Samenkomen (to come together) conjugation

Dutch
38 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
kom samen
I come together
komt samen
you come together
komt samen
he/she/it comes together
komen samen
we come together
komen samen
you all come together
komen samen
they come together
Present perfect tense
ben samengekomen
I have come together
bent samengekomen
you have come together
is samengekomen
he/she/it has come together
zijn samengekomen
we have come together
zijn samengekomen
you all have come together
zijn samengekomen
they have come together
Past tense
kwam samen
I came together
kwam samen
you came together
kwam samen
he/she/it came together
kwamen samen
we came together
kwamen samen
you all came together
kwamen samen
they came together
Future tense
zal samenkomen
I will come together
zult samenkomen
you will come together
zal samenkomen
he/she/it will come together
zullen samenkomen
we will come together
zullen samenkomen
you all will come together
zullen samenkomen
they will come together
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou samenkomen
I would come together
zou samenkomen
you would come together
zou samenkomen
he/she/it would come together
zouden samenkomen
we would come together
zouden samenkomen
you all would come together
zouden samenkomen
they would come together
Subjunctive mood
kome samen
I come together
kome samen
you come together
kome samen
he/she/it come together
kome samen
we come together
kome samen
you all come together
kome samen
they come together
Past perfect tense
was samengekomen
I had come together
was samengekomen
you had come together
was samengekomen
he/she/it had come together
waren samengekomen
we had come together
waren samengekomen
you all had come together
waren samengekomen
they had come together
Future perf.
zal samengekomen zijn
I will have come together
zal samengekomen zijn
you will have come together
zal samengekomen zijn
he/she/it will have come together
zullen samengekomen zijn
we will have come together
zullen samengekomen zijn
you all will have come together
zullen samengekomen zijn
they will have come together
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou samengekomen zijn
I would have come together
zou samengekomen zijn
you would have come together
zou samengekomen zijn
he/she/it would have come together
zouden samengekomen zijn
we would have come together
zouden samengekomen zijn
you all would have come together
zouden samengekomen zijn
they would have come together
Present bijzin tense
samenkom
I come together
samenkomt
you come together
samenkomt
he/she/it comes together
samenkomen
we come together
samenkomen
you all come together
samenkomen
they come together
Past bijzin tense
samenkwam
I came together
samenkwam
you came together
samenkwam
he/she/it came together
samenkwamen
we came together
samenkwamen
you all came together
samenkwamen
they came together
Future bijzin tense
zal samenkomen
I will come together
zult samenkomen
you will come together
zal samenkomen
he/she/it will come together
zullen samenkomen
we will come together
zullen samenkomen
you all will come together
zullen samenkomen
they will come together
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou samenkomen
I would come together
zou samenkomen
you would come together
zou samenkomen
he/she/it would come together
zouden samenkomen
we would come together
zouden samenkomen
you all would come together
zouden samenkomen
they would come together
Subjunctive bijzin mood
samenkome
I come together
samenkome
you come together
samenkome
he/she/it come together
samenkome
we come together
samenkome
you all come together
samenkome
they come together
Du
Ihr
Imperative mood
kom samen
come together
komt samen
come together

