Μηνύω (sue) conjugation

Greek
64 examples

Conjugation of eiti

εγω
εσυ
αυτ(ος/ή/ό)
εμείς
εσείς
αυτ(οί/ές/ά)
Present tense
μηνύω
I sue
μηνύεις
you sue
μηνύει
he/she sues
μηνύουμε
we sue
μηνύετε
you all sue
μηνύουν
they sue
Future tense
θα μηνύσω
I will sue
θα μηνύσεις
you will sue
θα μηνύσει
he/she will sue
θα μηνύσουμε
we will sue
θα μηνύσετε
you all will sue
θα μηνύσουν
they will sue
Aorist past tense
μήνυσα
I sued
μήνυσες
you sued
μήνυσε
he/she sued
μηνύσαμε
we sued
μηνύσατε
you all sued
μήνυσαν
they sued
Past cont. tense
μήνυα
I was suing
μήνυες
you were suing
μήνυε
he/she was suing
μηνύαμε
we were suing
μηνύατε
you all were suing
μήνυαν
they were suing
εσυ
εσείς
Imperfective imperative mood
μήνυε
be suing
μηνύετε
sue
Perfective imperative mood
μήνυσε
sue
μηνύστε
sue

Examples of μηνύω

Example in GreekTranslation in English
- Εγώ δεν περιμένω. Κι εσύ δε με μηνύεις.And you don't sue me.
- Πώς μπορείς να με μηνύεις;How can you sue me?
Αγοράζεις το χρέος από τον αρχικό δανειστή για δέκα σεντς στο δολάριο και, στη συνέχεια, μηνύεις την κυβέρνηση για να επιστρέψει το δάνειο στην ονομαστική του αξία.You buy the debt from the original lender at ten cents on the dollar and then, afterwards, you sue the government to repay to loan at face value.
Αναγκάζεις έναν πλούσιο τύπο να σε χτυπήσει και μετά τον μηνύεις για προσωπικά τραύματα.You get a rich guy to hit you, then you sue for personal injury.
Γιατί δεν μηνύεις τον Δρ. Bronstein και να μου πεις πως πήγαν όλα, εντάξει;Why don't you sue Dr. Bronstein and tell me how it all comes out, okay?
- Ας υποθέσουμε ότι Αυτός ο Barlocco εμφανίζεται και μηνύει για μοιχεία Πού θα καταλήξετε; - Στη φυλακή.- Let's suppose this Barlocco shows up and sues for adultery where do you end up?
Έτσι μηνύει τον σιδηρόδρομο για τις ζημιές.So she sues the railroad for damages.
Όταν ένας παλαβός μηνύει έναν άλλο παλαβό και ο δικαστής δεν μπορεί να αποφασίσει ποιος είναι ποιο παλαβός, γυρνάνε πίσω σε μια υπόθεση με άλλους παλαβούς, σε ένα άλλο δικαστήριο το 1890.When one kook sues another kook and the judge can't decide which is kookier, they go back to the case in another court in 1890.
Όχι, δεν είναι τέχνασμα, κα. Παθ. Ορθώς αντελήφθην ότι δεν θα έπρεπε να είναι ο Κερτ αυτός που μηνύει η Μορίν, αλλά μάλλον η εκκλησία.No, it's not a trick, ms. Path I quite properly realized it shouldn't be kurt who maureen sues, but rather the church.
Όχι. Μας μηνύει για παράνομη απόλυση.No, he sues us for wrongful termination.
- Έντγουιν, δε μηνύουμε ασθένειες.Edwin, you can't sue a disease.
Αν καταθέσετε περιοριστική εντολή, σας μηνύουμε για επιζήμια παρέμβαση.If you pursue a TRO, we'll sue you for tortious interference.
Ας υποθέσουμε, χάρη συζήτησης, ότι δε μηνύουμε το διαβήτη.I'll assume, for the sake of argument, one cannot sue diabetes.
Κύριε Δικαστά, είναι στα δικαιώματα μας να μηνύουμε μια δημόσια υπηρεσία.Your Honour, it is within our rights to sue a civil servant in a court of law.
Σταματάμε την ταινία. β: Τον μηνύουμε για όλες τις ζημιέςA, we shut the movie down, B, we sue him for all damages.
Αν λένε ψέματα, γιατί δεν τους μηνύετε?Well, if that TV report lied, why not sue them for libel?
