Inhimillinen noun declension

Finnish
85 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
inhimillinen
human
inhimillinen
human
inhimillisen
human
inhimillisen
(of) human
inhimillistä
(part of) human
inhimillisessä
(in) human
inhimillisestä
(out of) human
inhimilliseen
(into) human
inhimillisellä
(at) human
inhimilliseltä
(from) human
inhimilliselle
(onto) human
inhimillisenä
(as) human
inhimilliseksi
(into) human
inhimillisettä
(without) human
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
inhimilliset
human
inhimilliset
human
inhimillisten
(of) human
inhimillisiä
(part of) human
inhimillisissä
(in) human
inhimillisistä
(out of) human
inhimillisiin
(into) human
inhimillisillä
(at) human
inhimillisiltä
(from) human
inhimillisille
(onto) human
inhimillisinä
(as) human
inhimillisiksi
(into) human
inhimillisin
(with) human
inhimillisittä
(without) human
inhimillisineen
(together with) human

Examples of inhimillinen

Example in FinnishTranslation in English
"Olen luonasi Rocklandissa missä halkaiset Long Islandin taivaan" "ja saat elävän inhimillisen Jeesuksesi nousemaan yli-inhimillisestä haudastaan"I'm with you in Rockland where you will spilt the heavens of Long Island and resurrect your living human Jesus from the superhuman tomb
"Täytyykö hyväksyä että elämä on vain inhimillisen hulluuden näytös."Do we resign ourselves to the sad truth that our existence is purely an exercise in human folly?
Auttaa tekemään sinusta inhimillisen.Helps to humanize you.
Brockmore ei ollut sairaala vaan inhimillisen kärsimyksen sijoituspaikka.Brockmore was never a hospital... it was a storage facility for human suffering. If you'll follow me...
Ehkä jossain toisessa tilanteessa" " he taas ylittävät inhimillisen käytöksen rajat."Perhaps, for another moment in their lives they will live again beyond the limit of human conduct.
""Ei inhimillistä""Not human. Right?
""Se ei ole inhimillistä"""Well, that's not human."
"Erehdys on inhimillistä, - anteeksi antaminen määrittää ihmisen." Ja niin edelleen."To err is human, to forgive is divine"... All that crap. Mm.
"Erehtyminen inhimillistä, anteeksianto jumalallista..."♪ To err is human, to forgive divine ♪ ♪ Toby'd like to buy ya some cheese and some wine... ♪
"Erehtyminen on inhimillistä, anteeksianto jumalaista.""to err is human, but to forgive is divine." Alexander Pope.
Auttaaksesi minua omassa kokeellisessa menettelyssäni, jonka viimeisteltyäni, - odotan johtavan uudelle aikakaudelle hulluuden inhimillisessä hoidossa.To assist me in an experimental procedure of my own devising which, when perfected, I expect to usher in a new era in the humane treatment of lunacy.
Sanon vielä kerran, etten tunne uhrautuvani, - koska minusta tuntuu inhimillisessä mielessä hyvältä, - jos voin toimia muiden ihmisten hyväksi.And again, that--that's not to say that I am self-sacrificing because it gives me-- I feel good in my human experience to know that I can contribute to the good of others.
Yhteiskunnasta ja ihmisistä inhimillisessä mielessä.--About society and people in the humanitarian sense.
"Kyse on inhimillisestä totuudesta. "We're talking about impermanent, transient, human truth!
"Olen luonasi Rocklandissa missä halkaiset Long Islandin taivaan" "ja saat elävän inhimillisen Jeesuksesi nousemaan yli-inhimillisestä haudastaan"I'm with you in Rockland where you will spilt the heavens of Long Island and resurrect your living human Jesus from the superhuman tomb
Anna anteeksi hänelle mitä syntejä hän tekikin inhimillisestä heikkoudesta."Forgive him whatever sins... "...he committed through human frailty...
