Мисли (to think) conjugation

Macedonian
73 examples
This verb can also mean the following: believe, ponder

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
мислам
I think
мислиш
you think
мисли
he/she/it thinks
мислиме
we think
мислите
you all think
мислат
they think
Future tense
ќе мислам
I will think
ќе мислиш
you will think
ќе мисли
he/she/it will think
ќе мислиме
we will think
ќе мислите
you all will think
ќе мислат
they will think
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би мислел
I (masculine) would have thought
би мислела
I (feminine) would have thought
би мислел
you (masculine) would have thought
би мислела
you (feminine) would have thought
би мислел
he would have thought
би мислела
she would have thought
би мислело
it would have thought
би мислеле
we would have thought
би мислеле
you all would have thought
би мислеле
they would have thought
Past perfect tense
сум мислел
I (masculine) have thought
сум мислела
I (feminine) have thought
си мислел
you (masculine) have thought
си мислела
you (feminine) have thought
е мислел
he has thought
е мислела
she has thought
е мислело
it has thought
сме мислеле
we have thought
сте мислеле
you all have thought
сум мислеле
they have thought
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
мислев
I was thinking
мислеше
you were thinking
мислеше
he/she/it was thinking
мислевме
we were thinking
мислевте
you all were thinking
мислеа
they were thinking
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев мислел
I (masculine) had thought
бев мислела
I (feminine) had thought
беше мислел
you (masculine) had thought
беше мислела
you (feminine) had thought
беше мислел
he had thought
беше мислела
she had thought
беше мислело
it had thought
бевме мислеле
we had thought
бевте мислеле
you all had thought
беа мислеле
they had thought
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе мислев
I will have thought
ќе мислеше
you will have thought
ќе мислеше
he/she/it will have thought
ќе мислевме
we will have thought
ќе мислевте
you all will have thought
ќе мислеа
they will have thought
Past aorist tense
Imperative tense
-
мисли
you think
-
-
мислете
you all think
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум мислел
I (masculine) will think
ќе сум мислела
I (feminine) will think
ќе си мислел
you (masculine) will think
ќе си мислела
you (feminine) will think
ќе е мислел
he will think
ќе е мислела
she will think
ќе е мислело
it will think
ќе сме мислеле
we will think
ќе сте мислеле
you all will think
ќе сум мислеле
they will think
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
мислен
thinking
мислејќи
thinking
мислење
thinking
мислел
thinking
мислела
thinking
мислело
thinking
мислеле
thinking
thought
thought
thought
thought

