Verzoeken (to request) conjugation

Dutch
27 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
verzoek
I request
verzoekt
you request
verzoekt
he/she/it requests
verzoeken
we request
verzoeken
you all request
verzoeken
they request
Present perfect tense
heb verzocht
I have requested
hebt verzocht
you have requested
heeft verzocht
he/she/it has requested
hebben verzocht
we have requested
hebben verzocht
you all have requested
hebben verzocht
they have requested
Past tense
verzocht
I requested
verzocht
you requested
verzocht
he/she/it requested
verzochten
we requested
verzochten
you all requested
verzochten
they requested
Future tense
zal verzoeken
I will request
zult verzoeken
you will request
zal verzoeken
he/she/it will request
zullen verzoeken
we will request
zullen verzoeken
you all will request
zullen verzoeken
they will request
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou verzoeken
I would request
zou verzoeken
you would request
zou verzoeken
he/she/it would request
zouden verzoeken
we would request
zouden verzoeken
you all would request
zouden verzoeken
they would request
Subjunctive mood
verzoeke
I request
verzoeke
you request
verzoeke
he/she/it request
verzoeke
we request
verzoeke
you all request
verzoeke
they request
Past perfect tense
had verzocht
I had requested
had verzocht
you had requested
had verzocht
he/she/it had requested
hadden verzocht
we had requested
hadden verzocht
you all had requested
hadden verzocht
they had requested
Future perf.
zal verzocht hebben
I will have requested
zal verzocht hebben
you will have requested
zal verzocht hebben
he/she/it will have requested
zullen verzocht hebben
we will have requested
zullen verzocht hebben
you all will have requested
zullen verzocht hebben
they will have requested
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou verzocht hebben
I would have requested
zou verzocht hebben
you would have requested
zou verzocht hebben
he/she/it would have requested
zouden verzocht hebben
we would have requested
zouden verzocht hebben
you all would have requested
zouden verzocht hebben
they would have requested
Du
Ihr
Imperative mood
verzoek
request
verzoekt
request

Examples of verzoeken

Example in DutchTranslation in English
"Ik moet u daarom met klem verzoeken..."I must therefore request...
"Voor het behoud van het natuurlijke kleurenpalet van ons eten... verzoeken we al onze gasten vriendelijk alleen donkere kleren te dragen.""In the interest of protecting our food's natural color palette, we kindly request that all of our guests wear only dark colors."
'We verzoeken uw aanwezigheid bij de begrafenis... en bij het voorlezen van het testament'."We request your presence at the funeral and reading of the will."
- Als u wilt verzoeken om een verbindingsofficier, die wat sympathieker staat ten aanzien van uw standpunten, dan wil Admiraal Hennessey u vast graag van dienst zijn.- If you wish to request a liaison more sympathetic to your views, I'm sure Admiral Hennessey would be happy to oblige.
- Irakese eenheden verzoeken hogerop om artillerievuur.- Iraqi call signs are requesting an artillery fire mission up the chain.
! . Een speciaal verzoek voor een puertoricaanse officier ?What did you do, put in a special request for a Puerto Rican officer?
"... verzoek geheel vrijwillig... "'"...give this request of my own free will... '"
"Conrad, op jouw verzoek handelde ik TWM af."Conrad, per you request, I handled TWM.
"Dame, ik heb een verzoek."Ma'am, l have a request.
"Dank u voor uw vleiende verzoek..."Thank you for the flattery implied in your request...
"Edp aan de gang verzoekt psychische misdaadcel"EDP in progress requesting Psych Crimes
"Hare majesteit secretaris van staat verzoekt en vereist""Her Britannic Majesty's Secretary of State requests and requires
"Heb ik u verzoekt, maker?"Did I request thee, Maker
"Kate S. verzoekt... video chat met John T"?( computer beeps ) TOMMY: "Kate S, requests, video chat with John T"?
"Ondergetekende gaat akkoord met de regering helpen in verband met de marketing van de nationale loterij, en stemt ermee in om te spreken, in haar hoedanigheid als wetenschapper, op elke en alle evenementen, toespraken en conferenties, de overheid verzoekt "."The undersigned agrees to assist the government in connection with the marketing of the national lottery and agrees to speak, in her capacity as a scientist, at any and all events, speeches, and conferences the government requests".
"Je aanwezigheid is verzocht in het Witte Huis voor een avondfeest. "Your presence is requested at the White House for an evening's entertainment. John Fitzgerald Kennedy.
"Om de productie te verviervoudigen zoals ons verzocht is...""To increase our production fourfold, as the engineers have requested, a..."
"alle relevante informatie, rapporten of verslagen verzocht door de Minister van Financiën. ""any relevant information, reports or records requested by the Secretary of the Treasury."
'Mijn vader heeft mij verzocht mijn gevoelens te her-onderzoeken als het gaat om uw voorgestelde unie.'My father has requested that I re-examine my feelings when it comes to your proposed union.
'Senator John McCain heeft zijn tegenstander, senator Barack Obama, verzocht... 'om een uitstel van het komende debat... 'zodat beide senatoren terug kunnen keren naar Capitol Hill... 'om de behoeften van het land aan te pakken in deze beslissende tijd."Senator John McCain has requested of his opponent, Senator Barack Obama," a postponement of the upcoming debate so that both senators may return to Capitol Hill to address the needs of the country in this crucial time.
De O'Connors verzochten een privétafel op het rozenterras.Actually, the O'Connors requested a private table on the Rose Terrace.
De mensen van de First lady verzochten het.First lady's office requested it.
Jullie verzochten ook om opgaven van factureerbare uren en partner compensatie.You also requested records of billable hours and partner compensation.
We wilden 159 dagen geleden al snelle rechtspraak toen we erom verzochten bij Mr. Sweeney's voorgeleiding zoals u hier kunt zien in het verslag van de voorgeleiding.Well, we wanted a speedy trial 159 days ago at Mr. Sweeney's arraignment when we requested it, as you can see here from the arraignment transcript.
Ze verzochten het gisteravond en ik heb het verstuurd.They requested it last night, and I sent it over.
Dit is Control verzoekend om onmiddellijke terugtrekking van wapens bij Poort Drie.This is Control requesting immediate stand-down of arms at Gate Three.
We hebben een telefoontje gemaakt naar het Cavendish bureau verzoekend naar de diensten van een secrtaresse... mevrouw Sheila Webb, een telefoontje dat niemand gemaakt zou hebben.We have a telephone call made to the Cavendish bureau requesting the services of a secretary by name, mademoiselle Sheila Webb, a telephone call that nobody admits to making.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

verbleken
pale
verbreken
sever
verdoeken
do
versteken
hide
verzakken
sag
verzieken
screw up
verzinken
do
verzoenen
reconcile
verzoeten
sweeten
verzorgen
look after
verzotten
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'request':

None found.
Learning languages?