Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Juuri noun declension

Finnish
74 examples

Conjugation of juuri

nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
juuret
roots
juuret
roots
juurten
(of) roots
juuria
(part of) roots
juurissa
(in) roots
juurista
(out of) roots
juuriin
(into) roots
juurilla
(at) roots
juurilta
(from) roots
juurille
(onto) roots
juurina
(as) roots
juuriksi
(into) roots
juurin
(with) roots
juuritta
(without) roots
juurineen
(together with) roots
nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
juuri
root
juuri
root
juuren
root
juuren
(of) root
juurta
(part of) root
juuressa
(in) root
juuresta
(out of) root
juureen
(into) root
juurella
(at) root
juurelta
(from) root
juurelle
(onto) root
juurena
(as) root
juureksi
(into) root
juuretta
(without) root

Examples of juuri

Example in FinnishTranslation in English
"Kunhan teollisuuden juuret ovat tiiviisti omassa maassa" - "talousnäkymät ovat varmasti aurinkoiset. "'As long as the roots of industry remain firmly planted in the national soil... '...the economic prospects are undoubtedly sunny. '
"Olet lahjakas koomikko, jonka juuret ovat Pohjois-Englannissa."Steve, I mean, you're in comedy. I mean, for you, character comedian, maybe, you know, your roots in the north, you- - Yeah.
"Peltohiiret kuorivat puun ja peltomyyrät tuhoavat juuret."Field mice girdle an apple tree, : Pine mice kill the roots.
"mistä sen juuret kasvavat.""from where its roots run."
- Noin, nyt näette uudet juuret.- There. Now, you see the new roots.
He uskovat, että puut ovat kykenemättömiä miehiä, - vaikertaen ikuisesti vankilassaan, - juurten pitäessä heidät paikallaan.But I've never seen a discontented tree. Look at this one... the way its roots are gripping the ground.
Jopa korkein puu tietää, että sen olemassaolo riippuu maasta juurten alla auringosta ja sateesta sen oksilla.Even the tallest tree knows its existence depends on the soil beneath its roots and the sun and the rain upon its branches.
Jos agentti Scully ja minut oli johdateltu uskomaan salaliiton - juurten olevan puolustusministeriössä, se ei tuntunut enää ollenkaan varmalta.[Mulder Narrating] lf Agent Scully and l had been led to believe the conspiracy... meant to destroy us has its roots in the Department of Defense, that fact seems all but irrefutable now.
"Jos joudut vaikeaan tilanteeseen voit etsiä syötäviä juuria.Right. "When you find yourself in a desperate situation, "you can find edible grubs or roots.
"Rotta, hiiri, kettu, kani juuria katsovat.""The rat, the mouse, "the fox, the rabbit-- watch the roots--
"Tuhansia valkoisia juuria täynnä mahlaa,""Thousands of white roots full of sap,"
- Ei juuria.No roots.
- Et haluaisi syödä näitä juuria raakoina.- You wouldn't want to eat your roots hard.
He ovat juurissa.They're into the beech roots.
Jonkinlaista sähkökemiallista viestintää, joka liikkuu puitten juurissa kuten hermosynapseissa.What we think we know is that there is some kind of electrochemical communication between the roots of the trees, like the synapses between neurons.
tryffeli on sieni joka kasvaa puun juurissaA truffle is a fungus that grows in tree roots.
"Tutkielma orjuuden ekonomisista ja poliittisista juurista."(clears throat) "An examination of the economic, cultural, and political roots of slavery in the Old South:
- Ei ole kyse juurista, vaan ajan viettämisestä perheenä.-Anyway, it's not just about roots, it's about spending time as a family.
- Hiusten ja kynsien juurista nähdään hajoaminen ruumiin tavalla.Well,hair and fingernail roots, they can show of decomposition, just like a body.
- Kyvystämme luoda jumalaisia herkkuja - luonnosta kerätyistä juurista ja yrteistäkö?About our ability to create ambrosial delights from roots and herbs scavenged from the wilderness?
Aloitetaan juurista.We begin with roots.
- Aivan Mutta osa saattoi imeytyä maasta puiden juuriinExactly, but before it washed away, some of the hydrocarbons could have seeped into the ground into the tree's roots.
- Älä liukastu juuriin.Don't trip on any roots, OK?
-Niiden juuret - kietoutuvat kukkien juuriin.Sometimes, Ray, the roots of the weed are wrapped around the roots of the flower.
Hautasin purkin syvälle Nemetonin juuriin.I buried the jar deep within the roots of the Nemeton.
Hän vertaa niitä puun juuriin.He compares them to the roots of a tree.
Emme voi elää marjoilla ja juurilla.We can't live on berries and roots. I can.
He elivät juurilla ja pukeutuivat nahkaan.Living on roots and dressing in skins.
Hän eli juurilla ja marjoilla.Lived on roots and berries he found on the ground.
Hän korjasi Mikaelin mielen loitsulla, - ja herätti hänet saman orkidean juurilla.She would mend his mind with a spell and then wake him with the roots of the same plant.
Hänet löydettiin kuljeskelemasta maaseudulla. Hän eli juurilla ja hyönteisillä.He was found wandering in the hills, living off roots and insects.
Eräänä yönä ennen kuolemaansa, - hän kaivoi maata tämän puun ympäriltä. Hän otti uurnan, jossa Maureenin tuhkat olivat ja levitti ne puun juurille.One night, just before he died he dug up the earth around this tree he took the urn with Maureen's ashes in it and spread them around its roots.
