Rikollinen noun declension

Finnish
111 examples

Conjugation of rikollinen

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
rikollinen
criminal
rikollinen
criminal
rikollisen
criminal
rikollisen
(of) criminal
rikollista
(part of) criminal
rikollisessa
(in) criminal
rikollisesta
(out of) criminal
rikolliseen
(into) criminal
rikollisella
(at) criminal
rikolliselta
(from) criminal
rikolliselle
(onto) criminal
rikollisena
(as) criminal
rikolliseksi
(into) criminal
rikollisetta
(without) criminal
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
rikolliset
criminal
rikolliset
criminal
rikollisten
(of) criminal
rikollisia
(part of) criminal
rikollisissa
(in) criminal
rikollisista
(out of) criminal
rikollisiin
(into) criminal
rikollisilla
(at) criminal
rikollisilta
(from) criminal
rikollisille
(onto) criminal
rikollisina
(as) criminal
rikollisiksi
(into) criminal
rikollisin
(with) criminal
rikollisitta
(without) criminal
rikollisine
(together with) criminal

Examples of rikollinen

Example in FinnishTranslation in English
"Todisteet tekevät rikollisen.""Where there is no proof, there is no criminal." Fascinating, notwithstanding.
- Ainakin rikollisen suusta.For a lifelong criminal, anyway.
- Avaa silmäsi. Teen sinusta vielä rikollisen.Open your eyes, man, 'cause I'm gonna make a criminal out of you yet.
- Ei meidän järkeemme - mutta ehkä rikollisen järkeen.To us, but maybe not to a criminal mind.
- Etsivä Los Angelesin poliisista - on myös jäänyt naamioidun rikollisen uhriksi.- A detective with the West Los Angeles division has also fallen prey to this masked criminal.
"Ei rikollista toimintaa."They don't want to be associated with criminal activities.
$4 ensimmäisestä parkkitunnista on rikollista.Four dollars for the first hour of parking is criminal.
'Muissa uutisissa, oikeustaistelu pelättyä rikollista Terrence Manningia vastaan jatkuu.'Ln other news, the trial of feared criminal Terrence Manning continues.
- Autolla on ollut monta rikollista omistajana.You know what I'm saying? The car had multiple criminal owners.
- Ei se ole rikollista.- Nothing criminal.
Hän suoritti salaisen testin rikollisessa tarkoituksessa.Mr. Brennan's criminal intent is implicit in the fact that he had miss graydon tested secretly.
Kiva, että yhä on kunnon kansalaisia tässä rikollisessa maassa.It's good to another's still honest citizens like yourself, in this criminals messed of the country.
Michael Knight taistelee yksin viattomien - avuttomien ja voimattomien puolesta rikollisessa maailmassa.Michael Knight, a young loner... on a crusade to champion the cause of the innocent... the helpless, the powerless... in a world of criminals who operate above the law.
Olet ainoa tyyppi jonka tiedän työskentelevän rikollisessa alamaailmassa.You're the only guy l know working down the criminal ladder.
Oletko tietoinen jos joku sinun alaisista, Sancho ja Adel mukaan lukien ovat mukana rikollisessa toiminnassa?Do you know if any of your officers, Sancho and Adel included were involved in criminal activity?
- Kysymys on rikollisesta.- It's about the criminal.
- Minulla on tietoja Societelen rikollisesta toiminnasta.What? Societele. I have information about their criminal activity.
- Mitä varten? Häntä ei voi syyttää kuin rikollisesta tunkeutumisesta.About the only thing we got on him now is criminal trespass.
Ehkä hän on rikollisesta menneisyydestäsi.Maybe someone from your criminal past.
Eikä myöskään ilmoitusta rikollisesta toiminnasta, tosin paikka sai uuden omistajan viime vuonna.No report of criminal activity,either, Though the place did get a new owner last year.
- Ja mitä tulee rikolliseen tyttäreenne...- Concerning your criminal daughter, Alexandra...
- Ymmärräthän, että rahoja käytettiin rikolliseen toimitaan.You understand this money we're looking for has been used in criminal enterprises.
