Raja noun declension

Finnish
61 examples

Conjugation of raja

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
rajat
boundaries
rajat
boundaries
rajojen
(of) boundaries
rajoja
(part of) boundaries
rajoissa
(in) boundaries
rajoista
(out of) boundaries
rajoihin
(into) boundaries
rajoilla
(at) boundaries
rajoilta
(from) boundaries
rajoille
(onto) boundaries
rajoina
(as) boundaries
rajoiksi
(into) boundaries
rajoin
(with) boundaries
rajoitta
(without) boundaries
rajoineen
(together with) boundaries
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
raja
boundary
raja
boundary
rajan
boundary
rajan
(of) boundary
rajaa
(part of) boundary
rajassa
(in) boundary
rajasta
(out of) boundary
rajaan
(into) boundary
rajalla
(at) boundary
rajalta
(from) boundary
rajalle
(onto) boundary
rajana
(as) boundary
rajaksi
(into) boundary
rajatta
(without) boundary

Examples of raja

Example in FinnishTranslation in English
- He tietävät rajat.They know the boundaries.
- Koska seisot tässä nyt, - se tarkoittaa, että olet läpäissyt kaikki lahjani. Olet myös ylittänyt kaikki asettamani rajat.–Well, if you're standing here now... it means that not only have you succeeded in receiving all of my gifts... but have done so beyond the boundaries that I have set.
- Minun on vedettävä rajat.You guys are great. The point is, I need to establish some boundaries.
- Osaan asettaa nyt rajat.- I have good boundaries now.
- Sinä ja Pope autoitte solmimaan rajat ja jakelun Oaklandissa.You and Pope help tie together the boundaries and distribution in Oakland.
""He jäävät rajojen sisälle ellei erityistä matkustuslupaa myönnetä.'They will remain within these boundaries unless given express permission to travel.
- Hän pakottaa aluksen reilusti yli sen rajojen.She is pushing this ship well past its boundaries.
- Kyse on rajojen ylittämisestäIt's about crossing boundaries.
- Minkä rajojen?Which boundaries are those?
Edistyit hyvin rajojen vetämisen kanssa - ja pystyit pitämään etäisyyttä. Jatkoit elämääsi.You were making so much progress on your boundaries and keeping your distance and... you were moving forward.
"Elämään ilman rajoja.""To live a life without boundaries or limits.
"Kunnioita toisten ihmisten rajoja.""Respect other people's boundaries."
"Opettaa nuoria kunnioittamaan auktoriteetteja ja rajoja - kesäleiriä muistuttavassa ympäristössä."Camp Hennessy teaches kids respect for authority and boundaries in a summercamp-like atmosphere."
- Asetetaanpa joitain rajoja.- Let's reestablish some boundaries.
- Ei esteitä, ei rajoja...- No barriers, no boundaries...
"Anna lapsen valita itse kohtuuden rajoissa.""Allow the child to set his own parameters "within the boundaries laid down by the parents."
Jumalan silmien alla ja paikallisen toimivallan rajoissa, jolloin täten - vihimme tänä päivänä, syyskuun 5. 1965. Se oli lyhyen muodon loppu.Under the eye of God, and within the boundaries of this local jurisdiction, which we hereby consecrate on this day, the 5th of September, 1965.
Minun kokeeni ovat vain teoreettisia-- Täysin lain rajoissa.My experiments are only theoretical... completely within legal boundaries.
Ne oppivat ohjelmointinsa rajoissa.They learn within the boundaries of their programming.
Odottaessamme seuraavaa soittajaa muistutamme soittajia siitä, - että kysymyksien tulee pysyä hyvän maun rajoissa.While we wait for our next caller, we'd like to remind you folks calling in to keep your questions within the boundaries of good taste.
- Meidän pitää puhua rajoista.We need to talk about boundaries.
- Nyt ymmärrän puheesi rajoista.I see what you mean about those personal boundaries.
- Oletko kuullut koskaan rajoista?Have you ever heard of boundaries?
-Eikö sinulla ole mitään käsitystä rajoista?What did I do? SHEILA: Do you have absolutely no sense of boundaries whatsoever?
-Älä puhu "rajoista".Limits, boundaries.
Siirrymme keskustelumme viimeiseen aiheeseen - itäisten osien rajoihin.And so moving on to our final point for discussion the boundaries of the Eastern Territories.
Maiden rajoilla ei ole minulle merkitystäYou must understand, Mr. Pennington, geographical boundaries are of no significance to me.
Älkää rajoittako itseänne asetetuilla rajoilla;Don't limit yourself within set boundaries;
