Плати (to pay) conjugation

Macedonian
70 examples

Conjugation of плати

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
платам
I pay
платиш
you pay
плати
he/she/it pays
платиме
we pay
платите
you all pay
платат
they pay
Future tense
ќе платам
I will pay
ќе платиш
you will pay
ќе плати
he/she/it will pay
ќе платиме
we will pay
ќе платите
you all will pay
ќе платат
they will pay
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би платил
I (masculine) would have paid
би платила
I (feminine) would have paid
би платил
you (masculine) would have paid
би платила
you (feminine) would have paid
би платил
he would have paid
би платила
she would have paid
би платило
it would have paid
би платиле
we would have paid
би платиле
you all would have paid
би платиле
they would have paid
Past perfect tense
сум платил
I (masculine) have paid
сум платила
I (feminine) have paid
си платил
you (masculine) have paid
си платила
you (feminine) have paid
е платил
he has paid
е платила
she has paid
е платило
it has paid
сме платиле
we have paid
сте платиле
you all have paid
сум платиле
they have paid
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
платев
I was paying
платеше
you were paying
платеше
he/she/it was paying
платевме
we were paying
платевте
you all were paying
платеа
they were paying
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев платил
I (masculine) had paid
бев платила
I (feminine) had paid
беше платил
you (masculine) had paid
беше платила
you (feminine) had paid
беше платил
he had paid
беше платила
she had paid
беше платило
it had paid
бевме платиле
we had paid
бевте платиле
you all had paid
беа платиле
they had paid
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе платев
I will have paid
ќе платеше
you will have paid
ќе платеше
he/she/it will have paid
ќе платевме
we will have paid
ќе платевте
you all will have paid
ќе платеа
they will have paid
Past aorist tense
платив
I paid
плати
you paid
плати
he/she/it paid
плативме
we paid
плативте
you all paid
платија
they paid
Imperative tense
-
плати
you pay
-
-
платете
you all pay
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум плател
I (masculine) will pay
ќе сум платела
I (feminine) will pay
ќе си плател
you (masculine) will pay
ќе си платела
you (feminine) will pay
ќе е плател
he will pay
ќе е платела
she will pay
ќе е платело
it will pay
ќе сме плателе
we will pay
ќе сте плателе
you all will pay
ќе сум плателе
they will pay
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
платен
paying
paying
paying
плател
paying
платела
paying
платело
paying
плателе
paying
платил
paid
платила
paid
платило
paid
платиле
paid

