Прими (to receive) conjugation

Macedonian
61 examples

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
примам
I receive
примиш
you receive
прими
he/she/it receives
примиме
we receive
примите
you all receive
примат
they receive
Future tense
ќе примам
I will receive
ќе примиш
you will receive
ќе прими
he/she/it will receive
ќе примиме
we will receive
ќе примите
you all will receive
ќе примат
they will receive
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би примил
I (masculine) would have received
би примила
I (feminine) would have received
би примил
you (masculine) would have received
би примила
you (feminine) would have received
би примил
he would have received
би примила
she would have received
би примило
it would have received
би примиле
we would have received
би примиле
you all would have received
би примиле
they would have received
Past perfect tense
сум примил
I (masculine) have received
сум примила
I (feminine) have received
си примил
you (masculine) have received
си примила
you (feminine) have received
е примил
he has received
е примила
she has received
е примило
it has received
сме примиле
we have received
сте примиле
you all have received
сум примиле
they have received
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
примев
I was receiving
примеше
you were receiving
примеше
he/she/it was receiving
примевме
we were receiving
примевте
you all were receiving
примеа
they were receiving
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев примил
I (masculine) had received
бев примила
I (feminine) had received
беше примил
you (masculine) had received
беше примила
you (feminine) had received
беше примил
he had received
беше примила
she had received
беше примило
it had received
бевме примиле
we had received
бевте примиле
you all had received
беа примиле
they had received
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе примев
I will have received
ќе примеше
you will have received
ќе примеше
he/she/it will have received
ќе примевме
we will have received
ќе примевте
you all will have received
ќе примеа
they will have received
Past aorist tense
примив
I received
прими
you received
прими
he/she/it received
примивме
we received
примивте
you all received
примија
they received
Imperative tense
-
прими
you receive
-
-
примете
you all receive
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум примел
I (masculine) will receive
ќе сум примела
I (feminine) will receive
ќе си примел
you (masculine) will receive
ќе си примела
you (feminine) will receive
ќе е примел
he will receive
ќе е примела
she will receive
ќе е примело
it will receive
ќе сме примеле
we will receive
ќе сте примеле
you all will receive
ќе сум примеле
they will receive
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
примен
receiving
receiving
receiving
примел
receiving
примела
receiving
примело
receiving
примеле
receiving
примил
received
примила
received
примило
received
примиле
received

