Открие (to find out) conjugation

Macedonian
70 examples
This verb can also mean the following: reveal, discover

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
откријам
I find out
откриеш
you find out
открие
he/she/it finds out
откриеме
we find out
откриете
you all find out
откријат
they find out
Future tense
ќе откријам
I will find out
ќе откриеш
you will find out
ќе открие
he/she/it will find out
ќе откриеме
we will find out
ќе откриете
you all will find out
ќе откријат
they will find out
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би открил
I (masculine) would have found out
би открила
I (feminine) would have found out
би открил
you (masculine) would have found out
би открила
you (feminine) would have found out
би открил
he would have found out
би открила
she would have found out
би открило
it would have found out
би откриле
we would have found out
би откриле
you all would have found out
би откриле
they would have found out
Past perfect tense
сум открил
I (masculine) have found out
сум открила
I (feminine) have found out
си открил
you (masculine) have found out
си открила
you (feminine) have found out
е открил
he has found out
е открила
she has found out
е открило
it has found out
сме откриле
we have found out
сте откриле
you all have found out
сум откриле
they have found out
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
откриев
I was finding out
откриеше
you were finding out
откриеше
he/she/it was finding out
откриевме
we were finding out
откриевте
you all were finding out
откриеја
they were finding out
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев открил
I (masculine) had found out
бев открила
I (feminine) had found out
беше открил
you (masculine) had found out
беше открила
you (feminine) had found out
беше открил
he had found out
беше открила
she had found out
беше открило
it had found out
бевме откриле
we had found out
бевте откриле
you all had found out
беа откриле
they had found out
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе откриев
I will have found out
ќе откриеше
you will have found out
ќе откриеше
he/she/it will have found out
ќе откриевме
we will have found out
ќе откриевте
you all will have found out
ќе откриеја
they will have found out
Past aorist tense
открив
I found out
откри
you found out
откри
he/she/it found out
откривме
we found out
откривте
you all found out
открија
they found out
Imperative tense
-
откриј
you find out
-
-
откријте
you all find out
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум откриел
I (masculine) will find out
ќе сум откриела
I (feminine) will find out
ќе си откриел
you (masculine) will find out
ќе си откриела
you (feminine) will find out
ќе е откриел
he will find out
ќе е откриела
she will find out
ќе е откриело
it will find out
ќе сме откриеле
we will find out
ќе сте откриеле
you all will find out
ќе сум откриеле
they will find out
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
откриен
finding out
finding out
finding out
откриел
finding out
откриела
finding out
откриело
finding out
откриеле
finding out
открил
found out
открила
found out
открило
found out
откриле
found out

