ניבא [nyv’] (to prophesy) conjugation

Hebrew
8 examples
This verb can also mean the following: predict

Conjugation of eiti

אני (ani)/אתה (ata)/הוא (hu)
אני (ani)/את (at)/היא (hi)
אנחנו/anakhnu
אתם/atem
Present tense
מנבא
mənave’
I/you/he (masculine) prophesy
מנבאת
mənave’t
I/you/she (feminine) prophesy
מנבאים
mənavə’iym
we/you all/they (masculine) prophesy
מנבאות
mənavə’ṿot
we/you all/they (feminine) prophesy
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)/הן (hen)
Past tense
ניבאתי
nyv’ty
I prophesied
ניבאת
nyv’t
you (masculine) prophesied
ניבאת
nyv’t
you (feminine) prophesied
ניבא
nyv’
he prophesied
ניבאה
nyv’h
she prophesied
ניבאנו
nyv’nṿ
we prophesied
ניבאתם
nyv’tm
you all (masculine) prophesied
ניבאתן
nyv’tn
you all (feminine) prophesied
ניבאו
nyv’ṿ
they prophesied
אני (ani)
אתה (ata)
את (at)
הוא (hu)
היא (hi)
אנחנו (anakhnu)
אתם (atem)
אתן (aten)
הם (hem)
הן (hen)
Future tense
אנבא
’anave’
I will prophesy
תנבא
tənave’
you (masculine) will prophesy
תנבאי
tənavə’iy
you (feminine) will prophesy
ינבא
yənave’
he will prophesy
תנבא
tənave’
she will prophesy
ננבא
nənave’
we will prophesy
תנבאו
tənavə’ṿ
you all (masculine) will prophesy
תנבאנה
tənave’nah
you all (feminine) will prophesy
ינבאו
yənavə’ṿ
they (masculine) will prophesy
תנבאנה
tənave’nah
they (feminine) will prophesy
Imperative mood
-
נבא
nave’
prophesy!
נבאי
navə’iy
prophesy!
-
-
-
נבאו
navə’ṿ
prophesy!
נבאנה
nave’nah
prophesy!
-
-

Examples of ניבא

Example in HebrewTranslation in English
נביא- .אני מנבא.l prophesy.
אתה ניבאת מר דארסי .היה מגיע לכדור והוא היה בא האם הוא שווה להוכיח ?You prophesied Mr Darcy would attend the ball and he duly came. Did he prove equal to your expectations?
הצועניה ניבאה את חזרתה.The gypsy woman prophesied her return.
לאחר מותו ניבאה האורקל את שובו... את יציאת אנשינו לחופשי.After he died the Oracle prophesied his return and that his coming would hail the destruction of the Matrix end the war bring freedom to our people.
,התכניות שלו ניבאו הכל מקוד בינארי, דרךHis designs have prophesied everything from binary code
.ניבאו שהוא ישמיד את הרשע .הוא לא עשה עבודה טובה- ?- He was prophesied to destroy evil. - He didn't do a very good job.
כאשר יש בעיה עולמית ,הם ידרשו ממשלה עולמית .סדר עולמי חדש בדיוק כמו שהמאיה, ההופי, קיוגה .ועוד הרבה תרבויות פגניות אחרות ניבאוThey will demand a global government, a New World Order, exactly as the Maya, Hopi, Cayuga and many other Pagan civilizations prophesied.
כומר, קדימה- .אתם לא מבינים .ניבאו את כל זהYou don't understand. This has all been prophesied.

More Hebrew verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

נברא
be created
ניגן
play
ניגש
approach
ניחש
guess
ניסה
try
ניפץ
smash
נישק
kiss
נמצא
be found

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

התמודד
compete
זקף
straighten
חיקה
mimic
ליטף
stroke
מצץ
suck
משח
anoint with oil
נטה
tend to have a tendency
ניגן
play
עבר
pass
עלז
rejoice

Other Hebrew verbs with the meaning similar to 'prophesy':

None found.
Learning languages?