Knagen (to gnaw) conjugation

Dutch
28 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
knaag
I gnaw
knaagt
you gnaw
knaagt
he/she/it gnaws
knagen
we gnaw
knagen
you all gnaw
knagen
they gnaw
Present perfect tense
heb geknaagd
I have gnawed
hebt geknaagd
you have gnawed
heeft geknaagd
he/she/it has gnawed
hebben geknaagd
we have gnawed
hebben geknaagd
you all have gnawed
hebben geknaagd
they have gnawed
Past tense
knaagde
I gnawed
knaagde
you gnawed
knaagde
he/she/it gnawed
knaagden
we gnawed
knaagden
you all gnawed
knaagden
they gnawed
Future tense
zal knagen
I will gnaw
zult knagen
you will gnaw
zal knagen
he/she/it will gnaw
zullen knagen
we will gnaw
zullen knagen
you all will gnaw
zullen knagen
they will gnaw
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou knagen
I would gnaw
zou knagen
you would gnaw
zou knagen
he/she/it would gnaw
zouden knagen
we would gnaw
zouden knagen
you all would gnaw
zouden knagen
they would gnaw
Subjunctive mood
knage
I gnaw
knage
you gnaw
knage
he/she/it gnaw
knage
we gnaw
knage
you all gnaw
knage
they gnaw
Past perfect tense
had geknaagd
I had gnawed
had geknaagd
you had gnawed
had geknaagd
he/she/it had gnawed
hadden geknaagd
we had gnawed
hadden geknaagd
you all had gnawed
hadden geknaagd
they had gnawed
Future perf.
zal geknaagd hebben
I will have gnawed
zal geknaagd hebben
you will have gnawed
zal geknaagd hebben
he/she/it will have gnawed
zullen geknaagd hebben
we will have gnawed
zullen geknaagd hebben
you all will have gnawed
zullen geknaagd hebben
they will have gnawed
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou geknaagd hebben
I would have gnawed
zou geknaagd hebben
you would have gnawed
zou geknaagd hebben
he/she/it would have gnawed
zouden geknaagd hebben
we would have gnawed
zouden geknaagd hebben
you all would have gnawed
zouden geknaagd hebben
they would have gnawed
Du
Ihr
Imperative mood
knaag
gnaw
knaagt
gnaw

Examples of knagen

Example in DutchTranslation in English
- Hij verplicht z'n volk... aan botten te knagen om hun tanden sterk te maken.-He mandated that the people... ...gnawon boneslikedogs to strengthen their teeth.
- Waarom begin je niet met het knagen van zuigers?You know... why don't you start gnawing some pistons?
Als hij aan je begint te knagen sla ik 'm op zijn hoofd met deze bezem.When he starts gnawing at you, I'll whack him with this broom.
Als je me niet wilt helpen, zal ik hem er zelf af moeten knagen.If you won't help me, then I'll just have to gnaw it off myself.
Als ratten konden dansen, zouden ze niet zo veel knagen.You know, if rats could dance they probably wouldn't gnaw so much.
Knaag, knaag, knaag ...Gnaw, gnaw, gnaw.
Misschien knaag ik het wel af als 'n coyote en kom ik terug om jou te zoeken en in je gezicht te schieten.Well, maybe I'll gnaw it off like a coyote, and come back, and find you, and shoot you in your face.
Ruk je zilveren haar uit, knaag je andere hand af en laat deze gruwelijke aanblik ons definitief de ogen sluiten.Rent off thy silver hair! Thy other hand gnawing with thy teeth! And be this dismal sight the closing up of our most wretched eyes.
- Sindsdien knaagt het aan je.- Since then it gnaws at you.
Als hij beter is, knaagt hij m'n hersens weg terwijl ik slaap.As soon as it gets better, it's gonna gnaw my brain out in my sleep.
Als hij eet houdt hij zijn vork vast gelijk een moordenaar zijn mes, en knaagt als een gestoord knaagdier aan zijn vastgepinde lading.When he eats, he holds his fork like a murderer's knife, gnawing at its skewered payload like a deranged woodland rodent. Bring it home!
Dat en dat Ione door vriendjes knaagt... als een hongerige piranha laar me besluiten dat jullie onschuldig zijn.That with lone gnawing through boyfriends like an unfed piranha makes me think you're both innocent.
De dag dat deze baan niet meer aan je ziel knaagt... dat je handen nier meer koud aanvoelen... misschien is het dan tijd om te stoppen.I guess the day this job stops gnawing at your soul and... Hands... your hands stop feeling cold... Maybe that's the time to leave.
De sporen geven aan dat eraan geknaagd is.The marks on the mandible indicate the bones have been gnawed on.
Er is aan de botten geknaagd.- The bones were gnawed.
Het Gerechtelijk bureau meldde dat een deel van het vlees, gegeten en aan geknaagd is.By the way, forensics also said that some of the flesh had been eaten and gnawed at.
Het moet aan je hebben geknaagd dat je Jozef Dworaczyk per ongeluk hebt vermoord.So it must have gnawed at you, killing Jozef Dworaczyk by mistake.
Hier is aan geknaagd.These appear to have been gnawed on.
Ebenezer Scrooge haastte zich langs de jongens... die in de sneeuw stonden te rillen. De kou knaagde aan hen zoals een hond aan 'n been."Ebenezer Scrooge hurried past the ragged boys who stood shivering in the snow, gnawed and mumbled by the hungry cold, as bones are gnawed by dogs."
En de twee mannen liepen rond zonder iets te zeggen, en de honger knaagde aan hun botten.Two men walked and never talked, hunger gnawed their bones.
Hoe ze erop knaagde Hoe ze eraan krabdeHow she gnawed it How she clawed it
Ik doodde een paar jaar geleden een paar jongens... en het knaagde aan de mijn geweten.I killed some guys a few years ago, and it gnawed at my conscience.
Toen werd ik geraakt door een nieuw gevoel dat aan mijn beenderen knaagde... waarschijnlijk gevaarlijkste van allemaal:Then I was hit by a new sense that gnawed at my bones ... probably most dangerous of all:
"En zijn rijk was gevuld met duisternis. Ze knaagden op hun tongen van de pijn.""And his kingdom was full of darkness, and they gnawed their tongues for pain."
Als ik wakker was, werd ik geslagen met de Agiel, en als ik probeerde te slapen, knaagden de ratten aan mijn vingers en tenen.CARA: When I was awake, I was beaten with the Agiel, and when I tried to sleep, the rats gnawed on my fingers and toes.
De kou en de honger knaagden aan ons.The cold and hunger gnawed at us.
De jonge Ned voelde een knagend medelijden in z'n maag... zoals gewoonlijk.Young Ned felt a gnawing pity growing in his stomach, as was tradition.
Jullie zouden daar nog steeds liggen op dat met urine doorweekte matras... uitgehongerd, knagend op ratten... als ik jullie niet in de spotlights had gehaald.You'd still be lying there in that urine-soaked mattress, starving, gnawing on rats if I hadn't pulled you into the spotlight. Look at these.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

dragen
carry
klagen
complain
kneden
knead
knopen
tie
plagen
tease
slagen
succeed
stagen
stag
vragen
ask

Similar but longer

afknagen
gnaw
beknagen
do

Random

kerkeren
dungeon
kleien
do
kleven
stick
klinken
sound
klokken
do
kloppen
knock
knabbelen
nibble
knakken
snap
knarsen
do
kniepoten
knee legs

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'gnaw':

None found.
Learning languages?