Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Kirja noun declension

Finnish
107 examples

Conjugation of kirja

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
kirjat
books
kirjat
books
kirjojen
(of) books
kirjoja
(part of) books
kirjoissa
(in) books
kirjoista
(out of) books
kirjoihin
(into) books
kirjoilla
(at) books
kirjoilta
(from) books
kirjoille
(onto) books
kirjoina
(as) books
kirjoiksi
(into) books
kirjoin
(with) books
kirjoitta
(without) books
kirjoineen
(together with) books
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
kirja
book
kirja
book
kirjan
book
kirjan
(of) book
kirjaa
(part of) book
kirjassa
(in) book
kirjasta
(out of) book
kirjaan
(into) book
kirjalla
(at) book
kirjalta
(from) book
kirjalle
(onto) book
kirjana
(as) book
kirjaksi
(into) book
kirjatta
(without) book

Examples of kirja

Example in FinnishTranslation in English
"Kaikki kirjat julkaistaan taivaassa."it says, "All these books are published in Heaven." And...
"Katsomme ensin Daily Shown." "Sitten menemme kirjakauppaan ja vaihdamme Glenn Beckin kirjat."Then when we're really hot, we go to the bookstore and replace all the copies of Glenn Beck books with The Audacity of Hope.
"Tyhjä puhe tunkeutuu ihmiseen ja hän haluaa laittaa kirjat pois.""The invasion of empty talk makes you want to put away her books for good."
++## Conan kirjastonhoitaja ##++ olen pahoillani, nämä kirjat on hieman myöhässä.Conan the Librarian... I'm sorry, these books are a little overdue...
- Annan kirjat takaisin.-l'll get the books for you. -Oh, no.
"Ei pyydetä osastoasi etsimään näkyni symboleja. " "Käydään kahdestaan kirjojen kimppuun. ""Let's not have your department look for the symbols in my vision let's do this like we used to, you and me, cracking the books"?
"Pian palaamme vanhojen kirjojen ja töidemme pariin.Soon it's back to the old books and back to work.
"ja olen viettänyt päiväni viisaiden kirjojen ympäröimänä, -"and spend my days surrounded by wise books,
- "Supernatural"-kirjojen tekijä?The Chuck Shurley who wrote the "supernatural" books?
- Halusin vain nähdä miten sinulla menee kirjojen kanssa.Don't get up. I just wanted to see how you got on with those books.
"Hän oli kurkkua myöten täynnä kirjoja."He was stuffed with books.
"Ja vain kirjoja, joita heittämällä sinut herätettiin."No books except those thrown at you to wake you up.
"Me allekirjoittaneet vaadimme, että te lopetatte ja luovutte julkaistamasta enempää kirjoja Daniel Fremontilta."We the undersigned, demand you cease and desist, from publishing any further books by, Daniel Fremont.
"Moikka kaappini, joka on täynnä kirjoja ja papereita ja salaisuuksia.""hey there, locker, Filled with my books and papers
"Silloin ei ollut kirjoja tai ihmisiä, joten miten voisimme tietää,"There were no books or humans, so How were we to know
"Fossil" näyttäisi suurenmoiselta historian kirjoissa."Fossil" would look splendid in the History books.
"Vanhoissa kirjoissa on tietoa, jota ihmiset opiskelevat."And out of old books in good faith cometh all this new science that men leer.
- Ei se ole kirjoissa.- He's not in the books.
- Kaiken näissä kirjoissa olevan.Everything in these books,
- Miksei sitä ole kirjoissa?- Why doesn't it show on the books?
"En enää puhu kirjoista tai pitkästä sodasta.""I will talk no more of books or the long war,
"Kiitos Raamatusta, kirjoista ja karkeista."Thanks for the Bible and books and candy.
"vanhimmista kirjoista, tavan jolla perheemme pelastuu.""in the oldest books, the way of saving our family.
- Ehkä häntä ei löydy kirjoista.- Maybe she's not in the books.
- En ymmärrä kirjoista mitään.I don't understand books.
- En halua, että siitä tulee merkintä kirjoihin.It must not appear of books about me.
- Kenen kirjoihin hän sen vaihtoi?He traded the painting for some books? Which books?
- Olin kävelemässä. Ei ole terveydelle hyväksi kyyhöttää sisällä - kirjoihin uppoutuneena.It's unhealthy to remain in here immersed in your books.
- Se tieto piilotetaan kirjoihin.Well,they conceal information like that in books. All right, pal!
- Työskentelet jo nyt kolmena aamuna viikossa, ja minä kannatan sitä koska tiedän rakkautesi kirjoihin.- You already work three mornings a week, and I support that because I know your love of books.
"Ylikomisario Morse löytää silti aikaa hemmotellakseen itseään" - "kirjoilla, musiikilla ja hienoilla viineillä.""Chief Inspector Morse can still find time to indulge his passion for books, music and fine wines."
