Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Joki noun declension

Finnish
98 examples

Conjugation of joki

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
joet
rivers
joet
rivers
jokien
(of) rivers
jokia
(part of) rivers
joissa
(in) rivers
joista
(out of) rivers
jokiin
(into) rivers
joilla
(at) rivers
joilta
(from) rivers
joille
(onto) rivers
jokina
(as) rivers
joiksi
(into) rivers
join
(with) rivers
joitta
(without) rivers
jokineen
(together with) rivers
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
joki
river
joki
river
joen
river
joen
(of) river
jokea
(part of) river
joessa
(in) river
joesta
(out of) river
jokeen
(into) river
joella
(at) river
joelta
(from) river
joelle
(onto) river
jokena
(as) river
joeksi
(into) river
joetta
(without) river

Examples of joki

Example in FinnishTranslation in English
"Hänen musiikkinsa oli niin kaunista, että se pysäytti joet"-"His music was so beautiful that when he played, rivers would stop flowing,
- Despootit ja tyrannit värjäävät joet punaisiksi lipuilla jotka liehuvat vapauden tuulissa.Don't let the heinie get you down. It is despots and tyrants who run our rivers red with the colors of a hundred trampled flags that unfurl in the winds of liberty, blowing over centuries of deprivation...
- New Delphissa joet ovat täynnä lohta.- Yeah, I can fish. In New Delphi, the rivers are so full of salmon, you can catch 'em with your bare hands.
-Ensimmäiset joet yhtyvät.This is where the first two rivers come together.
...Ja kaikki ennustukset täyttyivät, - ja totisesti musta oli valkoista, - kaikki maailman joet muuttuivat maidoksi, hunajaksi ja viiniksi, - laaksot olivat vihreitä, -..and, yea, all the prophecies were fulfilled, and verily black was white, and all the rivers of the world ran with milk and honey and wine, and green were the valleys,
"Hevonen kantoi hänet yli vuorten ja kuohuvien jokien."The horse took..him over mountain ranges and across...raging rivers.
"Jos saisin elää uudelleen, kiipeäisin useammalle vuorelle", - "uisin useampien jokien yli, ottaisin enemmän riskejä.""If I had my life over I would climb more mountains - ...and swim more rivers, take more chances -
- Koirat olivat hyviä uimaan manalan jokien yli.Dogs were good at swimming across rivers in the underworld.
- Oletko siis London Eyen ja jokien asiantuntija?So you're an expert on the London Eyeandrivers, now?
Ammoisina aikoina Tigris-ja Eufrat-jokien väliin nousi mahtava Akkad-niminen kuningaskunta.In ancient times, there arose in the lands between the Tigris and Euphrates rivers, a powerful kingdom called Akkad.
"Yhä he rakastavat viheriöitä, solisevia jokia ja suuria vuoria."They still love its verdant valleys, its murmuring rivers, its majestic mountains.
- Muovaamme jokia.- We'll forge rivers.
- Olen tuntenut jokia, muinaisia, tummia jokia...- I've known rivers, ancient, dusky rivers..._BAR_
Ei tuttuja mantereita, meriä tai jokia.No familiar continents, oceans or rivers.
Ei vuoria,jokia eikä kaupunkeja.No mountains...no rivers... No human habitation...
Haluan asua niityillä, astella kukkuloilla kiipeillä puissa ja uida joissa.stride over hills, climb trees, swim rivers.
Huhun mukaan - että Bostonin läheisissä joissa on hienoja noodling-paikkoja.Ya know, there's... there's rumored to be excellent noodling in the rivers around Boston.
Ikuisesti olemme peitossa - kuolleiden palavissa joissa.Forever more we shall be awash in the burning rivers of the dead.
Ja kaikissa maailman järvissä ja joissa.And all the lakes and rivers all over the world.
Joten sanot todella, että ihmiset ovat nähneet suuria, - siivekkäitä, taskuravun kaltaisia olentoja Vermontin joissa?So you're actually saying that people have been seeing large, winged, crab-like beings in the rivers of Vermont?
Ehkä he käyttivät yhtä joista. Miten kuollutta vedetään 3 kilometriä veden halki ellei...Might have used one of the rivers, but how do you drag a dead guy two miles through the water unless...
Ette missään nimessä saa lohia Ison-Britannian joista.You haven't got a hope in hell of getting these fish from British rivers.
He voivat auttaa meitä tiedoillaan alueesta ja joista.They know how to navigate the rivers. - And look. It's food.
Hoanib, yksi Namibian joista.The Hoanib, one of Namibia's rivers.
Kaupungeista, järvistä, joista vai turvallisista autoistamme?Our cities, our lakes and rivers, our safe and sturdy automobiles?
"Ja kolmas enkeli vuodatti maljansa jokiin, ja ne tulivat -"The third angel poured his bowl into the rivers, and they became...
Ajan myötä he pelkäävät meitä ja käyttävät jokiin sirottelemaamme Ke:tä - rakentaakseen aseita meitä vastaan.In time they will fear us and use the Ke we scatter through the rivers... ..and forge weapons against us.
