Arvokas noun declension

Finnish
72 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
arvokas
precious
arvokas
precious
arvokkaan
precious
arvokkaan
(of) precious
arvokasta
(part of) precious
arvokkaassa
(in) precious
arvokkaasta
(out of) precious
arvokkaaseen
(into) precious
arvokkaalla
(at) precious
arvokkaalta
(from) precious
arvokkaalle
(onto) precious
arvokkaana
(as) precious
arvokkaaksi
(into) precious
arvokkaatta
(without) precious
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
arvokkaat
precious
arvokkaat
precious
arvokkaiden
(of) precious
arvokkaita
(part of) precious
arvokkaissa
(in) precious
arvokkaista
(out of) precious
arvokkaisiin
(into) precious
arvokkailla
(at) precious
arvokkailta
(from) precious
arvokkaille
(onto) precious
arvokkaina
(as) precious
arvokkaiksi
(into) precious
arvokkain
(with) precious
arvokkaitta
(without) precious
arvokkaine
(together with) precious

Examples of arvokas

Example in FinnishTranslation in English
"Taskuvaras valtakunnan ja vallan - joka hyllystä arvokkaan diadeemin varasti - ja taskuunsa lykkäsi.""A cutpurse of the empire and the rule, "That from a shelf the precious diadem stole, And put it in his pocket!"
- Sitten varmaan varaat arvokkaan varttitunnin... - Lopeta!- Then I imagine you set aside 15 minutes preciously on the Internet...
Ehdit tuskin laskea arvokkaan siemenesi, kun jo ryntäät asemalle.It's not I, who seconds after emptying myself of my precious seed, runs for the station!
Epätodennäköistä, mutta ei mahdotonta jos nopeus nousee 70 mailiin tunnissa sekä ajovalot ja istuimen lämmitin olisivat päällä tulisi oikosulku ja radio viimeistelisi mullistavan ketjureaktion että se lennättäisi auton ja arvokkaan ihmis-lastin pirstaleiksi.In the unlikely but not impossible event of reaching the speed of 70 miles an hour with the headlights on and the seat warmer set to low, a short-circuit in the radio would set off a cataclysmic chain reaction that would blow the car and its precious human cargo to smithereens.
Haluaa arvokkaan köyden.Wants precious rope.
- Aavikolla mikään ei ole niin arvokasta kuin vesi.Nothing in the desert is as precious as water.
- Aika on arvokasta.Time is a precious commodity, Knave.
- Ei kai se ollut arvokasta ambraa?-...Iwascoatedwith was- - -Not precious ambergris?
- Elämässä ei ole mitään arvokasta.The only thing precious about life is that it ends. I heard that, brother!
- Harhaoppineen sielunsa vai jotain hänelle arvokasta.- His heretic soul or something precious to him.
- Minusta arvokkaassa järjestelmässäsi on ongelma.Jock violence. I think there's a glitch in your precious system.
Pitkä aika arvokkaassa sekuntimaailmassasi.A long time in your world of precious seconds.
Ei. Hän ei suostunut ottamaan näytekappaletta "arvokkaasta" lajistasi.Because when he met your oh-so-precious species, he refused to collect a specimen.
En välitä arvokkaasta tyttärestäsi.I don't care about your precious daughter.
Ihmiset täällä kuvailevat tuskallista tilannetta kun he nappaavat mukaansa kaiken mitä he pystyivät arvokkaasta omaisuudestaan ja pakenivat henkensä edestä.People here are describing the harrowing scene as they grabbed whatever they could of their precious possessions and fled for their lives.
Ja papereissa on maininta arvokkaasta antiikista.And there's an ad in the papers for precious antiques.
Luennoi hänelle arvokkaasta oikeudestasi.You give him the... the lecture on your precious justice.
Francis, olet avannut oven johonkin hyvin arvokkaaseen.Oh, Francis, you've unlocked something very precious.
Luulen, että olet avannut oven johonkin arvokkaaseen.- Francis. I think you've unlocked something very precious.
Olet avannut oven johonkin arvokkaaseen, vai?Now, come on inside, tell me all about it. So you've unlocked something very precious, have you?
Pitääkö minun valuttaa sairas ja mätänevä totuus kuolevasta maailmasta sinun arvokkaaseen kultaiseen kohtuusi?Shall I pour the sick and rotting truth of the dying world into your precious, golden womb?
