Korottaa conjugation

Conjugate korottaa - raise

Present tense

Finnish FormEnglish TranslationEx.
minä
korotan I raise
sinä
korotat you raise
hän
korottaa he/she raises
me
korotamme we raise
te
korotatte you all raise
he
korottavat they raise
passive
korotetaan is raised

Past tense

Finnish FormEnglish TranslationEx.
minä
korotin I raised
sinä
korotit you raised
hän
korotti he/she raised
me
korotimme we raised
te
korotitte you all raised
he
korottivat they raised
passive
korotettiin was raised

Conditional mood

Finnish FormEnglish TranslationEx.
minä
korottaisin I would raise
sinä
korottaisit you would raise
hän
korottaisi he/she would raise
me
korottaisimme we would raise
te
korottaisitte you all would raise
he
korottaisivat they would raise
passive
korotettaisiin would be raised

Imperative mood

Finnish FormEnglish TranslationEx.
sinä
korota raise!
hän
korottakoon raise!
me
korottakaamme let's raise!
te
korottakaa raise!
he
korottakoot raise!
passive
korotettakoon be raised!

Potential tense

Finnish FormEnglish TranslationEx.
minä
korottanen I probably raise
sinä
korottanet you probably raise
hän
korottanee he/she probably raises
me
korottanemme we probably raise
te
korottanette you all probably raise
he
korottanevat they probably raise
passive
korotettaneen probably is raised

Infinitives

Finnish FormEnglish TranslationEx.
1st
korottaa to raise
1st long
korottaakseen to raise
2nd inessive
korottaessa while raising
2nd instructive
korottaen while raising
3nd inessive
korottamassa raising
3rd elative
korottamasta raising
3rd illative
korottamaan raising
3rd adessive
korottamalla raising
3rd abessive
korottamatta raising
3rd instructive
korottaman raising
4th nominative
korottaminen raising
4th partitive
korottamista raising
5th
korottamaisillaan just about to raise

Passive infinitives

Finnish FormEnglish TranslationEx.
1st
korotettaessa while not raising
3rd adessive
korotettaman not raising

Participles

Finnish FormEnglish TranslationEx.
Present
korottava raising
Past
korottanut raised
Agent
korottama raised

Passive participles

Finnish FormEnglish TranslationEx.
Present
korotettava not raised
Past
korotettu not raised

Present negative tense

Finnish FormEnglish TranslationEx.
minä
en korota I do not raise
sinä
et korota you do not raise
hän
ei korota he/she do not raise
me
emme korota we do not raise
te
ette korota you all do not raise
he
eivät korota they do not raise
passive
ei koroteta is not raised

Past negative tense

Finnish FormEnglish TranslationEx.
minä
en korottanut I did not raise
sinä
et korottanut you did not raise
hän
ei korottanut he/she did not raise
me
emme korottaneet we did not raise
te
ette korottaneet you all did not raise
he
eivät korottaneet they did not raise
passive
oli korotettu had been raised

Conditional negative tense

Finnish FormEnglish TranslationEx.
minä
en korottaisi I would not raise
sinä
et korottaisi you would not raise
hän
ei korottaisi he/she would not raise
me
emme korottaisi we would not raise
te
ette korottaisi you all would not raise
he
eivät korottaisi they would not raise

Imperative negative mood

Finnish FormEnglish TranslationEx.
sinä
älä korota do not raise!
hän
älköön korottako let him/her/it not raise!
me
älkäämme korottako let's not raise!
te
älkää korottako do not raise!
he
älkööt korottako do not raise!

Potential negative tense

Finnish FormEnglish TranslationEx.
minä
en korottane I probably do not raise
sinä
et korottane you probably do not raise
hän
ei korottane he/she probably does not raise
me
emme korottane we probably do not raise
te
ette korottane you all probably do not raise
he
eivät korottane they probably do not raise

Present perfect tense

Finnish FormEnglish TranslationEx.
minä
olen korottanut I have raised
sinä
olet korottanut you have raised
hän
on korottanut he/she has raised
me
olemme korottaneet we have raised
te
olette korottaneet you all have raised
he
ovat korottaneet they have raised
passive
on korotettu has been raised

Past perfect tense

Finnish FormEnglish TranslationEx.
minä
olin korottanut I had raised
sinä
olit korottanut you had raised
hän
oli korottanut he/she had raised
me
olimme korottaneet we had raised
te
olitte korottaneet you all had raised
he
olivat korottaneet they had raised

Conditional perfect tense

Finnish FormEnglish TranslationEx.
minä
olisin korottanut I would have raised
sinä
olisit korottanut you would have raised
hän
olisi korottanut he/she would have raised
me
olisimme korottaneet we would have raised
te
olisitte korottaneet you all would have raised
he
olisivat korottaneet they would have raised
passive
olisi korotettu would has been raised

Imperative perfect tense

Finnish FormEnglish TranslationEx.
sinä
ole korottanut you have raised!
hän
olkoon korottanut he/she have raised!
me
olkaamme korottaneet we have raised!
te
olkaa korottaneet you all have raised!
he
olkoot korottaneet they have raised!
passive
olkoon korotettu has been raised!

