Muta conjugation

Conjugate muta - to move

Present tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
mut I move
Tu
muți you move
El/ea
mută he/she/it moves
Noi
mutăm we move
Voi
mutați you all move
Ei/ele
mută they move

Past preterite tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
mutai I moved
Tu
mutași you moved
El/ea
mută he/she/it moved
Noi
mutarăm we moved
Voi
mutarăți you all moved
Ei/ele
mutară they moved

Past imperfect tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
mutam I was moving
Tu
mutai you were moving
El/ea
muta he/she/it was moving
Noi
mutam we were moving
Voi
mutați you all were moving
Ei/ele
mutau they were moving

Future tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
voi muta I will move
Tu
vei muta you will move
El/ea
va muta he/she/it will move
Noi
vom muta we will move
Voi
veți muta you all will move
Ei/ele
vor muta they will move

Conditional mood

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
aș muta I would move
Tu
ai muta you would move
El/ea
ar muta he/she/it would move
Noi
am muta we would move
Voi
ați muta you all would move
Ei/ele
ar muta they would move

Subjunctive present tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
să mut (so that/if) I move
Tu
să muți (so that/if) you move
El/ea
să mute (so that/if) he/she/it move
Noi
să mutăm (so that/if) we move
Voi
să mutați (so that/if) you all move
Ei/ele
să mute (so that/if) they move

Subjunctive past tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
să fi mutat (so that/if) I have moved
Tu
să fi mutat (so that/if) you have moved
El/ea
să fi mutat (so that/if) he/she/it have moved
Noi
să fi mutat (so that/if) we have moved
Voi
să fi mutat (so that/if) you all have moved
Ei/ele
să fi mutat (so that/if) they have moved

Imperative mood

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
mută move!
Voi
mutați move!

Imperative negative mood

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Tu
nu muta do not move!
Voi
nu mutați do not move!

Present perfect tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
am mutat I have moved
Tu
ai mutat you have moved
El/ea
a mutat he/she/it has moved
Noi
am mutat we have moved
Voi
ați mutat you all have moved
Ei/ele
au mutat they have moved

Past pluperfect tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
mutasem I had moved
Tu
mutaseși you had moved
El/ea
mutase he/she/it had moved
Noi
mutaserăm we had moved
Voi
mutaserăți you all had moved
Ei/ele
mutaseră they had moved

Future alternative 1 tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
am să mut I am going to move
Tu
ai să muți you are going to move
El/ea
are să mute he/she/it is going to move
Noi
avem să mutăm we are going to move
Voi
aveți să mutați you all are going to move
Ei/ele
au să mute they are going to move

Future alternative 2 tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
o să mut I am going to move
Tu
o să muți you are going to move
El/ea
o să mute he/she/it is going to move
Noi
o să mutăm we are going to move
Voi
o să mutați you all are going to move
Ei/ele
o să mute they are going to move

Future perfect tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
voi fi mutat I will have moved
Tu
vei fi mutat you will have moved
El/ea
va fi mutat he/she/it will have moved
Noi
vom fi mutat we will have moved
Voi
veți fi mutat you all will have moved
Ei/ele
vor fi mutat they will have moved

Future in the past tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
aveam să mut I was going to move
Tu
aveai să muți you were going to move
El/ea
avea să mute he/she/it was going to move
Noi
aveam să mutăm we were going to move
Voi
aveați să mutați you all were going to move
Ei/ele
aveau să mute they were going to move

Conditional past tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
aș fi mutat I would have moved
Tu
ai fi mutat you would have moved
El/ea
ar fi mutat he/she/it would have moved
Noi
am fi mutat we would have moved
Voi
ați fi mutat you all would have moved
Ei/ele
ar fi mutat they would have moved

Presumptive tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
oi muta I might move
Tu
oi muta you might move
El/ea
o muta he/she/it might move
Noi
om muta we might move
Voi
oți muta you all might move
Ei/ele
or muta they might move

Presumptive continuous tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
oi fi mutând I might be moving
Tu
oi fi mutând you might be moving
El/ea
o fi mutând he/she/it might be moving
Noi
om fi mutând we might be moving
Voi
oți fi mutând you all might be moving
Ei/ele
or fi mutând they might be moving

Presumptive past tense

Romanian FormEnglish TranslationEx.
Eu
oi fi mutat I might have moved
Tu
oi fi mutat you might have moved
El/ea
o fi mutat he/she/it might have moved
Noi
om fi mutat we might have moved
Voi
oți fi mutat you all might have moved
Ei/ele
or fi mutat they might have moved

