Raha noun declension

Finnish
75 examples

Conjugation of raha

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
rahat
monies
rahat
monies
rahojen
(of) monies
rahoja
(part of) monies
rahoissa
(in) monies
rahoista
(out of) monies
rahoihin
(into) monies
rahoilla
(at) monies
rahoilta
(from) monies
rahoille
(onto) monies
rahoina
(as) monies
rahoiksi
(into) monies
rahoin
(with) monies
rahoitta
(without) monies
rahoineen
(together with) monies
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
raha
money
raha
money
rahan
money
rahan
(of) money
rahaa
(part of) money
rahassa
(in) money
rahasta
(out of) money
rahaan
(into) money
rahalla
(at) money
rahalta
(from) money
rahalle
(onto) money
rahana
(as) money
rahaksi
(into) money
rahatta
(without) money

Examples of raha

Example in FinnishTranslation in English
- Nimeni ja loput maistani - kaikkine laillisine velvoitteineen ja hyötyineen, - kaiken omaisuuden, kullan, hopean ja muut rahat, - jätän Gaius Octaviukselle, - jota on tästä alkaen pidettävä kaikissa tarkoituksissa - laillisena poikanani ja ainoana perijänäni.My name and the remainder of my estate with all legal obligations and benefits, all property, gold, silver and other monies, I leave to Gaius Octavian, who is henceforth to be regarded for all intents and purposes as my lawful son and sole heir.
- Siispä myönnän teille avioeron. Ja kaikki rahat herra Fullerille.Well, then I hereby grant the divorce and award all the monies to Mr. Fuller.
- Taulukoissa on kaikki rahat, - jotka ovat lainattu Pompeiukselta ja muilta tasavallan edustajilta, - jotka eivät nyt pysty niitä perimään.The tabulation includes all monies borrowed from Pompey and other agents of the Republic now unable to collect.
Bradley toimittaa rahat ja aiotun uhrin nimen tiettyyn osoitteeseen.Oh, it is so, Mr Venables. For, barring the depositing of certain monies together with the name of the intended victim to a certain address, that's the end of Mr Bradley's role in the affair.
Hän ansaitsee A-luokan rahat.She deserves the A-list monies, OK.
Rahastosta tai rahojen siirrosta ei löydy mitään tietoja - liittovaltion veronauhoista.There is no record of a trust or transfer of monies on the federal tax rolls.
Minulla on vain näin paljon rahoja.I only have this much monies.
Saitko rahoja Chinatownista?Did you receive certain monies from Chinatown today?
Vaadimme myös rahoja jotka herra Lang antoi neiti Biasille.We are also attaching the monies given by Mr. Lang to Miss Biasi.
Halusin vain varmistaa - että rahoista hyötyvät ne, jotka toivat ne tänne.And so, I just want to make sure that as we move forward, that those monies are duly credited to those what brung 'em.
Hän haluaa lisäksi kymmenyksen kaikista rikkauksista, rahoista - jakokivistä, helmistä, metalleista, mausteista - ja muusta arvotavarasta, joita löytyy hänen alueiltaan.Furthermore... he'll receive one tenth of wealth or monies, precious gems, pearls, metals, spices and other lucrative sources acquired under his jurisdiction.
Palkkio ja osuus takaisin saaduista rahoista.For a fee, a percentage of the monies recovered,
Puolustusministeriö haluaa 85% yhteisten virastojen rahoista, jolloin CTU: lle jää hyvin vähän.Well, this Department of Defense is asking for 85 per cent of all interagency monies, which leaves very little for CTU.
Van Huffelin talon etsinnässä - löysimme ison osan rahoista ja - kameran Tommyn takista.In the search of Van Huffel's house we found a good portion of the monies and the camera from Tommy's jacket.
Isällä on mies, joka voi hankkia minulle kehon rahoilla.Daddy has a man that can get me the bodies for the monies.