Heidän tuhkansa kohoaa kumpuina Auschwitzissa, - se peittää Treblinkan peltoja - ja sitä on heitetty Puolan jokiin.For their ashes have been scattered over the hills of Auschwitz and in the fields of Treblinka, and thrown into the rivers of Poland.
Heinäkuun lopussa vedenpinta on usein liian alhaalla - eivätkä ensimmäiset lohet pääse pienempiin jokiin.In late July, however, the water level is often too low for the first salmon to enter the smaller rivers.
Jyrkät vuorenseinämät ohjaavat sadeveden jokiin - joiden pinta nousee nopeasti.The steep Rocky Mountains funnel the rainwater into the rivers and levels quickly rise.
Ekosysteemeillä kuten metsillä, puroilla, järvillä ja joilla - ei ole oikeuksia. Ne ovat omaisuutta.T oday, ecosystems, forests, streams, lakes, rivers they have no rights.
Kalliita aikuisten leirejä, joilla he leikkivät olevansa ralliautoilijoita, ammattipalloilijoita, lähes mitä vain.They're expensive camps where grown-ups, they get to pretend to be, you know, race car drivers, professional ball players, pretty much anything.
Kun olin nuori, matka Englannin joilla oli hilpeä kokemus.(Man) When I was a lad, a journey on the rivers of England was a truly blithe experience.
Käymme rannoilla, uima-altailla, järvillä ja joilla.We're constantly going to beaches, pools, lakes, rivers.
Olen täällä valvomassa muiden Teamstersin jäsenten ja kuskien etuja, - joilla on lain mukaan oikeus valita...l'm here in the legitimate interest of my fellow Teamsters and my fellow drivers, who, under the law, have a right to elect...
-Ne näyttävät joilta. -Niitä ne periaatteessa ovatkin.It looks like a bunch of, uh, rivers.
Emokarhut alkavat etsiä joilta kalaa elokuun alussa.In early August, mother bears begin to patrol the rivers looking for fish.
Sinisiltä meriltä ja Britannian hopeisilta joiltaFrom the blue seas and silver rivers of Britain.
Niin sanoi Herra vuorille ja kukkuloille, joille ja laaksoille."unto the mountains and the hills, and the rivers and the valleys. "Behold I, even I... "shall bring a sword upon you.
Te ja minä olemme tehneet sellaisia matkoja. Huronjärveltä Mainen joille.Even I have been on these journeys, Monsieur Champlain ... from the lakes of Hurons to the rivers of Maine.
Täältä on niin kaunis näkymä, vuorille ja joille. Halusin vielä nähdä sen.From here the view of the mountains and rivers of Kai is just so wonderful, you see.
Kuten purot virtaavat joiksi - ja joet mereen. Silloin mestarimme taidot palaavat, kuten myös arvomme.As brooks flow into streams, streams into rivers and rivers into the sea so our adepts flow back to us and swell our ranks.
Minä, joka olen nähnyt purojen muuttuvan joiksi - ja kanjoneiden muuttuvan tomuksi.I who have watched rivulets turn to rivers turn to canyons turn to dust.
Muutamme vuoret meriksi - taivaan joiksi, vuonot aavikoiksi...We will turn mountains into sea, and the skies into rivers, and fjords into deserts. - Come on ! Come on !
Purot muuttuvat joiksi, kuivat tasangot järviksi.Creeks turn into rivers, dry plains into lakes.
Se ja lukemattomat muut purot - yhdistyvät Keski-Afrikan suuriksi joiksi.This stream and countless others like it merge to form the great rivers of Central Africa.
"Hiukset olivat pitkät ja vaaleat, - ruskeat silmät tummat kuin linnan ohi virtaavan joen vesi.""Her hair was long and blonde, "and her eyes were as brown as the dark waters of the river "which ran by her castle.
"Jos asut kunnallisessa asunnossa joen varrella, etkä ole sokea."Mitä?"If you live in a council flat beside a river but are not blind..." WHAT?
"Jos istuu joen äärellä tarpeeksi kauan, vihollisen ruumiit ajautuvat paikalle." - Sun Tzu."If you sit by the river long enough, you'll see the bodies of your enemies float by."
"Jos jaksan odottaa joen rannalla, vihollisen ruumis lipuu ohi."If I wait patiently by the river, the body of my enemy will float by.
"Kansa joen varrelta."The people who live along the river.
"Anna minulle kyyti toiselle puolelle jokea.""Hey, man, give me... Give me a lift to the other side of the river."
"Hän pyysi jokea viemään hänet pois.She prayed for the river to take her away.
"Miksette lähettänyt meitä jokea alas vaarasta pois?""Why did you not send us down the river beyond the fringe of danger?"
"sillä sinä, joka tulit luoksemme jokea pitkin vanhuutemme päivinä" -For you who came to us, from the river when we were already old.
- Avre tarkoittaa jokea.The Avre part is a river.
"Et voi koskaan uida samassa joessa kahdesti," sanoi... Mikä hänen nimensä olikaan?"you can never swim in the same river twice," said... what's his face?