Examples of мисли

Example in MacedonianTranslation in English
Мексиканците за приказната имаат различни мислења: Некои веруваат дека девојките го искористуваат пејачот за да бидат славни и да добијат пари; други мислат дека девојките се само жртви на славниот пејач кој мисли дека може да има што ќе посака.Mexicans following the story are divided in their opinions: Some believe that the girls are taking advantage of the singer in order to get fame and monetary benefits; others think the girls where just victims of a famous singer who thinks he can have whatever he wants.
Тој не треба да мисли дека рејтингот на неговата Демократска партија се зголемил.He should not think that the rating of his Democratic Party has increased.
Од неговиот блог, ИКТ за развој, Хекс претставува нова академска програма каде што дава краток преглед за тоа каде тој мисли дека ИКТ треба да се движи.From his blog, ICTs for Development, Heeks introduces a new academic paper outlining where he thinks ICT4Ds should go.
На првата фотографија Делгадо пелтечејки вели дека луѓето мислат дека е сиромав (кутар) кога го слушаат како зборува, а на втората вели дека никој не мисли дека е сиромав откако ќе дознае колку пари заработува како член на конгресот .The first box shows Delgado stuttering through a speech, where he says people think he’s a “poor guy” when they hear him talk, but — in the second box — he says that no one thinks he’s poor once they see how much money he earns as a congressman.
Роб Хиндман има поинакво објаснување зошто мисли дека каналот не е достапен во САД:Rob Hyndman has an alternative explanation for why he thinks the channel isn't offered in the States:
Кажувајќи го ова, јас лично мислам дека е страшна грешка која можеше да се избегне.With that said, I personally think it is a terrible mistake that could have been avoided.
Било да е тоа планината Фуџи или некоја на Јужниот пол, но сепак мислам дека одлуката е во основа она што треба да се остави на поединецот.Be it Mount Fuji or the South Pole however, I think that the decision is fundamentally one that should be left to the individual.
Дали бев толку себична да мислам само на моите чувства и желба да бидам мајка и да ги игнорирам моите очекувани неуспеси за заштита на моите деца?Was I that selfish to think about my own feeling to want to be a mother and ignoring my expected failure to protect my kids?
Земајќи ги во предвид напредокот во науката и медицината јас мислам дека доколку тие успеат да ја задржат болеста во Конго во наредните ~5-10 години Еболата ќе биде минато.”Given the advances in science and medicine I think if they can hold the disease to the Congo for the next ~5-10 years then Ebola will be done."
Токму поради тоа мислам дека ова е знак на игнорирање на фактот дека многу од нас имаат кратка меморија кога е во прашање традицијата па дури и го претставуваат Исламот како спротивставена сила“.This is why I think it’s a sign of ignorance that many of us have a short memory when it comes to tradition or even bring up Islam as an opposing force.”
дали мислиш дека треба повеќе пари да се инвестираат во развојот на спортовите во нашата земја?do you think more money should be given to the development of sports in our country?
Таа ми се насмеа на мене и на блесавоста на моето размислување: „Дали мислиш дека мојот маж ќе ме сакаше кога би била помалку револуционерна?“ ме праша.She laughs at me and the silliness of my thinking: "Do you think my husband would have loved me if I was less revolutionary?" she asks.
П: Дали мислиш дека блоговите имаат вистинско влијание на иранските медиуми и општество?Q: Do you think blogs have any real influence in Iranian media and society?
ГВ: За крај, мислиш ли дека социјалните медиуми влијаеле на изборите во Нигерија?GV: Finally, do you think that social media really influenced the Nigerian elections?
Што мислиш за блогирањето во Мадагаскар?What do you think about blogging in Madagascar?
Не веруваме во цензура и мислиме дека сите во Тајланд треба да добие пристап до секоја информација достапна на интернет, вклучувајќи го и Викиликс.We do not believe in censorship and think that everyone in Thailand should get access to any information available on the internet, which also includes Wikileaks.
Понекогаш ние овде во Америка имаме тенденција да мислиме дека животот е многу подобар овде отколку на друго место.Sometimes we here in America tend to think that life is so much better here than it is in other places.
И тоа сметам дека ќе биде една од најголемите дебати за слободата на медиумите во следниот век- сега кога се наоѓаме во свет кој е навистина интернационален, во кој една вест може да биде прочитана насекаде во светот- на кого мислиме поточно кога велиме „во интерес на јавноста“?.And that I think is going to be one of the great media freedom debates of the next century – now that we are in a world that is truly international, in which a news item can be read worldwide - who do we mean when we say “in the public interest”?
Темата беше Божиќ во тропски дух и мислиме дека ја има магијата да ја прошири божиќната радост.The theme was Christmas in tropics and we think its got the magic to spread the Christmas cheer.
