Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Taiteilija noun declension

Finnish
91 examples

Conjugation of taiteilija

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
taiteilijat
artists
taiteilijat
artists
taiteilijoiden
(of) artists
taiteilijoita
(part of) artists
taiteilijoissa
(in) artists
taiteilijoista
(out of) artists
taiteilijoihin
(into) artists
taiteilijoilla
(at) artists
taiteilijoilta
(from) artists
taiteilijoille
(onto) artists
taiteilijoina
(as) artists
taiteilijoiksi
(into) artists
taiteilijoin
(with) artists
taiteilijoitta
(without) artists
taiteilijoineen
(together with) artists
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
taiteilija
artist
taiteilija
artist
taiteilijan
artist
taiteilijan
(of) artist
taiteilijaa
(part of) artist
taiteilijassa
(in) artist
taiteilijasta
(out of) artist
taiteilijaan
(into) artist
taiteilijalla
(at) artist
taiteilijalta
(from) artist
taiteilijalle
(onto) artist
taiteilijana
(as) artist
taiteilijaksi
(into) artist
taiteilijatta
(without) artist

Examples of taiteilija

Example in FinnishTranslation in English
"Hitler oli oikeassa: Tappakaa taiteilijat ensin.""Hitler was right kill the artists first "
"Hyvät taiteilijat kopioivat.Good artists copy.
"Loistavat taiteilijat varastavat." Kuka sen sanoi?Good artists borrow, great artists steal, man. - You know who said that?
"Me intellektuellit, taiteilijat ja vapaat ajattelijat - annamme tukemme demokraattisesti valitulle hallitukselle." "Teemme sen paremman toivossa."We, intellect ones, artists and members of the free thinking professions reaffirm our support for the democratically elected popular government and we do so for the aspirations.
"Vähäpätöiset taiteilijat lainaavat, suuret varastavat.""Lesser artists borrow, great artists steal."
- En seurustele taiteilijoiden kanssa.I don't date artists.
- Se on taiteilijoiden ongelma.I think we should be proud of the artists, sir.
Aion tehdä toimistotöitä, kunnes kuulen nuorten taiteilijoiden apurahasta.Well, I had to start temping. But only until I hear from this emerging artists' grant that I applied for.
Elitkö tosiaan taiteilijoiden ja kulkureiden kanssa ltaliassa?Is it true you lived in italy among artists and vagrants?
Ennen tulimme Coniin hakemaan parhaiden taiteilijoiden nimmareita. En ole kerännyt sarjakuvia kymmeneen vuoteen.- We used to come here, and we got geeked out looking for autographs from favourite artists and writers, but I've stopped collecting comics for the last 10 years.
- Ei, taiteilijoita ja rappioeläjiä.No, no. Only artists and the usual degenerates.
- He ovat taiteilijoita.They're both artists. The menu's in braille.
- Hän pitää myös taiteilijoita silmällä.But he also keeps an eye on all the wayward artists. Don't you, Captain Evans?
- Suopea jumala auttaa taiteilijoita.The benevolent god ushers the poor artists back to their flat.
- Tunnen taiteilijoita.I know nearly all our artists.
Taiteessa ja taiteilijoissa on se hyvä puoli, - että saamme esittää kysymykset - tietämättä vastauksia.What I think is great about art and artists... is that we get to ask the questions... even though we may never know the answers.
En varmasti ole ensimmäinen, joka huomauttaa että enemmistö taiteilijoista on, sanotaanko jollain tavalla fyysisesti puutteellisia.I hardly think I'm the first to point out that the vast preponderance of artists are, shall we say physiologically deficient in some way.
Hän on luultavasti yksi tärkeimmistä vielä elävistä taiteilijoista.She's probably one of our most important living artists.
Hän on yksinkertaisesti yksi tärkeimmistä aikamme elävistä taiteilijoista.She's quite simply one of the most important living artists of our time.
Hän on älykäs ja kypsä. Hän tietää - kuuluisista taiteilijoista, kuten Banksy - ja rikospaikan ääriviivojen suunnittelija.Okay, Chloe is smart and she's mature and she knows about art and famous artists like Banksy and the guy who did the Obama poster and, you know, like, Chalk Outline Guy.
Hän tiesi paljon taiteilijoista, joita silloin oli esillä.He knew a lot about the artists we were exhibiting at the time. - Really? - Yeah.
Niin, mutta taide vaikuttaa taiteilijoihin.Yeah, but artists get influenced by art.
