Alueellinen noun declension

Finnish
39 examples

Conjugation of eiti

nominative
accusative nom.
accusative gen.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
abessive
Singular
alueellinen
regional
alueellinen
regional
alueellisen
regional
alueellisen
(of) regional
alueellista
(part of) regional
alueellisessa
(in) regional
alueellisesta
(out of) regional
alueelliseen
(into) regional
alueellisella
(at) regional
alueelliselta
(from) regional
alueelliselle
(onto) regional
alueellisena
(as) regional
alueelliseksi
(into) regional
alueellisetta
(without) regional
nominative
accusative nom.
genitive
partitive
inessive
elative
illative
adessive
ablative
allative
essive
translative
instructive
abessive
comitative
Plural
alueelliset
regional
alueelliset
regional
alueellisten
(of) regional
alueellisia
(part of) regional
alueellisissa
(in) regional
alueellisista
(out of) regional
alueellisiin
(into) regional
alueellisilla
(at) regional
alueellisilta
(from) regional
alueellisille
(onto) regional
alueellisina
(as) regional
alueellisiksi
(into) regional
alueellisin
(with) regional
alueellisitta
(without) regional
alueellisine
(together with) regional

Examples of alueellinen

Example in FinnishTranslation in English
- Hän asioi alueellisen presidentin kanssa.He's dealing with the regional president.
Entinen alueellisen tutkinnan yksikön pomo.Former major in the now-dissolved regional intelligence unit.
Hajotamme alueellisen tarjonnan ja jakelumonopolit kuten Bell System.We break up the regional supply and distribution monopolies, like the Bell System.
Hallituksen päätäntävalta siirretään siten laittomasti ilman vaaleja valituille - puoliparlamentaarisille aluejohtokunnille jotka sivuuttavat alueellisen hallinnon - ja kansalaisten tahdon.Government power is then illegally transfered to unelected - quasi-governmental regional boards that circumvent local governments - and the will of the people.
Pörssimeklarit lahjoivat toimistopäällikön, toimistopäällikkö lahjoi alueellisen myyntipäällikön.The brokers bribe to the office manager the office manager bribes to the regional sales manager.
- Se kärjistää asiat alueellista konfliktia suuremmaksi.Which will escalate things beyond just a regional conflict.
Aivan kuin se ei olisi voittanut viittä kasvatuskilpailua, sekä kahta alueellista.Like he didn't win 5 all breed rallies, two regionals.
He lupaavat alueellista itsehallintoa ja uskonnonvapautta - mikäli Tiibet hyväksyy Kiinan poliittisen ylivallan.They are promising regional autonomy and religious freedom... if Tibet accepts that China be its political master.
Hän on yhä etsimässä alueellista kuvamateriaalia uutta putiikkia varten.She's still out looking for regional artwork for the new boutique.
Pelkästään Yhdysvalloissa on yli 200 alueellista pankkia, - joiden järjestelmä ei ole läheskään niin pitkälle kehitetty kuin Landrockille luomanne.There's over 200 regional banks in the U.S. alone that have nothing like the sophistication of the system you developed for Landrock.
Anteeksi, että häiritsen, mutta näin tämän äsken alueellisessa uhkamatriisissa.Sir, I'm sorry to interrupt, But I just saw this on the regional threat matrix.
Ensimmäinen sija alueellisessa voimistelussa, - kaksi vuotta peräkkäin.First prize, regional under tens' gymnastics
Hän on alueellisessa radiolähetyskonferenssissa.He'll be at the regional broadcasting conference.
Viimeisellä henkäisyllään hän johti kuoromme voittoon alueellisessa semifinaalissa.With his last breath he led our choir to victory in the regional semifinals.
Pääsemme karsimaan alueellisesta mestaruudesta.We're in the qualifying rounds for the regional championships.
Ne ovat jo ryömineet koko alueelliseen verkkoon.They've already crawled in the entire regional network.
- Mutta ajattele sitä. Haluamme voittaa alueelliset, ja se pitää tehdä joukkueena.We want to win regionals, and we're gonna have to do it as a team.
Demokraattinen senaatti pakotti FERC:in asettamaan alueelliset hintakatot.A Democratic Senate forced FERC to impose regional price caps.