Тој ни покажа некои од тие марсовски слики и нè праша што мислиме за една права линија која јасно се гледаше на една од нив!Showing us those Martian pictures soon and pointing to a pale coloured straight line captured clearly in it, he asked what we think about it!
Земете учество во дискусијата и раскажете му на светот што мислите за зголемувањето на цените на храната и за гладта.Weigh in on the conversation and tell the world what you think about the rising price of food and hunger.
Дали мислите дека ограничен напад врз Иран, ќе направи овој режим да преовладува со години?Do not you think that a limited attack to Iran, will make this regime prevail for years?
Вие сте глупави... зарем мислите дека ни се допаѓа знамето и дека е во ред?You are stupid... do you think that we like the flag and that it is OK?
@3awadalla: Ок, секој сака да дознае која е девојката, но што навистина мислите тоа што таа го стори? #NudePhotoRevolutionaryHe asked: @3awadalla: Ok, everybody wants to know who the girl is, but what do you really think of what she did? #NudePhotoRevolutionary
Не мислите ли дека англискиот некако ќе ја ограничи публиката во Египет?Don't you think English will limit your audience inside Egypt somehow?
Ако ја земеме оваа анкета како некој показател , се чини дека мнозинството интернет корисници мислат дека се способни да се спротивстават на авторитетите.If we take this poll as any indication , it seems that a majority of Internet users think they are capable of resisting authority.
Мексиканците за приказната имаат различни мислења: Некои веруваат дека девојките го искористуваат пејачот за да бидат славни и да добијат пари; други мислат дека девојките се само жртви на славниот пејач кој мисли дека може да има што ќе посака.Mexicans following the story are divided in their opinions: Some believe that the girls are taking advantage of the singer in order to get fame and monetary benefits; others think the girls where just victims of a famous singer who thinks he can have whatever he wants.
Оние кои мислат дека Бангладеш не напредува, не го знаат Бангладеш.Those who think that Bangladesh is not progressing, they are not aware of Bangladesh.
Ме прави лут тоа што таксистите мислат дека ги поседуваат улиците во Јордан #ГневенЈорданIt makes me angry how taxis think they own the streets in jordan #AngryJordan
„Луѓето мислат дека феминизам е да се мразат мажите“ вели Aisaeva. „Но се работи за спротиставување на насилството.“"People think that feminism is about hating men," says Aisaeva. "But it is about opposing violence."
Јас мислев за организирање на Tweetup (и организирање на уметничко парче направено од заедницата за движењето во четврток, на 18ти март).I was thinking of organising a Tweetup (and arranging for a community-made art piece for the Movement on Thursday, 18 March.
На почеток мислев да започнам само македонска Лингва страница, но тогаш многу луѓе сугерираа дека ќе биде одлично да има и албанска верзија, па така одлучив да ги работам и двете, со помош од моите колеги од работа.At first I was thinking about starting only a Macedonian Lingua site, but then many people suggested that it would be great to have it in Albanian as well, so I decided to do both with the help of my colleagues from work.
Тогаш реков „Мислев дека може да излезе така.“ Не можам да поверувам дека го реков тоа, навистина првите зборови од мојата уста беа јас мислев дека може да е така.I said 'I was thinking it might come back that way.' I can't believe that I said that, really the first words out of my mouth was I thought it might come back that way."
Девојката ќе живее со нас па мислев... да и понудите удобна соба.I was thinking that you might want to offer her a more comfortable room.
Токму кога ги проверувавме сите овие таблети и вибратори, мислев на тебе.Did you check out these jammin' jellies and cliterrifics? I was thinking about you.
-Ти мислеше на твојата кариера.- You were thinking of your career.
-Па ти го мислеше тоа.-Well, you were thinking it.
Барем онолку колку што ти мислеше на неа.At least as much as you were thinking about her.
И мислевме дека можеби е најдобро... за сите нас, на крајот на летово... таа да дојде да живее со нас.And we were thinking it might be really beSt... for all of uS if at the end of the Summer... She came here to live with uS.
Ох, мислевме да го надградиме во луксузен апартман.Oh, we were thinking of upgrading you to a penthouse suite.
Тоа е токму тоа што си мислевме и ние.I had everything under control. Oh, yeah, that's exactly what we were thinking.
Не знам што си мислевте, но сакам да биде како што беше.I don't know what you were thinking. I want it back. Now!
Не знаеш какви расипани, одвратни нешта... ти мислеа.You don't know the vile, repulsive things they were thinking.
Ве молам, ве молам не мислете дека ова е Египет!“ Им реков дека знам дека не е така, дека го сакам Египет и неговата култура и народ, вродената мирољубивост на умерениот ислам.Please, please do not think this is what Egypt is!” I reassured her that I knew that was the case, that I loved Egypt and its culture and people, and the innate peacefulness of moderate Islam.
Не мислете дека ќе се случи.Dont think it's gonna happen
Не мислете на нив!Don't think about it!
