Have conjugation

Conjugate have - have

Attention: in Danish, conjugation is the same for all persons. Therefore, while we only provide the 'jeg' ('I') form, it is absolutely the same for the 'du', 'De', 'han', 'hun', 'den', 'vi', 'I', 'de' forms.

Present tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
har I have

Past tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
havde I had

Future tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil have I will have

Present perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
har haft I have had

Past perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
havde haft I had had

Future perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil have haft I will have had

Conditional perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
ville have haft I would have had

Imperative mood

Danish FormEnglish TranslationEx.
Du
hav have!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for have

There is no additional usage information for the verb have.

Examples of have

Example in DanishTranslation in EnglishFm.
Jeg siger dig, vores lille fyr skal have det bedste.I'm telling you,our little guy is going to have the best of everything.
Det må have været hårdt på tankeren.Must have gotten pretty hairy on that tanker.
Nu har I fået den krig, som I så gerne ville have.Now you'll have the war you wanted!
Jeg blev ved med at tænke på, at det kunne have været Jackie.I just kept thinking that it could have been Jackie. Oh, God.
Det kunne have været dig eller mig.It could have been you or me.
- Hvorfor har du ikke sagt det?Why, why have you never told me that?
Vi har alle talenter og det der er et af Zoë's talenter.We all have our individual talents, and that just happens to be one of Zoë's.
Jeg er sikker på, at De genkender fra vores udsendelser at onde magter har skabt problemerne i vores verden.- I'm sure you recognise from our broadcasts the evil forces that have produced the trouble in our world.
I kan få hvad jeg har.I'll give you what I have.
I alle disse år har jeg ikke fortrudt, at jeg har forladt nogen.And... in all those years not once have I regrettedleaving anyone.
Da jeg var gravid med min søn, havde jeg forhøjet blodtryk.When I was pregnant with my son, I had preeclampsia.
Jeg havde inkasseret over 4 millioner dollars på falske checks 26 andre lande og alle 50 stater."I had cashed almost $4 million in fraudulent checks "in 26 foreign countries and all 50 states.
Jeg havde en hat på og derefter Baldy dukkede op.I had a hat on and then baldy showed up.
Den forsvundne ubåd havde 16 Polaris-missiler ombord.That missing submarine had 16 Polaris missiles aboard.
- Jeg havde jo ikke mødt dig ...Because I hadn't met you and...
Vi har haft de billetter i månedsvis.We've had these tickets for months.
Ville bare fortælle dig hvad en dejlig dag, jeg har haft.Just wanted to tell you what a lovely day I've had.
Gibbs, du far har haft et slagtilfælde.Gibbs, your father had a stroke.
Det ser ud til, at I har haft det værre end mig.It looks like you men had a worse time than I did.
Oh, kom nu vær ikke tåbelig. Du har ikke engang haft nogen dessert endnu.Oh come on don't be silly, you haven't even had any dessert.
Hav en rigtig god aften, venner Og I to må have en rigtig god katYou guys have a really good night and you two have a really good cat.
Vær artige, okay, og hav en glædelig jul!Be good this year, see? And have a merry Christmas.
- Der var intet hav i Kansas City.Well, I know they didn't have an ocean in Kansas City.
Bare hav lidt tålmodighed.Just have a little patience.
Farvel, hav det sjovt.Goodbye, have fun.
Stedet er blevet erklæret som havende ingen historisk værdi.The site has been certified as having no historical importance whatsoever.
Og nu... efter århundrede... havende drukket blod nok til at fylde tusinde søer... i dette rum, dette lille college... har jeg fundet hendes sjæl.And now... after centuries... having drank blood enough to fill a thousand lakes... in this piece, this small college... I have found her soul again.
Men den er grunden til, at gorgerne er havende bedre maskiner.But it is key... for the Gorg are having machines that are stronger and better at everything.

Questions and answers about have conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about have
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
arveinherit
givegive
hadehate
hagelatch onto
halehaul
horescrew
hulehollow
husehouse
hyleyell
hælefence
hæveraise
hørehear
håbehope
lavemake
levelive
Different length:
harveharrow

Do you know these verbs?

VerbTranslation
elskelove
forventeexpect
gabeyawn
glostare
gravereenglish
bark
harveharrow
heddebe called
hvæsehiss
imitereimitate