Tulen arvokkaaseen kyytiinne.I've come to join your precious load.
Aloitetaan yksityinen huutokauppamme arvokkaalla Lohikäärmeenpäällä!Let's begin our private auction! For the precious Dragon-head,
Sinä lähdet ja pakenet sieluja, jotka on tehty omaksi kuvaksesi - ja lunastettu jumalallisuuden arvokkaalla verellä.Shut up! So that you leave and flee from souls created in your own image redeemed by the precious blood of the divine,
Kun on tottunut kuuntelemaan Iggy and the Stoogesin raakaa voimaa, kaikki muu kuulostaa arvokkaalta.When you're used to listening to the raw power of Iggy and the Stooges, everything else just sounds kind of precious in comparison.
Annoin heille toisen valitun lapsen istumaan heidän arvokkaalle valtaistuimelleen. Väistäkää, neidit.Besides, I gave them another gem child to sit on their precious throne.
Jos Spartacus lyö tämän armeijan ja kääntyy Roomaa vastaan, - mitä arvokkaalle demokratiallesi kuuluu silloin?If Spartacus defeats this army and turns on Rome, where will your precious little democracy be then?
Murjotat yhä, - koska et päässyt sille pienelle, arvokkaalle risteilylle.You're still moping... because you don't get to go on your precious little cruise.
Avatkaa silmänne elämälle, nähkää se syvin värein, jotka Jumala antoi arvokkaana lahjana lapsilleen.So open your eyes to life, to see it in the vivid colors that God gave us as a precious gift to His children.
Impeyttäsi suojellaan arvokkaana lahjana, joka annetaan vain sen ansaitsevalle, kuten Melitta annettiin Oenomaukselle.Your maidenhood will be preserved as precious gift, and given only to the most worthy. As Melitta was given to Oenomaus.
Kun se päivä koittaa - tulet pitämään hengitystäni niskassasi arvokkaana lahjana.When the day arrives... you shall greet my breath upon your neck as precious gift.
Sinä ja ystäväsi tanssitte päihtyneinä suihkulähtellä Van Hornen kanssa. Pyhänä ja arvokkaana pitämämme on huuhtoutunut pois käytöksenne takia.And as you and your friends get publicly intoxicated and dance in fountains with Mr. Van Horne, each and every one of the values that we hold sacred and precious in this town... they are eroded by your behavior.
Emme halua alkaa liian arvokkaaksi...We don't want to take up your precious...
Jos koko maailmassa on jäljellä vain neljä pulloa, - silloin se tekee ne hyvin arvokkaaksi.If there was only four bottles left in the entire world then that makes them very, very precious.
Kuvailisitteko vaimoanne arvokkaaksi omaisuudeksi?Maybe you would describe your wife as a precious possession?
Heti kun ne koittavat, - otan siivet rientääkseni ilmoittamaan sen Teille - ja korjaamaan asunnostani arvokkaat tavarani.The moment we do, - I shall hasten to inform you of it - and to remove from my lodgings the precious possessions -
Hetket, arvokkaat hetket jotka haluat säilyttää jotka haluat jakaa, kotona, koulussa, töissä.Moments, precious moments that you want to hold that you want to share, at home, at school, at work.
Ja arvokkaat iskulauseesi? Luulet saavuttavasi jotain, mutta tosiasiassa - se on pelkkää matalaa, pinnallista, turhaa manipulointia.And your precious sound bites?
Jenny Swansonin arvokkaat 16-vuotissynttärit.Jenny Swanson's precious sweet 16 party. - You're lucky that phony fest isn't the same night as raiders, because if you flaked on that, so help me, God.
Jättäkää piano tähän ja palatkaa viipymättä entiseen asuntooni - noutamaan sinne jääneet arvokkaat huonekalut ja - taideteokset.Leave the piano and return at once to my old lodgings - to fetch the rest of my precious furnishings and - works of art.
Marge Simpsonia syytettiin rikoslain 618 A pykälän rikkomisesta eli arvokkaiden antiikkitölkkien tahallisesta tuhoamisesta,He was glad to get it. Marge Simpson was charged with a violation of penal code Section 6 1 8A... wanton destruction of precious antique cans.
