Umieć (to be able to) conjugation

Polish
70 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
umiem
I am able to
umiesz
you are able to
umie
is able to
umiemy
we are able to
umiecie
you all are able to
umieją
they are able to
Imperfective future tense
będę umieć
I will be able to
będziesz umieć
you will be able to
będzie umieć
will be able to
będziemy umieć
we will be able to
będziecie umieć
you all will be able to
będą umieć
they will be able to
Imperative
-
umiej
you be able to
niech umie
let him/her/it be able to
umiejmy
let's be able to
umiejcie
you all be able to
niech umieją
let them be able to
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
umiałam
I was able to
umiałaś
you were able to
umiała
she was able to
umiałyśmy
we were able to
umiałyście
you all were able to
umiały
they were able to
Future feminine tense
będę umiała
I will be able to
będziesz umiała
you will be able to
będzie umiała
she will be able to
będziemy umiały
we will be able to
będziecie umiały
you all will be able to
będą umiały
they will be able to
Conditional feminine tense
umiałabym
I would be able to
umiałabyś
you would be able to
umiałaby
she would be able to
umiałybyśmy
we would be able to
umiałybyście
you all would be able to
umiałyby
they would be able to
Conditional perfective feminine tense
umiałabym była
I would be able to
umiałabyś była
you would be able to
umiałaby była
she would be able to
umiałybyśmy były
we would be able to
umiałybyście były
you all would be able to
umiałyby były
they would be able to
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
umiałem
I was able to
umiałeś
you were able to
umiał
he was able to
umieliśmy
we were able to
umieliście
you all were able to
umieli
they were able to
Future masculine tense
będę umiał
I will be able to
będziesz umiał
you will be able to
będzie umiał
he will be able to
będziemy umieli
we will be able to
będziecie umieli
you all will be able to
będą umieli
they will be able to
Conditional masculine tense
umiałbym
I would be able to
umiałbyś
you would be able to
umiałby
he would be able to
umielibyśmy
we would be able to
umielibyście
you all would be able to
umieliby
they would be able to
Conditional perfective masculine tense
umiałbym był
I would be able to
umiałbyś był
you would be able to
umiałby był
he would be able to
umielibyśmy byli
we would be able to
umielibyście byli
you all would be able to
umieliby byli
they would be able to
Impersonal
umiano by
be able to
umiano by
be able to

Examples of umieć

Example in PolishTranslation in English
- Chciałabym umieć go grać. /I'd really like to be able to play that.
"Gdybyś ty wiedział przez co przechodzę." "Po prostu bez ciebie nie umiem się uśmiechać."You came along just like a song
"Jeśli nie umiesz zarządzać samym sobą, twoje życie legnie w gruzach.""Careful, Pioppi, you're not an administrator. "You let things get out of hand." But he'd help us.
! To umie mówić?You mean this thing can talk?
"Apelowałem do niego, błagałem, by przestał udawać, że umie wyleczyć mojego syna"."I appealed to his humanity, begged him to stop acting like he could cure my son."
"Czymże jest człowiek, który nie umie ulepszyć świata?""What man is a man who does not make the world better?"
"Dziecko umie już to". "Dziecko umie już tamto"."The baby's doin' this now." "The baby's doin' that."
"Jeśli Horgan nie umie ochronić własnych prawników, jak może chronić obywateli?""If Raymond Horgan can't protect his own attorneys, how can he protect citizens?"
- Jest stabilny. Zajmujemy się nim najlepiej, jak umiemy.We're taking care of him as best we can.