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for muta

This verb can also have the following meanings: shift, relocate

Examples of muta

Example in RomanianTranslation in EnglishFm.
! ~ Avem de a muta prizonierul!~ We have to move the prisoner!
" Consiliul s-a luptat cu interdicţia" " de al muta pe D-nul Andrews şi a început procedura de al evacua."The council had fought an injunction to remove Mr Andrews and begun proceedings to evict him.
" am ajuns pentru a obține acest lucru în forma tip-top astfel încât să putem muta această unitate , " si , stii ,"we got to get this thing in tip-top shape so we can move this unit," and, you know,
" astfel încât să fie în siguranță, oameni, in largul " și pentru a muta toate mobilier stradal liber în interiorul.'So be safe, people, batten down the hatches 'and move all loose street furniture inside.
" muntele se va muta, şi nimic nu va fi imposibil pentru voi.""The mountain will move, and nothing will be impossible for you."
" Vreau să mă mut ""I want to move"
"Aş vrea să mă mut din subsolul mamei mele sus în casa principală.""I'd like to move out of my mother's basement and up into the main house."
"I-ai cu tine, îi mut pe toţi." Ea spune nu."Take them with you, I'll move them all." She says no.
"I-am spus tatei că nu vreau să mă mut."I told Dad I don't want to move.
"Jeremy, ajută-mă să mut totul în apartamentul meu !"She's like, "Jeremy, help me move everything in my apartment around?
- Atunci de ce vrei să te muți iar?- So why do you want to move out?
- Oh, îți împachetam lucrurile și apoi... m-am gândit la ce ai vrea tu și că probabil n-ai vrea să te muți iar, așa că am hotărât să fac ce trebuie și să iau eu camera ta.- Oh, just packing up your things and then I... thought about what you would want and how you probably didn't want to move again, so I decided to do the right thing and just take your room.
- Sau atunci când te-am ajutat să te muți și am venit la tine, purtam pantaloni de trening, și tu te holbai la "instalația" mea.- Or that time that I helped you move, and I came over, I was wearing sweatpants. You couldn't stop staring at my rig.
Am fost de acord sa vorbesti cu mine înainte să te muți pe Annie, dar ordinea de zi a fost mai important decât cariera ei, cred, deoarece minutul ea a ajuns la partea de jos din Chicago, nu ai avut mai utilizare pentru ei.We agreed you would talk to me before you moved on Annie, but your agenda was more important than her career, I guess, because the minute she got to the bottom of Chicago, you didn't have any more use for her.
Atunci, vrei să dai Daebang-ul regelui din Goguryeo și să muți granița?Then, do you want to give Daebang to Goguryeo and move the border?
"Chez Klinger" se mută în centru.Chez Klinger moves uptown.
"Punctul 1. Cooperativa iese de sub tutela centrului psihiatric... " "si se mută într-un sediu nou. "One: the Co-operative leaves the tutelage of the psychiatric center and moves into these premises, which cost very little.
- Albul mută primul.- White moves first.
- Aşa că sunt ocupat până peste cap, căutându-l pe autor, ceea ce mută vânătoarea viselor mai jos pe lista cu lucruri de făcut.- So I've got my hands full looking for the perpetrator, which moves dream chasing further down my to-do list.
- Ce vrei să spui? - Îmi vei lipsi atunci când caravana se mută în satul următor.- I'm gonna miss you when your caravan moves on to the next village.
"Brigada Haosului" controlează distribuţia din Rancho Rosa, dar cred că dacă ne mutăm acum, ne putem muta în Stratton.Chaos Brigade controls distribution over in Rancho Rosa but if we move right now, we can move into Stratton and... What's up, my brothers?
"Căci ne mutăm în BeverlyWe got to move to Beverly
"De ce trebuie să ne mutăm mereu"?why do we always have to move around?
"Drăguţ" încât să putem să sărim peste petrecere şi să mutăm conversaţia pe saltea?"Cute" like we can skip the party, move this conversation to the memory foam?
"Hai să ne mutăm în America, Fi."Let's move to America, Fi.
"Ceva despre modul în care vă mutați chestia aia." ,en"Something about the way you move that thing."
"Ceva despre modul în care vă mutați chestia aia."Something about the way you move that thing.
"Run aici, du-te acolo, face acest lucru, mutați că.""Run here, go there, do this, move that."
"pentru un Beetle, vă mutați-vă ca un melc!""for a Beetle, you sure move like a slug!"
- Deci, tu doar îndoiți la talie, și vă mutați brațele în sus și în jos.- So, you just bend at the waist, and you move your arms up and down.
Da, mutam o canapea.Yeah, I was moving a futon.
Dle, mă mutam azi într-un apartament în afara bazei.Sir, I was moving today to an apartment off post.
Eu mutam un dulap mare când a sunat mobilul.I was moving a large cupboard when the mobile rang.