Olen kyllästynyt kyynisiin taiteilijoihin.I'm tired. Sick and tired of cynical artists.
Voidaanko palata taiteilijoihin?- Can we get back to artists?
lmpressionismi sai alkunsa siitä. Se vaikutti lukuisiin taiteilijoihin, jotka perustivat - 1 900-luvun ensimmäisen koulukunnan tai tyylisuunnan.It started that movement and influenced dozens of major artists who went on to found the first school, or style, of the 20th century.
Joillakin taiteilijoilla puskee tulkinta koko kehon läpi.Some artists' interpretation pushes through the whole body.
Meillä taiteilijoilla on se lahja.It's a talent we artists have.
Sitä kysyttiin koko ajan - ja oli hölmöä, kun piti olla niin kuin vanhaan aikaan - jolloin taiteilijoilla ei ollut lupa ottaa kantaa mihinkään.'Cause we were asked about it all the time... it was just silly, and we had to pretend to be like in the old days... when artists weren't meant to say anything about anything.
- Jätä mielikuvitus oikeille kirjoittajille, oikeille taiteilijoille.Leave the imagination to the real authors, the real artists.
Derek! Hae janoisille nuorille taiteilijoille drinkit.Derek, give these thirsty young artists a drink.
Eihän taiteilijoille ole Viagraa.I mean, it's not as if they have a viagra for artists, right?
En tiedä tiedätkö, mutta mitä tulee luovuuteen, - meille taiteilijoille kohde on herkkä aihe.I don't know if you know this, but when it comes to creativity, a subject us artists are particularly sensitive to,
Gallerian itseoppineille taiteilijoille.An outsider gallery. Self-taught artists.
Haluaisin meitä pidettävän taiteilijoina.I'd like to think of us as artists, you know?
He pitävät itseään taiteilijoina, opettajina.These guys consider themselves artists, Booth. Teachers.
He pitävät itseään taiteilijoina. He jättävät signeerauksensa.Pros like to think of themselves as artists.
Koska sitä rakentaneet pitivät itseään - ja minä pidän heitä, taiteilijoina.Because the people that worked on it consider themselves, and I certainly consider them, artists.
Meitä kohdellaan taiteilijoina.In the States we're treated like artists.
Ryhdytään taiteilijoiksi.We could be artists.
Älkää kannustako heitä ryhtymään taiteilijoiksi.You take a big risk by encouraging them to become artists, John.
Sateessa taiteilijoineen ja kirjailijoineen.Paris in the '20s, in the rain; the artists and writers.
'Millaisen taiteilijan maailma menettääkään minussa'. Kuuluisia viimeisiä sanoja, eikö?"What an artist the world loses in me." Famous last words, right?
- Carol, tämä on vain taiteilijan luonnos.Carol, this is just an artist's rendering.
- Haluan nähdä - kuuluisan taiteilijan ateljeen.I wanna take a peek. I wanna see what the workspace of a wildly successful artist looks like. No, no, no.
- Ideana on, - että taiteilijan on tiedettävä koko ajan, mitä hän edustaa.The idea is that the artist must know at all times what he's representing.
- Kahden taiteilijan kesken.Artist to artist.
- En tunne montaakaan taiteilijaa, jolla olisi oma eläkesäästötili.Why do you ask? I don't know many artists with their own pension account.
- En tunne taiteilijaa.The artist is not known to me.
- Esitä taiteilijaa.I want you to be an artist.
- Etsin vielä taiteilijaa.I'm still researching the artist.
- Kuljetusporukka tulee kohta. Viisi taiteilijaa tulee laittamaan teoksia. Ja ulkona on joukko hulluja, jotka haluavat nylkeä minut.I have movers due with a shipment of artwork in 40 minutes, I have 5 artists arriving to do installation work, and I have a bunch of lunatics out in the courtyard who apparently want to see me tarred and feathered.
- Oletko kuullut taiteilijasta Tristan Rêveur?- Did you ever hear of an artist named Tristan Reveur?
- Älä höpötä taiteilijasta.- Don't hand me that artist doo-doo.
-Tuostako taiteilijasta puhuit?That's the artist you were talking about? You said he had paintings in galleries.
Aivan kuin se olisi räjähtänyt ulos taiteilijasta.It's almost as if it exploded out of the artist.
Grace piti siitä taiteilijasta.An artist that Grace was very fond of.
- Hän uskoo taiteilijaan.- She believes the artist.
Epäilen, että hän kyllästyy köyhään taiteilijaan.i just feel that she's gonna get tired of the whole struggling artist thing pretty soon.