Αντί λοιπόν να μηνύετε εκείνον, ίσως πρέπει να κάνετε μήνυση στον δικηγόρο σας επειδή δεν έλεγξε, ως όφειλε, τις θυγατρικές εταιρείες του κυρίου Ζέιλ.So instead of suing him, you may want to sue your attorney for not doing his due diligence on Mr. Zale's subsidiary companies.
Και να υπήρχε τέτοια μήνυση θα αποκλειόταν λόγω ασυλίας που απαγορεύει να μηνύετε η κυβέρνηση για αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής.Even if there were, any such lawsuit would be barred by sovereign immunity... which prohibits the U.S. Government or its officials... from being sued for foreign policy decisions. Miss Colson, I have to agree.
- Δε με μηνύουν καθόλου.-I'm not being sued at all.
- Δε σας μηνύουν για τώρα.-You're not being sued for now.
- Με μηνύουν για διαζύγιο.- I'm being sued for divorce.
- Ξέρεις γιατί μας μηνύουν;Well, you know why they sue us?
- Σας μηνύουν.- You're being sued.
Έτσι μήνυσα αυτήν και την φυλλάδα που έκδωσε το άρθρο.So I sued her and the rag that published the piece.
Αλλαζονικό αν σκεφτείς πως μόλις διακανονίστηκε μια ομοσπονδιακή αγωγή στην οποία σε μήνυσα για παρενόχληση.Arrogant considering you just settled a federal lawsuit in which I sued you for harassment.
Εμένα με απαρνήθηκαν όταν μήνυσα τους Πρόσκοπους κι έγινα βούκινο.You know, mine disowned me after I sued the Scouts and my name was in the paper.
Στα 18, μήνυσα αυτούς που θέλησαν να πουλήσουν... την εταιρεία του πατέρα μου.At 18, I sued these men trying to sell my father's company.
Τους μήνυσα για την υπηκοότητά μου και έτσι τρέφω ιδιαίτερη εκτίμηση για το Νόμο.I sued for my citizenship, so I have a very special appreciation for the law.
- Μάλιστα. Και γι' αυτό τον μήνυσες;And that's why you sued him?
- Με μήνυσες κιόλας; - Το διάβασες;You've sued me already?
- μήνυσες την εταιρεία Λίλιαν.- You just sued the Lillian Corporation.
-Γι'αυτό τη μήνυσες για να χωρίσετε τα περιουσιακά?Was that why you sued her for palimony?
Ο Κρεγκ Τζένσεν, ο ζυθοποιός που μήνυσες, δολοφονήθηκε χθες.Greg Jensen, the beermaker you sued, was murdered yesterday.
'ρχισε να κάνει παρέα με λάθος άτομα. Η μητέρα της νύφης τον μήνυσε για πλήρη επιμέλεια του Κάρσον και κέρδισε.The dead wife's mother sued him for full custody of Carson and won.
- Αυτόν που σε μήνυσε.What handyman? LISA: The one who sued you.
- Πήγα στον καλύτερο δικηγόρο της πόλης. Ένας άνθρωπος που μήνυσε την πόλη 4 φορές και κέρδισε 4 φορές.I went to the best attorney in town, a man who's sued this city four times and won.
Becker μήνυσε επειδή υποστήριξε η εταιρία μόλυνε υπόγειων ράντσο του.Becker sued because he claimed the company polluted his ranch's groundwater.
Ένας από αυτούς που μήνυσε ο πελάτης μας αγαπούσε τα σκυλιά.- Well, one of the people our client sued was a dog lover.
Την μηνύσαμε.We sued her.
- Και αληθεύει ότι μηνύσατε το κατάστημα όταν σταματήσατε λόγω αναπηρίας;And is it true that you sued the store after going out on disability?
Αφήσατε αυτό το μήνυμα, πριν ή αφού μηνύσατε τον πελάτη μου;Now, did you leave that message before or after you sued my client?
Δεν αληθεύει ότι εσείς κι ο αδελφός σας μηνύσατε τη γιαγιά σας, πριν τέσσερα χρόνια;Isn't it true that you and your brother sued your grandmother almost four years ago?
Μιλώντας για τους πελάτες μου, αυτοί δεν ήταν οι πρώτοι που μηνύσατε, έτσι δεν είναι;Speaking of my clients, they weren't the first ones you sued, were they?