Potential perfect tense

Finnish FormEnglish TranslationEx.
minä
lienen korottanut I probably have raised
sinä
lienet korottanut you probably have raised
hän
lienee korottanut he/she probably has raised
me
lienemme korottaneet we probably have raised
te
lienette korottaneet you all probably have raised
he
lienevät korottaneet they probably have raised
passive
lienee korotettu probably has been raised

Present perfect negative tense

Finnish FormEnglish TranslationEx.
minä
en ole korottanut I have not raised
sinä
et ole korottanut you have not raised
hän
ei ole korottanut he/she has not raised
me
emme ole korottaneet we have not raised
te
ette ole korottaneet you all have not raised
he
eivät ole korottaneet they have not raised

Past perfect negative tense

Finnish FormEnglish TranslationEx.
minä
en ollut korottanut I had not raised
sinä
et ollut korottanut you had not raised
hän
ei ollut korottanut he/she had not raised
me
emme olleet korottaneet we had not raised
te
ette olleet korottaneet you all had not raised
he
eivät olleet korottaneet they had not raised

Conditional perfect negative tense

Finnish FormEnglish TranslationEx.
minä
en olisi korottanut I would not have raised
sinä
et olisi korottanut you would not have raised
hän
ei olisi korottanut he/she would not have raised
me
emme olisi korottaneet we would not have raised
te
ette olisi korottaneet you all would not have raised
he
eivät olisi korottaneet they would not have raised

Imperative perfect negative tense

Finnish FormEnglish TranslationEx.
sinä
ole korottanut you have raised!
hän
olkoon korottanut he/she have raised!
me
olkaamme korottaneet we have raised!
te
olkaa korottaneet you all have raised!
he
olkoot korottaneet they have raised!

Potential perfect negative tense

Finnish FormEnglish TranslationEx.
minä
en liene korottanut I probably have not raised
sinä
et liene korottanut you probably have not raised
hän
ei liene korottanut he/she probably has not raised
me
emme liene korottaneet we probably have not raised
te
ette liene korottaneet you all probably have not raised
he
eivät liene korottaneet they probably have not raised

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for korottaa

This verb can also mean the following: speak kotus type 53/muistaa, tt-t gradation

