Zetknąć (to encounter) conjugation

Polish
27 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zetknę
I will encounter
zetkniesz
you will encounter
zetknie
he will encounter
zetkniemy
we will encounter
zetkniecie
you all will encounter
zetkną
they will encounter
Imperative
-
zetknij
you encounter!
niech zetknie
let him/her/it encounter
zetknijmy
let's encounter
zetknijcie
you all encounter
niech zetkną
let them encounter
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zetknęłam
I encountered
zetknęłaś
you encountered
zetknęła
she encountered
zetknęłyśmy
we encountered
zetknęłyście
you all encountered
zetknęły
they encountered
Future feminine tense
zetknę
I will encounter
zetkniesz
you will encounter
zetknie
she will encounter
zetkniemy
we will encounter
zetkniecie
you all will encounter
zetkną
they will encounter
Conditional feminine tense
zetknęłabym
I would encounter
zetknęłabyś
you would encounter
zetknęłaby
she would encounter
zetknęłybyśmy
we would encounter
zetknęłybyście
you all would encounter
zetknęłyby
they would encounter
Conditional perfective feminine tense
zetknęłabym była
I would have encountered
zetknęłabyś była
you would have encountered
zetknęłaby była
she would have encountered
zetknęłybyśmy były
we would have encountered
zetknęłybyście były
you all would have encountered
zetknęłyby były
they would have encountered
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zetknąłem
I encountered
zetknąłeś
you encountered
zetknął
he encountered
zetknęliśmy
we encountered
zetknęliście
you all encountered
zetknęli
they encountered
Future masculine tense
zetknę
I will encounter
zetkniesz
you will encounter
zetknie
he will encounter
zetkniemy
we will encounter
zetkniecie
you all will encounter
zetkną
they will encounter
Conditional masculine tense
zetknąłbym
I would encounter
zetknąłbyś
you would encounter
zetknąłby
he would encounter
zetknęlibyśmy
we would encounter
zetknęlibyście
you all would encounter
zetknęliby
they would encounter
Conditional perfective masculine tense
zetknąłbym był
I would have encountered
zetknąłbyś był
you would have encountered
zetknąłby był
he would have encountered
zetknęlibyśmy byli
we would have encountered
zetknęlibyście byli
you all would have encountered
zetknęliby byli
they would have encountered
Impersonal
zetknięto by
there would be encountered
zetknięto by
there would be encountered

Examples of zetknąć

Example in PolishTranslation in English
Nigdy nie zetknęłam się z podobnym okazem.I've never encountered a specimen like you before.
Pierwszy raz zetknęłam się z tym duchem wiele lat temu, właśnie w tym domu.I first encountered this spirit many years ago in this very house.
Są zorganizowani, dobrze wyszkoleni, i mają dostęp do broni, z którą nawet ja nigdy się nie zetknęłam.They are organized, they are well-trained, and they have access to weaponry even I have never encountered.
Teraz zetknęłam się z techniką, która przekracza moją wyobraźnię. Dlatego pytam. Skoro jesteśmy tacy mądrzy, czemu nie wymyśliliśmy tego sami?I have encountered technology that I have barely imagined and I've got to ask myself, if we're so brilliant how come we didn't invent any of these things?
Wygląda na to, że zetknęłaś się na Trzech.It seems you encountered the Three.
Jeśli masz rację - w co wątpię - ta kobieta nigdy nie opuściła lasu, znała tylko swoją matkę, nie zetknęła się z nowoczesnością, nie widziała samochodu, telewizji, broni palnej, czekoladek, nie słyszała rock 'n' rolla... - Wspomniałaś, że umie mówić.If you're right... a big if... if she's never left this cabin or this part of the forest never known anybody but her mother... never encountered any of the images of the modern world, never seen a car, a television a gun, a Hershey bar... never heard rock'n'roll music or But now you said she can talk
Podczas dokonywania oceny krajowych planów rozdziału uprawnień Komisja zetknęła się z ograniczoną liczbą takich sytuacji.When assessing the NAPs, the Commission encountered a limited number of such situations.
Około roku 700-750, kiedy armie muzułmanów dotarły do Azji Centralnej, zetknęły się po raz pierwszy z papierem i bardzo szybko muzułmański aparat państwa zaczął go używać.Around the year 700 to 750, when Muslim armies reached Central Asia, they encountered paper for the first time.
Słyszeliśmy opowieści innych ras, które zetknęły się z Drakhami.Lately we've heard rumors stories from other races who've encountered the Drakh.
Ciągle mnie dziwi jak wiele słyszałem chórzystek, z jak wieloma się zetknąłem, które mnie powalają. Słyszę je i myślę:I'm always amazed at how many backup vocalists I've heard and I've encountered who kill me, who I hear 'em and I think,
Jedyni, z jakimi się zetknąłem, poza DEA i żoną, to ci lokalni gliniarze z Medellín.Only people I've encountered outside the DEA and my wife are those Colombian cops in Medellín.
Już się zetknąłem z tym pismem.I've encountered this script before.
Minęło sporo czasu, odkąd się pierwszy raz zetknąłem z Braćmi Bloom.It's a long time since I last encountered the brothers Bloom.
Nie minęło jednak dużo czasu, a zaraza, z którą zetknąłem się podczas wyprawy zaczęła zniekształcać moje ciało.Yet it was not long before the diseases and bewitchments which I'd encountered during my voyage began to disfigure my body.
Jest na tym świecie zło, z którym nawet ty się jeszcze nie zetknąłeś.There are evils in this world that even you haven't encountered.
Chodzi o to że rozmawiał z duchami, z którymi już się zetknął i przeżył.Talked to ghosts who've encountered them and survived...
Ma was za najlepszą komisję, z jaką się zetknął.He says you folks are the most thorough search committee he has ever encountered.
- Nie jest to gatunek z którym się zetknęliśmy.Not a species we've encountered before.
Nigdy nie zetknęliśmy się z technologią Wadich.But we've never encountered Wadi technology before.
Pierwszy raz zetknęliśmy się z tą technologią 10 lat temu na planecie, na której ludzie ocaleni z kataklizmu całe życie spędzali w wirtualnym świecie stworzonym w ich umysłach.What... we first encountered the technology 10 years ago on a planet where the survivors of a holocaust were living entirely in a virtual world created in their minds.
Przewyższa wszystkie inne gatunek z którymi się zetknęliśmy.It is superior to that of all other species we have previously encountered.
Pokaż mi, jak się z nimi zetknęliście. I co się stało z tymi z sali chorych.I want you to show me how you first encountered those creatures, and what happened to those people in the infirmary.
Niestety, nigdy się z czymś takim nie zetknęli.Unfortunately, it's unlike anything they've ever encountered.
Niewolnicy nigdy nie zetknęli się z doświadczoną armią.The slaves have never encountered experienced soldiers before.
Oczywiście, jako łowca UFO, spotkałem wielu ludzi, którzy zetknęli się z UFO.Obviously, as a UFO hunter, I've met a lot of people who've encountered UFOs.
Jako chirurdzy, zetkniecie się ze wszystkim, więc waszym zadaniem, jako stażystów, jest zapoznanie się ze wszystkim.As surgeons, you will encounter everything, so your job as interns is to get familiar with everything.
Wielu z nas zetknęło się z tym demonem dwukrotnie.Most of us have encountered the demon twice.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'encounter':

None found.
Learning languages?