpëtojë qenien e saj... në këtë trup.Great Mother may choose to save all that she is... In this body.
Duhet të zgjedhë.It must choose.
Ne mund të kemi çfardo që të zgjedhim.We can have whatever that is we choose. I don't care how big it is.
"Ajo zgjidhje na bën ashtu siç jemi." "Dhe gjithmonë mund të zgjedhim që të bëjmë atë që është më e drejtë."It's the choices that make us who we are, and we can always choose to do what's right.
Do të zgjedhim skuadra të reja.We're going to choose new teams.
Ne mund të zgjedhim të jemi më shumë se kaq!We can choose to be more than this.
Nesër, do ta kalojmë gjithë ditën duke menduar për ta vendosur se cilën të zgjedhim.Tomorrow, we spend the day hashing it out to decide which one to choose.
Erdhi koha që të zgjedhni.The time is come when you have to choose.
Duhet të zgjedhni mes ne dyve.You must choose between us.
Shpresoj se ju do të zgjedhni të qëndroni me ne në këtë turnir dhe të luftoni në të njëjtën frymë që e bënte vëllaun tuaj aq madhështor.I hope you would choose to stay with us at the tournament and fight in the same spirit that made your brother so great.
Njerëzit thonë që nuk mund të zgjedhni familjen tuaj, por ne po.People say that you don't really choose your family. We did.
Ju duhet të zgjedhni njërin.You must choose one.
Bukuria ka fiIIuar kur njerëzit fiIIuan të zgjedhin, që nga Adami dhe Eva.Beauty started when people began to choose, since Adam and Eve.
Meritojnë të zgjedhin vetë.They deserve to choose for themselves.
Epo, lypësit nuk mund të zgjedhin.Well, beggars can't be choosers.
Njerëzve u duhet të zgjedhin.People get to choose.
Më thanë se vetëm njëri prej nesh do t'ia dalë... ...dhe do të lënë miqtë tanë të zgjedhin.They told me that only one of us was gonna make it... ...and that they were gonna let our friends choose.
Sikur vetëm të mundesha të zgjedhja.If I could only choose.
Do të zgjedhja dermatologjinë krahas mënyrës së shumëfishtë.I'd choose dermatology over multiplex.
Po pyes vetëm se... nëse do të duhej të zgjedhja mes një gruaje për mikun tim të dashur Majkëllin, dhe një nëpunëseje... do të zgjedhja gjithmonë nëpunësen.I'm just asking because if I were to choose between a woman for my dear friend Michael and an employee... I would always choose the employee.
Vërtetë? Do të zgjedhja dermatologjinë krahas mënyrës së shumëfishtë.I'd choose dermatology over multiplex.
- Do të zgjedhje Kaliforninë? - Po.You'd still choose California?
Nëse e përmend përsëri emrin e tij... ...do të kesh zgjedhur të ardhmen e tij.If you so much as speak his name again... ...you will have chosen that future for him.
Nëse e përmend përsëri emrin e tij do të kesh zgjedhur të ardhmen e tij.If you so much as speak his name again you will have chosen that future for him
Kjo është edhe një arsye pse ne të kemi zgjedhur ty.That is another reason we have chosen you
Gjeneral, duket qartë se ishit ju opsioni i sigurisë që duhej të kisha zgjedhur.General, clearly you were the security option I should have chosen.
Dhe po të mund të zgjidhja, do të kisha zgjedhur ty babi...And if I could have chosen, I would have chosen you, Dad -
Duhet të kisha zgjedhur një vend më të sheshtë.I should have chosen a site lower down.
Nqs do e bënte, nuk do të kishe zgjedhur ty.If she did, she would not have chosen you.
E di që ky s'është fati që do të kishe zgjedhur për veten tënde, apo për Helium, por zgjedhja është një luks edhe për një Xhedak të Barsumit.I know that this is not the fate you would have chosen for yourself, or for Helium but choice is a luxury even for a Jeddak of Barsoom.
- A nuk duhet të kishim zgjedhur një tjetër?-Should we have chosen the other one?
të kishit zgjedhur diçka tjetër?Would you have chosen differently?
Po pyes vetëm se... nëse do të duhej të zgjedhja mes një gruaje për mikun tim të dashur Majkëllin, dhe një nëpunëseje... do të zgjedhja gjithmonë nëpunësen.- I ask this because, if I had to choose between the beloved wife of Michael, and an employee ... Always the employee would choose.
Dhe po të mund të zgjidhja, do të kisha zgjedhur ty babi...And if I could have chosen, I would have chosen you, Dad -
E di që ky s'është fati që do të kishe zgjedhur për veten tënde, apo për Helium, por zgjedhja është një luks edhe për një Xhedak të Barsumit.I know that this is not the fate you would have chosen for yourself, or for Helium but choice is a luxury even for a Jeddak of Barsoom.
Këto katër çështje janë zgjedhur si më të rëndësishmet pasi ato janë prioritete strategjike të politikave aktuale evropiane në Programin e 6të të VeprimitThese four issues have been chosen as entry points as they are the priorities of current European strategic policies in the
Ju ishit zgjedhur për shkak të matrix background inxhinieri tuaj. dhe bëralart personalitetit tuaj.You were chosen because of your matrix engineering background and the make-up of your personality.
Nëse je zgjedhur nga një fuqi mbinatyrore... dhe nëse je detyruar, mua më duket e çuditshme... si do të ishe kaq i kënaqur nga kjo.If you were chosen-- that is, by a higher power-- and if your hand was forced, seems strange to me you would get such enjoyment out of it.
Ju jeni zgjedhur, Sonya.You've been chosen, Sonya.
Ju jeni zgjedhur qe te mbroni Boten tuaj... ne nje turne te quajtur Mortal Kombat.You have been chosen to defend the Realm of Earth... in a tournament called Mortal Kombat.
Por duke zgjedhur të bëjmë kështu, besoj është, angazhimi.But choosing to do so, I guess, is engagement.
Jemi vetëm duke zgjedhur fontin se cili i përshtatet. çfare për atë fontin që e përdori SS?We're just choosing a font for what looks appropriate. What about that font the SS used?
Por ti po e bën, dhe je duke zgjedhur gabim.But you do, and you're choosing wrong.

Questions and answers about zgjedh conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about zgjedh
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Albanian conjugation game!

Practice Albanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Do you know these verbs?

VerbTranslation
degjojlisten
kundërthemcontradict
stopohemdo
shpallannounce
thektoast
themelojfound
udhëheqlead
udhëtojtravel
take
zgjohemwake up