Hallittu noun declension

Finnish
39 examples

Conjugation of hallittu

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
hallittu
controlled
hallittu
controlled
hallitun
controlled
hallitun
(of) controlled
hallittua
(part of) controlled
hallitussa
(in) controlled
hallitusta
(out of) controlled
hallittuun
(into) controlled
hallitulla
(at) controlled
hallitulta
(from) controlled
hallitulle
(onto) controlled
hallittuna
(as) controlled
hallituksi
(into) controlled
hallitutta
(without) controlled
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
hallitut
controlled
hallitut
controlled
hallittujen
(of) controlled
hallittuja
(part of) controlled
hallituissa
(in) controlled
hallituista
(out of) controlled
hallittuihin
(into) controlled
hallituilla
(at) controlled
hallituilta
(from) controlled
hallituille
(onto) controlled
hallittuina
(as) controlled
hallituiksi
(into) controlled
hallituin
(with) controlled
hallituitta
(without) controlled
hallittuine
(together with) controlled

Examples of hallittu

Example in FinnishTranslation in English
- He tekisivät hallitun räjäytyksen.They'll take him and they'll do a controlled explosion! They'll kill him! We don't know that.
- Näyttää, että he ovat tehneet hallitun laskeutumisen.Looks like they made a controlled landing. Stop Stop Stop.
Käynnistän hallitun tartuttamisen.Initiating controlled infection.
Loimme hallitun mutaatioprosessin jonka avulla olemme pystyneet välttämään täydellisen geneettisen rappeutumisen.We created a process of controlled mutation, which has helped us to avoid complete genetic breakdown.
Lounaan jälkeen Titanic II asettuu jäävuoreen vieville raiteille - ja näiden putkien hydrauliikka antaa hallitun vajoamiseen jäiseen syvyyteen.After dinner, Titanic 2 will attach to the rail system near our replica iceberg, and the hydraulics encased in these tubes will execute a controlled sink into the icy depths.
Kaaosteoria pitää paikkansa, paitsi että kaaos ei itsessään ole kaoottista mutta se on täysin hallittua.Chaos Theory is correct except that chaos is actually not chaotic at all but perfectly controlled.
Kenties. Voimakasta ja hallittua.It was powerful and tightly controlled.
Korte, hallittua ja keskitettyä tulitusta panssareita kohti."Short, controlled bursts against their armor."
Ne ovat varastossa odottamassa hallittua räjäytystä.Well, we store it until we can do a controlled det.
Se näyttää melkein purkutyöltä, muttei siinä ole mitään hallittua.It almost looks like one of those implosions of buildings that you see except there is nothing controlled about this.
Kerromme asian hallitussa ympäristössä.We get him to a controlled environment, we can tell him.
Sitä täytyy tutkia tarkemmin - hallitussa ympäristössä ennen vapauttamista.They believe it should be further studied in a more controlled environment before it is released into the wild.
Tätä on voitu käyttää hallitussa ostossa tai lahjuksessa.Cash could've been used in a controlled buy or payoff.
Aivan kuten H. G. Wells oli visioinut - tuota hallitusta tultaisiin hallitsemaan tieteellisen diktatuurin keinoin - ja sitä ohjaisivat rodunjalostusopin periaatteet.Just as H. G. Wells had envisioned, - this government would be controlled by a scientific dictatorship and would be guided by the principles of Eugenics.
Aseistautuneet vapaustaistelijat nousivat hallitusta vastaan joka oli nyt oligarkkien vallassa.Armed freedom fighters pitted themselves against their government now controlled by the oligarchs.
En tiedä hallitusta, mutta hullua se oli.I'm not quite sure how controlled it was, but it was weird.
Ihmiset jotka sanovat pelkäävänsä hallituksiaan toivon heidän todella ymmärtävän että he voivat osallistua sen toimintaan he eivät voi osallistua mihinkään mitä yritykset tekevät eli hallitusta ei pidä pelätä tee siitä osaltasi hallitus jota ei tarvitse pelätä jos näin moni ihminen ympäri maata tekisi niinSo don't fear the government. Help it be the government that you wont fear. If this many people around the country would do this instead of watching Super bowl Sunday our nation would be controlled by the people not by the corporations.
Mantsuria valvoo hallitustaThe government is controlled by Manchuria
Kunhan saan sen hallittuun ympäristöön, niin voin kokeilla sitä.I get it in a controlled environment, give it a shot.
- Se on hallitulla radalla.- It's on a controlled entry.
Roisto on yhä hallitulla radalla.Bandit is still on controlled entry.
Thanit räjäyttivät asteroidin hallitulla antiprotoni-räjähteellä.Well, from the raw data, I'm guessing the than blew up the asteroid with some kind of controlled antiproton explosion, multiple warheads.
- Pidä itseäsi hallittuna.Consider yourself controlled. Is this all you got?
Minä en halunnut tulla hallituksi.And I didn't like being controlled. Not by anybody.
Vietimme koko illan heidän kanssaan - retkellä ihmismieleen, - jota Paul sanoi hallituksi hulluudeksi.And we spent the whole night with them... on this mind adventure, which Paul had described to us as "controlled weirdness".
Teemme polkuja puiden läpi hallittujen tulien avulla.We will create pathways through the trees, using carefully controlled fires.
- En usko heidän tekevän hallittuja polttoja.I don't think they do controlled burns, man.
Luo hallittuja tilanteita, jolloin voit lähteä ilman tuskaa tai paniikkia.Create controlled situations where you can leave without pain or panic.
Lyhyitä, hallittuja sarjoja!Short controlled bursts!
Nämä murhat ovat harkittuja ja hallittuja.These murders were measured and controlled.
Tarvitsen nahkatakin hallittuja luisuja varten.I'm gonna need a leather jacket when I'm on my hog and need to go into a controlled slide.
Meillä on ajatusmalli joka mahdollistaa näiden väitteiden tutkimista - laboratoriomiljöössä, hallituissa olosuhteissa.- What we've done is to create an experimental paradigm - that allows us to study those kinds of claims - in a laboratory setting under well-controlled scientific conditions.
Meistä on tullut yksi huonoimmin hallituista, yksi täydellisimmin ohjailluista valtioista sivistyneessä maailmassa.We have come to be one of the worst ruled, one of the most completely controlled and dominated Governments in the civilized world.
Hänen kykynsä hallittuihin liikkeisiin.His capacity for controlled gesture...
Hyvin hallittu paha puoli on elintärkeä hänen vahvuudelleen.That his evil side, if you will, properly controlled and disciplined, is vital to his strength.
Hänen hallittu individualisminsa teki tästä asiasta niin tärkeän - että lupaan itse esittää asian Washingtonissa senaatille.His controlled individualism made this cause so vital that I promise to take it to Washington and present it to the Senate myself.
Itse asiassa se oli enemmänkin hallittu palo.Well, actually, it was more of a controlled burn.
Järjestelmällinen ja hallittu...So organized, controlled, meticulous.
Järjestelmällinen, hallittu, valitsi uhrit satunnaisesti, peloton.Organized, controlled, chose random victims, fearless.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

halvattu
some
harkittu
deliberate
sallittu
permissible

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

hallitseva
dominant
hallitukseton
lacking a government
hahmotteinen
some
gurmee
gourmet
haalea
tepid
halkinainen
cracked
harkitseva
deliberate
hajuton
odourless
harras
pious
harhaanjohdettu
some

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'controlled':

None found.
Learning languages?