Hollen conjugation

Conjugate hollen - run

Present tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
hol I run
Jij/Je/U
holt you run
Hij/Zij/Het
holt he/she/it runs
Wij/We
hollen we run
Jullie
hollen you all run
Zij
hollen they run

Past tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
holde I ran
Jij/Je/U
holde you ran
Hij/Zij/Het
holde he/she/it ran
Wij/We
holden we ran
Jullie
holden you all ran
Zij
holden they ran

Future tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal hollen I will run
Jij/Je/U
zult hollen you will run
Hij/Zij/Het
zal hollen he/she/it will run
Wij/We
zullen hollen we will run
Jullie
zullen hollen you all will run
Zij
zullen hollen they will run

Conditional mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou hollen I would run
Jij/Je/U
zou hollen you would run
Hij/Zij/Het
zou hollen he/she/it would run
Wij/We
zouden hollen we would run
Jullie
zouden hollen you all would run
Zij
zouden hollen they would run

Subjunctive mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
holle I run
Jij/Je/U
holle you run
Hij/Zij/Het
holle he/she/it run
Wij/We
holle we run
Jullie
holle you all run
Zij
holle they run

Present perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
heb gehold I have run
Jij/Je/U
hebt gehold you have run
Hij/Zij/Het
heeft gehold he/she/it has run
Wij/We
hebben gehold we have run
Jullie
hebben gehold you all have run
Zij
hebben gehold they have run

Past perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
had gehold I had run
Jij/Je/U
had gehold you had run
Hij/Zij/Het
had gehold he/she/it had run
Wij/We
hadden gehold we had run
Jullie
hadden gehold you all had run
Zij
hadden gehold they had run

Future perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zal gehold hebben I will have run
Jij/Je/U
zal gehold hebben you will have run
Hij/Zij/Het
zal gehold hebben he/she/it will have run
Wij/We
zullen gehold hebben we will have run
Jullie
zullen gehold hebben you all will have run
Zij
zullen gehold hebben they will have run

Conditional perfect tense

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Ik
zou gehold hebben I would have run
Jij/Je/U
zou gehold hebben you would have run
Hij/Zij/Het
zou gehold hebben he/she/it would have run
Wij/We
zouden gehold hebben we would have run
Jullie
zouden gehold hebben you all would have run
Zij
zouden gehold hebben they would have run

Imperative mood

Dutch FormEnglish TranslationEx.
Du
hol run
Ihr
holtrun

Attention: most Dutch verbs on CoolJugator have both ordinary and 'bijzin' forms. The 'bijzin' ones are used when the verb is in a secondary position in the sentence: for example, 'jij zegt dat ik aankom' ('you say that I am arriving'), even though the verb normally would be 'ik kom aan'.

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for hollen

There is no additional usage information for the verb hollen.

Examples of hollen

Example in DutchTranslation in EnglishFm.
'Marathon' is Grieks en betekent dat je heel, heel lang moet hollen.Marathon, Bones, coming from the Greek, meaning really, really, really long run.
- Dat zeggen meisjes vaker. En dan hollen ze weg.- Girls always tell me that... ..right before they run away.
- Hollen, hollen.- Run. run. run!
- Niet hollen !- Don't run!
- We hoeven niet te hollen.- We don't have to run. - Oh yes, we do.
'Want een heleboel minder van onze minder ontwikkelde broeders die op hol slaan in de stad is een slecht iets?'Cause having a bunch of our less evolved brethren running amok in the city is a bad thing?
- De mensen hun verbeelding slaat op hol.People's imagination running wild.
- Eentje op hol geslagen, Jack?- A runaway, jack?
- Waarom hol je ?- What are you runnin' for?
- Zeker op hol geslagen.- It's a runaway.
- Wie holt er hier ?- Who's runnin'?
Als je een rechtszaak wilt vermijden, stel ik voor dat je naar de keuken te holt... en wat tonijn haalt voor William Shakespeare... op kosten van het huis.Now, if you want to avoid a legal situation, I would suggest you run to the kitchen and get some tuna tartare for William Shakespeare on the house.
Dan holt ze over het eiland naar Pixy Cove. Daar moet je snel voor zijn en in goede conditie.Then, she runs across the island to Pixy Cove, which, of course, requires great speed and stamina.
Dan, holt Mevr Banks door haar huis.Oh, let's go fly a kite Then, Mrs. Banks runs through her house.
Dat Ally altijd naar jou holt als ze hartmassage nodig heeft.About Ally running to you every time she needs a little heart rub.
'Sjakie gleed zo snel mogelijk langs de bonenstaak naar beneden... en hij holde tot hij bij het huis van z'n moeder kwam."Jack came down out of the beanstalk as fast as he could, and he ran and he ran until he got to his mother's house.
- Dus iedereen holde naar het raam?I guess everyone ran to the window then, huh?
- Toen holde ik weg.- And then I ran out into the hall.
- Ze holde snel naar buiten.- She sure ran out pretty fast.
-Toen holde hIj achter me aan.- Then what happened? - I ran.
Twee mannen met bivakmutsen holden de trap op.Two men, ski masks, ran up the stairs.
Ze drukten het prikkeldraad omlaag en holden naar het bos... dwars door een mijnenveld.They pushed the fences down and ran straight towards the forest, crossing a minefield.
Het verhaal luidt... dat het kind werd gevonden in een holle boomstronk... ver bij de anderen vandaan.As I heard the account, the child was found inside a hollowed-out tree trunk some distance from the others.
dan doet hij iets wat jagen met gereedschap tot een nieuw niveau brengt, als hij er de holle boomstam mee uitpeilt.He then does something that takes hunting with tools to a new level, as he probes the hollow trunk.
er kan misschien iets diep binnen deze holle boomstam verborgen zitten.There may be something hiding deep inside this hollow tree trunk.
- Er wordt niet in de gangen gehold.- No running in the corridor!
Dus ben ik natuurlijk naar boven gehold.So naturally I go running up there.
Je belde en ik ben hierheen gehold.You called and I came running.
Je denkt dat ik terug gehold kom- Think that I'd come running back

Questions and answers about hollen conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about hollen
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
ballenballs
bellenring
billendo
bollendo
dollendo
gallendo
gillenscream
gullendo
healenheal
hellenslant
heulendo
hielendo
hoedentend
hoekendo
hoerendo
Different length:
afhollendo
nahollendo

Other Dutch verbs with the meaning run

Verb
homogeniseren
renen
rennen

Do you know these verbs?

VerbTranslation
heroverwegenreconsider
hersenspoelenbrainwash
herwaarderenrevalue
hippendo
historiserendo
hockeyendo
holendo
homogeniserenrun
hopenhope
hozenbail