Pojechać (to go) conjugation

Polish
78 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
pojadę
I will go
pojedziesz
you will go
pojedzie
he will go
pojedziemy
we will go
pojedziecie
you all will go
pojadą
they will go
Imperative
-
pojedź
you go!
niech pojedzie
let him/her/it go
pojedźmy
let's go
pojedźcie
you all go
niech pojadą
let them go
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
pojechałam
I went
pojechałaś
you went
pojechała
she went
pojechałyśmy
we went
pojechałyście
you all went
pojechały
they went
Future feminine tense
pojadę
I will go
pojedziesz
you will go
pojedzie
she will go
pojedziemy
we will go
pojedziecie
you all will go
pojadą
they will go
Conditional feminine tense
pojechałabym
I would go
pojechałabyś
you would go
pojechałaby
she would go
pojechałybyśmy
we would go
pojechałybyście
you all would go
pojechałyby
they would go
Conditional perfective feminine tense
pojechałabym była
I would have gone
pojechałabyś była
you would have gone
pojechałaby była
she would have gone
pojechałybyśmy były
we would have gone
pojechałybyście były
you all would have gone
pojechałyby były
they would have gone
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
pojechałem
I went
pojechałeś
you went
pojechał
he went
pojechaliśmy
we went
pojechaliście
you all went
pojechali
they went
Future masculine tense
pojadę
I will go
pojedziesz
you will go
pojedzie
he will go
pojedziemy
we will go
pojedziecie
you all will go
pojadą
they will go
Conditional masculine tense
pojechałbym
I would go
pojechałbyś
you would go
pojechałby
he would go
pojechalibyśmy
we would go
pojechalibyście
you all would go
pojechaliby
they would go
Conditional perfective masculine tense
pojechałbym był
I would have gone
pojechałbyś był
you would have gone
pojechałby był
he would have gone
pojechalibyśmy byli
we would have gone
pojechalibyście byli
you all would have gone
pojechaliby byli
they would have gone
Impersonal
pojechano by
there would be gone
pojechano by
there would be gone

Examples of pojechać

Example in PolishTranslation in English
"Chciałabyś pojechać na wieś?"Would you like to go to the country?
"Chcę tam pojechać!"'I want to go there! '
"Rodzice muszą pojechać do Dubaju dla biznesu. "'Then mummy and papa have to go to Dubai for business.'
"gdziekolwiek chcesz pojechać, gdziekolwiek chcesz być,"wherever you want to go, wherever you want to be,
- A chciałaś kiedyś pojechać do LA?- You ever wanted to go to LA?
- ...po prostu pojedź jutro po południu.- ...just go where you have to - go tomorrow after 12:00.
- Dobrze. Przebierz się, pojedź do jej mieszkania i zbadaj je dokładnie.Take a uniform, go to her apartment, and go through it with a fine-tooth comb.
- Gary, może pojedź do domu.Gary, maybe you should go home.
- Losza, pojedź do mnie, szybko.- Lyosha, go to my place, quick.
- Tak, pojedźmy!Yeah, let's go!
A może pojedźmy do mnie.Actually, let's go to my place.
/Patrol 1, /pojedźcie w okolice drogi Braemar.Patrol Car 1, go to neighborhood of Braemar Road.
Dave, ty i Prentiss pojedźcie do jego biura.Dave, you and prentiss go to his office.
Morgan, zabierz Reida ze szpitala i pojedźcie do jego domu.Morgan, pull reid from the hospital and go to his home.
Może pojedźcie beze mnie?Why don't you guys just go without me?
(Stephanie) Nim urodził się w centrum Oklahomy i pojechałam tam, aby go dostać.(Stephanie) Nim was born at the primate centre in Oklahoma and I went out there to get him.
- A ja pierwszy raz pojechałam sama i miałam dwa wypadki tego samego dnia.~ And, um, and I didn't on the first time I went out and got into two car accidents on the same day.
- I pojechałam, do cholery!Goddammit, I went! - Did you love it?
- Ja z nim pojechałam.I went with him.
