Passeren (to pass) conjugation

Dutch
35 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
passeer
I pass
passeert
you pass
passeert
he/she/it passes
passeren
we pass
passeren
you all pass
passeren
they pass
Present perfect tense
heb gepasseerd
I have passed
hebt gepasseerd
you have passed
heeft gepasseerd
he/she/it has passed
hebben gepasseerd
we have passed
hebben gepasseerd
you all have passed
hebben gepasseerd
they have passed
Past tense
passeerde
I passed
passeerde
you passed
passeerde
he/she/it passed
passeerden
we passed
passeerden
you all passed
passeerden
they passed
Future tense
zal passeren
I will pass
zult passeren
you will pass
zal passeren
he/she/it will pass
zullen passeren
we will pass
zullen passeren
you all will pass
zullen passeren
they will pass
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou passeren
I would pass
zou passeren
you would pass
zou passeren
he/she/it would pass
zouden passeren
we would pass
zouden passeren
you all would pass
zouden passeren
they would pass
Subjunctive mood
passere
I pass
passere
you pass
passere
he/she/it pass
passere
we pass
passere
you all pass
passere
they pass
Past perfect tense
had gepasseerd
I had passed
had gepasseerd
you had passed
had gepasseerd
he/she/it had passed
hadden gepasseerd
we had passed
hadden gepasseerd
you all had passed
hadden gepasseerd
they had passed
Future perf.
zal gepasseerd hebben
I will have passed
zal gepasseerd hebben
you will have passed
zal gepasseerd hebben
he/she/it will have passed
zullen gepasseerd hebben
we will have passed
zullen gepasseerd hebben
you all will have passed
zullen gepasseerd hebben
they will have passed
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou gepasseerd hebben
I would have passed
zou gepasseerd hebben
you would have passed
zou gepasseerd hebben
he/she/it would have passed
zouden gepasseerd hebben
we would have passed
zouden gepasseerd hebben
you all would have passed
zouden gepasseerd hebben
they would have passed
Du
Ihr
Imperative mood
passeer
pass
passeert
pass