Examples of прими

Example in MacedonianTranslation in English
Филмот беше добро прифатен од страна на жирито и јавноста, со тоа што Жан Дижарден ја прими наградата за најдобар актер.The film was very well received by both the jury and the public, with Jean Dujardin being given the Best Actor Award.
Светиот синод на епископи на српската православна црква ги прими со изненаденост и разочарување вестите за бруталното насилство врз пациентите во манастирот Црна река во рашко-призренската епархија.The Holy Synod of Bishops of the Serbian Orthodox Church received with astonishment and regret news about brutal violence toward patients of the substance abuse in monastery Crna Reka in the Rasko-Prizrenska Eparchy.
Една пресуда на пакистанскиот Cовет за исламска идеологија (CII) кој го отфрла ДНК како примарен доказ во случаите на силување прими многу критики од активистите во земјата.A ruling by Pakistan's Council of Islamic Ideology (CII) dismissing DNA as primary evidence in rape cases has received much flak from activists in the country.
Најмалку 25 затвореници беа убиени од сириската полиција, според Комитетот кој прими телефонски повици од затворот за време на масакрот.At least 25 detainees had been killed by the Syrian police, according to SHREC that received phone calls from inside the prison during the massacre.
Една недела подоцна Лонг објави отворено писмо до гувернерот на Порторико во кое ги потврди нејзините првични ставови и го изрази нејзиното незадоволство кон личните напади кои ги прими.A week later Long published an open letter to the Puerto Rican Governor in which she reaffirmed her original statements and expressed her displeasure with respect to the personal attacks she has received.
Ретко има гости во куќава, па не знам како да ги примам.Guests are so rare in this house that I hardly know how to receive them.
Колку што знам јас, додека сум сигурен... ...додека примам визуелна потврда за телото на Питер... ....гледам да ја вратам мојата стока и да ја завршам мисијата...Until I know, until I'm sure... ...until I've received a visual confirmation of the body of Peter... ...l'm looking to retrieve my cargo and complete my mission.
Ако не примам одговор до 22 часот, ќе мислам дека сте онеспособени.If I receive no reply by 2200 hours, I'll assume you have been incapacitated.
Не можам да примам пораки од другата страна.I can't receive messages from the other side.
„Драг Марти, ако се моите пресметки точни ти ќе го примиш ова писмо кога Делоринот ќе го удри гром."Dear Marty, if my calculations are correct... "...you will receive this letter immediately after the DeLorean's struck by lightning.
"Драг Марти, ако моите пресметки се точни ќе го примиш ова писмо веднаш по удирањето на громот на Де Лорианот."Dear Marty, if my calculations are correct... "you will receive this letter immediately after the DeLorean's struck by lightning.
Сега ќе ја примиш силата од Божјата душа.You will now receive the power of the Lord's spirit.
Сакам да бидам учтив... но колку подароци можеш да примиш?I want to be polite... but how many decoupage gifts can you receive?
Саркози веројатни мислеше: не можеме да го примиме овој тип (Бен Али) во Франција.Sarkozy probably thought: can't receive this guy (Ben Ali) in France.
Нашата блокада е целосно законска. Со задоволство ќе ги примиме амбасадорите.As you know, our blockade is perfectly legal... and we'd be happy to receive the ambassadors.
За она што сега треба да го примиме, Господ да не направи вистински благодарни.For what weare about to receive, may the Lord make us truly grateful.
Оче, благодарни сме ти за твојот благослов... и посветени сме на твојата мисла... која ќе ја примиме...Father, we thank Thee for Thy blessings... and dedicate them to Thy mercy-- We are about to receive--
Кога ќе датете вие ќе примите.When you give you shall receive.
Сакам инфорамции веднаш штом ќе ги примите.I want information as you receive it.
не сте достојни да ги примите неговите Десет Заповеди.You are not worthy to receive these Ten Commandments.
Овде, ке ги примите двете.Here, you'll receive both.
Прво, ќе ве пофали за добрата работа што ја сторивте, дека го правите светот побезбедно место, дека ќе примите признание или унапредување.First, he'll compliment you on the fine job you've done that you're making the world a safer place that you're to receive a commendation and a promotion.
Арабјанецот, Вафа Алиџохани, бара од Арапите на Заливот да станат и кажат: Секој државјанин на Заливот треба да ја напише ова порака за доброто на нашите браќа во Тунис: Јас сум државјанин на Заливот и не сакам мојата земја и владата да го примат криминалецот и тиранинот Бен АлиSaudi Wafa Aljohani urges Gulf Arabs to stand up: Every Gulf national should write this message for the sake of our brothers in Tunisia: I am a Gulf national and I refuse that my country and government receive the criminal tyrant Ben Ali
Повеќето невработени чувствуваат понижување кога ќе примат надоместок за невработени.Most unemployed people feel humiliation when they receive unemployment compensation.
Приближно една третина од проектите користат мобилни телефони на некој начин, најчесто дозволувајќи им на граѓаните да испратат или примат информација преку текстуална порака.Approximately one third of the projects use mobile phones in some way, most commonly by allowing citizens to submit or receive information via text messages.
Овие компоненти изгледа дека се специфично дизајнирани да примат некаков вид на сигнал.These appear to be designed to receive a signal of some sort.
За неколку денови, нивните семејства, нивните сопруги ќе ја примат страшната вест...- In a few days, their families, their wives will receive the bad news...
Неодамна примив писмо со новини од училиштето на мојот син.A while back I received a news letter from my sons school.
Неколку од мејловите што ги примив од Бејрут денес ме информираа дека избила или започнала “граѓанска војна” во Либан.Several of the emails I received from Beirut today informed me that "civil war" has erupted or started in Lebanon.
ја примив вашата порака.I received your message.
Го примив пред две недели.I received it two weeks ago.
Ова го примив од Париз.Gentlemen, I received this from Paris.
Овде 911, примивме јавување од овој број.This is 911. We received a hang-up from this location.
Ги примивме пакетите што ги прати.We received those packages you sent. Come in.