Μπα... απλώς του επιτεθήκατε και τον μηνύσατε για εκατομ...Nah... Just because you assaulted Ross Dixon, you sued him for a million dollars...
- Τον μήνυσαν.Well, he's being sued.
- Τον μήνυσαν;He's being sued? !
- και οι τρεις με μήνυσαν.- and that three ofthem sued me.
Έχω ένα γιο και 4 εγγόνια μερικά εκ των οποίων απείλησαν να με μηνύσουν και με μήνυσαν και κανένα απ' αυτά δεν έρχεται ή φαίνεται να νοιάζεται για μένα.I have a son and four grandchildren some of whom have threatened to sue me and have actually sued me and none of them visit or appear to care about me.
Ακόμα και τότε που ήταν απάτη και δεν τους μήνυσαν, η βασική τους γραμμή διαλύθηκε.Well, even though that was a scam and they weren't sued, their bottom line got crushed.
Τον μήνυα για συκοφαντία, δυσφή- μηση, που μου κατέστρεψε τη ζωή.I was suing him for slander, defamation of character, ruining my life.
Οι άνθρωποι μήνυαν τις χρυσές αψίδες επειδη τους πουλουσαν τρόφιμα Οι περισσοτεροι απο εμας ξερουν οτι δεν ειναι καλο να ξεκινας ετσι την καθε σου ημερα, ενας στους 4 Αμερικανους επισκευτετε αλυσιδες fast-food.People were suing the golden arches for selling them food that most of us know isn't good for you to begin with yet each day, one in four Americans visits a fast-food restaurant.
Τώρα, οι υπάλληλοι του Summers θα τον μήνυαν για $300 εκατομμύρια.Now, summers' employees were suing him for $300 million.
Είπαν, "Είναι πλούσιος, μηνύστε τον".Oh, they said, "he's rich, so sue him."
Εντάξει, έτσι μηνύστε με, αλλά έχω να πω αυτό.Okay, so sue me, but I have to say it.
Οπότε, μηνύστε με.So sue me.
Έκανε περιουσία μηνύοντας ανθρώπους.Made her fortune suing people.
Δε φτάνει που οι ασθενείς τρέχουν στα δικαστήρια μηνύοντας τους γιατρούς για κάθε ασθένειά τους.It's bad enough that patients are running to the courts... suing their doctors for all their ills.
Είναι ο Δαβίδ εναντίων του Γολιάθ και... και σε αυτήν την περίπτωση, ο Γολιάθ: ορίστε μια μια δίκη 30 εκατομμύρια δολάρια σαν να θέλω να σε κρατήσω ξύπνιο, δεν το κάνουν... δεν τους κρατάς ξύπνιους μηνύοντας τους για 30 Εκατομμύρια δολάρια, απλά:It really is David against Goliath and they and-and in this case, the label-the Goliath-was, well, here's a 30-million-dollar lawsuit, like I'm just gonna keep you awake. They don't-it doesn't keep them awake suing for 30 million dollars, it's just,
Προσπαθεί να δημιουργήσει το δικό της όνομα μηνύοντας το κράτος εκ μέρους φυλακισμένων με παράπονα για τη κράτησή τους.Apparently she's trying to carve out a niche for herself by suing the State on behalf of inmates and ex-cons with grievances from their stay behind bars.
- Ναι και σε έχουν μηνύσει για δυσφήμηση.Yeah. And you were sued for libel.
- Σας έχουν μηνύσει για χειροδικία.You're being sued for assault.
Έπρεπε να τους είχα μηνύσει, αλλά δεν το έκανα.I should have sued them or something, but I didn't do anything about it.
Έτσι αν κάποιος με μηνύσει, δε θα 'μαι εγώ αυτή που κυνηγούν.That way, whenever I get sued, I'm not the one with her nuts in a vise. Right.
Έχεις μηνύσει όλους τους άλλους.You've sued everybody else.

More Greek verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Greek verbs with the meaning similar to 'sue':

None found.
Learning Greek?