- Vanhoilla kirjoilla on kohtalonsa.- 0Id books have their own destiny.
-Maksaako hän kirjoilla?You make him pay for his questions with books? - Totally fair.
-Mitä tarkoitit kirjoilla?What did you mean about extra books? I own a little bookstore...
Armas, en tiennyt, että kirjoilla on eri luonteenpiirteitä.Valentine, I had no idea books had such different personalities.
Downtown tutkii kirjoilta mahdollisia numeroita, kontakteja tai osoitteita.Downtown's running the books for any additional numbers, contacts, addresses.
Jumalan avulla me pelastamme hänet kirjoilta.With God's help we save him from the books.
Vain huonoilta kirjoilta.Only from bad books.
- Minulla on kulmakaappi kirjoille.Well, I have a corner locker to store all my books.
Eihän täällä ole tilaa kirjoille!There's not enough room for books here.
Itse asiassa, monillekin kirjoille voidaan antaa lainattu elämä.In fact, many mere books can be given a borrowed life.
Mitä tahdot tehdä näille kirjoille?so what do you want to do with these books?
Omistauduin kirjoille ― ja hankin isäni halveksiman liberaalin koulutuksen.I buried myself in my books and got the sort of liberal education he despised.
Maailman koko tiede- ja kulttuuriperintö, "aikojen saatossa kirjoina ja artikkeleina julkaistuna, "digitalisoidaan lukkojen taakse -"The world's entire scientific and cultural heritage, published over centuries in books and journals, is increasingly being digitized and locked up by a handful of private corporations."
Kun olin sinun ikäisesi, televisiota sanottiin kirjoiksi.When I was your age, television was called books.
Niitä kutsutaan kirjoiksi. Anna minulle se.They're called books.
Niitä kutsutaan kirjoiksi.They're called books.
He kasvoivat kirjoineen, mutta sinä olet nähnyt elämää Earley.I mean, they grew up in books, but you know the world, Mr. Earley.
Hän sai maanviljelijän hulluuden partaalle omituisine kirjoineen - ja omituisine taikoineen ja parannuskeinoineen.And she drove the farmer mad with her cranky books... and her cranky charms and remedies.
Lähetän lapsenne kouluun ilmaisine työpöytineen, kynineen ja kirjoineen - opiskelemaan ja oppimaan kohti uutta yliopistoa, jonka rakennan - missä kuka tahansa saa opiskella.Send your kids home with free tablets and pencils and books to study and learn on the way to the new university I'm gonna build where every one of them can go.
Ne ääliöt kirjoineen saisivat tulla tänne tekemään tutkimuksiaan.Those morons who write the books ought to do some research here.
No, oikeana irstailun pesänä - silkkilakanoineen ja harhaoppisine kirjoineen patjan alla.Well, as one enormous hot bed with silk sheets and heretical books under the mattress.
"Emme voi repiä elämästämme pois yhtäkään sivua, mutta voimme viskata koko kirjan tuleen.""We cannot tear out a single page of our lives... "but we can throw the whole book in the fire."
"Haluaisin kirjan."I would like a book.
"Haluan ostaa kirjan kirpparilta." Se oli hiton myönteistä."I want to go to the thrift shop and buy me a book." That was positive.
"Hänestä ei riitä kirjan sisällöksi.""There's not nearly enough of him to fill a book."
"Jumala julkaisi vain yhden kirjan.""God only got one book published,
"1900-luvun 35 ensimmäisenä vuotena - Amerikan kustantamot painoivat yli 200 000 eri kirjaa.""During the first 35 years of the 20th century, the publishing houses of America printed more than a 1/5 of a million different books.
"Dan Humphrey kirjoittaa uutta kirjaa, ei halpaa Sisällä -jatko-osaa.""Dan Humphrey writing a new book-- one that isn't a cheap sequel to 'Inside.'"
"Et kirjoita enää yhtään kirjaa". "Oikaisen asiat. ""You'll never write another book." "l'm making things right."
"Hän kurkisti kerran tai pari kirjaa, jota hänen siskonsa luki. "Mutta siinä ei ollut kuvia eikä vuoropuheluja.Once or twice, she had peeked into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations.
"Jokin paha saapuu, jos kirjaa lukemaan alentuu."Okay, "something wicked this way comes," "whence you peruse a book with your thumbs.
"Apulaispäällikkö Matthews mainittiin useasti - kohuparittajan mustassa kirjassa.""Deputy Chief Matthews featured prominently in Miami Madame's little black book."
"Olematon on todellinen." Se on lempilauseeni kirjassa.[Maggie] "Neverwas was real." That's my favorite sentence in the book.
'Kuinka voi joku asia, joka tapahtuu juuri nyt, olla tässä kirjassa? '""'How can something that's happening right now be in this book?"'
'V.D.S.A.' Samat kirjaimet ovat myös Varfolomein kirjassa.V.D.S.A. are the same letters, that appear in Bartholomew's book.
