Voima noun declension

Finnish
97 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
voimat
powers
voimat
powers
voimien
(of) powers
voimia
(part of) powers
voimissa
(in) powers
voimista
(out of) powers
voimiin
(into) powers
voimilla
(at) powers
voimilta
(from) powers
voimille
(onto) powers
voimina
(as) powers
voimiksi
(into) powers
voimin
(with) powers
voimitta
(without) powers
voimineen
(together with) powers
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
voima
power
voima
power
voiman
power
voiman
(of) power
voimaa
(part of) power
voimassa
(in) power
voimasta
(out of) power
voimaan
(into) power
voimalla
(at) power
voimalta
(from) power
voimalle
(onto) power
voimana
(as) power
voimaksi
(into) power
voimatta
(without) power

Examples of voima

Example in FinnishTranslation in English
"Anna ne takaisin sinne mistä tulivat, pois sanat, pois voimat.""From whence they came Return them now Vanish the words Vanish our powers"
"Kadonneessa symbolissa" tutkija selittää miten armeija - on jo kauan tutkinut tapoja valjastaa mielen voimat.Northern California... In "The Lost Symbol," Brown's fictional scientist discusses how military researchers have long explored ways to harness the powers of the mind.
"Kuluu voimat sielun monet, aukee houruinhuoneen ovet."He loses his powers and opens the mental institute's doors.
"Sen viisaus takaa seuraajilleen ikuisen rauhan - ja sen armeijan mystiset voimat - varmistavat voiton viimeisessä sodassa."Being a citizen there promises eternal peace, and the army witb mysterious powers promises the victory for the fimal war.
- Caesar mahtava, hän on tehnyt sopimuksen.. pimeyden voimien kanssa ja vain Jumalat tietävät mitä hirvittäviä... vaaroja Asterix ja Obelix voivat vielä kohdata.- Caesar is mighty, he has made a pact... with the powers of darkness and only the Gods know what dreadful... dangers Asterix and Obelix may still have to face.
- Kuvittele minua niiden voimien kanssa.Imagine me with those powers.
- Minut on lähetetty voimien nojalla.I've been sent. - By the powers that be.
- Pyytää Victorilta apua voimien palauttamiseksi.- You were going to say that I should call Victor to see if he'll get Freya's powers back.
- Rautavarjon voimien vastustamiseen.I've got just the gizmo to counter the Iron Shadow's powers.
"Emme taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia, - tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan.""For while we wrestle not against flesh and blood, "but against principalities, against powers, "against the rulers of darkness in this world,
"Emmehän me taistele ihmisiä vastaan - vaan henkivaltoja - ja voimia vastaan - tämän pimeyden maailman hallitsijoita - ja avaruuden pahoja henkiä vastaan."[Together] "For we wrestle not against flesh and blood"... "but against principalities... against powers... against rulers of the darkness of this world... against spiritual wickedness in high places."
"Inspironin renkaat omaavat erillään mahtavia voimia, "mutta yhdessä niillä on parantavia voimia.""The Rings of Inspiron apart hold great powers, but together have the healing powers capable of miracles!"
"Legendaarisella Viisasten kivellä on uskomattomia voimia. ""The Philosopher's Stone is a legendary substance with astonishing powers.
"Mies ei tarvitse voimia ollakseen sankari."A man does not need powers to be a hero.
Phoeben voimissa ei ole mitään vikaa, Mitzy.There's nothing wrong with Phoebe's powers, Mitzy.
- Mistä voimista puhut?What powers? What are you talking about?
- Mistä voimista?-What powers?
- Sanoinko, että pitäisi luopua voimista? Sanoit.I told you we should give up our powers?
- Se johtui Kahlanin voimista.And the way he was looking at her... It's one of the repercussions of kahlan's powers.
-Se johtuu Phoeben uusista voimista.It is Phoebe and her new powers.
"Luotan ryhmän jäsenten voimiin.""l trust in the powers of my teammates."