Et taida tuntea itseäsi loppuunpalaneeksi - kaikesta inhimillisestä kärsimyksestä ja epätoivosta - jota tämän kaupungin jokaista huokosta saastuttava rikollinen - saasta kantaa harteillaan - ja joka pakottaa sinut juomaan halpaa viiniä ja vielä halvempaa viskiä - tylsistyttääksesi kivun, joka rikkoo sydämesi - repii sieluasi ja pitää päiväsi ikuisesti harmaina.I guess you don't feel burned out... by the human misery and despair... perpetrated by the criminal vermin... that infest every pore of this decaying city... forcing you to guzzle cheap wine and cheaper whiskey... to dull the pain that shatters your heart... rips at your soul, keeps your days forever gray.
Hän on puhdas esimerkki inhimillisestä eläimestä.He's the purest example of the human animal.
"Koska tunteet, eikä logiikka, on avain kaikkeen inhimilliseen käyttäytymiseen - ja rikokseen itseensä, Doreen Marquis sanoi, muiden ompeluseuran jäsenten kuunnellessa."Given that emotion, and not logic, "'is the key to all human behavior, "and to crime itself," said Doreen Marquis,
"Se, jolla on Merryen syndrooma - taantuu jopa sikiöasteen taakse - esi-inhimilliseen barbaarisuuden ja kannibalismin tilaan.""It is believed that eventually the victim of the Merrye syndrome "may even regress beyond the prenatal level, "reverting to a pre-human condition of savagery and cannibalism.
Ei kai Lang sekaantuisi mihinkään niin inhimilliseen kuin murhaan?You don't think David Lang would let himself be concerned with anything human like a murder, do you?
Hänellä on jo pääsy tärkeimpään inhimilliseen tietoon.She has access to all human knowledge from me.
Se on olento, - joka liittyy johonkin ei-inhimilliseen.It is a being - is associated with a non-human.
Edes yli-inhimillisellä voimalla - ja parhaimmilla mahdollisilla sukillakaan ei voi lyödä kenenkään sukkia pois jalasta.But even with superhuman strength And the best-case-scenario sock, You still can't knock someone's socks off with a punch.
Ja juuri kun ihanan inhimillisellä tavallamme - luulemme, että olemme saavuttaneet sen - kuvittelemme jumalaisuutta - ja törmäämme - kuin Ikaros, siivet liekehtien mereen.And as soon as in our gorgeously-flawed human way we think that we've attained it. We're pretending divinity, and we're gonna crash, like Icarus, flaming into the sea.
Joku saattaisi väittää, että väkivalta inhimillisellä tasolla kuvastaa perusolotilaa. Sen voi nähdä hiukkasten mahtavana yhteentörmäyksenä ja linnunratojen teatraalisena kohtaamisena.Because one could argue that violence on the human scale is reflective of a fundamental state, as evident from the magnificent collisions of subatomic particles, the operatic clashes of galaxies.
Olemme inhimillisellä asialla.This is a humanitarian mission.
- Giljotiini vaikuttaa inhimilliseltä.The guillotine seems humane.
- Kuulostaa inhimilliseltä.- Sounds humane.
- Se kuulostaa lähes inhimilliseltä.- He sounds almost human.
En usko, että hän olisi päässyt näin pitkälle, ellei näkisi asioita inhimilliseltä kannalta.Kate, I don't think he'd be where he is if he couldn't see the human side of the equation.
Eric on tarpeeksi sairas tällaiseen, mutta Chris tuntuu inhimilliseltä.Eric's sick enough to do something like this, but Chris seems like a "human" person.
Ja ajoittain lujalle, mutta inhimilliselle - Madame LaLaurien palvelijoitten nuhtelemiseen.And occasionally for the firm, but humane correction of Madame LaLaurie's domestics.
Me omistaudumme jollekin niin tärkeälle kuin inhimilliselle kehitykselle.We're dealing with the important issue of human transportation which no borders should prevent.
Miten voitte välittää inhimillisen kokemuksen yleisölle, kun ette ole edes avautuneet - keskeiselle inhimilliselle tarpeelle?Well, how do you expect to convey the human perience to an audience when you haven't even opened yourself up to one of humanity's most basic and primal ones?
Mitä inhimilliselle lämmölle tapahtui?Yeah, well, if you ask me what happened to the milk of human kindness,
