Skriet conjugation

Conjugate skriet - to run

Present tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
skrienu I run
Tu
skrien you run
Viņš/viņa
skrien he does run
Mes
skrienam we run
Jūs
skrienat you all run
Viņi/viņas
skrien they run

Past tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
skrēju I did run
Tu
skrēji you did run
Viņš/viņa
skrēja he did run
Mes
skrējām we did run
Jūs
skrējāt you all did run
Viņi/viņas
skrēja they did run

Future tense

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es
skriešu I will run
Tu
skriesi you will run
Viņš/viņa
skries he will run
Mes
skriesim we will run
Jūs
skriesiet you all will run
Viņi/viņas
skries they will run

Conditional mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Es/tu/...
skrietu I/you/... would run

Imperative mood

Latvian FormEnglish TranslationEx.
Tu
skrien you run!
Jūs
skrienietyou all run!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for skriet

There is no additional usage information for the verb skriet.

Examples of skriet

Example in LatvianTranslation in EnglishFm.
Iežogojumam ir jānodrošina dzīvniekam iespējas realizēt tik plašu uzvedības klāstu, cik vien tas iespējams, jāsniedz tam drošības izjūta, kā arī pietiekami dažāda vide, lai dzīvnieks varētu skriet, staigāt, rāpties vai lēkt.The enclosure should allow the animal to adopt as wide a behavioural repertoire as possible, provide it with a sense of security, and a suitably complex environment to allow the animal to run, walk, climb and jump.
Mājas tītariem (Meleagris gallopavo) lielā mērā piemīt savvaļas putnu rakstura iezīmes, bet ir dažas ievērojamas atšķirības, piemēram, mājas tītari nespēj lidot, taču ir saglabājuši spēju ātri skriet, lēkt un planēt, kas ir sevišķi raksturīgi jauniem putniem.Domestic turkeys (Meleagris gallopavo) retain many of the characteristics of wild birds but there are some fundamental differences, for example domestic turkeys are unable to fly but have retained the ability to run quickly, and jump and glide, especially at younger ages.
Sprosts nodrošina primātiem, kas nav cilvēkveidīgie primāti, iespējas īstenot cik vien iespējams plašu uzvedības klāstu, sniedz tiem drošības izjūtu, kā arī pietiekami dažādu vidi, lai dzīvnieks varētu skriet, staigāt, rāpties un lēkt.The enclosure shall allow non-human primates to adopt as wide a behavioural repertoire as possible, provide it with a sense of security, and a suitably complex environment to allow the animal to run, walk, climb and jump.
Ja es skrienu, skrien arī Tu.If I run, you run.
Es skrienu 100 jardu sprintu, Dieva dēļ, cenšoties aizbēgt no tās sievietes.I mean, I run the 100-yard dash, for Christ sakes, trying to get away from this woman.
Es skrienu vertikāli.I'm vertical running.
- Tad kapēc tu skrien?- Then what are you running from?
Ja katram ir tāda auto lieta... vai kāds vispār vēl staigā kājām vai skrien?If everybody's got one of these auto whatsits does anybody walk or run anymore?
Protams viņi skrien, bet atpūtai, priekam.Of course they run, but for recreation, for fun.
Mēs tik skrienam un apstājamies.We're still for running and staying... Hey!
Nekad neesmu redzējis tevi tik ātri skrienam.I've never seen you run so fast in your life.
Rīt mēs skriesim ātrāk, rokas pastiepsim tālāk, un kādā jaukā rītā...Tomorrow we will run faster, stretch out our arms farther...

Questions and answers about skriet conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about skriet
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Latvian conjugation game!

Practice Latvian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Related verbs

VerbTranslation
paskrietescape

Similar verbs

VerbTranslation
Different length:
paskrietescape

Do you know these verbs?

VerbTranslation
iekārtotiessettle down
kopttake care
paceltraise
padotpass
pieskatītkeep an eye
rātscold
skautembrace
trūktlack
vārītiesboil
vērtstring