Alkeellinen noun declension

Finnish
49 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
alkeellinen
primitive
alkeellinen
primitive
alkeellisen
primitive
alkeellisen
(of) primitive
alkeellista
(part of) primitive
alkeellisessa
(in) primitive
alkeellisesta
(out of) primitive
alkeelliseen
(into) primitive
alkeellisella
(at) primitive
alkeelliselta
(from) primitive
alkeelliselle
(onto) primitive
alkeellisena
(as) primitive
alkeelliseksi
(into) primitive
alkeellisetta
(without) primitive
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
alkeelliset
primitive
alkeelliset
primitive
alkeellisten
(of) primitive
alkeellisia
(part of) primitive
alkeellisissa
(in) primitive
alkeellisista
(out of) primitive
alkeellisiin
(into) primitive
alkeellisilla
(at) primitive
alkeellisilta
(from) primitive
alkeellisille
(onto) primitive
alkeellisina
(as) primitive
alkeellisiksi
(into) primitive
alkeellisin
(with) primitive
alkeellisitta
(without) primitive
alkeellisine
(together with) primitive

Examples of alkeellinen

Example in FinnishTranslation in English
Metronin lähettämä kuva katosi, kun laukaisitte alkeellisen tykkinne.After you touched off your primitive cannon, Captain, we lost the picture the Metron was sending us.
Mielessäni muodostuu idea siitä, miten tämän alkeellisen aluksen avulla voin selvitä madonreiästä.I have a thought, forming in my head as to why this primitive ship, with no shielding, allows me to survive wormholes.
Oliko alkeellisen ulottuvuuden valtaaminen liian hankalaa, Jasmine?Too much trouble conquering a primitive dimension, wasn't it, Jasmine?
- Tämä on niin alkeellista.I don't know. It's all so primitive.
Emme saa hänestä irti edes alkeellista säikähdysreaktiota.Not even a primitive startIe response.
Miksi käytät alkeellista kielellistä viestintää?Why do you insist on using this primitive language?
Pyramidit olivatkin avaruusalusten laskeutumispaikkoja, - jotka orjuuttivat alkeellista ihmisväestöä, esiintyen heille heidän jumalinaan.The pyramids really were landing sites for interplanetary starships that enslaved primitive human populations by posing as their gods.
Se kohentaa alkeellista elinmuotoanne.It will improve your primitive earthly life.
- No, tarkoitan että... alkeellisessa sivilisaatiossamme apinat eivät puhu.- Well, I mean that in our... primitive civilization, apes just don't talk.
Aivan kuten tässä alkeellisessa kyltissännekin mainitaan.Just as it says here on your primitive graphic display.
Ylivertaisuus alkeellisessa musiikissa on kulttuuria.Excellence in primitive music is cultural.
Mutta entä, jos yksi niistä on jotenkin muuttunut isommaksi ja voimakkaammaksi - ja päässyt pois alkeellisesta maailmastaan, ja päästetty vapaaksi meidän maailmaan?But what if circumstances magnified one of them in size and strength? Took it out of its primitive world and turned it loose in ours?
Hän tyytyy selvästikin alkeelliseen diagnoosiin.Walter-- He is undoubtedly indulging in primitive diagnostics.
Bariumin radioaktiivisuus teki suolistosta näkyvän - alkeellisella tekniikalla nimeltä röntgen.The radioactive properties of the barium made the lining of the intestines visible, with a primitive imaging technology called X rays.
Et saa mitään noin alkeellisella tekniikalla.You'll never catch anything with that primitive technology.
Jos nämä olennot oppivat ajattelemaan - edes alkeellisella tasolla...Ifthesecreaturesever develop the power to think... to reason... even in the most primitive way...
Puhut englantia. ― En likaa suutani alkeellisella sapellanne.I would never dirty my tongue with your primitive bile! That's English.
-Ei tunnu alkeelliselta.- They don't seem primitive.
Tuntuu aika alkeelliselta vaihtaa papereita toisiin.Butfornowitseems kindofprimitive that we're exchanging paper for paper.
Paitsi ettei sitä ole tarkoitettu meidän alkeelliselle fysiologialle.- But it wasn't meant for primitives like us.
Eikä mikään sivistynyt kansa - mukaan lukien alkeelliset liiton maailmat - suvaitse mieleltään järkkyneen itsemurhaa.And no civilized people in the universe, including the primitive Federation societies, would condone the suicide of a mentally unbalanced person.
