Μιλάω conjugation

Conjugate μιλάω - speak

Present tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
μιλάω I speak
εσυ
μιλάς you speak
αυτ(ος/ή/ό)
μιλά he/she speaks
εμείς
μιλούμε we speak
εσείς
μιλάτε you all speak
αυτ(οί/ές/ά)
μιλούν they speak

Aorist past tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
μίλησα I spoke
εσυ
μίλησες you spoke
αυτ(ος/ή/ό)
μίλησε he/she spoke
εμείς
μιλήσαμε we spoke
εσείς
μιλήσατε you all spoke
αυτ(οί/ές/ά)
μίλησαν they spoke

Past continuous tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
μιλούσα I was speaking
εσυ
μιλούσες you were speaking
αυτ(ος/ή/ό)
μιλούσε he/she was speaking
εμείς
μιλούσαμε we were speaking
εσείς
μιλούσατε you all were speaking
αυτ(οί/ές/ά)
μιλούσαν they were speaking

Future tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
θα μιλήσω I will speak
εσυ
θα μιλήσεις you will speak
αυτ(ος/ή/ό)
θα μιλήσει he/she will speak
εμείς
θα μιλήσουμε we will speak
εσείς
θα μιλήσετε you all will speak
αυτ(οί/ές/ά)
θα μιλήσουν they will speak

Imperfective imperative mood

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εσυ
μίλα be speaking
εσείς
μιλάτεspeak

Perfective imperative mood

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εσυ
μίλησε speak
εσείς
μιλήστεspeak

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for μιλάω

This verb is also written as μιλώ, and it can also have the following meanings: have, talk, have friendly relations

Examples of μιλάω

We currently do not have examples of the verb μιλάω or any of its forms.

Questions and answers about μιλάω conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about μιλάω
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Modern Greek conjugation game!

Practice Modern Greek verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Modern Greek with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Modern Greek to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in