Hän ymmärtää että asemassani - pitää olla erittäin hyvä syy tutustuakseen uuteen taiteilijaan.Good for you. She can understand that a man in my position needs a really good reason to look at the work of a new artist. Admit it.
Isäni kertoi kerran, kuinka äiti oli rakastunut taiteilijaan.My father told me once how she'd fallen in love with an artist.
Luin kerran naisesta, jonka salaisena fantasiana oli suhde taiteilijaan.I read once about a woman whose secret fantasy was to have an affair with an artist.
Joka taiteilijalla on sanottavaa, muuten hän tekisi kenkiä.And all artists have something to say. Otherwise, they'd make shoes.
Jokaisella taiteilijalla on tarina, tiedäthän.Every artist has a story, you know.
Jokaisella taiteilijalla on ylpeyttä.Every artist has a certain amount of vanity.
Jos taiteilijalla ei ole persoonallista näkemystä, mitä hän saa kankaalle?[Irving] and when an artist has no personal vision... what can he communicate onto the canvas?
Kysymys kuuluu, onko taiteilijalla oikeus valvoa liiketoimintaa - ja sitä, kuinka se liittyy heidän taiteeseensa.The question then is whether artists have an inherent right to control the limits of their business and how it relates to the growth of their art.
"Kuten tiedätte mieheni osti taulun itse taiteilijalta -""As you may be aware, "my husband bought the painting from the artist himself
- Lisää tietoa saatte taiteilijalta.go talk to the artist.
-Sain sen köyhältä taiteilijalta. -Joka tuli hulluksi.That was given to me by a penniless artist who went round the twist.
Black Mountainin taiteilijalta.It's by an artist in Black Mountain.
EI VASTAUSTA DAMONILTA TÄHÄN VIESTIIN Eikä vastausta taiteilijalta.And no response from the artist himself.
- Annan taiteilijalle työrauhan.- Let me leave the artist at work alone.
- Miten se olisi huonoa taiteilijalle?- Since when has that ever been bad for an artist?
- Näyttelykappaleeksi taiteilijalle.-Exhibit for artist.
- Tai merkitsevät ne taiteilijalle...I mean, well, I'm sure it meant something to the artist, but...
- Tuska on taiteilijalle hyväksi.- Pain is good for an artist.
"Elisabeth, sinulla on melkein kaikkea naisena ja taiteilijana.""Elisabet, you virtually have it all in your armoury as a woman and artist."
- Asuin taiteilijana Brooklynissa. - Minkälaista taidetta?I was an artist living in Brooklyn.
- En tullut taiteilijana.- of all possible worlds - - Look, I'm not here as an artist.
- Joten, kerrohan minulle taiteilijana, mitä pidät Beckyn valitsemista kukista?So tell me, Elena, as an artist, what do you think of Becky's choice of flowers?
- Olen taiteilijana puolueeton.As an artist, I'm pretty unbiased.
"Kävin Brownin yliopiston mutta minua luullaan taiteilijaksi."Like, "oh, I went to brown "because I wanted Ivy league status, but everyone to think I'm an artist."
"Tärkeintä on, mitä mietin. Haluan ryhtyä taiteilijaksi."It matters more what I'm thinking, which is that I haven't been making art... yet I have a fierce desire to be an artist.
- Ei minua ihan taiteilijaksi kannata kutsua.- I don't know if you can call me an artist. No, you know what?
- Hän haluaa taiteilijaksi. Käsistä on menossa tunto.He wants... he wants to be an artist, and he... he's losing the feeling in his hands.
- Kutsut itseäsi taiteilijaksi.You call yourself an artist?
"Hyvä taiteilija kopioi, loistava varastaa.""A good artist copies. A great artist steals."
"Hän on loistava taiteilija ja hyvä ystävä."He's a very great artist, and a good friend.
"Hän on loistava taiteilija. " "Maanläheinen. " "Taikakädet. ""He's such a brilliant artist. " "He's so down-to-earth. " "He has magic hands."
"Kansainvälinen taiteilija..."Internationally celebrated artist has been selected.
"Minusta tulee taiteilija, isä.""I want to be an artist, father."

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

taiteenfilosofia
art philosophy
taiteilijatar
paintress
taikonautti
thing
taikausko
superstition
taitavuus
proficiency
taisteluaine
may be used as weapon
taistelulaji
thing
taidemuseo
art museum
taisto
thing
takaa-ajo
chase

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'artist':

None found.