Hallinnollinen noun declension

Finnish
36 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
hallinnollinen
administrative
hallinnollinen
administrative
hallinnollisen
administrative
hallinnollisen
(of) administrative
hallinnollista
(part of) administrative
hallinnollisessa
(in) administrative
hallinnollisesta
(out of) administrative
hallinnolliseen
(into) administrative
hallinnollisella
(at) administrative
hallinnolliselta
(from) administrative
hallinnolliselle
(onto) administrative
hallinnollisena
(as) administrative
hallinnolliseksi
(into) administrative
hallinnollisetta
(without) administrative
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
hallinnolliset
administrative
hallinnolliset
administrative
hallinnollisten
(of) administrative
hallinnollisia
(part of) administrative
hallinnollisissa
(in) administrative
hallinnollisista
(out of) administrative
hallinnollisiin
(into) administrative
hallinnollisilla
(at) administrative
hallinnollisilta
(from) administrative
hallinnollisille
(onto) administrative
hallinnollisina
(as) administrative
hallinnollisiksi
(into) administrative
hallinnollisin
(with) administrative
hallinnollisitta
(without) administrative
hallinnollisine
(together with) administrative

Examples of hallinnollinen

Example in FinnishTranslation in English
A.P.E.C.:ista muodostuu Aasian ja Tyynenmeren unioni ja maailma tulee - jakautumaan kolmeen suureen alueeseen maailmanhallituksen, joka YK:sta muodostetaan - hallinnollisen työn helpottamiseksiA.P.E.C. will become the Asian-Pacific Union and the world is to be - divided into 3 great regions for the administrative convenience of the - world government in which the U.N. is to evolve.
He aloittivat hallinnollisen tutkimuksen.It started an administrative inquiry.
Kävin sairaalan hallinnollisen johtajan puheilla.I went to see the administrative director of the hospital.
- Komentaja pyysi minua jäämään ja tekemään hallinnollista työtä heille.You know, the commander asked me - to do their administrative work.
Hain yhtä hallinnollista tehtävää.- Really? - Yeah, for an administrative job.
Jään tänne tekemään hallinnollista työtä, - ja tapaan sinut siellä.I'm gonna stay here, I'm gonna do some administrative work and I'm gonna meet you there.
Kokeilemme hallinnollista rangaistusta.We'll try administrative punishment.
Lupasit minulle hallinnollista tukea, kun tulit apajille juttuuni.Where is all the administrative support you promised me when you piggybacked onto my case?
Ja mietit, puhtaasti hallinnollisessa mielessä, että minne se on joutunut.And you were wondering, purely for administrative purposes, where it might have got to.
- Oikeastaan, hän on hallinnollisella vapaalla.- Technically, he's on administrative leave.
Kuulehan, - tiesit, että silloin, kun etsivä Blades oli hallinnollisella vapaalla, - hänellä oli erityinen käsky, olla tekemättä mitään poliisin työtä.Look you knew at the time that Detective Blades was on administrative leave and he had specific orders not to do any police work.
Olet edelleen hallinnollisella vapaalla.You're still on administrative leave.
Teknisesti ottaen, olen hallinnollisella vapaalla.Technically, I'm on administrative leave.
Tuota, teknisesti, olen hallinnollisella lomalla.Well, technically, I'm on administrative leave.
Oletan, että välität toiveemme hallinnolliselle tasolle.I assume you'll pass our request up to the administrative ladder.
Hänet on nimetty hallinnolliseksi yhteyshenkilöksi.The department has him listed as an administrative liaison.
Ikävystyttävät hallinnolliset asiat, teidäthän...Boring administrative stuff. I envy him.
Sasaki-san, entä hallinnolliset työt?Sasaki-san, how about administrative work?
Tri Stuckart otti esiin evakuoinnin hallinnolliset seuraukset.- Absolutely. If I may, for a moment. Dr. Stuckart has raised the question of administrative consequences of evacuation.
Tulin takaisin vain viikoksi hoitamaan hallinnolliset tehtäväni.I'm just back for the week to wrap up my clinical and administrative duties.
Vastauksena selittämättömille tapahtumille Excelsis Dei kodissa, - Massachusettsin Terveysjärjestö on ominut kaikki hallinnolliset asiantuntijat siellä.In response to the unexplained incidents at the Excelsis Dei home the Massachusetts Dept of Public Health has assumed all administrative authority there.
-Siitä seurasi hallinnollisia pulmia.Her office got the overflow, resulted in a few administrative bobbles.
Anteeksi, minulla on hallinnollisia hommia.I'm sorry, I've got some rote administrative work to do.
Minulle yhtäkkiä tulee tästä epä hallinnollisia tunteita.I'm suddenly feeling un-administrative feelings.
Saat hoitaa hallinnollisia tehtäviä, mutta et saa leikata.You can keep your administrative duties, but you are not cleared to operate. You're not going back in the O.R.
Saatan koulun budjetin tasapainoon vähentämällä hallinnollisia turhuuksia.And I will balance the school's budget by eliminating administrative redundancies. Okay.
Hän ottaa suurimman osan hallinnollisista töistä itselleen.He'll be taking over most of my administrative duties.
Kuulin valituksia hallinnollisista velvoitteista.I, uh, I heard some of the unis complaining About the new administrative duties.
Aioin sanoa, että - olen ajatellut asiaa, ja päättänyt - sijoittaa majuria ylemmät hallinnollisiin tehtäviin, - jolloin vain alemmat upseerit joutuvat työskentelemään.I was about to say: I've thought the matter over and have decided to put majors and above on administrative duties leaving only junior officers to work.
Jackin hallinnollisiin vaistoihin ei armo vaikuta.Jack's excellent administrative instincts are not often tempered by mercy.
Minä en tietenkään puutu hallinnollisiin työtapoihisi.Far be it for me to meddle in your administrative routines.
- Etelä-Ossetian hallinnollinen raja.That's the border... 'The administrative border with South Ossetia.
Edustaja Johnsonin hallinnollinen apulainen.- I was Congressman Johnson's administrative assistant. - Yes. I Fed Ex'ed all that material to you down in Florida.
Epäpätevyydestä esimiesasemassa varomääräysten rikkomisesta kovapanosammunnoissa ja kuolemaan johtaneesta huolimattomuudesta määrätään alokas John Ricolle hallinnollinen rangaistus.For incompetence of command... for failure to abide by safety regulations... during a live fire exercise.... for negligence which contributed to the death of a teammate... Recruit Trainee John Rico is sentenced to administrative punishment.
Hän on uusi hallinnollinen apunne.He's your new administrative aide.
Hänen täytyy setviä jokin hallinnollinen juttu.He got caught up in some sort of administrative something.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

havainnollinen
illustrative

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

hallava
pale
hallitseva
dominant
hailea
pale
haavoittumaton
invulnerable
hajuton
odourless
haapapuinen
some
haamilainen
some
hampaaton
toothless
hampaallinen
toothed
hajoamaton
indestructible

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'administrative':

None found.
Learning languages?