Emme aio syödä, nukkua emmekä hengittää - ennen kuin olette hoitaneet alueelliset ja pääsette kansallisiin, kuten kuuluukin.And we are not gonna eat, sleep or breathe until you've blasted through regionals and earned your rightful spot at nationals.
Haluan alueelliset talousraportit.Let me have the regional financial report.
Hän haluaa mukaan alueelliset tiedot asemalta.Kent wants me to add these regional summaries from the thumb drive.
Mutta eipä anneta alueellisten erojen häiritä.But we mustn't let unfortunate regional differences stand in the way of civility.
Tänä vuonna alueellisten teema on -The theme for this year's regionals is... Sweaters.
-Uudet pätkät ovat alueellisia.-No, no. No, Carol. The news clips that l have, they're too regional.
Joka päivä ennen alueellisia, kun harjoittelen vedessä, ajattelen sinua, Hamilton.Every day between now and regionals, when I'm in the water training, I'll be thinking ofyou, Hamilton.
Minulla on toisen maailmansodan historioitsijoita ja alueellisia eksperttejä - tutkimassa kuvia nettisivulta.I got World War II historians and regional experts... examining the images from the Web site.
Sanoivatpa muut mitä hyvänsä, alueellisia eroja on.Whatever anyone says, there are regional differences.
On kerättävä rohkeutta sanoa kaikille, että haluan meidän esittävän - yhden minun biiseistäni alueellisissa.I've just got to build up the courage to tell everyone that I want us to perform one of my songs at regionals.
Pitääkö teille muistuttaa, että saamme olla iloisia paikasta alueellisissa?Do I have to remind you guys how lucky we are to even be at regionals?
Se johtuu siitä, että keskityt neljänteen dynastiaan. Nämä hieroglyfit ovat johdettu kolmannen dynastian alueellisista muunnoksista.That's because you're focusing on the Fourth Dynasty while these particular glyphs are derived from Third Dynasty regional variants.
Minun on pakko jäädä harjoittelemaan alueellisiin.It's just, I've got to stay and train for regionals.
Tuollaista voimaa ja intohimoa tarvitsemme alueellisiin.That's the kind of power and passion that we need for regionals.
Tänään yksi joukkue pääsee alueellisiin kilpailuihin.Today one squad will qualify for regionals.
Hyödykkeiden fyysinen saatavuus varmistuu keskitetyillä ja alueellisilla jakelukeskuksilla , jotka ovat useimmiten sijoitettu lähelle väestöä. Henkilö vain tulisi sisään, ottaisi tuotteen, käyttäisi sitä ja palauttaisi sen kun ei enää tarvitse... kuten kirjasto toimii tänä päivänä.And as far as physically obtaining the goods centralized and regional access centers all make sense for the most part placed in close proximity to the population and a person would simply come in, take the item use it and when finished, return it when no longer needed... sort of how a library works today.
- Ehkä vain alueellinen.- Maybe a regional treasure.
- Entä alueellinen kipuoireyhtymä?What about complex regional pain syndrome?
- Olen alueellinen vastaava laatikkoyrityksessä.I was a... regional collection supervisor for a box company.
Galaktisen hallituksen edustajat tarjoavat humanitääristä apua pakolaisille, - mutta luonnehtivat tämän olevan alueellinen selkkaus kahden itsenäisen alueen välillä - ja hylkäsivät suoran sotilaallisen osallistumisen.Representatives of the Galactic Authority say they will offer humanitarian aid to refugees fleeing the area but, thus far, have characterized the standoff as "a regional conflict between two independent territories" and dismissed the possibility of direct military involvement.
Koska emme ole suuryritys, vaan alueellinen.Because we are not big oil, sir. We're a regional company.

More Finnish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

aiheellinen
justifiable
aineellinen
corporeal
alkeellinen
primitive

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

altruistisempi
some
alueittainen
regional
akkamainen
sissy
alkukristillinen
early christian
aliravitumpi
some
alkoholiton
nonalcoholic
anabolinen
anabolic
analgeettinen
analgesic
alentuva
condescending
ajanvietteellinen
recreational

Other Finnish verbs with the meaning similar to 'regional':

None found.
Learning languages?