Examples of samenkomen

Example in DutchTranslation in English
- Echt waar. Maar er staat dat op 't moment dat de vier delen samenkomen... het geen effect meer heeft.But it says that in the instant the four pieces come together, it will become ineffective.
Alle mensen moeten samenkomen. Zwart, blank, geel, rood.It's time for all people to come together— black, white, yellow, red.
Als de Cores samenkomen, sterven jullie allebei.If the Red and Blue Cores come together, you'll both die.
Als de vier stenen samenkomen en de tijd vervormt, ontstaat er 'n scheur.If the four Skull Stones come together and time warps, a crack will form.
Als geest, lichaam en ziel samenkomen, is alles mogelijk.When mind,body and spirit come together, anything is possible.
Oké, iedereen, kom samen... we hebben maar beperkt de tijd.Okay everybody, let's come together.. we have a limited amount of time.
Wanneer u atomen ofwel opsplitsen of kom samen, verlies je een kleine hoeveelheid massa.When you have atoms either break apart or come together, you lose a small amount of mass.
Het dorp komt samen.The village will come together.
Al die dingen komen samen, en opeens zie je wat het getal is.All these things, they come together, and all of a sudden, bang... a number just jumps out at you.
De contrasten komen samen op het bord om het evenwicht te bereiken.Contrasts come together on the plate to make a balance.
Een paar van ons hebben het georganiseerd en een paar bendes komen samen onder één vlag.It's just a few of us who organise it, and a few firms come together under one banner.
Heer, we komen samen bij deze historische, plechtige gebeurtenis... om een president te inaugureren.O Lord, we come together on this historic and solemn occasion to inaugurate a president.
Hun lippen raken elkaar, hun monden komen samen.And then their lips meet, their mouths come together.
'Wij meisjes zijn samengekomen."We girls have come together.
De grootste van de wereld zijn samengekomen in deze heilige plaats... om de mensheid hun vrijheid te geven.The greatest minds in all the lands have come together in one sacred place to help make mankind free.
De heersers over de vijf koninkrijken zijn nog nooit op deze manier zo samengekomen.Never before have the rulers of the five kingdoms come together in this way.
De manier waarop deze hele gemeenschap samengekomen is om ons te helpen... in deze moeilijke tijd is een groot comfort geweest voor ons.The way that this entire community has come together to support me And juniper in this terrible time has been a great comfort to us.
De stukjes van de puzzel waren samengekomen en het voorbeeld van de aal had ons begrip van elektriciteit vooruit geholpen.The pieces of the puzzle had come together and the eel's example had helped to advance our understanding of electricity.
De school kwam samen.The school came together.
"ze kwamen samen... hun harten stopten even"they came together.. their hearts skipped a beat
- Nee, ze kwamen samen.No, they came together.
Al de barsten en de missende stukken kwamen samen.All the cracks and missing pieces came together.
De elementen kwamen samen en verbraken weer, tot schoenen en schepen en zegel-lak en kool en koningen.The elements came together and burst apart, forming shoes and ships and sealing-wax and cabbages and kings.
De twee stukjes metaaal kwamen samen en het circuit was rond.The two pieces of metal came together and completed the circuit.
"Als de hele kerk ervoor samenkomt op één plaats en in tongen spreekt en neerdaalt in al wie ongeletterd en ongelovig is, zal je dan niet zeggen dat ik gek bent?""If therefore the whole church become together in one place and speak in tongues and there come in those that are unlearned and unbelievers, will ye not say that ye are mad?"
De aarde is zo bijzonder... omdat alles samenkomt om de perfecte voorwaarden te creëren voor leven.What makes the Earth so special is the way that everything seems to come together to create the perfect conditions for life.
Een Franse priester zei dat iedereen samenkomt in een staat van telepathie.A French priest thought we'd all come together in some sort of telepathy.
Een groep mensen die samenkomt.A mob of people come together.
Je accentueert de natuurlijke schoonheid en de topografie. Je maakt een ruimte voor alle mensen, van rijk tot arm. Waar iedereen samenkomt om ervan te genieten.You showcase the natural beauty, you accentuate the topography you create a space for everybody rich, poor, in-between, where they can come together.
En toen het allemaal samenkwam...And then when it all came together...
Het was net alsof de hele wereld samenkwam.It felt like the whole world came together.
Ik juichte toen de wereld in naam van de vrede samenkwam.I cheered as the world came together in the name ofpeace
Nu ik erover nadenk. Er zijn een aantal dingen, waar ik niet zo goed voor in staat ben om uit te zoeken hoe dit allemaal samenkwam.You know, now that I think about it, there are some things that I haven't been quite able to figure out about how this all came together.
't Moment dat de mensen uit New York samenkwamen, en deze klootzakken stopte.As the moment that the people of New York came together and stopped these bastards.
De machtige pelgrims en oorspronkelijke Amerikanen die samenkwamen om te kunnen overleven.The mighty Pilgrims and Native Americans who came together in order to survive.
Dus toen je ouders samenkwamen kende niemand de genetische gevolgen van gevampiriseerde procreatie.As Their parents came together, it was before anyone on the consequences the pairing of two vampirized people knew.
Toen dr. Bell doorkreeg dat de andere kant bestond... was hij nog het meest bang voor de onvermijdelijke botsing... als onze twee universums ooit samenkwamen. Botsing?When Dr. Bell realized the existence of the other side, the thing he dreaded most was the inevitable collision... if our two universes ever came together.
Toen we samenkwamen, kozen we.When we came together, we chose.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'come together':

None found.
Learning languages?