Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Juoni noun declension

Finnish
56 examples

Conjugation of juoni

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
juonet
plots
juonet
plots
juonten
(of) plots
juonia
(part of) plots
juonissa
(in) plots
juonista
(out of) plots
juoniin
(into) plots
juonilla
(at) plots
juonilta
(from) plots
juonille
(onto) plots
juonina
(as) plots
juoniksi
(into) plots
juonin
(with) plots
juonitta
(without) plots
juonineen
(together with) plots
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
juoni
plot
juoni
plot
juonen
plot
juonen
(of) plot
juonta
(part of) plot
juonessa
(in) plot
juonesta
(out of) plot
juoneen
(into) plot
juonella
(at) plot
juonelta
(from) plot
juonelle
(onto) plot
juonena
(as) plot
juoneksi
(into) plot
juonetta
(without) plot

Examples of juoni

Example in FinnishTranslation in English
Ja juonet, niissä kaikissa on sellainen juttu, se kaava, joka oli niin siisti.And the plots, they all have this thing, this formula that was so cool.
Jos juonet sattuisivat onnistumaan te ja tyttärenne olisitte luonnollisesti epäilynalaisia.If any such plots were to be successful, then clearly both you and your daughter would be suspected of involvement.
Jotkin juonet kehittyvät eteenpäin uusien tapahtumien ja kriisien valossa.Some plots are moved forward by external events and crises.
Nämä juonet ja salaliitot, - nousevat punaiset liput.You know, plots and conspiracies... and red flags going up.
Sinä iltana tajusimme, että kaikki juonet, suunnitelmat ja hankkeet eivät pärjänneet yksinkertaiselle totuudelle.That night, we all realized that the plots, plans and schemes couldn't compare to one simple thing, the truth.
- He arvostavat juonia ja tutkimuksia.My readers appreciate the intricate plots and the unique forensics.
Afrikkalaisia messiaita, Las Vegasin juonia, jokin älytön kaava.African messiahs, Las Vegas plots, some crazy formula.
Eripuraa, juonia ja epävarmuutta.Factions and plots and uncertainty.
Ilkeitä juonia, ison luokan rikoksia, ne on mun juttu.Sinister plots, large-scale crimes, it's what I live for.
Jos hän jää eloon, uusia juonia hänen nostamisekseen valtaistuimelle - on tuleva.If she remains alive, there will be plots to raise her to the throne.
Kaikissa kunnon juonissa on tosin useampi mukana.Though like all good plots, there's usually more than one involved.
Ei johtolankoja aseesta tai Liber8:n juonista.No lead on the missing gun or proof of Liber8 plots. Early days.
Hän alkoi puhua juonista ja kapinoista.She began talking of plots and mutinies.
Näin isäni temmattiin mukaan Vivianen punomiin juoniin.And so, my father was caught up in Viviane's plots.
- Ei se niin mennyt. -Kadotitteko juonen?Have you lost the plot?
- Kuvailit juuri Rambon juonen.You just described the plot of Rambo.
- Maine, johon sisältyy vaarallisen konfederaation juonen estäminen. - Siinä oli mukana monta...A reputation, as some of us recall, that includes foiling a dangerous Confederate plot single-handedly.
- Niin, kavalan juonen vilpillinen päätös.Yes, a devious finale to a most sinister plot, monsieur.
- Olen lukenut koko juonen.- Yeah, I've read the whole plot.
"Kaikille on nyt selvää, että tärkein arabikysymys" - "joka koskee Palestiinan kysymystä ja sen seurauksia" - "on osa suurta juonta, jolla pyritään oikeuttamaan" -It is now clear for everyone that the crucial Arab cause concerning the Palestinian question and subjected to its consequences is the object of a major plot aiming to legitimize
- Olette osa Mariuksen juonta.- You're part of Marius' plot.
- Tässä kirjassa ei taida olla juurikaan juonta?This book doesn't have much of a plot, does it?
- Älä tee mitään, mikä edistää juonta.Don't do anything that may move the plot forward.
-Hewlett epäilee juonta.Hewlett suspects a plot.
Agentti Scully oli valmis nimeämään miehen FBl:n sisällä, joka oli mukana juonessa sinua ja häntä vastaan.Agent Scully... Was prepared to name the man at the F.B.I... Who was involved in this plot against you and her.
Ehkä asiat vähän pääsivät käsistä juonessa...I mean... Things got a little out of hand with the plot... the third act took too long-
