Behagen (to please) conjugation

Dutch
21 examples

Conjugation of eiti

Hij/Zij/Het
Present tense
behaagt
he/she/it pleases
Present perfect tense
heeft behaagd
he/she/it has pleased
Past tense
behaagde
he/she/it pleased
Future tense
zal behagen
he/she/it will please
Hij/Zij/Het
Conditional mood
zou behagen
he/she/it would please
Subjunctive mood
behage
he/she/it please
Past perfect tense
had behaagd
he/she/it had pleased
Future perf.
zal behaagd hebben
he/she/it will have pleased
Hij/Zij/Het
Conditional perfect tense
zou behaagd hebben
he/she/it would have pleased
Du
Ihr
Imperative mood
-
please
-
please

Examples of behagen

Example in DutchTranslation in English
"Als zei je wil behagen" " door de dingen die ze met je zal doen""When she wants to please you" "The things she'll do"
"We smeken u, dat het uw genadige goedheid mag behagen"Beseechingly, that it may please thee of thy gracious goodness.
"dat het één ieder zal behagen dat alle zonden en overtredingen worden vergeven""that it would please and pardon all manifold sins and transgressions
'Als iemands wegen den Heere behagen... 'zo zal Hij ook zijn vijanden met hem bevredigen.'...A man's ways please the Lord when he maketh even his enemies to be at peace with him."
'Tien manieren om mijn man te behagen en hem gelukkig zo gelukkig als een mossel te maken, met een kaars.'"10 ways to please my man and make him happy as a clam... with a candle."
AIs we die taak goed en getrouw uitvoeren, verlenen we een dienst en dat behaagt de almachtige God.If we perform that task well and faithfully... we do a service to mankind that pleases Almighty God.
Als 't Uwe Majesteit behaagt.If your majesty pleases...
Als het U behaagt.If it so pleases you.
Als het de Khan behaagt.If it pleases the Khan.
Als het de koningin behaagt.If it pleases the Queen. Hmm?
"...die het U behaagde te scheppen naar Uw beeld...""...whom it pleased You to make in Your image...
Dat ik behaagde.Repeat: Would that I had pleased!
Dit is de parel die het oog van uw keizerin behaagde.This is the pearl that pleased your empress' eye.
En door mij kreeg je veel kinderen... Hoewel het God behaagde hen uit deze wereld te roepen, wat geen fout van mij was.And by me, you have had many children... .. although it pleased God to call them from this world - which was no fault of mine.
En zo het de almachtige God behaagde in Zijn grote barmhartigheid... om bij Hem op te nemen de ziel van onze geliefde broeder die is heengegaan... bestellen wij zijn lichaam hierbij ter aarde.For as much as it hath pleased Almighty God in His great mercy... ..to take unto Himself the soul of our dear brother here departed,... ..we therefore commit his body to the ground;
Als ik die uitdrukking op Sydneys zie als ik haar heb behaagd.I mean, when I imagine Sydney's approval to see what I've done has pleased her.
Enkele van deze vrouwen moeten hem behaagd hebben.Some of these women must have pleased him.
Heb ik u niet behaagd, Domina?Have I not pleased you, Domina?
Het heeft God behaagd om onze broeder bij zich te roepen.Since it has pleased Almighty God to call our brother from this life...
Het heeft U behaagd mij een vrouw te schenken zoals ik nu heb.Thou hast been pleased to give me a wife as her I now have.
'En geestigheid was zijn ijdele, frivole schijn om ten koste van zichzelf behagend te zijn.'"And wit was his vain, frivolous pretence, of pleasing others at his own expense. "

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

behalen
gain
beharen
do
beheren
manage
behoren
belong
behuwen
do
bejagen
hunt
belagen
besiege
betogen
demonstrate
bewegen
move
bezigen
use

Similar but longer

behangen
wallpaper

Random

bedrukken
print
beetgrijpen
bite grab
beethouden
love bite
begrinden
do
begroeten
overgrow
begunstigen
favour
behakken
do
beieren
do
bekendmaken
make public
beklampen
cleat

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'please':

None found.
Learning languages?