- Aivan kuin kirjassa.As in the book.
"'Ja mitä hyötyä on kirjasta', ajatteli Liisa..."'And what is the use of a book,' thought Alice, 'without pictures or conversations?"'
"Herra Booth, tiedättekö mikä rangaistus seuraa myöhästyneestä kirjasta?""Mr. Booth, do you know what the penalty is for an overdue book?"
"Luin sen kirjasta."- Well... - I read it in a book.
"Näin juuri omani." "Se oli gorilla kirjasta jonka luin lapsena.""I just saw mine, it was a gorilla from a book I'd read as a kid.
"Toivottavasti pidät kirjasta.""I'll inscribe it, 'I hope you enjoy this book."'
"Että Slag on tuhonnut Dalen - ja että hän pesii aarteen kanssa Yksinäisten Vuorten veistetyissä luolissa, - juuri niin kuin suureen kirjaan oli kirjoitettu.""that Dale has been destroyed by Slag, and that he nests on the treasure in the carved halls on the Lonely Mountain, just as it is written in the great book.
"Idea Melville-kirjaan, täydellinen alibi."idea for a Melville book... perfect alibi
"Olen kerännyt tähän kirjaan Eibonin ennustukset" -"In this book, I collected all the prophecies of Eibon,
"Tuleeko kirjaan esittelykirjoitus?"Will there be an introduction to the book?
- Ehkä... - Tai ehkä sinulla on vain outo yhteys kirjaan.Maybe-- or maybe you just have a weird connection to the book.
- Bart heitti minua kirjalla!Bart threw a book at me. -Did not!
- Hän löi luokkakaveria kirjalla.Who clocked a classmate with a textbook.
- Kiusaaja jahtasi minua kirjastossa - ja löi minua päähän kaikkein isoimmalla kirjalla.A bully chased me through the school library and hit me over the head with the biggest book he could find.
- Lyötiinkö teitä kirjalla?You got hit with a book?
- Millä kirjalla?What book?
- Kirjaan, johon viitaan on Phil Miller. - Kuulostaa hyvältä kirjalta.The book to which I'm referring is called Phil Miller.
- Se näyttää kirjalta.- It looks like a book.
- Vaikuttaa hyvältä kirjalta.- That looks like a good book.
Bart, tämä alkaa kuulostaa ihan hullulta elämänhallinta kirjalta.Bart, this is starting to sound like one of those loony self-help books.
Haisee hyvältä minusta. 25 senttiä kirjalta minun pitäisi ansaita hyvin tällä huoneella.Smells sweet to me, honey. At 25 cents a book, I should do all right with this room.
- Hyvä aihe uudelle kirjalle, eikö vain?Good for a new book. No?
- Koska se on kirjalle hyväksi.Because it's goodfor the book.
- Laita kätesi kirjalle ja sano "haluan."- Put your hand on the book and say, "I do."
- Mitä kirjalle tapahtui?What happened to the book?
- Siinä vasta hyvä aihe kirjalle.Aw, that's a great idea for a book.
- Ajattelen sitä lähinnä 900 sivuisena kirjana.Actually, it's more like a 900-page book.
- Se oli kirjana ensin.It was a book first.
Ehkä jonain päivänä ne julkaistaan kirjana.Maybe one day they will be expanded into a book.
Se julkaistaisiin kirjana tai siitä tehtäisiin elokuva, joka voittaisi Oscarin. - En minä voita Oscaria.If they could turn it into a book, or even a movie, you could win an Oscar.
Se oli kirjana ensin.It was a book first.
- Hyvä idea kirjaksi.- That's a good idea for a book.
- Sitä kutsutaan kirjaksi.- It is called a book.
-Selvä. Minulla on ajatus kirjaksi.I have an idea for a book right now.
Ehkä he luulivat sitä Langin kirjaksi.Well, maybe they thought I had Lang's book.
Ehkä tässä on sittenkin aihetta kirjaksi.Well, sport, looks like there might be a book in this after all.
"...tämä kirja on omistettu tohtori Gabriel Valackille.""...this book is dedicated to Dr. Gabriel Valack."
"Anne Halen varjojen kirja.""Anne Hale," and "this is my book of shadows."
"Azkabanin vanki" Harry Potterin kolmas kirja."Prisoner of Azkaban," book number three.
"Beth + kirja = Trinidad-klubi.Beth plus book equals Trinidad Club.
"Codex Daemonix." Aito paholaisen kirja.(boy) "Codex daemon/x. " ifs the book of the devil. H's the real thing.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

harja
brush
herja
slur
kalja
beer
karja
cattle
keija
potty
kiila
wedge
kiima
rut
kiina
thing
kiira
an evil spirit
kikka
gimmick
kilpa
contest
kilsa
kilometer
kilta
thing
kimma
girl
kinoa
quinoa

Similar but longer

e-kirja
ebook
kirjain
letter
kirjake
type
kirjaus
entry
kirkuja
shrieker

Random

kirja-arvostelu
book review
kirjaamo
registrar
kipa
kippah
kiristin
tightener
kimo
thing
kinttu
foot
kirjakammio
building
kirjanen
booklet
kirjekaveri
pen pal
kirjelakka
sealing wax

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'book':

None found.