Ei ole tilastollista todistetta, mikä yhdistäisi - kuunkierron järjettömään, huolimattomaan tai rikolliseen käytökseen.There's absolutely no statistical evidence linking lunar cycles to an increase in irrational, careless, or criminal behavior.
Eivätkö ne sopisi vanhaan rikolliseen?It doesn't add up to the supposed criminal.
En ikinä uskonut luottavani rikolliseen.I never thought I'd trust a criminal.
- Monellako rikollisella on 70-luvun sedan?How many criminals are driving the same disco era sedans, right?
- Tarkoitan, - ettei rikollisella ole yhtään karvoja jalkovälissä.So? I'm saying the criminal must not have any hair down there.
Ei-rikollisella tavalla.In a noncriminal way.
En voi uskoa, että hän uhraisi kaikki elämänsä saavutukset rikollisella toiminnalla.I can't accept that she'd sacrifice a lifetime of accomplishments with an act of criminal misconduct.
Kellä rikollisella on 20000 dollaria?What kind of criminal has $20,000?
- Alkaa tuntua rikolliselta.Starting to feel like a criminal.
- En näytä rikolliselta.- I don't look like a criminal.
- Hän näyttää rikolliselta.He look like a criminal.
- Kuulostaako hän rikolliselta?Does he sound like a criminal?
- Nyt näytän rikolliselta.- Now I really do look like a criminal.
- Niinkö? Sopivaa rikolliselle.That's a deliberate insult to a criminal.
Carter hallituksineen on antanut turvapaikan pahimmalle rikolliselle...Carter and his government have given asylum to the worst criminal. – .. in this compound, for what, for life?
Firmassani ei ole sijaa rikolliselle toiminnalle.There is no room in my organisation for criminal activity.
Jotain sellaista, mikä ei ole luontaista rikolliselle.Something that is not inherent to a criminal personality.
Keisarin käskystä tarjoan 20 kultarahaa tiedoista, jotka koskevat kaapua, joka kerran kuului rikolliselle nimeltä Jeesus, joka ristiinnaulittiin Jerusalemissa.By order of the emperor, l am authorised to pay 20 pieces of gold... ..for information concerning the robe... ..which once belonged to the criminal called Jesus,... ..crucified for sedition in Jerusalem.
- He aikovat tuomita hänet rikollisena.They say they're going to convict him as a criminal!
- Hän ei pidä itseään rikollisena.- He doesn't think of himself as a criminal.
- Hänen kohtelu rikollisena... - Hänellä ei ollut henkilöpapereita.I don't think treating him like a criminal is the best...
- Kohdella uhria rikollisena.Really? To treat the victim like a criminal?
- Kotimaa pitää häntä rikollisena.A man whose country labels him a criminal.
"Häntä väitetään rikolliseksi, mutta ei hän ole.""Here's a guy they say is a criminal, but he's not.
- Kukaan ei halua ryhtyä rikolliseksi.No one sets-out to be a criminal.
- Väitätkö minua rikolliseksi? En väitä.-Are you calling me a criminal?
Aiotko tosiaan kutsua uhria rikolliseksi vaimon ja lasten edessä?You're gonna stand here and call the victim a criminal in front of his wife, his kids?
Billy ei syntynyt rikolliseksi, Clarice.Our Billy wasn't born a criminal, Clarice.
"Lankoni omistaa Tulan alueen rikolliset.""My brother in law has all criminals in Tuli and the environment."
"Nyt rikolliset sulkevat sisään poliisin.""Now it's criminals that barred the police."
- Herra Hassan auttoi häntä. Useimmat rikolliset palaavat samalle kaukalolle.Mr. Hassan provided for our friend before, and most criminals return to the same trough time and time again.
- Koska rikolliset pakenevat nopeilla - autoillaan osavaltiorajojen yli paikallisia lainvalvojia - ja poliisilla ei ole toimivaltaa pysäyttää heitä.Because criminals flee in fast automobiles across state lines, thereby defeating local jurisdiction because there is no federal police force to stop them.
- Lainsuojatonta aluetta, - johon kadotetut ja rikolliset menevät elämään ja kuolemaan.Uh, only a Dark and lawless territory where the fringe of society, lost souls and the criminally inclined go to live and die.