"Uskon ryhmän jäsenten voimiin.""l believe in the powers of my teammates."
- Ettekö usko vanhoihin voimiin?You don't believe in the old powers, My Lord?
Ihmiset uskovat epäjumalan voimiin.People believe in the powers of that idol.
Kaikki tiedämme, että Roger on yhteydessä "korkeampiin voimiin". - Totta.But we all know that Roger consults with the "higher powers."
- Halusin tietää, mitä hän tekee voimilla.I wanted to know what he was doing with the powers.
- Leikit voimilla, joita et ymmärrä.- Hey, you're meddling with powers you don't understand.
Ehkäpä uusilla hordika voimillanne... voimilla joita ette ole vielä oppineet käyttämään.Perhaps using your new Hordika powers... powers you have not yet learned to use.
Entä voimilla leveily?What happened to "not showing off your powers"?
Ja hänen kosketuksellaan - uudestisyntynyt siunataan - merkittävillä yliluonnollisilla voimilla."And at his touch the reborn shall be endowed with extraordinary supernatural powers."
Goa'uld mitä kannan ... suojelee minua Hathorin voimilta.The Goa'uld I carry within me... protects me from Hathor's powers.
Juuri nyt, koko ohjelmisto on muutostilassa, - ja minä saan näitä viestejä Rogerilta ja korkeimmilta voimilta, - mutta en ole oikein varma, mitä he aikovat.Right now, the entire schedule is in flux, and I get these missives from Roger and the "higher powers," but you're not really sure what they add up to.
Ne ovat viestejä korkeammilta voimilta, keitä ne sitten ovatkin.They're messages I get from the higher powers, whoever they are.
Ohjausta, joka perustuu näkyihin verhon tuolta puolen, ylemmiltä voimilta, eikö niin?Guidance based on visions you were receiving from beyond the veil, from higher powers, right?
On jo mullistanyt pimeyden voimilta suojautumisen opetuksen... Dolores Pimennolla on yli-inkvisiittorina valta... Säädellä Tylypahkan roimasti pudonnutta opetuksen tasoa.Having already revolutionized the teaching of Defense Against the Dark Arts Dolores Umbridge will, as high inquisitor, have powers to address the seriously falling standards at Hogwarts School.
"Immuuneja yliluonnollisille voimille."Immune to supernatural powers of the mind""
Emme enää alistu voimille, jotka ovat hallinneet mieliämme.What we're saying here is ... we will no longer let the powers that be control our minds.
Ensimmäinen myymäni voima oli immuniteetti muiden voimille.The first power I ever sold was the immunity from other people's powers.
Hän uhraa pimeille voimille ja on saanut niiltä taikavoimia.Everyone knows he makes sacrifices to the dark gods, and they've given him black magical powers.
Immuniteettia toisten voimille.I want the immunity to other people's powers.
Naiset, jotka huomaavat olevansa noitia, syntyvät sellaisiksi... ja heidän kykynsä, joita me kutsumme voimiksi... ovat osa heitä itseään. Ne ovat osa heidän DNA: taan.Women who identify as witches are born as such and their abilities, which we call powers are part of who they are, part of their DNA, if you will.
Jos jatkat voimiesi käyttämistä alkulähteen voimin, - loistat vielä kirkkaana kuin majakka.If you go using your powers, drawing from the source, you're gonna be like a beacon for them.
Questing Beast on taiottu vanhan uskon voimin.The Questing Beast is a creature conjured by the powers of the Old Religion.
Hänellä on paljon ihmisiä puolellaan. Esimerkiksi 50-luvulla Teräsmies uskomattomine voimineen nähtiin rauhoittavana. Häntä ei voi pysäyttää vaikka halusikin, mutta hän on hyvien puolella.He has a lot of people on his side today in that I think in the '50s, during the Eisenhower years the idea of a superman with all these incredible powers that we can't stop even if we wanted to, but he's a benign force for good, that's reassuring.
Parantaja maagisine voimineen!"The healer with his magic powers!
