Klappen (to clap) conjugation

Dutch
31 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
klap
I clap
klapt
you clap
klapt
he/she/it claps
klappen
we clap
klappen
you all clap
klappen
they clap
Present perfect tense
heb geklapt
I have clapped
hebt geklapt
you have clapped
heeft geklapt
he/she/it has clapped
hebben geklapt
we have clapped
hebben geklapt
you all have clapped
hebben geklapt
they have clapped
Past tense
klapte
I clapped
klapte
you clapped
klapte
he/she/it clapped
klapten
we clapped
klapten
you all clapped
klapten
they clapped
Future tense
zal klappen
I will clap
zult klappen
you will clap
zal klappen
he/she/it will clap
zullen klappen
we will clap
zullen klappen
you all will clap
zullen klappen
they will clap
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou klappen
I would clap
zou klappen
you would clap
zou klappen
he/she/it would clap
zouden klappen
we would clap
zouden klappen
you all would clap
zouden klappen
they would clap
Subjunctive mood
klappe
I clap
klappe
you clap
klappe
he/she/it clap
klappe
we clap
klappe
you all clap
klappe
they clap
Past perfect tense
had geklapt
I had clapped
had geklapt
you had clapped
had geklapt
he/she/it had clapped
hadden geklapt
we had clapped
hadden geklapt
you all had clapped
hadden geklapt
they had clapped
Future perf.
zal geklapt hebben
I will have clapped
zal geklapt hebben
you will have clapped
zal geklapt hebben
he/she/it will have clapped
zullen geklapt hebben
we will have clapped
zullen geklapt hebben
you all will have clapped
zullen geklapt hebben
they will have clapped
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou geklapt hebben
I would have clapped
zou geklapt hebben
you would have clapped
zou geklapt hebben
he/she/it would have clapped
zouden geklapt hebben
we would have clapped
zouden geklapt hebben
you all would have clapped
zouden geklapt hebben
they would have clapped
Du
Ihr
Imperative mood
klap
clap
klapt
clap

Examples of klappen

Example in DutchTranslation in English
"en alle bomen zullen in de handen klappen.""break forth before you into singing, and all the trees of the field shall clap their hands."
'Velen klappen, sommigen niet, enkelen fluiten.Many clap, some don't, a few hiss.
- Dank U. Niet klappen.- Thank you. - Don't clap.
- En klappen.And clap.
- Ik zal gewoon klappen.- and Nick's gonna clap. - Okay.
'Als je erin gelooft, klap dan in je handen."If you believe, clap your hands.
- lk kan het met een klap tussendoor.- l can do the kind where you clap between...
Als hij sterft door de klap (venerische ziekte), dat is iets anders.If he dies from the clap, that's one thing.
Als ik in m'n handen klap... kom je uit je trance en doe je alles wat ik zeg.When I clap my hands, you'll come out of the trance and do whatever I say.
Als ik in mijn handen klap hoor je dat zeven keer.If I clap my hand you are gonna hear 7 times.
"Een oude man is maar een schamel ding, een gescheurde jas op een stok... tenzij zijn ziel zijn handen klapt en zijn handen zingen.""An aged man is but a paltry thing, a tattered coat upon a stick... unless soul clap its hands and sing."
(Will klapt in de handen)(Will clapping hands)
- Wie klapt er nu voor zichzelf?Who claps for themselves?
Af en toe klapt hij in z'n handen. Ga door.-that makes him clap his hands on occasion.-Carry on.
Als de baby valt, klapt de moeder in haar handen.If the baby falls, the mother claps her hands.
"In de badkamertjes van buitenwijken kIaterde het water en werd er geklapt en met munten gestrooid.""...and in the little bathrooms of the suburbs, the water splashed upon the carpet and they clapped and threw coins into the bath."
Heb je al geklapt voor jezelf?Have you clapped for yourself yet? No.
Ik heb nooit geklapt voor Tinkerbel... en ik was nooit bang voor spoken.I never clapped for tinkerbell, and I was never scared of ghosts.
Ik heb zelfs nog geklapt.l even remember that l clapped.
- Een man die zonder te stoppen klapte.The guy clapped his hands for 5 days.
Die gast klapte.That guy clapped. Hey, baby.
Die grote leider klapte zo hard dat hij bijna van het podium viel.That great man clapped so hard, he nearly fell off the podium.
En ik zei ja. Ik klapte mee.And I said "Yes." I clapped.
Het zat vol en de menigte klapte en klapte.The place was packed and the crowd clapped and clapped.
Afgelopen nacht, toen we samen wakker bleven... en onze zielen in hun handen klapten en zongen, toen we er bovenop kwamen, zat ik na te denken over wat je zei...Last night, after we stayed awake together... and our souls clapped their hands and sang, we made a clean breast of it, I was thinking about you saying...
Ik poseerde, mensen klapten..I posed, people clapped...
Ja, zeker weten, maar... Weet je, Pete haalde me zeg maar over en na die eerste avond toen ze allemaal klapten... Laten we gewoon zeggen dat ik aan meer verslaafd ben dan alleen koffie.Yeah, definitely, but you know, Pete kind of talked me into it, and then after that first night, when they all clapped, let's just say I'm addicted to more than just coffee.
Maar ze klapten voor ons.But people clapped.
Nou, ze klapten.Well, they clapped.
En Wallingford klappend op het podium.- Including Wallingford on-stage clapping.
En al klappend in hun handen, de keizers van het Spaanse lied:And, clapping their hands, the greatest in Spain:

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'clap':

None found.
Learning languages?