- Bill Gluckman ei tee sopimuksia rikollisten kanssa.-Say what? -Bill Gluckman does not deal with criminals.
- En tee sopimuksia valehtelijoiden enkä rikollisten kanssa.I do not make deals with liars or criminals,
- Hän tyhjensi rikollisten tilit.She drained the accounts of every criminal who had money at that bank.
- Ihmiskäytöksen asiantuntijana, - jopa rikollisten, vastustan kaikenlaisia ihmiskokeita.As a specialist on human behavior, even for a criminal, I'm against the term guinea pig.
- Kerro vain rikollisten nimet.Telling the names of criminals is not informing.
"Jännittävä nuorisoelokuva - moottoripyöräjengiläisestä ja rikkaasta tytöstä - ja heidän taistelustaan rikollisia vastaan."An exciting teenage film about a leader of a biker gang and the daughter of a rich socialite and their battle against dangerous criminals. Right.
"Mahdollisesti rikollisia taipumuksia. ""perhaps with criminal tendencies."
"Te soditte, murhaatte, valehtelette. Muka omaksi hyväksemme. "Ja mekö olemme rikollisia!'You wage wars, murder, cheat, lie to us, 'and try to make us believe it's for our own good, yet we're the criminals.
- Alaikäisiä rikollisia.You mean underage criminals.
- Designer-roinaa... Olemme rikollisia, väkivaltaisia ja huijareita......Designer garbage we're all criminals and violent and cheats...
- Mikä rikollisissa kiinnostaa? Pelastaminen.What is this fascination with criminals?
Jane, luulen hänen olevan mukana rikollisissa puuhissa.Jane, l think that he's involved in a number of criminal activities.
Jos voimme varmistaa että hän ei ollut rikollisissa puuhissa - korvaus on huomattavasti suurempi.If we can establish that he was not involved in any criminal activities, the payments will be substantially higher.
Lyhyt ja lipevä, ja toivoton rikollisissa toimissaan.Short, scrawny guy. But incredibly hopeless in his criminal pursuits.
Tiedätkö mitä vihaan tavallisissa rikollisissa?You know what I hate about the common criminal?
- Moi, V! Näistä rikollisista täytyy tehdä varoittavia esimerkkejä.I believe we need to make examples of each and every one of these criminals.
- Olemattomista rikollisista.He has a list. Of criminals you don't know exist.
- Tyydyn siihen. Lainvalvojilla on sanonta rikollisista.We got an old saying in law enforcement about the criminal element:
-Ennen puhuttiin rikollisista.Five years ago we simply called them criminals.
67.5 prosenttia rikollisista on takaisin vankilassa kolmessa vuodessa.67.5 percent of criminals are back in prison within three years.
- Hän upottaa nuolia rikollisiin.And what about all the criminals that he put arrows through? Those, what, don't count?
DNA:ta tutkitaan yhä, mutta 12 muuta näytettä täsmäävät - tietokannassa oleviin rikollisiin, jotka on ilmoitettu kadonneeksi.We're still running the dna, But we've matched an additional 12 With felons in the criminal database, all reported missing.
Emme syyllisty rikollisiin toimiin, kuten NlD.We don't engage in criminal activity, Agent Barrett, unlike the nid.
Esineiden käyttämisestä rikollisiin tarkoituksiin.Artifacts being used for criminal gain.
Ette sekaannu rikollisiin toimiin.You shall not engage with any persons involved in criminal activity.
Bishop, joka tunnetaan raaoista teloituksistaan, ansaitsee miljoonia rikollisilla toimillaan - Detroitin alueella.Bishop, notorious for his brutal execution methods earns untold millions from his various criminal operations in the Detroit area.
Ei, tiedätkö mikä ongelmamme on - meillä rikollisilla on oikeutemme, juuri niin.No, no. You know what the problem is? That we criminals got rights, baby.
Hän halusi, että rikollisilla olisi edes jonkinlainen elämä.He built this place so Krypton's worst criminals could have some kind of life.
Jepareilla on säännöt, rikollisilla ei.Cops got rules, criminals don't.