Halutessamme voimme jäljittää juonenkuviota Euripidesistä Shakespeareen, - risteävän juonessa Mark Twainin kanssa, löytäen merkkejä aikalaisestaan - John Cheeveristä, tai - Janet Jacksonista.We can trace that plot line from Euripides through Shakespeare crossing the pond to Mark Twain, finding contemporary echoes in John Cheever or Janet Jackson.
Hän on avainhenkilönä tässä juonessa. Toivomme hänen avullaan selvittävämme näiden ihmisten henkilöllisyyden.He is a key figure in this plot, and someone we hope will be able to help us uncover who these people are.
Hän on avainhenkilönä tässä juonessa.He is a key figure in this plot.
...FBI:n varoitus mahdollisesta terroristien juonesta.Commuters along the Eastern Seaboard are reassessing their travel plans in response to an FBI warning of a possible terrorist plot.
Clément Tonnel saa selville, että kreivitär de Peyrac on siepannut myrkyn ja tietää juonesta. Angelika on kuolemaantuomittu, mutta hänet saadakseen pitää ensin tappaa minut.Clément Tonnel, Condé's spy, knew that Angélique had stolen the poison and overheard the plot, so her life was in danger, but, to get to her, I had to be eliminated.
En pitänyt juonestaI didn't like the plot of that play anyway.
En tiedä juonesta, mutta olet aika hyvä niissä.I don't know about the plots, but you're usually pretty good in them. - You really mean that?
En usko, että Riker tiesi mahdollisesta juonesta meitä vastaan.Riker knew of any plot against us.
- Inspiraation juoneen?- An inspiring plot.
- Kuuluuko hän juoneen?Is she part of the plot?
- Se sopi täydellisesti Felician juoneen......played into Felicia's plot...
Erikseen, ne eivät merkitse mitään, mutta yhdessä, ne yhdistävät Templetonin juoneen.I mean, separately, they're nothing, but together, they link Templeton to the plot.
Haluat, että osallistun kurjaan pikku juoneen jolla petät vakuutusyhtiötäsi?You want me to take part in a scummy little plot to defraud your insurance company, is that it?
Mitä eroa on juonella ja tarinalla?Um, what's the difference between plot and narrative?
Sen sanon, että tällä juonella vain kuolemaanne valmistatte.I tell you, Lords, you do but plot your deaths by this device.
- Kuulostaa elokuvan juonelta.You make it sound like the plot of a movie.
Kuulostaa aivan Nakajyon ja Bandon perheiden juonelta.It sounds like a scheme plotted by Nakajyo and the Bando Family.
Kuulostaa tämän elokuvan juonelta.Sounds like the plot of this movie.
Se kuulostaa aivan jonkin kirjani juonelta.So, you meet in this lift this girl who is a stranger and immediately she confesses to a murder? Yes, it does sound like the plot of one of my novels, doesn't it?
Se kuulostaa paljon Syntynyt Neroksi juonelta.It sounds a lot like the plot of Good Will Hunting.
Bushille, Cheneylle ja koko 911-juonelle.to Bush, Cheney, and the all 9/11 plot.
Punotte juonia, ja nauratte minulle ja juonelle!You scheme and you laugh at me and plot!
Clark väittää sitä muukalaisten juoneksi hänen maineensa tuhoamiseksi.Clark is saying it's an alien plot to discredit him.
Sanoi sitä kapitalistien juoneksi viedä työläisiltä rahat.He said it was a capitalist plot designed to separate the worker from his money.
Sitä kutsutaan juoneksi.It's called a plot.
"Kautta maailmain, vasta kun myönnyt lupaamaan, jumalatar, - valan kautta, ettet enää juoni pääni menoksi."'Not for all the world, not until... you consent to swear, goddess, a blinding oath you'll never... plot some new intrigue to harm me.'
- 80-luvun juoni maan järkyttämiseksi.Definitely an '80's plot to destabilize the country.
- Epäilen, että se on jokin juoni.l suspect it's some sort of plot.
- Luoja, 80-luvun teinikomedian juoni.Holy... '80s teen comedy plot.
- Onko tämä joku kommunistien juoni?What are you talking about? Is this some communist plot?

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

aioni
eon
gooni
thing
ikoni
icon
julli
an oaf
juoma
drink
juomu
stripe
juonne
thing
juonti
drinking
juopa
gulf
juoru
gossip
juote
solder
juova
streak
juppi
yuppie
jussi
midsummer day
juuri
root

Similar but longer

juonti
drinking

Random

juomu
stripe
juonipaljastus
spoiler
juolavehnä
couch grass
junailija
conductor
juoksija
runner
jumbo
jumbo jet
jurakkisamojedi
thing
juolukka
vaccinium uliginosum
juonittelu
thing
juovadelfiini
thing

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'plot':

None found.