Examples of korottaa

Example in FinnishTranslation in EnglishFm.
"Hän tomusta nostaa halvan, hän loasta korottaa köyhän,"He raises the poor from the dust, and the needy from the ash heap,
- Ei tarvitse korottaa ääntä.- No need to raise our voices here.
- Kuinka uskallatte korottaa äänenne naista vastaan?- You dare raise your voice to a lady, sir?
- Käskit korottaa hintoja.You said raise the prices.
- Hyvä on, minä korotan.Okay. I'll raise.
- Katson ja korotan 50:- Call. I'll call and... raise it 50.
- Katson ja korotan.- I'll see that and raise you.
- Katson leukasi ja korotan...I'll take your chin and raise you a--
- Katson reitesi ja korotan leualla.I'll take your thighs and raise you a chin.
-On liian myöhäistä enkä pidä siitä, että korotat ääntäsi.A little late for that, Willy, and I really don't like it when you raise your voice to me.
Joku kerta vielä jollain meistä on käsi, kun korotat.Oh one of these days one of us is going to have something when you raise!
Jos korotat äänesi, sinun täytyy poistua koneesta.If you want to raise your voice you may leave the plane.
Jos vielä korotat minulle ääntäsi, raavin sinulta silmät päästä!And if you ever raise your voice to me again, I will scratch out your eyes!
Jatkamme rantalaituria etelään Jacksonille asti ja korotamme sitä.Extend the boardwalk south to Jackson, raise it above the surge line.
Juuri siksi korotamme ääntämme - ja osoitamme mieltämme heidän hautajaisissaan ja häissään.Yeah, funny. But that's why we raise our voices and picket their so-called weddings and their funerals.
Kun korotamme jälleen äänemme näyttääksemme Saksan kansalle - ainoan tien tuhosta todelliseen vapauteen ja kestävään rauhaan - samat ihmiset, jotka tuolloin polkivat totuuden ja meidät - aloittavat taas vanhan valheiden ja parjauksen sotaretkensä.When we raised our voice again to show the German people, the only path to freedom and peace lay in disaster, the same people who had suppressed the truth, and us, once again began their old campaign of lies and slander.
Siinä tapauksessa korotamme 50 000: lla.Then we'll raise it by 50,000.
Jos korotatte äänenne...- If you're going to raise your voice...
He korottavat omaa palkkaansa..."They" give themselves raises on the backs of the voiceless...
Vihaiset ihmiset korottavat ääntään.People usually raise their voices when they're angry.
- Jo ennen kuin korotin?Before I raised?
-Minä korotin.- I raised over here. - You bet.
Anteeksi, että korotin ääneni sinulle.I'm sorry I raised my voice to you.
Anteeksi, että korotin ääneni.I'm sorry I raised my voice.
Et saa mitään, koska korotit hintaa.She's not giving you any... anymore, now that you've raised the price. Jolene?
Ja sinä korotit 50 000: lla?- And you raised it by 50,000?
Sinähän korotit 500000: lla.-You raised it 500,000.
Tuo oli ensimmäinen kerta aikoihin kun korotit ääntäsi.That's the first time you've raised your voice in a long time.
- Hän korotti hintaa.He raised his price.
- Hän korotti juuri.He just raised you, Marshal
-Cuddy korotti...Well, Cuddy just raised and...
Aluksi se oli 2,50, mutta pomoni korotti sitä, kun huomasi, etten ollut pettynyt summaan.It was... It was $2.50, right? But he raised the raise when he found out I wasn't so, you know, disappointed.
Chan korotti ja päätin nujertaa hänet.But he raised. And I just decided, you know, I don't care about the money. I'm just gonna outplay the guy.
- Itsehän te korotitte vuokria.You yourself raised the rent simply to finance a hunting expedition.
- He korottivat panosta sataantuhanteen!They raised a hundred grand!
Löitte korttinne pöytään kihlautumalla, - mutta vanhempanne korottivat panosta.See, you put your cards on the table with that engagement. But the parents, they raised.
Monet johtajat korottivat palkkojaan, vaikka yritys teki tappiota ja työntekijöitä jouduttiin erottamaan.Many big corporate executives raised their own salaries even when their companies were losing money and their workers were being put into the unemployment lines.
"...oli lyhennetty mutta korvausvaateita korotettiin." Meidät on tuomittu."...was shortened but the damages were raised." We're convicted.
"Älä korota ääntäsi minulle.""Don't raise your voice at me."
- "Valtaa markkinat, korota hintaa."You corner the market, then raise the price.
- Don, on sovittu, ettemme korota ääntämme.She went first the day before! Don, we don't label and we don't raise our voices, right?
- Kukaan ei korota sinun palkkaasi työttömyydestä.I don't see nobody giving you a raise down at Unemployment.
- Tom, älä korota ääntäsi äidillesi, kiitos.Tom, don't raise your voice to your mother, please.
- Selvä, korottakaa se sitten.- Right, then, raise it.
Ehkä voisimme pyytää amiraalia korottamaan turvaluokitustasi.Well, we could speak to the Admiral about raising your security clearance.
Et saa minua korottamaan.You're not gonna goad me into raising.
Luulimme että saamme teidät konkurssiin korottamalla asekilpailun panoksia.We thought we could bankrupt you by raising the stakes in the arms race.
-En ole äitisi. -Totta. Äitini saa kuohittua minut korottamatta ääntään.-I'm not your mother.-Oh, you're right, my mother can emasculate me without raising her voice.
- Eikö hän korottanut ääntään?And he never raised his voice at all, Kate?
- Et ole korottanut kertaakaan.You haven't raised once.
..hän ei ikinä korottanut ääntään.He never raised his voice.
En korottanut ääntäni.I certainly never raised my voice.
Epäilemättä Sony on juuri korottanut panoksia.No doubt Sony has just raised the stakes. - Yes.
- Ei sitä koroteta.- They're not making higher roofs.
- Veroja ei koroteta.Oh, taxes will be raised slightly.
Isäni eläkettä ei koroteta koskaan.Everything increases, except my father's pension, right?
Jos tarjousta ei koroteta, teen kaupat huomenna.If they don't top the current offer, the sale will happen tomorrow.
Korvaussummaa ei koroteta, vaikka valittaisimme.I'm afraid they haven't increased their offer, and they won't, even if we appeal.

Questions and answers about korottaa conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about korottaa
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
harottaaprotrude
irrottaaloosen
jorottaaenglish
jurottaasulk
kadottaalose
kajottaaenglish
kehottaarecommend
kenottaaenglish
kilottaashine brightly
kohottaaelevate
kolottaado
koputtaaknock
korahtaacroak
koristaadecorate
korostaaemphasize
Different length:
korotuttaaenglish

Other Finnish verbs with the meaning raise

Verb
nokittaa
ylentää

Do you know these verbs?

VerbTranslation
kohmettaaenglish
kontrastoidacontrast
koputtaaknock
korkkiintuado
korostaaemphasize
korotabecome higher
korotuttaaenglish
korvaantuabecome replaced
kouliutuabe trained
kouluttaaeducate