Ademen (to breathe) conjugation

Dutch
35 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
adem
I breathe
ademt
you breathe
ademt
he/she/it breathes
ademen
we breathe
ademen
you all breathe
ademen
they breathe
Present perfect tense
heb geademd
I have breathed
hebt geademd
you have breathed
heeft geademd
he/she/it has breathed
hebben geademd
we have breathed
hebben geademd
you all have breathed
hebben geademd
they have breathed
Past tense
ademde
I breathed
ademde
you breathed
ademde
he/she/it breathed
ademden
we breathed
ademden
you all breathed
ademden
they breathed
Future tense
zal ademen
I will breathe
zult ademen
you will breathe
zal ademen
he/she/it will breathe
zullen ademen
we will breathe
zullen ademen
you all will breathe
zullen ademen
they will breathe
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou ademen
I would breathe
zou ademen
you would breathe
zou ademen
he/she/it would breathe
zouden ademen
we would breathe
zouden ademen
you all would breathe
zouden ademen
they would breathe
Subjunctive mood
ademe
I breathe
ademe
you breathe
ademe
he/she/it breathe
ademe
we breathe
ademe
you all breathe
ademe
they breathe
Past perfect tense
had geademd
I had breathed
had geademd
you had breathed
had geademd
he/she/it had breathed
hadden geademd
we had breathed
hadden geademd
you all had breathed
hadden geademd
they had breathed
Future perf.
zal geademd hebben
I will have breathed
zal geademd hebben
you will have breathed
zal geademd hebben
he/she/it will have breathed
zullen geademd hebben
we will have breathed
zullen geademd hebben
you all will have breathed
zullen geademd hebben
they will have breathed
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou geademd hebben
I would have breathed
zou geademd hebben
you would have breathed
zou geademd hebben
he/she/it would have breathed
zouden geademd hebben
we would have breathed
zouden geademd hebben
you all would have breathed
zouden geademd hebben
they would have breathed
Du
Ihr
Imperative mood
adem
breathe
ademt
breathe

Examples of ademen

Example in DutchTranslation in English
" Laat 'em wel eerst ademen, pluisje "- SANDRA: "Oh, do let it breathe, pickle. "
" Uw opeengepakte massa verlangend om vrij te ademen"Your huddled masses yearning to breathe free,
"Breng me uw vermoeide, uw arme, uw opeengepakte menigte, verlangend om vrij te ademen"."Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free."
"De dieren en stenen ademen op een andere manier""The animals and stones breathe differently"
"Die persoon mag me niet aanraken of zelfs maar op me ademen.""l don't want this person to touch me or even breathe on me?"
"Adem in, adem uit.""Breathe in and breathe out."
'Ik adem als jij ademt."I breathe when you breathe.
'Ik adem opgetogen alle geuren en essenties van het leven.'I rapturously breathe in the odors of life.
'Ik adem wanneer ik slaap' op hetzelfde neerkomt... als 'Ik slaap wanneer ik adem.'"I breathe when I asleep" is the same thing as "I sleep when I breathe."
'Ik ben een ademer. Ik krijg betaald omdat ik adem.'"I'm a breather, I get paid for breathing."
"Zo lang men ademt"So long as men can breathe
"het is heel fijn te horen hoe je ademt"It's really nice To hear you breathe
'Ik adem als jij ademt."I breathe when you breathe.
- Als je ook maar verkeerd ademt...You so much as breathe wrong...
- Als ze maar ademt.- She just needs to breathe.
Als je ook maar geademd hebt op haar...If you so much as breathed on her--
Dat hoef ik niet meer, hij heeft erop geademd.I don't want that. He's breathed all over it.
Heeft 't genoeg geademd?You sure? You sure it's breathed enough?
Ik heb bijna twee jaar voor je geademd, toen je niet uit bed kon komen, en ik blijf voor je vechten, omdat ik van je hou.I practically breathed for you for two years when you couldn't even get out of bed, and I will continue to fight for you because I love you.
Ik heb een hele week lang niet eens geademd.I ain't even breathed for a week.
'n Dode ademde op me !A dead person breathed on me!
- Het deed zeer als ik ademde.- It hurt when I breathed.
- Ze ademde oververhitte lucht in.No. She breathed in superheated air.
Als iemand over die papieren ademde met de gedachte om Hawkins te doden, dan zal Abby het weten.If anyone ever breathed on these papers while thinking about killing Hawkins, Abby will know it.
Als we zelfs maar verkeerd ademde kregen we al slaags met de riem.If you so much as breathed wrong, you got the belt.
Dat ben ik. We ademden dezelfde lucht in.That's me... we breathed the air together.
Ik had ogen, die door leugens sneden. Longen die eeuwigheid ademden.I had eyes that cut through lies, lungs that breathed eternity.
The Stuarts zouden nooit meer de protestantse koning George II van de troon stoten, maar hoe kon ik ze dat vertellen, deze trotse gepassioneerde mannen die leefden en ademden voor een vlag met blauw en wit?The Stuarts would never unseat the protestant King George II, but how could I tell them that, these proud, passionate men who lived and breathed for a flag of blue and white?
We ademden dezelfde Bronx lucht in.We breathed the same Bronx air.
We waren ervan overtuigd dat we het juiste deden. We ademden dezelfde lucht als alle anderen en stonden er midden in.We were certain to do the right thing, we breathed the same air as everybody else.
(Ik zie je relatie...) (als een levend, ademend wezen.)I like to think of your relationship... as a living, breathing thing.
- Een beetje harig, maar ademend. Mooi.- A little hairy but breathing.
80 mannen, veel van hen nog tieners, zijn bereid om meer dan 40 diep meter te duiken, lucht ademend door een zelfgemaakt systeem van slangen en een roestige compressor.80 men, many of whom are still teenagers, are preparing to dive to over 40 metres, breathing air pumped through these makeshift tubes by this rusty compressor.
Buiten staat de hutspot klaar. Buiten bij het vuur ademend... Buiten wachten we tot we blauw zijn.# Outside the family stew # # out by the fire breathing # Whoo!
Dat was een levend, ademend wezen.That was a living, breathing creature.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

adelen
ennoble
aderen
do
asemen
do
doemen
condemn
flemen
cajole
kiemen
germinate
noemen
call
riemen
do
roemen
praise
zoemen
buzz
zwemen
do

Similar but longer

beademen
do
inademen
do
vademen
fathom

Random

aanzwemmen
do
achternazitten
chase
achterovervallen
fall backwards
adderen
adapt
adelen
ennoble
ademhalen
breathe
afbetalen
pay off
afbetten
dab
afblaffen
snarl
afblussen
deglaze

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'breathe':

None found.
Learning languages?