Hallitseva noun declension

Finnish
32 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
hallitseva
dominant
hallitseva
dominant
hallitsevan
dominant
hallitsevan
(of) dominant
hallitsevaa
(part of) dominant
hallitsevassa
(in) dominant
hallitsevasta
(out of) dominant
hallitsevaan
(into) dominant
hallitsevalla
(at) dominant
hallitsevalta
(from) dominant
hallitsevalle
(onto) dominant
hallitsevana
(as) dominant
hallitsevaksi
(into) dominant
hallitsevatta
(without) dominant
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
hallitsevat
dominant
hallitsevat
dominant
hallitsevien
(of) dominant
hallitsevia
(part of) dominant
hallitsevissa
(in) dominant
hallitsevista
(out of) dominant
hallitseviin
(into) dominant
hallitsevilla
(at) dominant
hallitsevilta
(from) dominant
hallitseville
(onto) dominant
hallitsevina
(as) dominant
hallitseviksi
(into) dominant
hallitsevin
(with) dominant
hallitsevitta
(without) dominant
hallitsevine
(together with) dominant

Examples of hallitseva

Example in FinnishTranslation in English
- Oletteko te hallitsevan valtion edustaja?- You represent the dominant nation?
Ei näppärästi, kuten hallitsevan käden pitäisi.Yes, but not very deftly, not as if it was his dominant arm.
Hän laittoi ison asiakkaan hallitsevan käden puolelle.He'd subconsciously put a big client like LAX on his dominant hand side. There's still about 250 servers.
Kaikkialla tiedetään naisten hallitsevan tätä planeettaa.Everyone in the galaxy knows females are dominant on this planet.
Meidän eli hallitsevan rodun pitää varoa etteivät muut rodut vie valtaa.The idea is that it's up to us, the dominant race, to watch out or these other races will have control of things.
Hän etsii hallitsevaa isähahmoa joka vie hänet pois.She's looking for a dominant male in the mold of her father;
Sanoin, että hän etsi hallitsevaa miestä kuten isänsä.I said before, she was looking for a dominant male like her father.
Se tulee ajalta meidän maailman historiastamme - jolloin kaksi hallitsevaa lajia taistelivat ylivertaisuudesta.It comes from a time in our world's history when two dominant species were fighting for supremacy:
Olen aina ajatellut, että hän ehkä edusti intiaanien silloista tilaa hallitsevassa kulttuurissa.I've always thought he sort of maybe represented, you know, the condition in the dominant arrogant culture that the Indians had at that time.
Sinettisormus kuuluu vasempaan käteen, mutta Kingsman käyttää sitä hallitsevassa kädessä.A gentleman traditionally wears the signet on his left hand, but a Kingsman wears it on whatever hand happns to be dominant.
Onhan ainoa tavoitteesi elämässä sulautua täydellisesti hallitsevaan sortokulttuuriin.l know your only aim in life is to utterly submerge yourself in the dominant and, in this case, oppressive culture.
Kaikkein soveliainta on vaihtaa kättä ja ruokkia itsensä hallitsevalla kädellä.It is the European custom, and most appropriate, to switch and feed oneself with the dominant hand.
Se kuuluu hallitsevalle uroskauriille.That currently belongs to the dominant male ibex.
Yhteenvetona, hallitsevana teemana Shakespearen Hamletissa ovat... toiminta, lepo,So, in summary, the predominant themes of... William Shakespeare's Hamlet are... Action, Inaction, Madness, # Quand tu es pres de moi... #
Ellei mullistusta olisi tapahtunut - on mahdollista että raptorit, eivätihmiset - olisivat tulleet tätä planeettaa hallitsevaksi lajiksi.Were it not for the cataclysmic events which overtook them it's entirely possible that Raptors rather than humans would have become the dominantspecies on this planet.
Sen avulla olemme kehittyneet yksisoluisesta organismista... planeettaamme hallitsevaksi lajiksi./It has enabled us to evolve /from a single-celled organism... /into the dominant /species on the planet.
Sillä tavalla kehityimme yksisoluisesta organismista planeettamme hallitsevaksi lajiksi.It is how we have evolved from a single-celled organism into the dominant species on the planet.
Vuosien saatossa vähimmäisvarantojärjestelmän pankkiverkostot, keskuspankkien tukemana, ovat kasvaneet maailman hallitsevaksi rahajärjestelmäksi.Over the years, the fractional reserve system and its integrated network of banks backed by a central bank has become the dominant money system of the world.
Kun taas sellaisessa yhteiskunnassa, jossa tietyt ihmiset ovat vallassa ja hallitsevat miljoonien elämää ja näiden työpanoksesta kertyviä tuottoja, niin yleisesti hyväksytyt periaatteet heijastavat valtaapitävien tarvetta.In the society, again, which is based on the power of certain people to control and profit from the lives and work of millions of others the dominant intellectual culture will reflect the needs of the dominant group.
Ne hallitsevat huumekauppaa sekä Meksikossa että USA:ssa.They are the dominant force in trafficking, both on the Mexican side and in the U.S.
Samoin, hallitsevat maailmankatsomukset, - kuten teistinen uskonto, käyttävät - samaa sosiaalista epäolennaisuutta.Likewise, dominant world views such as theistic religion operate with the same social irrelevancy.
Kukistimme hallitsevia ajatusmalleja.We subverted some dominant paradigms.
Pasuunat D, hallitsevina. Ensimmäinen ja kolmas osa.Trumpets in D, tonic and dominant, first and third beats.
150 vuotta sitten liikeyritys oli suhteellisen merkityksetön instituutio nykyään se on kaikkialla kuten kirkko monarkia ja kommunistinen puolue muina aikoina ja paikoissa liikeyritys on nykyajan hallitsevin instituutio150 years ago the business corporation was a relatively insignificant institution. Today it is all pervasive. Like the church the monarchy and the communist party in other times and places the corporation is today's dominant institution.
Hän on ollut kaikkein hallitsevin kuljettaja Kuolonajojen historiassa.He's been the most dominant driver in Death Race history.
Kaikista aggressiivisin, ja sen vuoksi hallitsevin variaatio tästä 'raha-ismistä' - on vapaan kaupan systeemi.The most agressive and hence dominant variation of this monetary-ism is the free enterprise system.
Kun ruokaa on niukasti, hallitsevin pentu syö - ja pienin näkee nälkää.When food is scarce the most dominant cub will feed. And the smallest will go hungry.
- Ehkä meidän täytyy hyväksyä, että triffidit ovat hallitseva laji.Maybe we'll have to accept triffids are the dominant species.
- Emme tiedä, onko hän hallitseva.- We don't know if he's the dominant.
- Luulin autojen olevan hallitseva eliömuoto.I thought cars were the dominant life form.
En tiedä, kumpi on hallitseva.Well, I'm not sure I have a dominant leg.
Everton on hallitseva eliö."Everton... is the dominant life-form.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

harkitseva
deliberate

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

hallinnollinen
administrative
hallittu
controlled
guinealainen
some
gootinkielinen
speaking gothic
haiseva
stinky
haennainen
some
hairahtuvainen
fallible
harmillinen
annoying
happamaton
unfermented
happopitoinen
acidic

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'dominant':

None found.
Learning languages?