> Od tysięcy lat zamieszkujemy ten sam kontynent. > Nasze języki są często spokrewnione. > Wielu ludzi ma przodków pochodzących z innych krajów. > Nasze tradycje, obyczaje i święta pochodzą często z tych samych źródeł. > Słuchamy tej samej muzyki, podziwiamy tych samych artystów i dzieła sztuki – znamy wiele powieści i sztuk teatralnych, które w ciągu wieków stworzyły narody Europy. > Prawie wszyscy w Europie wyznajemy zasady fair play, wierzymy w sąsiedzką pomoc, uznajemy prawo do wyrażania własnego zdania, szanujemy innych i pragniemy pomagać najbardziej potrzebującym. > Dlatego właśnie umiemy się cieszyć tym, co szczególne i wyjątkowe w naszej ojczyźnie i regionie, ale również tym, co dzielimy z innymi Europejczykami. 29> We have shared this continent for thousands of years. > Our languages are often related to one another. > Many people in every country are descended from people from other countries. > Our traditions, customs and festivals often have the same origins. > We share and enjoy the beautiful music and art, and the many plays and stories, that people from all over Europe have given us, down the centuries. > Almost everyone in Europe believes in things like fair play, neighbourliness, freedom to have your own opinions, respect for each other and caring for people in need. > So we enjoy what’s di™ erent and special about our own country and region, but we also enjoy what we have in common as Europeans. 29
"Wy umiecie liczyć, sam coś wymyśl"."Your people are good with numbers, you figure it out."
"Indianie to ludzie, którzy nie umieją czytać... i nie wiedzą jak się pierze bieliznę" - odpowiedziły.They said, "Indians are people... ...whocan'treadandwhodon'tknow how to wash their clothes." And what do the older people say?
"Równina wielbłądów', "Dolina gołębic", "Skała gazeli", ale to tylko punkty na mapie, które jedynie Beduini umieją rozpoznawać...Camel Plains, Dove Hills... Gazelle Cliff. But they are mere dots on the map that only the Bedouins can recognize.
"Studia prowadzone na Uniwersytecie Washingtona odkryły, iż mężczyźni, którzy są dobrymi tancerzami przyciągają więcej kobiet, niż ci co nie umieją tańczyć"."A study out of the University of Washington found "that men who are good dancers attract more women "than men who can't dance.
- Demony Lubber umieją mówić.- Lubber demons are articulate.
- Niektóre umieją nawet korzystać z toalety.- Some are even potty trained.
5, ks z t a ł c en i e obo w i ą zkowe musi „g w a r a n to w a k a ż de m u u czniowi ś r od ki p o t r ze bne do zdobyci a wsp ó l nej po ds ta wy obejm u ją cej ze s t aw umiej ę t n o ści i w i e d z yThat foundation is made up of seven components, the last two being connected to artistic disciplines in ensuring their acquisition: social and civic skills, and independence and initiative.
: ro z w i j a n i e u m i e j ę t n o ści za p i sa ny jest jako: „ro zwój umiej ę t n o ści sp o ł e cz n y ch i kom u n i k a cy j n y c hThere are important crosscurricular links between the arts and other areas of the curriculum.
Celem suple m entu do dy plomu je st lepsze zrozumienie wie dzy, umiej ętności i kompetencji nabytych ę, co wspiera mobilno p rzez ucz ść i pom a g a p r a c od a w co mIn the context of the Bologna process, European Ministers of Education in Bergen (May 2005) adopted the overarching Framework for Qualifications of the European Higher Education Area (FQEHEA) and also agreed that National Qualifications Frameworks should be set up by 2007 and implemented by 2010 in all Bologna signatory countries.
Celem szkolenia by™ trwa™yrozwój: nie tylko zapewnienie szkolenia, ale takªe stworzenie centrum szkoleniowego z wi…kszymi moªliwoµciami,umiej…tnoµciami i wiar¬ w siebie personelu oraz wi…kszymi zasobami szkoleniowymi.The overall aim wassustainability: not just to provide training but to leave behind a trainingcentre with increased capability, greater staff skills and confidence and more training resources.
Dyplom kształcenia zawodowego jest świa­dectwem kwalifikacji zawodowych robotnika lub kwalifikowanego urzędnika, a więc przy­gotowania zawodowego o szerszym zakresie niż to, które potwierdza świadectwo umiej ęt-noci zawodowych.The vocational studies certificate (BEP) confers thevocational qualification of skilled worker oremployee. The certificate requires more extensivetraining in a vocational field than the cAp. vocational Lycbes prepare pupils who havecompleted the 3rd class of Colldgefor the BEP rn classes).
- Z początku umiałam razić tylko dłońmi.Over time. At first, mine was just in my palms.