Туристи како тебе, кои пишуваат за војната. се наивни, опасни предавници. Што мислете за воените криминалства? -Воени криминалства, жими куров!Tourists like yourself writing about war... ...are naive, dangerous, borderline traitorous. - what do you think about war crimes? - war crimes, my ass.
- Знам. Но мислете на забавата.- I know... but you gotta think about it this way.
По случајот на прогонство на медиумскиот магнат Владимир Гусински, сите сѐ уште се смешкаа, мислејќи дека не е сериозна оваа војна.After 's case everyone was still giggling, thinking it wasn't serious, this war.
Додека ние Арапите и Муслимани бевме зафатени мислејќи на храна за време на Рамазан и гледајќи ги Боб Ал Хара и Асмахан и останатите 120 серии на телевизија, овозможувајќи си го нашето наргиле после Ифтар, некоја мистериозна група или организација го испраќаше ова вознемирувачко ДВД.While We Arabs and Muslims were busy thinking of food during Ramadan and watching Bab El Harra and Asmahan and the remaining 120 series on TV, having our delicious Sheesha’s (Water pipe) after Iftar, some mysterious group or organization was sending this disturbing DVD.
Не задржа одливот и лежев цела ноќ на палубата, мислејќи на тебе, и годините што ќе поминат без тебе.We were held up by the tide, and I lay all night on the deck... thinking of you and the years and years ahead without you.
Би испаднало дека сме го убиле сиротиот, мислејќи дека е Дејвид.It would appear we killed that poor bastard, thinking it was David.
Поминав многу време во оваа соба... ...мислејќи на тебе.I spent a lot of time in this room... ...thinking of you.
Прво ми е смачено од црно белиот Свет на Груевски и Црвенковски, кои сакаат да наметнат мислење дека тие се единствените играчи на политичката сцена во Македонија.First, I must say I am sick of the black-and-white world of Gruevski and Crvenkovski, who try to brainwash us into thinking they are the only actors on the political scene in Macedonia.
Тоа е да се има љубопитен ум и да се запрашаме што се крие зад очигледното, тоа е да се здобиеме со вештини, да се вежба паралелното мислење, дивергентно размислување кои многумина го нарекуваат „размислување надвор од кутијата“.It is about having an inquisitive mind and wondering about what hides behind the obvious, it is to acquire skills, to exercise your lateral thinking, a divergent thinking that many call "thinking outside of the box".
Сметам дека е потребна револуција во менталниот склоп на мажите со цел менување на постоечкото мислење за поседувањето на моќ.I feel that a revolution is required in the thinking pattern of the male members to change the existing notion of power.
Да, да знам какво мислење имате за овие натпревари по убавина, дека сме нарциси и празноглави убавици кои само знаат да се шетаат наоколу во тесни костими за капење, работејќи предано за можноста да се стапне на пистата и да се биде во тој круг.Yeah, yeah I know what you’re thinking these beauty competitions are so narcissistic and just brainless wonder parading around in skimpy underwear working hard for that sash and sceptre.
Ние веруваме дека за да се обезбеди здрава иднина на Азербејџан му е потребно независно мислење, добро едуцирани и способни млади.We believe that to ensure a healthy future, Azerbaijan needs independently thinking, well educated and capable youth.
Не знам што сум мислел кога сум ти ја дал работата.I don't know what the hell I was thinking, giving you this job in the first place.
Тој копал дупка и мислел на некоја девојка со име Андреа.He was digging a hole And thinking about some chick named Andrea.
Да, но од каде знаеш што мислел пред да умре?Yeah, but how do you know what he was thinking?
Што ли сум мислел пак јас?What the hell was I thinking?
Би сакал да знае моето семејство дека сум мислел на нив.I want my family to know I was thinking about them.
Си мислела?- You were thinking? - Mm-hmm.
-Да. -Но ти не си мислела на мене.But you did say you were thinking about me.
Мислите дека мислела...Do you think she was thinking about...?
Не знаеш дали си мислела?You don't know if you were thinking?
Не знам што си мислела.I don't even know what you were thinking.
Тие мора да мислеле: „Колку паметна проститутка, се заштитила со документи.“ Се искочи добро кога полицајците одлучија да ни ги споредат броевите на личните карти.They must've been thinking: "What a smart prostitute, got herself shielded with documents." It all ended well when the cops decided to compare our ID numbers.
Тоа се работи за кои некои мислеле со векови.They say profound things they've been thinking about for centuries.
Проклети будали, што сте мислеле доаѓајќи оваму?You bloody fools. What were you thinking coming here?
Поставени се пред неколку години, кога некои дечки се издрогирале и мислеле дека се супермени.They installed them a couple of years ago. Too many kids were getting high, thinking they were Superman.
Си слушнал што мислеле?You say you heard what they were thinking?

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

замисли
imagine
измисли
make up
намисли
resolve
осмисли
think through
помисли
think of
смисли
think through

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'think':

None found.
Learning languages?