- En, minä... Lähden lepuuttamaan silmiäni joessa.I'm going to go and rest my eyes on the river.
- Entäs se ruumis joessa!But that corpse in the river!
- He ovat joessa.-They're in the river.
- Kuivuneessa olemattomassa joessa?What, in the dried-up, nonexistent river? No, no, no.
"Hän etsi ja etsi ja pelasti hevosensa kuohuvasta joesta."He searched and searched and finally rescued his horse from a raging river.
"Puun juuri halkeaa kahtia" "ja osat etsivät ravintoa haudatusta joesta. ""The root of the tree was split in two... and each then will seek nourishment from the buried river."
"Voisiko joesta värisemästä löydetty kaunis nuori nainen - olla se, joka väittää olevansa? Venäjän tsaarin tytär, suuriruhtinatar Anastasia?""Could it be the beautiful young woman found shivering in the river is actually who she claims to be... the daughter of the czar of Russia, the grand duchess Anastasia?"
- Ei kai se ole joesta?Tisn't from the river?
- Ei ole joesta.Not the river, no.
"Aiotko ampua minut ja heittää ruumiin jokeen?"Shoot me and dump me in the river?"
"Alas jokeen!Down to the river!
"Ota nuo rahat ja heitä ne jokeen!""You take that money and you throw it in the river."
"Pysähtyneenä elämään kuin oksat jokeenLodged in life Like branches in the river
"Todellisuudessa lohi oli vain 4-5-kiloinen" - "mutta juuri jokeen noussut ja väkevä."It was only a ten-pounder - but it had just risen to the river and it was strong.
"Queenie päästi minut herra Dawsin kanssa Poverty Pointiin - katsomaan joella seilaavia veneitä." Ne olivat vaikeita aikoja.Queenie would let me go with Mr Daws to Poverty Point, to watch the boats go up and down the river. These were hard times.
- Ei joella.- Not by the river.
- Ei, joella jossain.- No, he's on the river somewhere.
- Emme ole käyneet joella aikoihin.We haven't been at the river in ages. -Sure.
- He eivät ole luistelleet joella.- They didn't skate the river, did they?
- Ei se juuri joelta näytä.[ Amy ] It's not much of a river, is it?
- Itään joelta. Ja paljon luita.- East of a river.
- Kolme ihmistä poistumassa joelta mistä Stanfield löydettiin.Three people leading away from the river where Stanfield was found.
- Löysimme yhden tytöistäsi joelta, kuolleena.We found another one of your girls down at the river, dead.
- Se oli Simeon, jonka luulit löytäväsi murhattuna joelta.It was Simeon you thought to be found murdered in the river.
"Iltaisin menimme joelle ja sukelsimme siihen.""At night we'd go down to the river, and into the river we'd dive."
"Lupasitte, että menemme joelle."You promised to go downriver.'
"Lähdemme joelle."Down the river we go.'"
"Tilava, näkymä joelle. Vain 400 dollaria kuussa."Spacious, river view, only $400 a month"?
"Tämän janoisen linnun... pitäisi päästä joelle."This thirsty bird.. ...should get a river.
"Ja Hänen siunauksensa peitti kuivan maan jokena - ja kasteli sen tulvana"."And His blessing covered the dry land as a river and watered it as a flood."
Ehkä et pidä tätä edes jokena, mutta minulle se on - Mississippi, Rio Grande - Tonava, Amazon.It may not be much of a river to you, but to me the Mississippi, the Rio Grande the Danube the Amazon.
Ranskassa sitä pidetään hyvin kauniina jokena.In France it's considered a very beautiful river.
Ei sitä voi joeksi sanoa, kun ei siellä ole edes vettä.They call it a river, but there's no water in it.
Eihän sitä sitten pitäisi kutsua joeksi.They shouldn't call it a river if there's no water in it.
Ihmiset nimesivät sen Laulukukka-joeksiThe people there named the river, the Song Flower River
Jotkut sanovat rakkautta joeksi.some say love is a river...
"Elämä ja kuolema ovat yhtä niin kuin joki ja men ovat yhtä.""For life and death are one, even as a river and a sea are one."
"Elämä ja kuolema ovat yhtä, niin kuin joki ja meri ovat yhtä."Life and death are one like a river and the sea are one.
"Häivy täältä, häivy tai joki uuvuttaa sinutkin.""Get out of this place," she said. "Get off this foul river... "or it will wear you out, too."
"Miksi?" kysyi joki, joka seisautti virtansa."Why?" said the river that refused to run.
"Mistä joki alkaa." Sinähän tiedät, missä se on?"Where the river begins." You know where that is, don't you?

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

arki
weekday
aski
case
hiki
sweat
huki
turn
jeri
jery
jeti
yeti
jigi
jig
jodi
iodine
jojo
yoyo
jono
line
jopi
job
jota
iota
jumi
wood borer
kaki
persimmon
käki
cuckoo

Similar but longer

jokeri
joker

Random

jokeri
joker
jokihelmisimpukka
freshwater pearl mussel
jenkka
thing
johtajaopettaja
head
joiku
yoik
jokapaikanhöylä
thing
jepari
cop
jossittelu
thing
joukkohauta
mass grave
joukkoitsemurha
thing

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'river':

None found.