/Czułam się taka bezsilna /i nie umiałam sobie z tym poradzić.It was like the bottom just dropped out and I just couldn't right myself.
Ale nie wiem, więc nie umiałam się spakować.But I didn't know what I was doing, so I didn't know what to pack.
Byłam tak zła, że nie umiałam.I was so angry that I couldn't.
Byłam zielona, nie umiałam porządnie przeszukać domu. I wypuściłam podejrzanego.l was a rookie, l got lazy and did a bad search and l let the suspect go.
Do 10 roku życia nie umiałaś mówić.You didn't learn to talk until you were 10.
Nawet kiedy nam pomogłaś, myślałem że to zmyłka. Oczywiście byłaś odważna i umiałaś się bić. Ale szczerze mówiąc...Sure, you were brave and a good fighter.
Szukałaś miłości, Ruby, w jedyny, głupiutki sposób,w jaki umiałaś.You were looking for love, Ruby, in the only foolish way you knew how.
- Ależ ona umiała gotować.You remember the turkey your mother used to make? - Oh, yeah. - Damn, she was a good cook.
- Była nadpobudliwa, nie umiała usiedzieć spokojnie- She was agitated, couldn't keep still. And Lais?
Tylko Margo i ja umiałyśmy powiedzieć ci, żebyś się zamknął.Okay. See, you know margo and I were the only two That could tell you to shut up.
Co miałoby więcej sensu, gdyby małpy były ziemnowodne... albo umiały latać...Which would make more sense if monkeys were amphibious... Or could fly.
Gdy miały po dwa lata i umiały już chodzić jedna z nich poparzyła sobie rękę o piec.When they were both two years old and already knew how to walk, one of them burned her hand on a stove.
Te łotry nie umiały strzelać, ale nie najgorzej gotowały.Those fellas weren't much in a fight but one of 'em wasn't a bad cook.
# Grałem na gitarze zanim umiałem mówić# And I was strumming' this guitar before I could talk #
/Jedyne co umiałem,/ /to krzywdzić ludzi./All I did was hurt people.
/Jedynie co umiałem... /...to postępować po swojemu.I swore that everything I did would be for you. I wanted you to think the person who loved you the most in the world was your Father.
/Jeśli nie umiałem /utrzymać skrzynki pocztowej, jak miałem zadbać o bezpieczeństwo mojej rodziny?If i couldn't keep a mailbox on a post, How was i supposed to keep my family safe?
/Jeśli to była nowa zdolność, /to dlaczego nie umiałem jej kontrolować?If this was a new ability, why couldn't I control it?
A ty umiałeś połączyć to w piękną muzyką.And you were complaining that you play not that good.
Byłeś zły, że straciłeś Emmę na rzecz tej okropnej baby. Nie umiałeś tego uniknąć i wydarłeś się na mnie. Powiedziałeś podłe rzeczy, których teraz żałujesz.You were upset at losing Emma to that horrible woman, and because you felt impotent to stop it, you lashed out at me, saying vile things that you now regret.
Cóż, narzędzia zawsze były na liście do Mikołaja ale nie miałam pojęcia że umiałeś robić te wszystkie rzeczy.Well, tools were always on your Christmas list, but I had no idea that you knew how to actually make anything.
I pewnej nocy, studiując tę mapę, zaznaczyłeś miejsce, gdzie upolowałeś dziewczynę, a potem następne, bo nie umiałeś przestać.And then one night while you were studying this chart, you added on where you hunted a girl, and then another and another, until it's just something you can't leave alone.
Jak byłeś dzieckiem, umiałeś dodawać i odejmować?You, when you were a kid, did you know how to add and subtract?
"Był bystrym chłopcem i umiał radzić sobie z problemami.""He was a clever lad... "who knew how to solve difficult problems.
"Do biura". Tylko tyle umiał wymyślić."To the office." That was the best he could do.
(Ale nie myśl, że nasza separacja była łatwa.) (Ty nigdy nie będziesz umiał szanować kobiet.Don't think our separation was easy, but you'll never respect a woman, that's how you are.
- Nie umiał określić wieku.- He couldn't even say how old he was. - Okay.
- Nie umiał wyrażać uczuć.Oh, well, he was bad with emotion.