Jos rikollisilla on jotain mitä haluat, silloin käyt kauppaa.If a criminal has what you want, you do business with him.
- He eivät näytä rikollisilta.Most criminals don't look like criminals Mrs Oliver.
- Vaikuttivat rikollisilta.-They reminded me of criminals.
Ehkä te haluatte nähdä, millaista tavaraa rikollisilta takavarikoidaan.Maybe ya just wanna see the kind of stuff the government seizes from criminals.
Eivät edes kuulosta rikollisilta.They don't even sound like criminals.
En ota käskyjä rikollisilta, pidätän heitä.I don't take orders from criminals, I arrest them.
- Eikö rikollisille jaeta oikeutta maailmassasi?Do you not punish criminals in your world? - Are they not brought to justice?
- Miten saatoit? Aiheutit sen itse. Avasit arkistoni ja annoit rikollisille etumatkaa.You brought it on yourself, old man, throwing open my records to the public, tipping off every criminal in the country.
- Piste rikollisille sitten.Well, score one for the criminals, then.
- Tämä on mielisairaala - mielenvikaisille rikollisille.- It's a mental institution, marshal. For criminally insane.
- Viestini rikollisille on:My message to the criminals is this:
- Tulin kohtelemaan harmillisia rikollisina.Sir. To treat the troubled for what they are, criminals!
Aikamme jaloimpia miehiä on pidetty rikollisina.The noblest men have ever worn criminals. Come on.
En pidä meitä rikollisina.I don't think of us as criminals, you know?
En rikollisina, vaan kapinallisina.Not criminals, but rebels.
GA pitää meitä rikollisina, ja on etsintäkuuluttanut meidät, - mutta on tullut selväksi, että yhtiöillä on todellista valtaa.The G.A. says we're criminals, puts our faces on wanted posters, but it's clear that the real power is in the corporations.
- Muuttaa miehet rikollisiksiYeah. Turns grown men into criminals.
- Pitkän rauhallisen ajan jälkeen - tuli kolme kapinallista, joita kutsutte rikollisiksi.Now this l want to hear. After many eons of harmony, there appeared among us three rebel elements what you would call on Earth, '"criminals. '"
Abdal Malik aikoo antaa täällä oman fatwansa, joka tuomitsee veljemme al-Qaidassa rikollisiksi, joita kaikkien muslimien pitää vastustaa.Abdal malik is planning on delivering a fatwa of his own at the islamic center condemning our brothers in al qaeda as criminals who should be fought by all muslims.
Ei pahalla, mutta jotkut on vain syntyneet rikollisiksi.No offence. But I'm thinking some people are just born criminals.
Eivät kai he tulkitse hikoilevia käsiäni rikollisiksi aikeiksi?They're not going to take my sweaty palms as a sign of criminal intent, are they?
Pitkä lista rikosrekisteriväkeä ja rikollisin yhteyksin varustettuja.I came up with a long list of those with records and those with criminal associations.
"Hänestä tulisi taitava rikollinen, jos hän vaihtaisi puolta."You what? "I couldnt help thinking what an amazing criminal hed make" "if he turned his talents against the law." Dont read that.
"Konsultoiva rikollinen." - Kyllä."A consulting criminal. " Yes.
"Kuka on Hämähäkkimies?" Hän on rikollinen."Who is Spiderman?" He's a criminal, that's who he is.
"Me saimme selville, että jokainen meistä on älykkö, urheilija ja sekopää, prinsessa ja rikollinen."But what we found out is that each one ofus is a brain... and an athlete and a basket case... a princess and a criminal.
- Ajattelette kuin rikollinen.You think like a criminal.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

pakollinen
compulsory
runollinen
poetic
uskollinen
faithful

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

rikkumaton
unbroken
rikollisempi
some
rehti
honest
riippuvainen
dependent
raukea
limp
rikkinäinen
broken
roima
sturdy
rohkeampi
some
riittävä
sufficient
ritarillinen
chivalrous

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'criminal':

None found.