Pentru mine şi Randy, era ziua în care ne mutam.For me and Randy, it was moving day.
Tot ce ştiu este că peste şase luni, cu un bebeluş în braţe, mă mutam cu Mingus.All I know is that six months later, baby in hand, I was moving in with Mingus.
Au sărit din maşină când mutai copacul.They jumped out when you were moving the tree.
De mutai din apartament în altu şi eu colectam corespondenta ta spunind ca sunt varul tauYou were moving from one apartment to another and I collected your mail, saying I was your cousin.
Ne-am întâlnit pe culoar când te mutai, week-end-ul trecut?We met in the lobby when you were moving in last weekend?
Aici m-am născut." Şi în timp ce i-l arătam, o bilă de demolare a venit de nicăieri şi l-a pus la pământ şi, aparent, îl mutau peste stradă."That's where I was born." And as I was showing it to him, a wrecking ball came out of nowhere and just knocked it down and, apparently, they were moving it across the street.
Că se mutau.They were moving on.
Deci, niste unii se mutau într-un apartament de pe Strada 90.So, some people were moving into an apartment on 90th Street.
Legenda spune că soldaţii americani le mutau pe pieile-roşii de pe teritoriul lor, pe Poteca Lacrimilor. Mamele cherokee plângeau mult pentru că le mureau copilaşii pe drum de oboseală, de boală şi de foame.The story is that when American soldiers were moving Indians off their land on the trail of tears the cherokee mothers were grieving and crying so much 'cause they were losing their little ones along the way from exposure and disease
Mitchell-ii se mutau.The Mitchell's were moving in.
Ne mutasem intr-un oras nou si nu stiam pe nimeni.We had moved to a new town. I felt awkward in my skin.
"Tristă era şi zâmbetul îi pălise, Fiindcă prietena ei se mutase.""Her smile was gone, her spirit wan. Her best friend had moved away."
Acum câţiva ani, a aflat că ea se mutase în Milano.Couple of years ago he heard she had moved to Milan.
Am crezut că se mutase cineva acolo.I thought someone had moved in.
Am venit acasă şi am văzut că cineva îmi mutase din lucruri.I came home and I saw that someone had moved by stuff.
Aşadar, proprietarul intră şi găseşte înăuntru mobilă de import, iar o familie întreagă se mutase în biroul lui.So the owner walks in, and finds all this imported furniture, and an entire family had moved into his office.
"Părinţii care se mutaseră aici pentru a începe o nouă viaţă""Parents who had moved here to begin a new life...
Uitau însă că toţi ceilalţi bărbaţi din ţinut se mutaseră la oraş.They were forgetting that all other men in this area had moved to the city.
! - Fetele au mutat barca.- The girls moved the boat.
" Poseidon mutat sa o sarute ,"Poseidon moved in to kiss her,
" Tu shouldn't've mutat înainte pe care campania"You shouldn't've moved ahead on that campaign
"Akash sale asupra omului, itjust mutat prea repede."'Akash its over man, itjust moved too fast.'
"Alan s-a mutat cu iubita lui ieri."♪ Men. ♪ "Alan moved in with his girlfriend yesterday.
! Trebuie să se mute prizonierul.We have to move the prisoner.
"Am decis de asemenea sa-si mute""I've also decided to relocate"
"Am stat de vorbă pentru o timp ? i apoi ne-au cerut să se mute pe. "'If only we hadn't met, he might...'
"Ati auzit de filmele mute, nu-i a? a, domnule Big?'You've heard of silent films, haven't you, Mr Big?
"Atunci sa se mute intr-un apartament.""Well, then, let him move into an apartment."
A riscat puţin să fie văzut mutând-o la o asemenea distanţă.He risks quite a bit of exposure moving her that distance.
Adică, mutând statueta lui Iisus într-un alt loc care să nu îi afecteze reputaţia.I mean, moving the Christ child to another place of honor
Am adus cu mine trei membri din echipa mea, lucrează aici de la ora 3 sau 4 cărând, mutând chestii, atârnând tablouri.I brought in three of my staff members that have been here since 3:30 or4:00 working, hanging stuff, moving stuff, carrying stuff, you know, working just as hard as the guys Thierry brought in,
Am ars 180 de calorii mutând asta.I burned 180 calories moving that.
Am fost ocupat mutând-o pe mama în biroul Elenei.I got tied up moving mom into Elena's office.

Questions and answers about muta conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about muta
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Romanian conjugation game!

Practice Romanian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
masamassage
mânadrive
mirawonder
mugimoo
muiawet
muie
murapickle
muridie
oftasigh
pătastain
uitaforget

Other Romanian verbs with the meaning move

Verb
mișca

Do you know these verbs?

VerbTranslation
însușiappropriate
învechiwear out
lucrawork
masturbamasturbate
mâhnidistress
mâzgăliscribble
micșorashrink
mușcabite
narcotizanarcotize
ordonagive an order or command