- Raz pojechałam do Birmingham.I went to Birmingham once.
- Ale nie powiedziałam jej, że pojechałaś do domu. - Kurwa!- But I didn't tell her that you went home.
- Myślałem że pojechałaś tam po to żeby zamknąć sprawę.Oh,I thought you went up there to close.
- Nie pojechałaś!You never went!
- Nie..nie pojechałaś!Y-You never went.
- Ty pojechałaś do Gazy.No, you're the one who went to Gaza.
- Co się dzieje? - Caitlin była w domu swojej najlepszej przyjaciółki, zanim pojechała do hotelu.- Caitlin was at her best friend's house before she went to the hotel.
A następnego dnia pojechałyśmy z nimi w tournee.The next day, we went on tour with them.
Dlatego pojechałyśmy do Atlanty to sprawdzić.So we actually went to Atlanta to check her out.
Elaine i ja pojechałyśmy za granicę i wróciła z córką, rzekomo ich.Elaine and I went overseas and came back with a daughter, ostensibly theirs.
Jest powód, dlaczego nigdy nie pojechałyśmy do centrum. Jest okropne.There's a reason we never went downtown.
Kiedy miałam nocować w domu Michelle Caldwell, tak naprawdę pojechałyśmy na imprezę do Long Beach.Norrie... That time I slept over at Michelle Caldwell's house, we actually went to an all-night rave in Long Beach.
Co się stało, kiedy pojechałyście do miasta?What happened when you went to the city?
O, hej... Myślałem, że pojechałyście szukać Jeffa.Oh, hey, I thought you two went to find Jeff.
Rozumiem, że razem pojechałyście do miasta.Understand the two of you went to the city together.
Więc pojechałyście, czekałyście 45min i wróciłyście taksówką?So you went all the way to Westchester, waited 45 minutes...
Bo pojechały do kina.They went to the cinema.
Bo tyle czasu minęło od czasu kiedy się ostatnio widzieliśmy, dniu ślubu Cristiny który był... cóż... Potem Mer i Cristina pojechały na miesiąc miodowy Cristiny beze mnie.Which is the last time that I saw you, the day of cristina's wedding,which was...well... then mer and cristina went on cristina's honeymoon without me.
Co? Tak, ale za jakiś czas i tak pojechały, bo te stare szczurzyce są cholernie uparte.Yeah, but then they went anyway because they're stubborn old bats.
Dzieci pojechały do miasta.Hey. The kids went into town.
Na twoim miejscu pojechałabym do klubu... posprzątała wszystko i wyjechała.Listen, if I were you, I would go to that club, clean out the safe, and walk away.
Jaka kobieta przy zdrowych zmysłach pojechałaby do miejsca, gdzie rozpadło się jej pierwsze małżeństwo, aby dojść do tego, czy chce wyjść za mąż po raz drugi?Oh, come on. What woman in her right mind would go to the place where her first marriage fell apart to figure out whether or not to get married a second time?
*Gdy pojechałem Cię szukać, moja ukochana*"When I went in search of you, my dear beloved"
- Kiedyś pojechałem do odległej części Casterbridge.- I once went to the far side of Casterbridge, miss.
- Pamiętacie, jak pojechałem do domu?Remember when I went back to my place that one time?
- A ty pojechałeś tam, wydostałeś go i odwiozłeś do domu?And you went down and took Lawrence home.
- Dokąd potem pojechałeś?- Where'd you go next? I went home.
- Gdzie pojechałeś zeszłego lata na zjazd gdzie Pips'y rozdawali autografy?- Where was it you went last summer for the Pips autograph signing convention?
- Kiedy pojechałeś żeby zarobić pieniądze.When you went to make money.
- Mimo mojego ostrzeżenia pojechałeś tam.- I told you not to, but you went.
"Cholerny Roland pojechał nią do piekła i z powrotem."Goddamn Roland went through hell and back with Christine.
(Elena) Ale powiedziałeś mi, że pojechał na południe?- In the north? But I thought you told me he went south.