Yhtä lähellä kuin mielikuvituksesi... on taianomainen paikka... missä ihmeelliset olennot uskomattomine voimineen... auttavat tekemään unelmista totta.As close as your imagination... exists a magical place... where wondrous creatures with incredible powers... help make dreams come true.
"Arkkienkeli, joka karkotettiin taivaasta, - yritettyään anastaa Jumalan voiman omiin tarkoituksiinsa.""The archangel who was thrown out of heaven for trying to usurp God's power for his own purposes."
"Mutta monet nuoret naiset ostavat niitä niiden voiman vuoksi."But many young women buy them for their magical power. "
"Saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin" "Te todistatte minusta Jerusalemissa ja maan ääriin.""You will receive power when the Holy Spirit will come upon you and you will be my witnesses in Jerusalem ... and in all of Judea, and to the ends of earth. "
"Vain se antaa pahalle voiman...""It is the only thing that gives evil the power to..."
"Viedäksesi noidan voiman..."To disempower a witch.
"Arvostan aikaa enemmän kuin voimaa tai rahaa"."I value time more than power or money".
"Demonin riivaama ihminen on ensin sekava-" "-sitten pelokas ja vainoharhainen, ja kuolee lopulta, jos voimaa ei poisteta.""A human being possessed of a demonic power will become confused, then frightened, paranoid, violent and demonic, and will ultimately die if the power isn't withdrawn."
"Kirja käyttää muinaista tahtomisen voimaa.""This book uses the ancient power of wanting."
"Kukistaakseen kaikkeuden herran Etsijän täytyy hallita Ordenin voimaa.""To vanquish the master of all, the Seeker must wield the power of Orden."
"Matthew, se kestää liian kauan. Sinulla ei ole voimaa."You take too long, you got no power.
Antamassasi uudessa voimassa on ikäviä sivuvaikutuksia.You know, I think this new power you gave me has some pretty serious side effects.
Ei voimassa ole mitään pahaa.But there's nothing wrong with power, not when it means that... that I...
Emme millään voineet ylittää Iggyä ja Stoogesia voimassa.We couldn't follow the Stooges by trying to out-power them.
Hallitukset yrittävät jatkaa sitä, mikä pitää heidät voimassa. Ihmisiä ei valita poliittisiin virkoihin muuttaakseen asioita.Goverments try to perpetuate that which keeps them in power, people are not elected to political office to change things
Herrasmies tai maantierosvo, kauneus piilee voimassa.Gentleman or highwayman, his beauty lies in his power.
"Elämän Veden" voimasta?From the power of vita-aqua?
"Tämä risti on symboli Iivanan kaikkivoipasta voimasta, ja se siirretään sukupolvelta toiselle, kunnes tulee aika, jolloin hän muuttuu lihaksi taas ja pelastaa meidän kaikkien sielut."This cross is a symbol of Ivan's almighty power... and it will pass down through the generations... until there comes a time when he will be made ? esh again... and save the souls of all.
- "Ja miehet paloivat kuumuudessa, - ja he pilkkasivat Jumalan nimeä, jonka voimasta ovat nämä vitsaukset.""And men were scorchedwith great heat, " "and blasphemed the name of god, which hath powerover these plagues."
- En päässyt muuten eroon vanhasta voimasta.It was the only way to get rid of my old power.
- Et tiedä mitään voimasta.- You don't anything about power.
"Luota suurimpaan voimaan.""To let go of your fear, trust in the greatest of all powers."
"Luotan suuresti faktojen voimaan.""l have great faith in the power and influence of fact.
"Muurit jotka erottavat meidät eivät ole mitään tosirakkauden voimaan verrattuna, Arthur.""The barriers that keep us apart are nothing compared to the power of true love, Arthur."
- Luuletko, että ihmisillä on yksinoikeus korkeampaan voimaan?You think humans have an exclusive on a higher power?
- Miksi he haluaisivat tehdä niin? - Turvaudumme voimaan vain tarvittaessa.And, and with the most powerful weapons in your arsenal.