Examples of passeren

Example in DutchTranslation in English
"De dag na de ochtend van juni... aan het kruispunt... een Romeinse tollenaar bij de naam van Matthew zag Jesus passeren... en onmiddellijk stopte hij zijn tollenaars verplichtingen... en ging mee met de man Jesus en was de zevende discipel geworden."The day after the nones of June at the crossroads a Roman tax collector by name of Matthew saw Jesus pass and promptly left his tax-collecting duties and has joined up with the man Jesus and become the seventh disciple.
"Zoek, of leer niets van sterrenkijkende mannen, die het optisch glas observeren... de wervelende wegen van sterren, die passeren.""Seek, then, no learning from starry men, "who follow with the optic glass the whirling ways of stars that pass."
"de plaats van angst," werd geregeerd door de wrede heren van de doden, wie degenen die hun rijk ingevoerd passeren een reeks gemaakt van martelkamers, waarbij bloed, duisternis, koude, messen, vleermuizen en jaguars."the place of fear," was ruled by the cruel lords of the dead, who made those who entered their realm pass through a series of torture chambers, involving blood, darkness, cold, knives, bats and jaguars.
'Laat dan een engeltje passeren..'"Then let an angel pass."
'Materialen zoals chloorgas, 'watervrije ammoniak en medisch nucleair afval passeren 'residentiële zones en zijn in strijd met de federale normen.'"Materials including chlorine gas "anhydrous ammonia and medical nuclear waste "have been passing through residential areas in violation of federal standards."
- Ik passeer 't middelste baken.Just passing the middle marker at 1,300 feet.
- Ik passeer al diegenen die niet in de Bijbel staan...- Well, what's the difference? - It shall come to pass to all who are not written in the Lamb's book of life...
- Ik passeer alleen maar.Just passing through.
- Ik passeer de faseomvormer.I'm bypassing the phase converter. Wait.
- Ik passeer gewoon.I'm just passing through.
"Als de zon passeert, op de vierde dag na de zonnewende...""When the sun passes through, upon the fourth day after solstice"...
"Wie dit punt passeert zal vergaan en een vloek over hun dierbaren brengen. ""Whoever passes this point shall perish and bring a curse upon their loved ones."
- Als de cluster passeert... zal de hele aarde bestraald worden.It means by the time the cluster passes by, every inch of the Earth will be saturated with massive amounts of radiation.
- Hij passeert Lincoln Drive.He's still heading north on a, passing lincoln drive.
- Jij ook. Ik heb lammerenbloed meegebracht voor de deurposten en de drempel, opdat de doodsengel je huis passeert.I bring lamb's blood to mark the doorposts and lintel... that the Angel of Death may pass you by.
"...kwam bij 'n open plek waar meer dan 4000 man gepasseerd waren...""...came to a clearing near a road where over 4,000 troops had passed..."
"Wanneer ze ondergaat is de tijd mij gepasseerd""When it sets, time has passed me by"
'Zodra de engel gepasseerd is buig je gezicht naar de lokken van de geliefde en borstel ze met de lippen..'"Once the angel has passed bend the face towards the locks of the loved one and brush them with the lips."
- Hoeveel heb je er gepasseerd?Uh, how many have you passed?
- Ik ben jullie onderweg gepasseerd.I passed you while you were in the telegraph office.
"Bij Fort Grant passeerde een patrouille enkele Apachen."Near Fort Grant a cavalry patrol passed some Apaches.
's Lands snelle groei van de gevangenisbezetting... welke recent de 20 miljoen passeerde... heeft een ernstig overbezettingsprobleem veroorzaakt.The nation's rapidly growing prison population... which recently passed the 20 million mark... has created a severe overcrowding problem.
- Arlington Memorialbrug. Je passeerde een vrouw met een geel jack.The Arlington Memorial Bridge, where you passed a woman wearing a yellow Windbreaker.
- En hoe dichtbij... stond u toen de truck u passeerde?And how close would you say you were to it when it passed you?
- Hij gebruikte meerdere namen. Eén ervan passeerde gisteren de Italiaanse douane.- Your fugitive used a handful of aliases, one of which passed through Italian customs last night,
- George, we weten met zekerheid dat alle onze slachtoffers passeerden aan het kruispunt van Carlton en Parliament.- George, we know for certain that all of the victims, at one time or another, passed through the intersection of Carlton and Parliament.
-We passeerden hem bij de koffie shop.We passed him at the coffee shop.
4 kilometer verderop passeerden ze deze bank... net voor ze de spoorweg in Dungy Street overstaken.2.6 miles later they passed by this bank, just before crossing the Dungy Street railroad tracks.
Dat bord dat we net passeerden stond dat we op route 41 zitten.That sign we just passed, it says we're on Route 41.
De betovering zou oplossen als we de poorten passeerden.The spell would dissolve once we passed the gates.
- Een passerend vrachtschip.A passing freighter?
- Je bent een gevaar voor passerend verkeer.- You're a danger to the passing traffic.
Als je je verbindt met een passerend lot, wordt het 't jouwe.If you hold on to a passing fate, it becomes yours.
De volgende ochtend voelde ik de warme zon... Daar was hij, passerend tussen de bomen.As I felt the sun warm me the next morning... there it was, passing between the trees.
Een passerend transportschip vond het wrak, en mij bewusteloos in de ruimte.A passing transport found the wreck. And I was outside, unconscious, floating in an EVA suit.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bisseren
retake
casseren
carpool
cesseren
cease
masseren
massage
pacteren
do
palperen
palpate
pamperen
pamper
parkeren
park
pauzeren
pause
pulseren
pulsate

Similar but longer

repasseren
do

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'pass':

None found.
Learning languages?