Eivätkö alkeelliset huvimme kyllästytä teitä?You are not bored by our primitive pastimes?
Ja kun alkeelliset hiukkaset jatkoivat hidastumistaan, ne alkoivat sitoutua toisiinsa muodostaen ensimmäisten alkuaineiden atomeja.And as the primitive particles keep slowing down, they start bonding together to form the atoms of the first elements.
Kykenemätön puhumaan tai tuntemaan mitään, - mutta sillä on useimmat alkeelliset tunteet.A kind of monster, really. Unable to speak or feel anything but the most primitive emotions.
Nämä alkeelliset oliot typerine olettamuksineen.These primitive creatures and their silly speculations!
- Kansasi, - ovat yhä alkeellisia.- Your people they are still primitive.
Antropologit kutsuvat alkeellisia asumuksiamme "taloiksi".Here we live in primitive dwellings anthropologists like to call houses.
Autatteko vai heristätte alkeellisia aseitanne?Can you help us or just bully us with your primitive weapons?
Enterpriseen verrattuna, anturimme ovat varsin alkeellisia.Compared to the Enterprise, our sensors are rather primitive.
He ovat todella alkeellisia.then they're really, really primitive.
He tekivät pitkiä päiviä alkeellisissa olosuhteissa, - syöden riisiä ja soijajuustoa.They worked long hours, in primitive conditions, surviving on rice and bean curd.
Näkisitpä, miten alkeellisissa oloissa joudun elämään.If you could but see me living under the most primitive conditions.
Toivon, että viihdytte alkeellisissa oloissamme. Ei huolta. Olen mieltymyksiltäni mitä vaatimattomin mies.I only hope you'll be happy in our rather primitive accommodation.
Tuollaista häiriötä näkee harvoin - paitsi alkeellisissa kulttuureissa.It looks like a type of disorder that's rarely ever seen anymore except in primitive cultures.
En voi luottaa alkeellisiin menetelmiinne.I cannot rely on your primitive technologies.
Heidän plasmataajuutensa kai toimivat vain alkeellisiin aseisiin.Their plasma frequencies must only work against primitive recharges.
Ja niin alkeellisilla välineillä.And such primitive equipment.
Kaiken sen ajan, kun taistelitte keskenänne alkeellisilla - panssarivaunuillanne ja lentokoneillanne, emme olleet huolissamme.While you were limited to fighting among yourselves with primitive tanks and aircraft, we were unconcerned.
Nykystandardeihin verrattuna konflikti käytiin alkeellisilla aseilla ja avaruusaluksilla joissa ei ollut hyttejä eikä vankitiloja.As you may recall, this conflict was fought, by our standards today, with primitive weapons and space vessels which allowed no quarter, no captives.
Taistelusta alkeellisilla aseilla?Fighting with primitive weapons?
Jotkut niistä niin kutsutuista hoidoista kuulostivat alkeellisilta. Enintään.I mean, some of those supposed cures sounded primitive, at best.
Näin alkeellisille huipputekniikka on kuin taikaa.To the primitive mind, advanced technology can seem like magic.
Vihollinen pitää meitä alkeellisina. Niin tekee joka eliölaji, jolla on pahat mielessä.Sontarans might think of us as primitive, as does every passing species with an ax to grind.
Alkeellista lajia kiristetään alkeellisin keinoin.Man is a primitive species... ...sowe 'llneedsomethingprimitive for leverage.
- Kuin alkeellinen Doom.This is like a primitive Doom.
- Se on hieman alkeellinen, eikö olekkin?- It's a bit primitive, isn't it?
- Se on hiukan alkeellinen.- It's a bit primitive.
Ehkä se on jokin alkeellinen vaisto.Some kind of primitive intuition, maybe.
Heillä täytyy olla hyvin alkeellinen dna-rakenne.They must have an incredibly primitive DNA structure.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

aiheellinen
justifiable
aineellinen
corporeal
alueellinen
regional
kokeellinen
experimental

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

alkalinen
alkaline
alkoholipitoinen
alcoholic
ainut
only
adekvaattinen
some
alasaranoitu
some
aksessorinen
accessory
ammottava
gaping
alustava
tentative
alueellinen
regional
aksiaalinen
axial

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'primitive':

None found.
Learning languages?