Porren (to prod) conjugation

Dutch
21 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
por
I prod
port
you prod
port
he/she/it prods
porren
we prod
porren
you all prod
porren
they prod
Present perfect tense
heb gepord
I have prodded
hebt gepord
you have prodded
heeft gepord
he/she/it has prodded
hebben gepord
we have prodded
hebben gepord
you all have prodded
hebben gepord
they have prodded
Past tense
porde
I prodded
porde
you prodded
porde
he/she/it prodded
porden
we prodded
porden
you all prodded
porden
they prodded
Future tense
zal porren
I will prod
zult porren
you will prod
zal porren
he/she/it will prod
zullen porren
we will prod
zullen porren
you all will prod
zullen porren
they will prod
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou porren
I would prod
zou porren
you would prod
zou porren
he/she/it would prod
zouden porren
we would prod
zouden porren
you all would prod
zouden porren
they would prod
Subjunctive mood
porre
I prod
porre
you prod
porre
he/she/it prod
porre
we prod
porre
you all prod
porre
they prod
Past perfect tense
had gepord
I had prodded
had gepord
you had prodded
had gepord
he/she/it had prodded
hadden gepord
we had prodded
hadden gepord
you all had prodded
hadden gepord
they had prodded
Future perf.
zal gepord hebben
I will have prodded
zal gepord hebben
you will have prodded
zal gepord hebben
he/she/it will have prodded
zullen gepord hebben
we will have prodded
zullen gepord hebben
you all will have prodded
zullen gepord hebben
they will have prodded
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou gepord hebben
I would have prodded
zou gepord hebben
you would have prodded
zou gepord hebben
he/she/it would have prodded
zouden gepord hebben
we would have prodded
zouden gepord hebben
you all would have prodded
zouden gepord hebben
they would have prodded
Du
Ihr
Imperative mood
por
prod
port
prod

Examples of porren

Example in DutchTranslation in English
Alsjeblieft accepteer mijn verontschuldigingen voor het prikken en porren Agent Dunham.Please accept my apologies for the poking and prodding, Agent Dunham.
Dus dat geeft u het recht om hem te prikken en te porren als een proefkonijn.So that gives you the right to poke and prod him like a lab rat.
Dus stop maar met die klotenstang in dat vuur te porren, om me bang te maken, want dat lukt je niet.So stop with that sucks rod in fire prod, to make me afraid, because it does you.
En ik dacht wie kan me beter porren en prikken, dan jij?And I thought, "who better to poke and prod me than you?"
Het is nu enkel een kwestie van tijd voor ze ons vinden... ons onderzoeken, in ons porren en ons tenslotte vernietigen.- Act normal? That's your big plan, Max? Don't you realize it's only a matter of time... before they find us and turn us over to some government agency... where they're gonna test us and prod us and, oh, yeah, exterminate us.
- Doe alsof je verlichting brengt... slaak af en toe een kreet... en por en prik terwijl je geheimzinnige krachten oproept... dan zorgt zijn onreine ziel er wel voor... dat zijn symptomen aanouden.Campaign towards relief protracted, punctuated by Pentecostal whoops and manual pushes and prods while invoking arcane authorities... the host's unhealthy soul reliable to sustain his symptoms.
Als ik prik en por, is het niets in vergelijking met wat de verdediging zal doen.When I poke and prod, it's nothing compared to what the defense will do.
Als je daar heen gaat, por je niet alleen de beer, je steekt een vee prikker in z'n reet.If you go there, you're not just poking the bear, you're putting a cattle prod up its ass.
Ik prik, por en schud.You know, I pry, I prod, I wheedle.
O wee, als je me een por geeft.Don't you start prodding me about!
Als je niet zo port...- If you quit prodding me...
Om ons in de stemming te krijgen port hij ons met... stok met een naald aan het einde ervan.To get us to move, he prods us with a long stick... With a nail in the end of it.
De stier wordt gestoken, gepord en geslagen.The bull is stabbed, prodded, beaten.
Ik ben gepord, geprikt.I've been poked, prodded.
Ik wil er op uit, luisteren naar haar lach, niet opgesloten zijn in een ziekenhuis, om gepord en geprikt te worden.I want to go out listening to her laugh, not trapped in some hospital, being poked and prodded.
Je hebt me geduwd, gepord, geaaid en geplaagd.You prodded me. You poked me. You stroked me.
Want ik heb een verpleeghuis en we worden gekeurd door de staat vandaag, en ik heb dan 67 verwilderde oude mensen die geprikt en gepord worden en... snel bang worden.Because I run a nursing home, and we're getting audited by the state today, and I'm gonna have 67 bewildered elderly people getting poked and prodded and... generally have the breakfast scared out of them.
Hij prikte en hij porde, en hij prikte waar hij porde.He poked and he prodded, and he poked where he prodded.
Ik porde genoeg.I prodded plenty.
Ze doorzochten en porden me of ik 'n gewone ontsnappingswagen was.They poked and prodded me like I was a common getaway car.
Je vecht tegen de drang, de steeds grotere wordende drang... prikkelend, verleidend en porrend om gestild te worden.And you fight the pressure, The growing need rising like a wave, Prickling and teasing and prodding to be fed.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

darren
do
dorren
do
karren
do
kirren
coo
korren
do
lorren
do
marren
do
morren
murmur
narren
do
peuren
bob
pieren
do
pochen
brag
poepen
powder
poeren
do
poffen
poeticize

Similar but longer

opporren
poke

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'prod':

None found.
Learning languages?