Уште луѓе се снемати укључувајќи и ГСН Мајк Енгл Кажано ми е дека се пребацуваме на снимка која само што ја примивме. Јас сум Мајкл Енгл.We're gonna need the National Guard. /- people are still missing... /... including GCN's own Mike Engel. /I'm now being told that we're cutting to /a video GCN has just received. /I'm Mike Engel for Gotham Tonight. /"What does it take /to make you people wanna join in? /You failed to kill the lawyer. /I've gotta get you off the bench... /...and into the game. /- Bench.
Само што примивме збор од нашиот извор во Вашингтон. Изгледа ти си на листата најбарани луѓе.We've just received word from our source in Washington. it appears you're on the high-value target list.
Само што примивме 1000 долари донација од непознат донатор!We received a one-thousand-dollar contribution - from an anonymous benefactor!
Дали ја примивте мојата апликација за А-4 тренингот?Have you received my application for that training?
Протестантите добро го примија овој гест на поддршка од патријархот, додека претседателот Росен Плевелиев, кој се обрати на толпата во Софија, беше исвиркан.This gesture of support for the protesters was well-received by them, while President Rosen Pleveliev, who addressed the crowd in Sofia, was booed.
Веста за неговата смрт, која српските граѓани ја примија со големо жалење, е дотолку потрагична.“The news of his death, that the Serbian citizens received with great sorrow, is all the more tragic."
Бошњаците го примија како спасител, но тој имаше поинакви планови.Bosnians received him as a savior, but he had different plans.
Добро го примија.He is well received.
АИГ Банка од Америка, Сити Груп, кои примија милијарди во владината помош за излез од кризата, не се обфатени со тој план.which have received billions in bailout money don't fall under this plan.
О, примете го него сега, вие, пламени, проголтајте го како дрво во фурна!Oh, receive her now, you flames, consume her as would a furnace.
Подоцна, Панфилов мораше да се пресели во Грузија заради лична безбедност,бидејќи примил неколку закани за физичка пресметка.Later, Panfilov himself had to move to Georgia due to personal security reasons: he had received several threats of physical reprisal.
Моитху, жител на Кутипурам во областа Малапурам ја примил пораката од Хамса, роднина од Барселона кој ја примил од just4ajoke@gmail.com.Moithu, a resident of Kuttipuram in Malappuram District, had received the mail from Hamsa, a relative in Barcelona, who collected it from just4ajoke@ gmail.com.
Тој примил неколку закани и го бараат од сирискиот режим.He has received various threats and he is wanted by the Syrian regime.
Кралот го замолил Архимед да утврди дали поклонот... кој го примил е навистина злато...The king asks Archimedes to determine if a present he has received is actually solid gold.
Ниеден стигматик не ги примил сите пет рани.No stigmatic has ever received the full five wounds.
Наводно, агенцијата за контрола на медиумите примила некои поплаки затоа што се емитува во 11 часот претпладне.Apparently some complaints were received at the government’s controlling agency for media because The Simpsons was being aired at 11 am.
Недолго потоа, Ѕ. Флота примила повик за помош од Вулканската Врховна Команда, дека е засилена сеизмичката активност на нивната планета.Soon after, Starfleet received a distress signal from the Vulcan high command that their planet was experiencing seismic activity.
Си примила некогаш вакво писмо?Have you ever received letters like these?
Галеријата Гриерсон во Калифорнија примила донација од 50 милиони долари. Со нив ќе купи портрет на "Вистлеровата мајка" од музејот Дорсеј во Париз.The Grierson Gallery of California has recently received a private donation of fifty million dollars to buy Whistler's portrait of his mother from the Musée D'Orsay in Paris.
Го однел клучот на врвот од запалената зграда... ... Небото се оворило и го примило клучот од испружената рака на свештеникот.He took the key to the top of the building, the heavens opened and received the key from the priest's outstretched hand.
Го однел клучот на врвот од запалената зграда Небото се оворило и го примило клучот од испружената рака на свештеникот.He took the key to the top of the building, the heavens opened and received the key from the priest's outstretched hand.
Чув дека телото е масовно произведена тестна верзија, но се чини дека примило специјална конфигурација.I hear that the body is a mass produced beta version, but it seems to have received a special configuration.
Досега, жителите примиле незначителен надомест за својата загуба, додека бизнисмените-сопственици воопшто не примиле надомест, иако Општинската уредба бр.Up to now, the residents received negligible compensation for their loss, whereas the business owners received no compensation at all, even though the Municipal Decree no.
Провајдерите на интернет услуги подоцна негираа дека примиле наредба од владата за забрана на критичниот веб-сајт.The ISPs later denied that it received an order from the government to ban the critical website.
Од Центарот за катастрофа рекоа дека веќе примиле 100,000 повици каде повеќето од јавувачите бараат нови информации за поплавите.The disaster center said that it already received 100,000 calls with most of the callers asking for updates on the floods.
Во прилог на ова, тој не води грижа за тоа дали ќе нема право на државна пензија од февруари - тој и така не и верува на државата и смета дека такво нешто нема да има во наредните 50 години.Тука се и „романтичните членови" на фондовите со емоционални намери, оние кои не примиле огромни приноси - просечниот принос на средствата изнесуваше 0.73% - но тие веруваат дека ќе се случи чудо во иднина и ќе ги добијат истите.In addition to this, he doesn't care about not having the right to state pension from February—and he does not trust the state anyway, he assumes that there won't be such a thing in 50 years. And there are the romantic fund members with emotional intentions, who haven't received huge yields—the average yield was 0.73% at the funds—but they believe a miracle is going to happen in the future, so they will get it.
Емили ви се јавила ли минатата есен, откако сте го примиле односново писмо?Did Emily communicate with you again last fall after you received the letter?

More Macedonian verbs

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'receive':

None found.
Learning languages?