"Heroiinin mielihyvä, orgasmin hurmio ja rahan tuoksu" "ovat vain kemikaalien virtauksia syvällä aivojen sisässä."So the insight of the neurology of ecstasy is that the high of heroin, the rapture of orgasm, the smell of money, are ultimately nothing but trickles of a chemical deep inside the brain, onto a tiny speck so ancient
"Kuka ohjaakaan rahan määrää maassamme, on - kaiken teollisuuden ja kaupankäynnin ehdoton herra."Whoever controls the volume of money in our country is absolute master of all industry and commerce... and when you realize that the entire system is very easily controlled, one way or another,by a few powerful men at the top,
"On hölmöä rahan, ajan ja kärsivällisyyden tuhlausta - yrittää pakottaa enemmistöä tekemään jotakin, - mitä he ovat päättäneet olla tekemättä."/"It's a silly waste of money... /...time and temper... /...to try to pelt a powerful majority to do... /...what they're determined to not to do."
"Sen sijaan lupaamme, ettemme koskaan anna rahan, vallan tai omien etujen" "tulla totuuden edelle."Instead we come with a promise that we will never let money, power or personal agendas get in the way of reporting the truth."
"Tämän kirjasen tarkoitus on kuvailla rahan luomisen perusprosessi - 'fractional reserve' - pankkisysteemissä. "The purpose of this booklet is to describe the basic process of money creation in a fractional reserve banking system.
! - Minulla ei ollut rahaa.- I didnt have any money, man.
" Näin homma etenee, näin säästetään rahaa." Todellako?'That's the way forward. That'll save money. ' Will it?
"Aina kun pankit antavat lainan, syntyy uutta pankkivarallisuutta, uusia varantoja, tuliterää rahaa""Each and every time a bank makes a loan, new bank credit is created - new deposits - brand new money."
"Antaisitko rahaa lippuun?"'Please give me money for a ticket.'
"Arvostan aikaa enemmän kuin voimaa tai rahaa"."I value time more than power or money".
"Kuolema vie syyttömät nuorena, - hulvattoman hauskat, - rahassa kierivät - ja nuo joilla on suuret vehkeet."As the poets have mournfully sung... death takes the innocent young... - the screamingly funny, the rolling in money, - [Laughter] - And those who are very well hung.
- Ei rahassa ole mitään pahaa.Well, there's nothing wrong with making money.
- Kuulin, kun puhui Bree-tädille, että sen jälkeen kun isä sai uuden työn, me kieriskelemme rahassa.- I heard you telling Aunt Bree, since daddy got his new job, we're rolling in money.
- Mitä se on oikeassa rahassa?- What's that in real money?
- Mitä vikaa rahassa on?What's wrong with money?
"Ei nyt ole kyse rahasta," hän sanoo."It's not as if money is an issue," she says.
"Jos Paavi pystyy tyhjentämään kadotuksen, miksi hän ei tee sitä rakkaudesta, vaan rahasta?""If the Pope can empty Purgatory, why would he not do so out of love rather than for money?"
"Kansallinen vaihdon välineemme on nyt siis pankkien lainaamisen armoilla. Pankkien, jotka eivät lainaa rahaa, vaan lupauksia rahasta jota niillä ei ole.""Thus, our national circulating medium is now at the mercy of loan transactions of banks, which lend, not money, but promises to supply money they do not possess."
"Lähetän lapsia vankilaan rahasta.""I'm sending kids to prison to make money."
"Pidän rahasta enemmän kuin ihmisistä.""l like money better than people."
- He pääsevät käsiksi rahaan.- They have access to money.
- Hän levittää myrkkyä rahaan.He's putting the BZ on the money.
- Hän on uskoo rahaan.- He's only loyal to money.
- Luotan rahaan, - hän tarvitsee enemmän meitä, kuin me häntä.I trust money. He needs us more than we need him.
- Mihin rahaan?- What money?
"Mustangsit ovat perhettä, Calvin, ja sillä on enemmän arvoa kuin rahalla."The Mustangs are family,Calvin,"and that has more value than money.
- Ainoastaan rahalla on merkitystä.Her only criteria is money.