Toimiiko sosioekonomisen järjestelmämme perusta positiivisena vaikuttajana inhimilliselle ja sosiaaliselle kehitykselle?Is the bedrock of our socioeconomic system acting as a positive force for human and social development and progress?
- Pidätkö tätä inhimillisenä?You call this human?
Ei, jos haluaa pysyä inhimillisenä.Well, not if you want to remain a human being.
Pidätte Dataa inhimillisenä, koska se näyttää sellaiselta. Se ei kuitenkaan ole sitä.You endow Data with human attributes because it looks human.
Tein kaikkeni säästääkseni hänen mielensä. Pitääkseni hänet inhimillisenä.I did what I could to preserve his mind, to keep him human.
Ehkä jopa tarpeeksi inhimilliseksi - salaamaan ammatillisen mokan, kun maine oli vaarassa.And, yes, maybe even human enough to cover up a professional failing when her reputation was at risk.
Ensimmäistä kertaa koen hänet inhimilliseksi.I think this is the first time we've been able to see that she was human.
Jos hän lähtisi... Olen sanonut, etten halunnut inhimilliseksi.I-I know I said being human wasn't something I wanted.
Julkisesti, se raportoitiin inhimilliseksi virheeksi.Publicly, Reported as human error.
Kutsumme tätä vain inhimilliseksi virheeksi.This is just what we call simple human error.
- Biopanssaroidut yli-inhimilliset.The, uh, bio-armored meta-humans.
-Halusin korvata saamani avun. Poistamalla inhimilliset heikkoudet.I wanted to repay him for helping me by removing the weaknesses of his humanity.
-Halusitte säilyttää avatarin inhimilliset piirteet. Juuri ne tekivät siitä vanhentuneen.Wanted to preserve the human-like in this avatar, yet those were the very qualities that made it obsolete.
Annan teille välineitä. jotka auttavat kokemaan kaikki inhimilliset tunteet.What I am gonna do is give you some tools to help you experience the full range of human emotions.
Annoin koko Napsterin jutulle inhimilliset kasvot, ja juttelimme sivistyneesti ja kohteliaasti 10 - 15 minuuttia.I put a human face to this whole thing Napster and we had a very civil, very cordial conversation for ten, 15 minutes.They said their side,
-Jack. Neiti Holloway on yli-inhimillisten kykyjen johtava tutkija.Miss Holloway is our leading researcher in the area of latent superhuman abilities.
Eikö ihmishenkien säästäminen ole inhimillisten päämäärien mukaista?Isn't saving lives a humanist ideal?
Ja typerien inhimillisten tunteiden.And a lot of foolish human emotions.
Kaikkien inhimillisten tunteiden ja myötätunnon tukahduttaminen, - tapa jokainen tiellesi astuva, olkoon se sitten itse Buddha tai Jumala.Suppress all human emotion and compassion kill whoever stands in thy way, even if that be Lord God, or Buddha himself.
Koska, tiedäthän, siitä asti kun tulit takaisin, et ole oikein näyttänyt inhimillisten tunteiden skaalaa.Well, cos... you know... since you've been back, you haven't exactly been big with the whole range of human emotions thing.
- He ovat tuskin inhimillisiä.- They're hardly human.
- Hän satuttaa teitä jo nyt. Joka kerta kun käytätte voimianne teistä tulee vähemmän inhimillisiä.Every time you use your powers, you become less human, and he knows it.
- Kaikki hirviöt ovat inhimillisiä.All monsters are human.
- Luut ovat yhtä inhimillisiä kuin sinä.Another's bone structure's more amphibian These bones are as human as you are
- Ne ovat inhimillisiä.- They're humane.
Hän pitää inhimillisistä tarinoista.He likes, human stories.
Ja sitten, en tunnustaisi tätä julkisesti, mutta yhdeltä kriminologilta toiselle, otamme kunnian yli-inhimillisistä taidoistamme.And then, I wouldn't confess this openly, but from one criminologist to another... we take credit in being inhumanly skillful.