Minulla ei ole gorilloja, kuten Diana Fosseylla tai Jane Goodall arvokkaiden simpanssiensa kanssa. - Aivan.You know, I don't have gorillas like Dian Fossey or Jane Goodall with her precious little chimps.
Ryhmä menestyy nyt haastamattomana arvokkaiden pähkinätarhojen omistuksesta.The group is now thriving, unchallenged in their ownership of the precious nut groves.
"Etkö muista luolassa olevia arvokkaita jalokiviä?""Have you forgotten the precious jewels in the cave?"
- Jotkut asiat ovat arvokkaita, koska häviävät.- Some things are precious for not lasting.
- Ne ovat arvokkaita esineitä.Those are precious artifacts.
- Nämähän ovat arvokkaita.These are very precious?
- Tohtori, nämä ovat arvokkaita laiteita.Doctor, please, these machines are precious.
No niin, joten britit yrittivät - palauttaa auktoriteetin heidän arvokkaissa siirtomaissaan.All right, so the British are trying... to reestablish authority over their precious colonies.
Sitä kutsutaan "Yuggothiksi" joissakin arvokkaissa kansanperinteissäsi.It is referred to as "Yuggoth" in some of your precious folklore.
De Smet on tunnettu teollisuusvakoilusta, ei arvokkaista jalokivistä.De Smet is known for industrial espionage, not precious gems.
Emmekö voi vain nauttia arvokkaista hetkistä?Why rush through life? Why can't we savor the precious moments?
Jos olisit viettänyt enemmän aikaa hänen kanssaan, mutta välitit vain typeristä arvokkaista bisneksistäsi...If you had just spent more time with him, but all you care about is your stupid precious business...
Selvä. Fabergésit on kaikki tehty arvokkaista metalleista ja jaloista jalokiveistä.The Fabergés are all made of precious metals and fine jewels.
Shellin arvioiden mukaan ne loppuvat 2075 mennessä. Taistellaan vedestä ja muista arvokkaista luonnonvaroista, ― joita ihminen ja talous tarvitsee.I think shell posit's about 2075 they'll be gone, and we're going to struggle over things like water and other precious resources that are necessary to our life and to our economy
Mitä minun pitäisi tehdä arvokkailla sponsoreillasi?What am I supposed to do with your precious sponsors?
Niillä muutamilla arvokkailla sekunneilla, ennen kuin tunkeilija tulisi huoneeseen, - miten hän käyttäisi ne jos ei huutaakseen apua?In the precious few seconds before they came into the room, how would he use them if not to cry out?
Pullot näyttävät niin arvokkailta.The bottles look so precious.
Huoneesi ei ole oikea paikka niin arvokkaille lipuille.Something so precious shouldn't be risked in your room.
Ehkä niitä on pidetty liian arvokkaina ja hauraina?Perhaps they're thought to be too precious, too fragile.
Se tiivistyy muutamiksi arvokkaiksi pisaroiksi.It condenses into a few precious drops.
"Rakkaus on -" "arvokkain asia maan päällä.""Love is by far... the most precious thing on earth,
"Ruthin muotokuva ei ehkä ole kokoelmani arvokkain taulu, - mutta minulle se oli kallein, - koska se toi mieleen rakkaan Ruthini."Portrait of Ruth may not be the most valuable painting in my collection... "but it was the most precious to me... "because it reminded me daily of my beloved Ruth.
- Hänen arvokkain perhekalleutensa.Her most precious heirloom.
- Kuka on arvokkain tyttäresi?-Who´s my precious girl?
Aika on universumin arvokkain hyödyke.Time is the single most precious commodity in the universe.
Näiden siementen säilyttäminen arvokkaine DNA:ineen - on tärkeä viesti siitä .You know, for me, preserving these seeds, with all their precious genetic code, makes a really important point.
- En opettanut sanaa "arvokas".I don't remember teaching you the word precious.
- Kyllä. - Jokainen elämä on arvokas.Every life is precious.
- Luottamus, herra Logan, - on arvokas resurssi.Trust, Mr. Logan is a precious resource.
- Oliko kristalli arvokas?Was it precious - this crystal?
- Omatunto on arvokas.Conscience is indeed precious.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

irvokas
grotesque

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'precious':

None found.
Learning languages?