Examples of открие

Example in MacedonianTranslation in English
Тој исто така кажал дека ќе се спроведе истрага за да се открие зошто новинарите не ја добиле потребната заштита.He also said that an inquiry would be conducted to find out why journalists failed to receive the necessary protection.
-Џитс никогаш нема да открие.NEEDLES: The Jits will never find out.
Требаше да знаеме дека ќе открие.Should've known he'd find out. [ Clears Throat ]
Добро, ама еве го заплетот, тој ќе открие дека убиецот пати од болест на повеќекратна личност.-Okay, but here's the twist. We find out that the killer... ...really suffers from multiple personality disorder. Right?
Полицијата не сака да открие кој ме застрела.The police don't wanna find out who shot me.
Првата книга што ја напишав „Зрно песок“ беше посветена за мојата потрага за да ја откријам вистината за смртта на маж ми (документарниот филм „Вчера сè уште те чекав“ во режија на Катрин Ву Ложу, исто така е со таа тематика).The first book I wrote, "Grain de sable" was about my quest to find out the truth about his death (the documentary "I was still waiting for you yesterday" directed by Catherine Veaux-Logeat also retraced this quest).
Секако, што и да сакаш да ми кажеш ќе откријам, кога ќе дојде време.Whatever you've got to tell me I'll find out through the natural course of time.
Мојата работа е да откријам што е тоа. И Др.It's my job to find out what that is.
Мислев дека ќе откријам, зошто сум таков каков што сум.I thought I could find out why I was the way I was.
Не сакам да чекам тука за да откријам.I'm not waiting around here to find out.
Ќе откриеш наскоро, пријателу.You'll find out soon my friend.
Тајна која треба да ја знам, а ти да ја откриеш.A secret for me to know and you to find out.
Сега, довлечкај го газот тука и види што можеш да откриеш!Now, you get yo ass down there and see what you can find out!
Сакаш да откриеш?Do you want to find out?
Сакам да се искрадеш од имотот и да откриеш што ја задржува.Look, I want you to slip off the property and find out what's keeping her.
Сега ќе откриеме што има во торбата на тато.Now we're gonna find out what's in Papa's bag.
Мора да откриеме каква.We must find out what.
Ќе сакаш ли да ни помогнеш да откриеме што има на дискот?Can you help us find out what's on this disk?
Мораме да откриеме каде одат парите пред црвот на исчезне, да можеме да откриеме кој го создал.We have to find out where the money's going before the worm disappears, so we can find out who created it.
Мораме да одиме напред и да ги откриеме кинеските планови за инвазија.We've got to infiltrate and find out the Chinese invasion plans.
За да откриете повеќе детали за карактеристиките на секоја крвна група, прочитајте го овој напис на Глобал Воисес напишан од Хиеџин во 2007 година.To find out more details about the each type's trait, read this Global Voices post written by Hyejin in 2007.
Идеме, мамо! Што вие всушност се обидувате да откриете?What exactly are you trying to find out?
Ќе го откриете само тоа што тој сака да го откриете.You'll only find out what he wants you to find out.
Треба да откриете што наумил.I need you to find out what he's up to.
Ќе откриете ли каде Ху Ли ги крие плочките?Can you find out where Hu Li's keeping the plates?
Više Mogućnosti) е веб-портал каде луѓето со хендикеп може „да пријават дискриминација, споделуваат идеи за проекти и да предложат промени на политики“; Еден извештај (на англиски) за е-пристапноста во Југоисточна Европа, кој покажува „како информатичките и комуникациските технологии може да се искористат за да се отстранат многуте бариери за учество во општеството“; Базата на податоци DAT-SEE (анг.) за асистивни технологии со директориум за помош што им помага на луѓето со хендикеп „да откријат за видовите, достапноста и цените на асистивни технологии (како апарати за мобилност и слушање, софтвер за препознавање говор) во Југоистична Европа и во ЕУ, со цел да може да донесат одлуки базирани на знаење“; Првиот едукативен софтвер за деца со аутизам на босански јазик; InfoServis.ba - веб-сајт за луѓето со нарушен вид, што содржи и онлајн упатство за пишување и уредување вести.Više Mogućnosti , a web portal for people with disabilities "to report discrimination, share project ideas, and suggest changes to policies"; a report on e-Accessibility in South Eastern Europe, which "showcases how information and communication technologies can be used to remove many barriers to participating in society"; DAT-SEE , a database of assistive technologies with an aid directory that helps people with disabilities "find out about types, availability and prices for assistive technologies (such as mobility and hearing aid devices, and speech recognition software) in South East Europe and in the European Union, in order to make informed decisions"; the first Bosnian-language educational software for children with autism; InfoServis.ba , a web site for people with visual impairments, which includes an online tutorial on writing and editing news.