Examples of плати

Example in MacedonianTranslation in English
Оваа недела, тој можеби ќе плати за истиот.This week, he may have to pay for it.
М.П Чаудару, беа многу присилувани поради предавници. „Фиџи вода“ мора да плати соодветен данок и не може само да продолжи со вредниот подарок од Фиџи (тоа е чиста природна минерална вода).Fiji Water has to pay appropriate tax and cannot just reap off Fiji’s valuable gift (that is clean natural mineral water).
Олег Нилов, друг член на советот, се обидува да профитира на несреќите на Албин, предизвикувајќи го на „Предизвик со лопата за снег“, во духот на феноменот „Ice Bucket“, предизвикувајќи го заменик-градоначалникот самиот да излезе на улиците и да помогне во расчистување на снегот каде што има потреба (или да плати 4.000 рубљи во локалните добротворни цели).Oleg Nilov, another council member, is trying to capitalize on Albin’s publicity misfortunes by challenging him to a “Snow Shovel Challenge,” in the spirit of the “Ice Bucket” phenomenon, daring the lieutenant governor to hit the streets himself and help shovel snow somewhere that needs it (or pay 4,000 rubles to a local charity).
По контроверзната пресуда со која еден од последните независни македонски магазини, Фокус беше обвинет за нарушување на честа и угледот на Сашо Мијалков директор на Управата за безбедност и контраразузнавање, Основниот суд Скопје 2 пресуди дека Фокус треба да му плати на Мијалков над 9.000 евра (околу 12.After a controversial lawsuit in which one of Macedonia's last independent magazines, Fokus, was charged with defaming Director of the Security and Counter-Intelligence Directorate (UBK) Sasho Mijalkov, a court in Skopje ruled that the magazine must pay Mijalkov over 9,000 euros (about 12,500 US dollars) for damaging his reputation.
Илиевски кој исто така треба да му плати на Мијалков оштета од 10. 000 евра за дневниот Фокус изјавил дека главната причина зошто бегал од Чешка била „координираната активност на шефот на македонската тајна полиција Сашо Мијалков со неговите пријатели, кои се мошне добро организирани во Чешка“.Ilievski will also have to pay 10,000 euros (about 13,500 dollars) in damages to Mijalkov for having made a statement to the newspaper that the main reason why he resigned from his post as Macedonian ambassador to the Czech Republic was “the coordinated activity of the Chief of the Macedonian secret police, Sasho Mijalkov, with his ‘friends’ who are very well organized in the Czech Republic”.
Мојот татко е починат, моите два браќа не се заинтересирани и јас не можам да си дозволам да платам за нивните карти, немам сопруг и нормално немам син!My father is dead, my two brothers are not interested and I cannot afford paying for their tickets, I do not have a husband and of course I do not have a son!!
Лично, јас би бил повеќе од среќен сега да платам за префрлање на филмови, музика или книги од мрежата ако начинот на плаќање беше пријателски и цените не толу високи.Personally, I would be more than happy right now to pay for downloading films, music or books from the web if the form of payment were friendly and the prices not too high.
"Почитуван господине, го пишувам ова писмо со таква тага ... ... знаете дека го чувствував г-дин Шарма како татко ... ... тој беше единствениот што ми помогна ... ... но, сега кога го нема, јас немам пари да платам за испитите... ... Тоа е причината зошто оваа година нема да бидам во можност да дојдам на испитите... ... Ве молам, простете ми ""Dear sir, I am writing this letter with such sorrow... ...you know that I though of Mr. Sharma as a father... ...he was the only one that helped me... ...but now he is gone and I don't have the money to pay for the exams... ...that's why this year I will not be able to sit in the exams... ...please forgive me"
Подобро отколку да ја платам сметката.- Well, beats paying the bill, huh? Come on.
Колку да ти платам?How much shall I pay you?
Зошто Азербејџан стана место каде луѓето лажат, каде нема доверба, каде има премногу корупција, така што кога ќе застанеш во редот, автоматски започнуваш да мислиш дека треба да платиш за редот воопшто да се помрдне?!Why Azerbaijan has become this place where people lie, where there is no trust, where there is so much corruption, that when you get in line, you automatically start thinking that you ought to pay for the line to actually move?!
Полициската станица каде бев имаше релативно добар третман и еднаш неделно одеа на пазар за тебе ако можеш да платиш.The police station where I was had relatively good treatment and once a week they would do some shopping for you if you could pay.
Ќе ми платиш денес!You'll pay me today!
Знаеш, ако ги искинеш ќе треба да ги платиш.You tear those up, you have to pay for them.
Треба да платиш за списанието.You gotta pay for that magazine.
Ние подобро ќе ти платиме.“ Им велам: „Зошто би го направил тоа?We will pay you better.’ I tell them: ‘Why would I do that?
Ако не платиме?Suppose we don't pay?
Мора да му платиме. 200 долари секој...се согласувате?We have to pay him. $200 each... everybody agreed?
Зошто мора да му платиме?Why do we have to pay him?
Ќе ни биде подобро ако му платиме.We'll all be better off if we pay him.
На самоубиствата од страна на вработени и критични репортажи од страна на медиумите, компанијата одговори со покачување на платите и ублажување на строгите правила.In the wake of employee suicides and critical media reports in recent years, the company has responded with pay raises and less strict rules.
Ве молиме да не известите ако сте одбиле понуда за мито или ако не сте морале да платите, поради новата процедура или чесно службено лице кое ви помогнало.Please tell us if you resisted a demand for a bribe, or did not have to pay a bribe, because of a new procedure or an honest official who helped you.
Ќе ми платите за ова!You'll pay dearly for this!
- Ќе платите за ова!- You'll pay for this!
Напуштете ја куќата ако не можете да ја платите киријата.Leave my house if you cant pay the rent. - This is not a story.
Единствените реформи кои всушност беа направени дозволуваат индивидуалците кои живеат надвор од Куба да платат за мобилните телефони и роаминг услугите на Кубанските членови на семејствата и пријатели на островот.The only reforms that have actually been made allow for individuals living outside of Cuba to pay for cell phone handsets and roaming service for Cuban family members and friends on the island.
Надвор од масата за покер, сиромашните треба да им платат на играчите на „Игри на гладот“.Outside the poker table, the poor have to pay the gamblers heading of The Hunger Games.