- Ei rahalla ollut väliä.No. No, I didn't care about the money.
- Ei sillä rahalla saa parempaa.For the money we pay, every ship cannot be the Queen Mary.
- Ei sinun rahalla tarvitse maksaa.You don't pay for this with money.
"Se tuoksuu rahalta", hän tapasi sanoa.Smells like money, he used to say.
- Kuulosti rahalta.Sounded like money.
-Kuulostaa helpolta rahalta.That's what actors do, right? Sound like easy money to me. Mm-hmm.
Eikö hän haise rahalta?Is that money or what?
Haiseeko rahalta?Smell like money?
"eivät oikeastaan maksa lainaa rahalle mitä he saavat tallennuksina."do not really pay out loans for the money, they receive as deposits.
- He ovat uskollisia rahalle.Their loyalty lies where the money lies.
- Minun täytyy saada pormestarin hyväksyntä rahalle.I'll have to get the mayor's approval on the money. What do you mean?
- Olisiko hänellä käyttöä rahalle?Couldn't he use the money, too?
- Se on veneslangia rahalle.- That's boat slang for money.
- Ei, maksavat rahana.- No, it's even money.
- Ihan rahana.- Just money!
- Joissain paikoissa näitä käytetään rahana.In some places, those are what people use for money.
- Miljoona rahana.One million, money.
- Mitä käytän rahana?What will I use for money?
- Charlie, miksi muutat kaiken rahaksi?Charlie, why do you reduce everything to money?
- Ehkä Connecticutissa kolme miljardia luokitellaan siksi, - mutta New Yorkissa sellainen summa luokitellaan rahaksi, jolla voi ratkaista monia ongelmia.Well, maybe where you grew up in Connecticut, $3 billion is considered cut-rate, but here in New York City, $3 billion is considered a lot of money that can solve a lot of problems.
- Jotka sinä taiot rahaksi.Yup. Which you could now magically turn into money.
- Sanon sitä " hulluksi rahaksi" .The leftovers, sir. It's what I like to call mad money.
- Siellä Sam vaihtaa kullan rahaksi.That's where Sam turns gold into money.
- Tascosaan on pitkä matka rahatta.Be smart. It's a long, hungry ride to Tascosa without money.
- Vain yksi soitto. Veljesi päätyy kadulle rahatta ja lääkkeettä.All it takes is one phone call and your brother gets dropped off in the middle of the city with no money, no medication.
Ehkä joskus tajuat että kun on menettänyt rahansa - se on pahempaa kuin elää aina rahatta. Paskapuhetta!You may find out one day that when you've had money and lost it, it's worse than never having it at all.
Haluan nähdä, miten maksat laskun rahatta.I'd be curious to know how you pick up a check with no money.
Jos rahatta haluat mut saada♪ Wanna get with me with no money ♪
" Uusi raha tanssii tiehensä, kun vanha odottaa uuden väsyvän."An old saying, "New money dances itself away while old money waits for them to weary."
"Ainoa raha joka koskaan sulle kuului -"Onliest money ever belonged to you in the whole world...
"Hector, arvonimi on tärkeä, mutta raha on tärkeämpää.""'Hector, a title is good, but money is better."' [Sniffing]
"Jos raha kulkee edellä, kaikki tiet ovat avoinna.""If money go before, all ways do lie open."
"Kaikki se raha tippui taivaalta.""All this money, fallen from heaven.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

hiha
sleeve
kaha
thing
kuha
zander
liha
meat
maha
belly
nuha
rhinitis
paha
thing
piha
yard
rahi
low bench
rahje
sled
rahka
quark
rahna
money
rahti
freight
rahtu
an iota
raja
boundary

Similar but longer

rahake
token
rahina
rasping sound
rahka
quark
rahna
money
rauha
peace

Random

raguu
ragout
rahakasvi
cash crop
radioantenni
radio antenna
raesade
hail
rabdomyolyysi
rhabdomyolysis
radiaatio
radiation
radiaattori
radiator
rahina
rasping sound
radioamatööri
thing
rahtilaiva
cargo ship

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'money':

None found.
Learning languages?