- A co, jeśli pojechał dalej na południe?- What if he went further south?
- A w San Francisco? Opowiem panu o tym, jak kiedyś pojechał do Bostonu... przyjąć nagrodę Sarah Langley za krzewienie pokoju na świecie.Let me tell you about the time he went to Boston... to be awarded the Sarah Langley Medal for World Peace.
- A załóżmy, że pojechał na ryby.And suppose he just went fishing.
"Bingo i ja pojechaliśmy do kina samochodowego". "Obejrzeliśmy film "Wszyscy na scenę" z Fredem Astaire'm."Valens: "Bingo and I went "to the drive-in.
"Dzięki Bogu pojechaliśmy do Północnej Karoliny,""thank God we went to North Carolina.
"W końcu powiedziano nam, musieliśmy przestać działać, "Więc pojechaliśmy do Rzymu na pyszną kolację. "'Eventually, they told us we had to stop working, 'so we went into Rome for a lovely dinner.'
- Ja i Jeff pojechaliśmy razem na "Burning man", więcej czadu.- Me and Jeff went to Burning Man together. Rock on, Francine." My mother stole my boyfriend!
- Najpierw wszyscy pojechaliśmy Malia.- First we all went Malia.
- Powiedział, że pojechaliście razem na polowanie.He said you two went hunting. Okay.
- Twoja matka powiedziała że pojechaliście do Pennsylvanii.Your mother said you went to Pennsylvania. You got snowed in, didn't you, you dumb bastard?
Czy ktoś był jeszcze w kościele kiedy ty i Lester pojechaliście do domu?Was anyone still in the Ministry when you and Lester went home?
Dobra, wyjaśnij mi coś, jeśli jesteście niewinni to dlaczego pojechaliście taki kawał drogi aż do krateru próbując pozbyć się ciała?All right, explain something to me-- if you are innocent, then why is it that you went all the way up to the crater to try to dispose of this body?
"No więc, moja mama i mój tata pojechali na wakacje do Jaskini Mammoth, w Kentucky..."Well, my mom and dad went on vacation down to Mammoth Cave, Kentucky.
"Więc, moja mama i tata pojechali na wakacje do Jaskini Mammoth w Kentucky ..."So my mom and dad went on vacation to Mammoth Cave, Kentucky, and my dad found a big rock.
- Chyba pojechali w lewo.- I think they went left.
- Chyba pojechali w prawo.- I think they went right.
- Dokąd pojechali?- See where they went?
- Cam, zrób to za mnie, a pojadę z tobą do Missouri.Okay, Cam, you take the fall for me, and I will go with you to Missouri.
- A więc jutro pojedziemy do niej.Then tomorrow we will go to her! - Oh, hell no!
/Tylko 2 z nich pojadą za 6 tygodni na Olimpiadę do Albertville./ /Dziś obejrzymy ich w figurach obowiązkowych.Only two of these couples will go on to the olympics in Albertville, France six weeks from now.
A 19stego, wybierzemy sędziów na następne dwa ćwierćfinały i poinformujemy cztery trójki, które pojadą do domu.And then, on the 19th, We will appoint a referees for a next two quarter-finals, and inform the four trios, who will go home.
Sam i Dean nigdy nie pojechaliby do miasta po żarcie z grilla, gdy w lodówce są resztki burrito.I don't think on their best day Sam and Dean would go into town and get me a barbecue dinner, n-not when there are leftover burritos in the fridge.
30 ludzi pojechało, tylko 3 wróciło30 people went and only 3 have returned.
Do Glaven pojechało małe konsylium.A small but learned committee went to Glovin eventually. Helen.
Dostali anonimowy telefon. Biuro szeryfa pojechało to zbadać.So they got an anonymous phone call in the Sheriff's office, went down to investigate it.
Dwóch pojechało tędy, jeden tamtędy.Two of 'em went on up, one went down that way.
Większość z nich pojechało do normalnego ambulatorim, a to jest dobra wiadomość.Most of them went to the regular ER, which is good news.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'go':

None found.
Learning languages?