Но, со загубите кои се предвидуваат и во 2015, франшизантите не гледаат крај за опаѓачките продажби и очекувањата кои тие ги имаат дека треба да платат надоместок без оглед на пазарните услови.But with operating losses still forecast for 2015, for franchisees there is no end in sight to slumping sales and the expectation they will still have to pay their franchise royalties no matter what the market conditions.
Во реакциите на иницијативата на Медведев од месец јуни, некои руски корисници на Интернет мрежата се согласија дека на земјата ѝ е потребна подобрена патна инфраструктура, а тие се подготвени да платат за тоа.Responding to Medvedev's June initiative, some Russian Internet users agreed that the country needs an improved highways infrastructure, and they seem to be ready to pay for it.
Советот, исто така, воведе и парична казна од 10 000 рупии (180 долари) за девојките кои ќе бидат фатени како користат мобилен телефон по улиците, а омажените жени ќе мораат да платат 2 000 рупии (36,60 долари).The council has also imposed a fine of 10,000 rupees ($180) if a girl is caught using a mobile phone on the streets and married women would have to pay 2,000 rupees ($36.60).
За да го споделат нивното искуство со митото, со употреба на краткиот код за СМС пораки на кениската група Јас платив мито, треба да испратите порака на бројот 2025 посочувајќи ја државата, одделот, износот.To share their bribe experience using I paid a Bribe Kenya's SMS short code, one needs to send an SMS to the number 2025 indicating County, Department, amount.
Ја платив уцената.I paid off a blackmail.
- Мислам дека платив како сите други. - ... инаку... - Тоа е маж.- I think I paid mymoney like everybodyelse up in here. -...outofherfavor-- -Thatain't no man.
Го платив тоа. - Ти плати?- You paid?
Не, платив во готово.I paid by cash.
Ние им плативме 850 долари и тие ги заплашија нив (социјалната служба) и потоа случајот беше затворен.We paid them about $850 and they threatened them (the social service), after which the case was closed.
Се оддалечивме од вистинската формула и ја плативме цената.We strayed from the formula and we paid the price.
Ви плативме 500 долари.- We paid you $500.
Ние плативме.We got paid.
Oх, веќе плативте. само малку ги надоградив.Oh, you already paid for. I just do some minor alteration.
- Го сторив она за што ми плативте.All I did was what you paid me for.
Ми кажувате дека плативте 25.000 за човекот и го изгубивте во гужвата?You're telling me you paid 25 grand for a guy and lost him in a crowd?
Вие штотуку ми ја плативте кирија овој месец!You just paid this month's rent!
Предолжувам да си го вратите штом плативте за само три недели, а тие истекоа пред 10 минути.I suggest you retrieve it since you only paid for 3 weeks... and they was up 10 minutes ago. I've been here 3 weeks?
Неколку пријатели ги откажаа прекуокеанските одмори и ги загубија парите што ги платија за турата.A few friends have cancelled their overseas holidays, losing the money that they paid for the tours.
Ја продадив таа информација на уште петорица. Тие платија повеќе.Before you came in i sold this information to five other parties - they paid me more.
-Премногу луѓе платија за овој договор со крв.Too many people have paid in blood.
Излегов со тебе само затоа што тие ми платија.The only reason I went out with you... is because they paid me to.
Мислам дека Американскиот народ прашува, со добра причина, дали цената која ја платија за нивната безбедност е превисока.I think the American people are asking, with good reason, whether the price they've paid for their security is too high.
Ве молам, платете ми 2 долари и 50 центи.- Please pay me the $2.50. I know where you are!
Сега, платете ми 2.50!Now pay me $2.50.
Нашата трансакција со ова е завршена. ако сакате да ме видите утре, платете како и сите останати.Our transaction is done here. You wanna see me, pay fair like everyone else.
Тогаш платете им!So pay them, just pay them.
Веднаш платете!- You pay now. - Oh, they were stuck together. - No stuck.
Ти си платен даночен член на Британската Империја.You're not in Gangapur. You're tax paying member of the British Empire.
Можеби имате слушнато за последната тужба за Мајкл Џексон – бахреинскиот принц му платил милиони долари за албум и книга кои никогаш не биле создадени.You may have heard about the latest lawsuit facing Michael Jackson - a Bahraini prince paid him millions of dollars for an album and book that were never produced.
Некој тип ја платил хотелската сметка со украдена кредитна картичка.Some guy paid his hotel bill with a stolen credit card.
Сер Вилијам го изненадил и ја платил цената за тоа.SirWilliam surprised him and paid the price for it.
Никогаш не платил со чек, дури ни во старите денови.I never paid a check in his Joint in the old days.
Не си ми платил ни еден цент.You haven't paid me one cent.
Значи, владата го платила долгот на Линколн?So the government paid Lincoln's debt?
И ја најдовме со совршена кожа, благодарение на пластичните операции за кои Марчета платила.And we found her with perfect skin, thanks to the plastic surgeries that Marchetta paid for.
Или Вали Вули, му платила на некого да те истепа?Or Valli Wooley, she paid someone to beat you up?
Дури ни последната рата не сум ја платила.I haven't even paid the last installment.
Четири месеца не си ми платила.You haven't paid me in four months.
Според Глобалниот корупциски барометар во 2013, 21% од анкетираните турски граѓани веруваат дека платиле мито на најмалку една институција од јавниот сектор во последната година.According to the organisation's 2013 Global Corruption Barometer, 21% of Turkish citizens surveyed believed they had paid a bribe to at least one public sector institution that year.
Се обложувам дека Руските цареви никогаш не платиле толку за еден коњ.I bet Russian czars never paid that for a single horse.
Но ниеднаш не сте платиле алиментација на мојот клиент во последниве 2 години, и покрај одредбите од судот. Не е ли така, г-н Клејтон?But not once have you paid alimony to my client, repeatedly defying a court order.
Но сме сретнале луѓе кои платиле двојно повеќе.We've met people who paid twice that.
Тие го платиле неговиот маркер.They paid his marker.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

врати
return
клати
rock
памти
remember
плаќа
pay
плаче
cry
плаши
scare
прати
send
прети
threaten
пушти
let
сфати
realise
упати
direct

Similar but longer

доплати
pay an additional sum
наплати
charge
отплати
pay off
позлати
gild
уплати
transfer money

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'pay':

None found.