Hänen on täytynyt saada jotenkin tilaa sen juurille.He must have had some way to access its roots.
Laula jotain, joka vie sinut takaisin intohimosi juurille.So just do something that takes you back to the roots of your passion.
Mille juurille?What roots?
- Revin sen maasta juurineen.- That's it, I'm tearing it up, from the roots.
Kun ajattelen, miten hän on huijannut sinua ja esittänyt täydellistä isää minun tekisi mieli repiä partani juurineen irti.When I think how he has deceived you, preying upon your sympathies, pretending to be the finest of fathers, I--I could tear my beard out by the roots.
Luulin, että myrsky repii puut juurineen.Well, I thought it tore out trees by the roots and tore down buildings.
Puolustautuva tyttö repisi hiukset juurineen irtiWhoa, whoa, whoa. A girl defending herself against a guy is going to pull that hair out by the roots.
Revimme puun maasta juurineen, mutta parempi polttaa se roviolla.We cut down the tree, we pulled up the roots, but let's just say I'll rest easier when we throw it all on the bonfire. - So, you didn't get them all?
"Se on juuren juuri ja silmun silmu" - "ja taivaan taivas yllä puun, jota kutsutaan elämäksi."Here is the root of the root, and the bud of the bud and the sky of the sky, in the tree called life.
- Ilman sitä, että Allan söi juuren...In fact, apart from Allan's ingestion of a certain plant root...
- Jos voit toimittaa juuren.If you can deliver the root.
- Keräämään juuren palloksi.- Ball the root.
- Minkä juuren?- What's a root?
- Miksemme vain vie juurta Amyltä? - Se on piilossa.Why don't we just take the root from Amy?
- Mutta sinulla ei ole juurta.It's in the soil around the roots. But you don't have the root.
-Oletko hankkinut shisandra-juurta?- Did you get the Schisandra root?
Aivan, hän söi sitä Tannot-juurta.Oh, right! He ate some of the tannot root.
Antakaa hänelle hieman talvikin juurta ja...Oh, just give him some pepsissiwa root and...
- Mikä tässä juuressa on niin tärkeää?- What's so important about this root?
Ei, tässä juuressa ei ole mitään, mikä aiheuttaisi immuniteetin.No, there's nothing in that root that Malcolm gave you that would account for you being immune.
Se on imperatiivissa oleva latinan kielen verbi, joka on vapauden juuressa.It's the imperative of the Latin verb that is at the root of liberty.
- En ymmärrä, miksi välität kuivasta vanhasta juuresta.Why you care about a dried-up old root is beyond me.
Ei se tästä juuresta johdu, vaan flunssasta.It's not this root, it's your cold.
Heidän jousensa tulevat samasta juuresta kuin meidän.Their bow comes from the same root as ours.
Hän jäljittää maan ensimmäistä elämänmuotoa, elämänpuun juuresta.He's tracking down earth's first life form, the creature at the root of the tree of life.
Jahausa, voisitko sanoa heille, että se pitää taittaa juuresta?Jahausa, can you tell them that I need them to break it from the root?
- Jalkani jäi kiinni juureen tai jotain.- My foot's caught on a root or something.
- Liukastuin juureen.- Yeah, I slipped on a root.
- Minä kompastuin juureen. Tartuin Migueliin, jotten kaatuisi, ja jotenkin me molemmat kaaduimme.I tripped over a root... and I grabbed Miguel to keep me from falling.
- Tee niin, että työnnä tämä kasvin juureen ja mittaa lukema.- So, what you need to do is, you need to stick this into the root of the plant, and then, you need to record it on here.
Bella kompastui juureen ja loukkasi pahasti nilkkansa.Bella tripped on a root and twisted her ankle rather badly. [ Gunshots continue ]
Demonit pitää sokaista schisandra- juurella. Löytäisitkö sitä, Prue?Prue, the Book of Shadows said the only way to kill a Grimlock is to blind it with a potion made from Schisandra root.
Se on Akselin juurella.It's down there, at the roots of Axis.
Tuolla puun juurella.There by the root of the tree.
Se ei näytä juurelta, enemmänkin homeelta tai sieneltä.Doesn't look like, uh, root matter, more like mold or fungus of some kind.
"Kirves on jo pantu puun juurelle."Even now, the ax lies at the root of the trees.
Pidätte siis rahaa pahan alkuna ja juurena.So, you think that money is the root of all evil.
"Puun juuri halkeaa kahtia" "ja osat etsivät ravintoa haudatusta joesta. ""The root of the tree was split in two... and each then will seek nourishment from the buried river."
"Se on juuren juuri ja silmun silmu" - "ja taivaan taivas yllä puun, jota kutsutaan elämäksi."Here is the root of the root, and the bud of the bud and the sky of the sky, in the tree called life.
- Ehkä se on juuri ongelman lähde.Maybe too much space is actually the root of the problem.
- Esittelin juuri.- I introduced root.
- Juurija juuri.- Juurija root.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

ajuri
driver
apuri
helper
buuri
thing
duuri
major
gauri
gaur
huuri
thing
imuri
vacuum cleaner
julli
an oaf
juoni
plot
juppi
yuppie
jussi
midsummer day
juures
root vegetable
kouri
crucian carp
kuuri
cure
luuri
thing

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

juures
root vegetable
juurihoito
root canal
justeeri
pitsaw
juoma-allas
drinking fountain
jupina
mumble
johanneksenleipäpuu
carob tree
juurivesa
root sprout
jyrkkö
potato
juovatanrekki
thing
juustohöylä
thing

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'root':

None found.