Halusin paeta kuolleisuuden rajoille, koskettaa tyhjyyttä, - tuntea tuntemattoman, mutta löysin pelkkiä huijareita, - puoskareita.I wanted to escape the boundaries of mortality, to touch the void, to know the unknown, but all I was finding were phonies, Charlatans.
Kaikki kentän rajoille!Everybody, back to the boundaries.
Olipa sitten kysymys mistä tahansa, tässä on haaste ihmiskunnan tieteen rajoille.Whatever the case maybe, this challenges the boundaries of human scientific knowledge.
Pelkoon hakeutumalla pääsee aistikokemusten rajoille.To seek fear is to seek the boundaries of one's sensory experience.
Sotapoliisia tarvitaan ehdottomasti näille rajoille.Again the military police will have to patrol the boundaries. We need absolute clarity on that.
Meidän on aika jutella - jostain, mitä kutsutaan rajoiksi.Ned, we need to have a talk About a little thing called "boundaries." ever heard of them?
- Kun saimme paperit - tontin rajan oli määrä olla 450 metriä talosta.When the general gave us the deeds... our boundary line was to be 500 yards around the building.
-En halua satuttaa ketään - mutta olet ylittänyt rajan.I don't want to see anybody get hurt. But you've stepped over a boundary here, son.
-Minkä rajan?A boundary? What boundary?
-Silloin Lance ylitti rajan.It's the moment where Lance crossed a boundary.
700 vuoden jälkeen Von Wolff aikoo kulkea rajan yli elävien maailmaan.After 700 years of death Von Wolff is about to break through the boundary between the worlds.
Ei olisi pitänyt ylittää rajaa.We shouldn't have crossed the boundary. Now can we go back?
Ei rajaa maan ja taivaan välillä.No boundary between earth and sky.
En ole koskaan ylittänyt rajaa.I've never even gone outside the boundary.
Ilma ei tunne rajaa Brentwoodin ja etelä L.A.:n välilläWell, the air doesn't know a boundary between Brentwood and south L.A.
Jos te olette vierelläni, ei ole yhtäkään rajaa tai maailmaa, mitä emme voisi valloittaa.With you beside me, there is no boundary or frontier or world we could not conquer.
En tiedä, osa minusta miettii - milloin päästän irti siitä rajasta myös.I don't know, part of me wonders when I'm going to let go of that boundary too, right?
21 minuutin päästä rajalla.Estimating boundary in 21 minutes.
Hän on myrskyrintaman rajalla.Okay, he's entering the primary frontal boundary.
Kuljen tämän maailman ja sen jälkeisen kylmän helvetin rajalla.What can I say? I can relate to the boundary between this existence and whatever screaming cold hell comes next.
Rata kulkee isojen tiluksien rajalla ennen Brackhamptonia.The railway follows the boundary of a very large estate just before Brackhampton.
- Jake on leiriytynyt koilliselle rajalle.Jake's camped out at the northeast boundary.
Olet oikeassa. Viisi minuuttia pilven rajalle.Five minutes to cloud boundary.
- Se katu on rajana.-Street itself is boundary.
Järvi ei ole enää rajana. Näetkö?The lake is not the boundary any more.
Se on rajana kahdelle kilpailevalle leijonaperheelle.It marks the boundary between two rival families of lions.
Tuuliturbiinit ovat rajana.The wind turbines lie beyond our boundary.
Sitä kutsutaan rajaksi.It 's called the boundary.
- Aita on Hailshamin maiden raja.The fence is the boundary of the Hailsham grounds.
- Maanalaisen vesialtaan raja.It's a boundary for the underground reservoir.
- Siinä kulkee MacDonaldin raja.- Right. That's MacDonald's boundary.
-Kuolema ei ollut raja, vaan ylösnousemuksen alku, - hänen taivaalliseen kotiinsa.Death was not a boundary, but a beginning of her ascension... to her heavenly home.
Alaskalla on raja vieraan maan, Venäjän kanssa - ja toisella puolellamme taas on Kanada.That Alaska has a very narrow maritime border between a foreign country, Russia, and on our other side, the land boundary that we have with Canada.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

kuja
alley
maja
hut
noja
support
ohja
rein
orja
slave
paja
smithy
raha
money
rahi
low bench
raki
raki
rako
slit
rapa
dirt
rapu
noble crayfish
rasi
thing
rata
railroad track
ravi
trot

Similar but longer

raaja
limb
rajain
this term needs a translation
rajaus
limiting

Random

raja-asukas
frontiersman
rajahyöty
marginal utility
rahapeli
gamble
rahkahopeatäplä
thing
raivain
machine used in demining
raitsikka
tram
radiotähtitiede
radio astronomy
rahastonhoitaja
other similar organization
rakennuslupa
construction permit
raittiusliike
thing

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'boundary':

None found.
Learning languages?