По минатогодишното полициско востание, жителите на Еквадор се нетрпеливи да откријат кој беше одговорен за настаните кои се случија на 30 септември 2010 година, кога земјата беше во хаос поради полициски штрајк против промените во законот со кои се намалуваат бенефициите за неколку јавни субјекти.After last year's police uprising, Ecuadoreans have been eager to find out who was responsible for the events that took place on that September 30, 2010, when the country was thrown into chaos during a police strike to oppose changes to a law which reduced benefits for various public entities.
Може да откријат како се користат нивните информации, што е напишано во спогодбите за корисници, да прочитаат извадоци од меморандуми за доверливост од Фејсбук, Јаху, Инстаграм и многу повеќе.They can find out how their information might be used, what is written in user agreements, read excerpts of memos on confidentiality from Facebook, Yahoo, and Instagram, and much more.
Што ако откријат што се случило?What ifthey find out what happened?
Светската здравствена органзиација на Обединетите нации... испрати меѓународна делегација составена од 4 научници... за да истражуваат во пустината Анадолија... и да ги откријат причините за болеста.The United Nations Health Organization, has dispatched a delegation of 4 international scientists, on a field trip to the desert of Anatolia, to find out what might have gone wrong.
Во потрагата по одговор на тоа зошто ТВ куќите го сопреа Јутјуб , открив дека телевизиите добиваат релативно мал дел од профитот од рекламите на Јутјуб.After searching for an answer as to why those networks have stopped YouTube service , I found out that TV networks get relatively low ad profits on YouTube.
Ги прашав за него, но открив само дека тие дошле од градот Мансура и учествувале во „Битката со камилите“.After asking them, I found out that they came from Mansoura city and participated in the "Camel Battle".
Завршив со читањето на блогот на г-динот Ји и открив дека бил претепан и станал хендикепиран бидејќи возел нелегално авто-такси возило.I finished reading Mr. Ji's blog and found out that he was beaten and became crippled because of running an illegal motorcycle taxi.
Јас открив каде си.You see, I found out where you were.
Сега, бабба ми кажа се што знае за ловењето на шкампи, Но знаеш ли што открив?Bubba told me everything he knew about shrimping, but you know what I found out?
Во 2009 година, светот ги откри деталите за зелениот бран во Техеран благодарение на овие платформи, и истото се случи на плоштадот Тахрир во Каиро и со демонстрантите во Мадрид.In 2009, the world found out the details of the green wave in Teheran thanks to these platforms, and the same happened in Tahrir Square in Cairo and with the "indignados" in Madrid.
Една вечер откри дека со еден од нив згрешил.And then one night, he found out that... he made a mistake with one of them.
Еден од моите луѓе откри дека, нашиот „пријател„ може да ги следи сите твои договори, со тоа што ти ги пресретнува Е-маил пораките.One of my people found out... our "friend" has been able to track your whereabouts... by intercepting your e-mails.
Го истепа мојот бивш затоа што откри дека ме измамува.You beat up my ex because you found out he was cheating.
Го откри, не знам но го откри.I don't know how but they found out.
Го откривме тоа првата вечер.We found out the first night.
Планот не важи откако откривме дека има шпион меѓу нас.I say the plan becomes null and void once we found out we got a rat here.
Три седмици покасно откривме дека убил двајца на една фарма.We found out that 3 weeks prior, he had a couple killed on a farm.
Пред два месеци во тунелот на Вест Г ранд вие откривте дека има уште еден полицаец на тајна задача во групата се справивте со него со надвладавте и го претепавте.Two months ago, a walking tunnel off of West Grand. You found out there was an undercover cop in the group. You confronted him.
Што откривте?What have you found out?
- Што откривте?- What have you found out?
Со Лајла Стангард, за која откривте дека е бремена од вашиот сопруг?With Lila Stangard, who you just found out was pregnant by your husband?
Првосвештениците открија и така можеа да го запечатат фактот дека си жива.The Priory found out. Somehow they concealed the fact that you were alive.
Не сакаа, веднаш штом открија, дека не сум тој Чартер, за кој што ме мислат.They did want to, as soon as they found out I wasn't this John Charter fellow.