Jos pitää paikkansa, - että totalitarismin viime vaiheessa ilmenee absoluuttista pahuutta, - absoluuttista siksi että sitä ei voi johtaa inhimillisistä motiiveista, - tällöin pitää myös paikkansa, että ilman totalitarismia - emme olisi tulleet tuntemaan pahan radikaalia luonnetta.If it is true that in the final stage of totalitarianism, an absolute evil emerges, absolute as it no longer relates to human motives, then it is equally true that without it, without totalitarianism, we would never have known the truly radical nature of evil.
Joten suurin kaikista inhimillisistä tunteista voidaan rikkoa - kemialliseksi yhdistelmäksi?So the greatest of all human emotions can be broken down to chemical compound?
Ne vapauttivat meidät inhimillisistä sortajistamme.They liberated us from our human oppressors.
Herra Thomassoulo, vaikean paikan edessä - voi kyetä yli-inhimillisiin suorituksiin.Mr. Thomassoulo, during times of great stress people are capable of superhuman strength.
Määrätään yli-inhimillisiin urotekoihin.Prescribed for superhuman feats.
Tiettyjä ilmiöitä tulee jatkuvasti esiin ja niissä on selviä kytköksiä isompiin inhimillisiin kysymyksiin liittyen mystiikkaan tai uskonnollisiin kokemuksiin tai kohtaamisiin vieraiden älyllisten olentojen kanssa.Look, there's extraordinarily regular phenomena that come-up with these things, that are clearly linked in many ways to these larger human issues around mysticism or religious experience or encounters with other entities.
Heistä tulee ensimmäisiä tavallisia ihmisiä jotka puolustavat maatamme yli-inhimillisillä kyvyillään.In time, they'll become the first non-4400s to develop extra-human abilities in the defense of the United States.
Hän oppii myös täydentämään androidikäytöstään simuloiduilla inhimillisillä reaktioilla.She is learning to supplement her android behaviour with simulated human responses.
Emme näe toisia inhimillisinä.It blinds us all from seeing the humanity of the other.
En halua heitä inhimillisiksi.I don't want them human.
He yrittävät tulla yli-inhimillisiksi jumaliksi.They're trying to become super human gods. They live in the past, these fellows.
Ihmiset ovat muuttuneet. tulleet vähemmän inhimillisiksi.People are changing, becoming less human.
Kaikista matkoillani kohtaamistani sieluista hänen sielunsa oli inhimillisin.Of all the souls I have encountered in my travels... ..his was the most... ..human.
Kaikkein inhimillisin ratkaisu...The most humane solution...
Myka, se oli inhimillisin vaihtoehto.Myka, it was the most humane option.
Oli aikoja, kun en edes uskonut sinun olevan ihminen, - mutta haluan vain sanoa tämän, sinä olit... paras mies... kaikista inhimillisin, jonka olen koskaan tuntenut. Ja kukaan ei voi koskaan saada minua vakuuttuneeksi, että olisit valehdellut minulle, joten... siinä.There were times I didn't even think you were human, but let me tell you this, you were... the best man... the most human... human being that I've ever known and no-one will ever convince me that you told me a lie, so... there.
Se on eläimille nopea ja kivuton toimitus ja kaikista inhimillisin. Mutta ei aina edullisin.It is a quick and painless procedure for the animals, and by far the most humane, but not always the most affordable.
"Kuka" ja "miksi" ovat vaikeampia kysymyksiä. Tarinan inhimillinen osuus. Ainoa tietämisen arvoinen asia.The who and the why is the complex part... the human part... the only part worth knowing.
- Ei, se oli inhimillinen erehdys.No, it seems to be a dumb human error.
- En usko, että se on inhimillinen.- Doctor... I'm not even sure it's human.
- Entä inhimillinen erehdys?- How about human error?
- Entä inhimillinen säädyllisyys?What about human decency?

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

inhibitorinen
inhibitory
inhottava
disgusting
ihku
cute
iiriläinen
some
hyväkäs
some
immunologinen
immunological
irvokas
grotesque
inkorrekti
incorrect
ilmeinen
apparent
isännätön
masterless

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'human':

None found.
Learning languages?