"Herran voimalla, hyväksy Hänet ja haavasi parantuvat.""Bythepower of the Lord, "Accept him and your wounds will heal."
"Kaylessin kehän voimalla, minä käsken sinua.""By the power of the Circle of Kayless, I command you."
"Totuuden voimalla olen minä, elävä ihminen, voittanut maailmankaikkeuden.""By the power of truth, I, while living, have conquered the universe."
- Katso sillä voimalla, missä se on. Okei.Do the power thing, find out where she is.
- Lyön sinua vain 45-prosenttisella voimalla.- You get, uh, 45 percent power.
Ei edes kuuluisa Carlos Perena pelastu - Ihmemiehen voimalta.Not even the infamous Carlos Perena is safe from the power of Miracle Man.
Kannattaa tarkistaa asia korkeammalta voimalta. Olen tosissani.Hey, you might want to check on that with your higher power.
- Anubiksesta on tullut voimakas, mutta hän ei silti pärjää koko järjestelmäherrojen voimalle.- Anubis may have grown strong, but he does not outweigh the collective power of the System Lords.
-Mitä tapahtui korkeammalle voimalle?CLAUDETTE: What happened to the higher power who put you here?
Anna pimeän puolesi antautua sen musiikin voimalle jota kirjoitan♪ Let your darker side give in ♪ ♪ To the power of the music ♪ ♪ That I write ♪
Antaudu teen voimalle.Just give in to the power of the tea.
Ehkä meidän on antauduttava jollekin korkeammalle voimalle, seestyttävä ja päästettävä irti.Maybe we all just need to surrender to some higher power, you know, just -- just be clear and let go.
Jotkut näkivät tämän Jumalan suomana ylösnousemuksen voimana.To some, this appeared to be the God- touched power of resurrection.
Kuoleman pistin on synti, ja synnin voimana on laki.The sting of death is sin. And the power of sin is the Law.
Maanalainen höyry toimii sen voimana.It's powered by an underground stream.
Ellei se olisi muuttumisesi voimaksi, - ellei se olisi lohikäärmeelle, et koskaan saisi häntä.If it weren't for the power of your Becoming, if it weren't for the Dragon, you could never have had her.
Epätoivon innoittamana ja ideologiaansa paasaamalla, - hänen vahvuutensa kasvoi voimaksi, jota ei voinut pysäyttää.Fuelled by desperation and the rants of an ideologue, the man's power grew quickly into a force... that could not be contained.
Katsokaa, teillä on vain sekunti muuttaa pelko ja paniikki voimaksi!See, you only got a second to turn fear and panic into power!
Kutsumme sitä kuuden voimaksi.We call it the power of six.
Sanomme sitä vain voimaksi.We shall simply call it... power.
Potkaisen nyt voimatta.I'm gonna kick like this, with no power. Check...
" Kuusi Merkkiä tehtiin sisältämään Valon voima kivestä, pronssista, raudasta, puusta and vedestä." Six Signs were created to contain the power of the Light from stone, bronze, iron, wood and water.
"...ja minulle annettiin voima ottaa rauha maailmasta ja laittaa ihmiset surmaamaan toisiansa.""...and I was given power to take peace from the earth... and to make men slay each other."
"...sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iänkaikkisesti."For thine is the Kingdom, the power and glory forever.
"...sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iänkaikkisesti.For Thine is the kingdom and the power and the glory forever.
"Bree" on irlanniksi "voima""Bree"-- it's an Irish name that means "power."

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

haima
pancreas
kaima
namesake
kiima
rut
leima
stamp
liima
glue
siima
fishing line
tiima
an hour
vamma
handicap
vihma
drizzle
viima
cold wind
vimma
rage
vodka
vodka
vohla
kid
voide
ointment
votka
vodka

Similar but longer

voimala
power plant

Random

voilokki
saddlecloth
voimaharjoittelu
strength training
vitsiniekka
joker
vivahde
hue
visiointi
envisioning
virvoitusjuoma
soft drink
voileipä
bread and butter
vitrioli
vitriol
voiteluoppi
tribology
voitatti
sticky bun

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'power':

None found.
Learning languages?