A my nie umieliśmy przystosować się do Obaby.But we were unable to adapt to Obaba.
Byliśmy podłączeni, ale nie umieliśmy się wyłączyć.We were plugged right into it, and no one taught us how to turn it off.
Edith i ja odnosiliśmy sukcesy, bo umieliśmy zachować skalę.All right, Edith and I were so successful for so long because we kept it just small enough.
Jesteśmy ofiarami techniki, nad którą nie umieliśmy zapanować.We were victims of our own technology advancing faster than we could control it.
Sheldon, pamiętasz jak przez pierwsze tygodnie szukaliśmy monopoli magnetycznych, i nic nie umieliśmy znaleźć, a ty zachowywałeś się jak rozwścieczały chu...Sheldon, you remember the first few weeks we were looking for magnetic monopoles and not finding anything and you were acting like an obnoxious giant dictator?
A w środku, jak umieliście odróżnić wrogów, pacjentów, personel?And once inside, how were you able to distinguish between enemy, patients, staff?
/Lekarze nie umieli /mnie zdiagnozować.The doctors were at a loss to explain it.
/Może umieli by to wyjaśnić ludzie z wyspy... /...ale oni umieją dochować tajemnicy.There were people on the island... who maybe could've helped them a little there... But island folks can keep a secret. We kept our share...
A Hubie i Birdie umieli się bawić.Hubie and Birdie Marsten were alive.
A jedno trzeba przyznać, wszystkim Musgrave'om przeszłym i obecnym, niektórzy z nich byli mordercami, niektórzy byli jeszcze gorsi, ale wszyscy umieli dotrzymać tajemnicy, tak jak ja.And here's to them anyway all the Musgraves past and present, some of 'em were murderers and some of 'em worse but they all knew how to keep a secret and so do I.
A nawet gdybym był, i tak byście nie umieli tego udowodnić.And even if I were, I'm sure you couldn't prove it anyway.
Nie byłbym w stanie atakować chrześcijaństwa, tak jak nie umiałbym krytykować wilkołaków.It would be as impossible for me to attack Christianity as it would be impossible for me to attack werewolves.
Gdybyś nie był opętanym myśleniem o sobie lekarzem, umiałbyś dostrzec, że istniał związek tuż pod twoim nosem.If you weren't such a self-obsessed M.D., You would be able to see that there was a relationship going on right under your nose.
Ale kto umiałby zrobić prawdziwego Ducha Pterodaktyla?But who would be able to make a real Pterodactyl Ghost?
Brick umiałby robić kanapki, Axl umiałby prowadzić... i niedługo moglibyśmy jechać do "Resztek Dywanów" kiedy tylko bym chciała...Brick would make sandwiches, Axl would learn to drive, and soon there would be time for a trip to the carpet remnants store whenever I wanted...
Mówi, że nie umiałby żyć w biedzie.He says that if he was poor... it would be terrible.
Myślenie, że bylibyśmy w stanie wymyślić jakiś typ mechanizmu obronnego albo umielibyśmy bronić się przed społeczeństwem międzygwiezdnych podróżników, jest niedorzeczne.To think that we would be able to come up with some type of a defense mechanism or have defenses against interstellar traveling society is ludicrous.
Byłem jedynym dzieckiem, które nie umiało jeździć na rowerze z dodatkowymi kółkamiI was the only child, I had to be strapped to my tricycle.
Omawiane przedsiębiorstwo jednak nie tylko nie przedstawiło dowodów na faktyczny taki stan rzeczy, ale w sytuacji porównywalnych zakupów surowców po innych cenach nie umiało dać rozsądnego wytłumaczenia dla tych znaczących różnic.Besides the fact that no evidence was submitted that this was the case, comparable purchases of raw materials were made at different prices, without the company being able to give any reasonable explanation as to these important differences.
Pierwsi Skinwalkerzy wierzyli, że siła wilka to dar. Ale przemieniali się. Wielu nie umiało tego kontrolować.The first Skinwalkers were Native American they believed that the power of the wolf was a gift but it mutated and .... many couldn't control the lust for power couldn't fight the beast inside them what makes you think I can?

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'be able to':

None found.
Learning languages?