Всушност се пријавивме да работиме во станот во кој живееше Марк Јуинг. Го сфативме тоа како еден вид развоен дел на софтверот на Red Hat и останавме до ноември 1995 кога... тоалетот во станот во кој бевме експлодира поплавувајќи ја сосетката под нас која беше малку вознемирена, а... газдите на станот открија дека тука водиме бизнис наместо да живееме во него.We took it over as kind of the development part of Red Hat software and stayed that way till about November of 1995 when... a toilet we had in the apartment kind of exploded, flooded our downstairs neighbor and she got little upset and... the apartment folks found out we were running a business there instead of actually living there the same time
Русите веќе открија каде се парите.The Russians found out where the money is.
Го сфативме тоа како еден вид развоен дел на софтверот на Red Hat и останавме до ноември 1995 кога... тоалетот во станот во кој бевме експлодира поплавувајќи ја сосетката под нас која беше малку вознемирена, а... газдите на станот открија дека тука водиме бизнисWe took it over as kind of the development part of Red Hat software and stayed that way till about November of 1995 when... a toilet we had in the apartment kind of exploded, flooded our downstairs neighbor and she got little upset and... the apartment folks found out we were running a business there
Земи мУ ги клУчевите и откриј каде е каменот.Get his keys and find out where the stone is.
И откриј како се прикачиле во мојот сиотем!And find out how they hooked into my system!
Дојди и откриј . Не сакаш ли да играш со мене?Come and find out.
-Дојди и откриј .Come and find out.
Студирав во Dachau. видовме се што лугето може да си го прават меѓусебе, така? проклетство , наидовме на војна да ги запреме, и сега откриј, можеби тоа се случува овде?I stood in Dachau. we saw what human beings are capable of doing to each other, right? for Christ sake we fought a goddamn war to stop them, and now find out it may be happening here?
Груб, Тврд, откријте дали има лимит на пукања. Налутете го.Ruff, Tuff, find out if it has a shot limit!
Еве како тој открил дека е ХИВ позитивен:Here is how he found out he was HIV positive:
Капетанот го открил тоа.The Captain found out... oh, I’m sorry...
Дали некој открил дека има некоја роднина?Has anyone found out if he has next of kin or family?
Red Hat започна како производ на Марк Јуинг додека работел во IBM. Сакал малку подобра дистрибуција на Линукс. Започнал да истражува, и открил дека троши повеќе време на одржување на својата дистрибуција на Линукс отколку што работел на својот нов проект.He wanted a little better Linux distribution he started playing around, found out he uh, he spent more time maintaining his Linux distribution than he did uh, than he did working on his new project.
Што уште си открил?- What else have you found out?
На 31 август 2010, PlusNews и IRIN во Јоханесбург ја објавија приказната за Вероника (псевдомин), ХИВ позитивна жена, која открила дека била стерилизирана од болничарките без никакво предупредување :On August 31st 2010, PlusNews and IRIN in Johannesburg highlighted the story of Veronica (a pseudonym), a HIV+ woman, who found out that she has been sterilized by nurses without any warnings :
Државата го открила тоа, го отпуштила Бенсли и ги тужела двајцата за измама.The state found out about it, fired Bensley and prosecuted them both for fraud.
Репортер од новинската агенција Нанду, интервјуирал двајца адвокати кои во 2006 година го застапувале Ји и откриле дека бил претепан од страна на 7-8 полициски офицери кои користеле метални палки во градот Хоуде, Донггуан бидејќи Ји возел нелегално мото-такси возило.A reporter from news site Nandu interviewed two lawyers who represented Ji back in 2006 and found out that Ji was beaten by seven to eight police officers with iron rods in Houde town of Dongguan city because he was running an illegal motorcycle taxi.
Мора да откриле дека ми помогнал. - Можеби можеме да се јавиме во полиција.She must have found out he helped me.
Мора да откриле дека ми помогнал.She must have found out he helped me.
-Слушнав за едно училиште во Канада... уапсиле еден од нивните вработени за одржување на теренот, со дрога... а следниот ден откриле дека повеќе од половина од студентите користеле ЛСД.I heard about this school up in Canada, they arrested one of the groundskeepers with drugs, and the next day they found out over half of the students were high on LSD.
-Како мислиш дека откриле?- Wow, how do you think they found out?

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

откаже
cancel
откине
rip off
откове
unnail
открива
discover
открши
break off
покрие
cover
сокрие
hide

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'find out':

None found.
Learning languages?